Van der Ree-Palsrok Family TreeCorrections and additions are welcomed. Send them to ahofstee@sympatico.ca. Updated to October 8, 2005. -- I -- 1 Hendrik van der Rhee, geb. Numansdorp 27 oktober 1856. -- II -- 2 Hendrik Teunis van der Ree, ged. Numansdorp 17 mei 1789, overl. Haarlemmermeer 2 mei 1861. 3 Geertrui Palsrok, geb. Numansdorp 7 februari 1820, overl. Haarlemmermeer 18 maart 1887. -- III -- 4 Teunis Arijens van der Ree, ged. Numansdorp 31 juli 1763, tr. Numansdorp 11 mei 1788 5 Ariaantje Hendriks Verhoeven, geb. Strijen 19 februari 1765, ged. 24 februari 1765, overl. Numansdorp 16 december 1811, begr. 20 december 1811. 6 Teunis Palsrok, geb. Strijen 29 maart 1773, ged. 4 april 1773, overl. Numansdorp 21 april 1835, tr. Numansdorp 20 december 1816 7 Geertrui van der Giessen, geb. 's-Gravendeel 31 juli 1797, overl. Numansdorp 16 oktober 1847 -- IV -- 8 Arie Teunis van der Ree, ged. Zuid-Beijerland 25 december 1732, tr. Numansdorp 7 mei 1758 9 Lijsbeth Jans Barendregt, afkomstig uit 's-Gravendeel, overl. aangegeven Numansdorp 6 november 1782. 10 Hendrik Joostzn. Verhoef, ged. te Strijen 19 november 1730, overl. Numansdorp 11 januari 1787, begr.12 januari 1787, ondertr. Strijen 27 februari 1756 11 Bastiaantje Jans Duister, ged. Numansdorp 29 november 1733, overl. aangegeven Strijen 8 juni 1775, begr. 8 juni 1775. Hendrik Joosten Verhoef krijgt 24-4-1777 met de kinderen Maggeltje (20 jr.), Joost (12 jr.), Arijaantje (11 jr.), Jannigje (9 jr.) en Lena (18 maanden) akte van indemniteit naar Numansdorp. 12 Pieter Johannes Palsrok, ged. Strijen 12 februari 1741, tr. 13 Jannigje Teunisse Visser, ged. Strijen 6 september 1739 14 Jakob van der Giessen, ged. Strijen 5 augustus 1764, tr. Strijen 23 april 1789 15 Geertruida de Jong, geb. Strijen 5 mei 1770, ged. Strijen 20 mei 1770 -- V -- 16 Teunis Jans van der Ree, ged. Numansdorp 18 november 1703, overl. Numansdorp 19 maart 1751, tr. Nieuw-Beierland 14 oktober 1725 17 Willemijntje Ariens van Doorn, ged. Nieuw-Beijerland 18 juli 1706 18 Jan Ariens Barendrecht, geb. 's-Gravendeel 23 juli 1723, tr. 19 Ariaentje Joosten Wildeman 20 Joost Hendriks Verhoef, ged. Strijen 15 januari 1696, overl. ald. 15 juli 1768, ondertr. Strijen 20 oktober 1724 21 Magteltje Teeuwe Dolaart, ged. Strijen 7 februari 1706, overl. ald. na 1742. 22 Jan Antonisse Duiser ook genaamd Johannes, ged. Dubbeldam 6 september 1705, overl. aangegeven te Strijen 17 maart 1764, tr. Dubbeldam 30 augustus 1730 23 Ariaantje Ariens Kleinjan, overl. aangegeven te Strijen 27 augustus 1763, begraven aldaar op 27 augustus 1763, Ariaantje Ariens Klein aangenomen 15-4-1745 Strijen. 24 Johannes Pieters Palsrok, ged. Heinenoord 9-8-1708, overl. Strijen 10-11-1781, tr. ca 1739 25 Maaijke Theunisse Boer, geb. ca 1719 26 Theunis Leenderts Visser, ged. Strijen 16 september 1696, tr. 27 Grietje Cornelisse Franke 28 Willem van der Giessen, tr. Strijen 7 oktober 1763 29 Geertruij in't Velt, ged. Strijen 24 juni 1725, overl. Strijen 22 december 1766 30 Hendrik de Jong, tr. 31 Maria Haizel -- VI -- 32 Jan Thomas van Ree, afkomstig uit onder Klaaswaal, ondertr. Numansdorp. 11 oktober 1700, tr. Numansdorp 31 oktober 1700 33 Leendertge Jans van Vlissingen, ged. Numansdorp 2 januari 1673, tr. (2) Numansdorp7 april 1715 Adrianus van Hasselt. 34 Arij Pieters van Doorn, ged. Nieuw-Beierland 17 december 1662, tr. ca 1696 35 Marijtje Meeuwisse Gout. 38 Joost Ariens Wildeman, geb. Dussen, overl. 's-Gravendeel voor 21 januari 1727, tr. 's-Gravendeel 26 december 1701 39 Jaapje Dirks van Bommel, overl. 's-Gravendeel voor 14 mei 1730 40 Hendrik Cornelisse Verhoef, ged. Strijen 19 januari 1659, overl. aangegeven Strijen 4 januari 1709, tr. ca 1685 41 Ariaantje Joosten Dolaert, ged. Strijen 10 juni 1658. 42 Mattheus Cornelis Dolaart, schepen, geb. Strijen ca 1670, overl. Strijen 31 maart 1724, schepen te Strijen, woonde in het Land Es, tr. (2) Ridderkerk 4 mei 1710 Neeltje Hendriks van der Waal, tr. (1) ca 1695 43 Neeltje Hendrikse van den Honaert, ged. Strijen 20 maart 1672, overl. aangegeven Strijen 24 december 1708. 44 Antonie Michiels Duijser, ged. Capelle 3 oktober 1658, bouwman, j.m. woont op Dubbeldam (1690), tr. Dordrecht 27 mei 1690 45 Lena Dirks Sevenhuijsen, afkomstig uit Wieldrecht, woont buijten de Spuijpoort (1690) 46 (?) Arie Janse Kleinjan, overl. 's-Gravendeel 18 april 1713, Arie wordt in 1701 genoemd te Strijen, hij koopt dan tienden, tr. 47 (?) Bastiaantje Floren van der Giessen, lidmaat te 's-Gravendeel in het jaar 1723, wonende aan de Schenkeldijk te 's-Gravendeel., begr. aldaar 11 oktober 1755. 48 Pieter Bastiaens Palsrok, geb. Heinenoord ca 1674 tr. (1) voor 1704 Lijsbeth Pieters Denijs, tr. (2) voor 1706 49 Caatje Jans Clerk, ged. Maasdam 27-11-1678,overl. na 1754, tr. (2) Heinenoord 8-11-1722 Jan Barents Ottevanger 50 Theunis Hendriks Boer 51 Metje Aalbregts van Trigt 52 Leendert Pieters Visser, tr. 53 Jannetje Cornelisse 58 Imert Gerrits in't Velt, ged. Strijen 22 maart 1695, tr. (1) Aaltje Jans Bergeijk, tr. (2) 59 Bastiaantje Gerrits Moerkerk, ged. Strijen 18 juni 1699 -- VII -- 64 Thomas Everts van der Ree, overl. 1723, tr. ca 1675 65 Grietje Jans van Sprang, geb. ca 1643 66 Jan Danielszn. van Vlissingen, geb. Vlissingen, weerbare man te Numansdorp aan de oostzijde van de Havenweg heeft een pieck,.hij is pieckenier 5e gelith te Numansdorp in 1672, overl. Numansdorp na 2 januari 1673, ondertr. Hendrik Ido Ambacht 29 januari 1655, getr. ald. 21 februari 1655 67 Marijcken Teeuwe ook genaamd Maaike, ged .Ridderker 7 maart 1632, overl. Numansdorp na 2 januari 1673 68 Pieter Jans van Doorn, tr. 69 Willemje Jans 80 Cornelis Hendrix Verhouff, geb. tussen 1625 en 1630, overleden na 1676, woont op de Moock, heeft een huis te Strijen met 1 haerdstede in 1648. Hij koopt en staat borg Strijen 1662/1669. Verkoopt een huis in Strijen 1676 f. 225,--. tr. (2) Marichje Rijcke, overlijden aangegeven te Strijen 8 november 1705, tr..(1) tussen 1650 en 1655 81 Leentje Willems. 82 Joost Bastiaens Dolaert, geboren rond 1618, overleden voor 1667, tr. 83 Bastiaantje Arijens, tr. (2) 1667 Jan Francke 84 Cornelis Matheusz. Dolaert, geboren te Strijen rond 1640, overleden na 1 april 1684, hij bezit een huis in Strijen in 1665, tr. 1667 85 Heyltie Cornelissen Esseboom, ged. Maasdam 6 mei 1640, overl. na 1 april 1684 86 Hendrick Gerrits van den Honert, landbouwer, geboren te Strijen, overl. aangegeven Strijen 7 maart 1721 ondertr. Sint Anthonie Polder 18 oktober 1670 tr. 9 november 1670 87 Macheltie Arijens, afkomstig uit Sint Anthonie Polder, ged. ald.18 november 1646, overleden te Strijen 19 augustus 1715 Provinciaal gaarderarchief Numansdorp dd 16-12-1707 op verkopen land: Hendrik Gerrits van den Honaert so voor hem self ende rato caverende voor zijn broeder Arij Gerrits van den Honaert, Gijsbert Pieters Blaeck als man sterk makende en de rato caverende voor Isaeck Gerrits Craeyesteyn deszelfs vrouwe-vader, Hendrik en Cornelis Pleune van den Honaert, Dirk Dirks Kraenendonk en de mons. Johannes Oberg als last en procuratie hebbende van Mayke Dirks Kranendonk alle erfgenamen van Ary Cornelis Weeda (gehuwd geweest met Geertje Gijsberts Groote) verkopen 1 mergen 503 roeden zaailand aan Cornelis Pieters Boender, wonende Groot Cromstrijen. 88 Michiel Tonisse Duyser, jm van Vrijhoeven, heemraad en schepen, overleden te Capelle 17 juli 1696, in 1663 heemraad van Vrijhoeve, 1670 schepen ald. en in 1674 en 1676 heemraad van Suijdewijn-Capelle, ondertr. Capelle 31 januari 1650 getrouwd te Sprang 31 januari 1650 89 Teuntje Rombouts Leempoel, ged. Sprang 21 februari 1629, overleden in 1701 of 1702. 92 (?) Jan Aryens Kleinjan, arbeider, geboren voor 1640, overlijden aangegeven 's-Gravendeel 26 januari 1712, arbeider in 1680, woont in 's-Gravendeel in de Mookhoek aan de Schenkeldijk, testeert in 1690, ondertr. Charlois 18 april 1664, getr. Rotterdam 12 mei 1664 93 (?) Haasje Cornelis Barendrecht, afkomstig uit Charlois (zh), overleden na 1690. Het echtpaar testeert 's-Gravendeel 1690. 94 (?) Floris Eewouts van der Giessen, bouwman, geboren rond 1640, overleden tussen 6 juli 1681 en 22 januari 1685, bouwman aan de Schenkeldijk. In 1680 werd hij geregistreerd als 'een halve cappitalist', tr. ca 1670 95 (?) Lijntje Gijsberts Droogendijk, geboren te 's-Gravendeel in het jaar 1648, overleden aldaar op 20 januari 1713, tr. (2) Jan Teunisse Dwarswaert. 96 Bastiaen Pieters Palsrok, ged. Barendrecht 28-1-1624, tr. (1) voor 1663 Lijntje Willems, tr. (2) ca 1663 97 Bastiaentje Cornelis Snijder, geb. ca 1638, overl. na 9-6-1683 98 Jan Huyberts de Clerk 99 Helena Jans van der Kol 116 Gerrit Gerrits In't Velt, ged. Westmaas 29-4-1667, tr. 117 Maria Imerts van der Haven, ged. Strijen 4-8-1666 118 Gerrit Jans Moerkerk, tr.(impost) Strijen 13-10-1696 119 Sara Gijssen Hoijmaijer, ged. Strijen 15-2-1665 -- VIII -- 128 Evert Claes van der Ree, geb. ca 1605, tr. 129 Maertje Thomasdr. 134 Teeuw Meeussen, ged. Ridderkerk 22 februari 1601, ondertr. Ridderkerk 20 juni 1627 en getrouwd aldaar op 11 juli 1627 135 Cornelia Gijssen ook genaamd Neeltje, ged. Ridderkerk 28 augustus 1597 160 Hendrijck Cornelis Verhouff ook genaamd Wouhoeven, geb. Strijen 1604, overleden na 1654, heeft een huis op het dorp Strijen in 1636, staat borg in Strijen in 1654, tr. (2) Jannigje Aerts, tr. (1) 161 N.N.. 162 Willem Willem Aerts, overleden voor 1654, tr. 163 Aerjaentje Cornelis, overleden voor 1654. 164 Bastiaen Pleunen Dolaert, overleden te Strijen, woonde in het Land van Essche 1648, tr. ca 1615 165 Maritge Cornelis Spruyt, overleden voor 3 maart 1625, weduwe van Pleun Gellofs de Best. 168 Matheus Pleunen Dolaert, eigenaar van een huis op het dorp van Strijen1635, tr.. 169 Soetje Cornelis. 170 Cornelis Gijsberts Esseboom, bouwman en armmeester, overleden tussen 7 februari 1680 en 27 april 1680, Cornelis Gijsen j.g. van Cillaarshoek (1636). Hij was armmeester te Maasdam van 6-2-1653 tot 9-9-1655, wonende Sint Anthoniepolder 1656, bij sluis van Oud-Bonaventura 1661 en in Nieuw-Bonaventura 1677. Cornelis is eerder in ondertrouw gegaan te Maasdam in het jaar 1636 en getrouwd te Cillaarshoek in het jaar 1636 met Anna Rutten, gedoopt te Maasdam op 20 september 1608, dochter van Ruth Cornelis en Maaijke Staesse. Cornelis is later getrouwd te Strijen op 3 juni 1679 (huwelijkse voorwaarden) met Neeltje Cornelisdr. Spruyt, overleden na 1683, dochter van Corstiaan Pieters Spruyt en Aaltie Jacobsdr. Hogewerff. Neeltje is eerder getrouwd na 3 mei 1643 voor de kerk met Herman Adriaensz. Polderman. Neeltje is eerder getrouwd voor 14 augustus 1652 voor de kerk met Andries Pietersz. Munter. Neeltje is eerder getrouwd rond 1654 voor de kerk met Willem Jans Bosman, landbouwer, geboren te Nieuw-Cromstrijen rond 1629, overleden in 1662 of 1663. Neeltje is eerder getrouwd rond 1664 voor de kerk met Cornelis Reijniersz. Vos. Cornelis is getrouwd op 27 januari 1639 (2) met 171 Neeltje Pieters Lopiker, geboren rond 1639, overleden tussen 28 april 1673 en 3 juni 1679 172 Gerrit Hendriks van den Honaert, buurmeester, overleden na 1635. Gerrit Hendriks van Hoonaert had een huis met 4 haardsteden op het dorp, verpachtte accijns op tonnebier, wijn, turf en de waag en was buurmeester in Strijen in 1635. Op 21-9-1645 wordt Gerrit Heijndricks van den Honaert genoemd als zoon van Hendrik Pauwels Weeda. Gerrit was later gehuwd met Soetje Ariesdr.. Gerrit is getrouwd voor 10 juli 1626 (1) met 173 Elisabeth Pieters Spruyt, overleden tussen 10 juli 1626 en 3 augustus 1639. Elisabeth was weduwe van Ingen Cornelisz Burger, schepen, overleden voor 12 november 1615. 174 Arijen Willems Vlasblom, gedoopt te Puttershoek op 11 augustus 1614 Arijen Willems j.m. van Sint Anthonie Polder (1634). Arijen is in ondertrouw gegaan te Sint Anthonie Polder op 29 april1634 en tr. ald 27 mei 1634 175 Neeltie Willems, afkomstig uit Sint Anthonie Polder, belijdenis gedaan aldaar in het jaar 1642. Het echtpaar woonde in huis 27 aan het Swaenegat te Sint Anthonie Polder. Testament Neeltje Willems weduwe van za. Arijen Willems: Willem Adrijaans, haar zoon krijgt het huis met inboedel. Moet in de gemeene boedel f 600,-- betalen. Als hij is overleden aan haar dochter Soetje Adrijaans, Jaepie Adrijaans gehuwd met Cornelis Adrijaans Weeda, Soetje Adrijaens, Machteltje Adriaens. 16-5-1674: Kinderen en erfgenamen van Arijen Willems en Neelken Willems, beiden zaliger: Willem Arijens (Vlasbloem, mede schepen); Jaepie Adrijaans gehuwd met Cornelis Adrijaans Weeda, wonende te Strijen; Soetje Adrijaans gehuwd met Dirk Leenderts Weeda, wonende te Strijen; Machteltje Adrijaans gehuwd met Heijndrik Geerits van den Honert, wonende te Strijen. 176 Thonis Jans Duyser ook genaamd de Kat, geboren tussen 1570 en 1575, begraven te Sprang (nb) op 14 februari 1652. Thonis Jans Duyser was weduwnaar uit de Vrijhoeve (1618), tr. (3) Capelle 17 maart 1618 177 Chielken Chielsch, j.d. van Helvoirt, wonende te wijck (1618). 178 Rombout Anthonisse Leempoel, tr. 179 Jennicken Gijsberts. 184 (?) Arien Jansz. Cleynjan, geboren rond 1600, wonende te 's-Gravendeel, overleden tussen 25 april 1665 en 31 mei 1670, wordt genoemd bij een dijkverhoging Cromstrijen 1635 en genoemd 's-Gravendeel 1636. Hij woonde in ' s-Gravendeel in de Mookhoek aan de Schenkeldijk, tr.. 185 (?) Maayke N.. Zij zou mogelijk Maeycke Jafeths Hordijck geheten kunnen hebben. Zij wordt 2-12-1660 voor het laatst genoemd. 186 (?) Cornelis Ariens. 187 (?) N.N.. 188 (?) Ewout Ariens van der Giessen, bouwman, geboren rond 1605, overleden tussen 23 februari 1662 en 9 juni 1669, bouwman aan de Mookhoekse Schenkeldijk onder 's-Gravendeel, tr. ca 1635 189 (?) Leentje Florisdr. Viskil, geboren rond 1610, overleden tussen 1662 en 1667. 190 (?) Gijsbert Adriaens Droogendijk, afkomstig uit Heerjansdam, overleden te Mijnsheerenland voor 22 maart 1653. Hij was j.m. van Heerjansdam 1638. Gijsbert is eerder in ondertrouw gegaan te Puttershoek op 5 mei 1638 en getrouwd aldaar op 16 mei 1638 met Aechje Jacobs, dochter van Jacob Joris en N.N.. Gijsbert is getrouwd rond 1648 (2) met 191 (?) Neeltje Coenen in 't Veld, geboren te Barendrecht rond 1619, overleden te 's-Gravendeel rond 1662. Neeltje is later getrouwd rond 1654 met Bastiaan Heijndriks van der Linden, landbouwer en veehouder, geboren te 's-Gravendeel (?) rond 1620, overlijden aangegeven te 's-Gravendeel op 13 november 1703, zoon van Hendrik Reijnen van der Linden en Neeltje Jans Sneep. Bastiaan was weduwnaar van Annigje Joosten Vermaes, overleden voor 1653. Annigje was weduwe van Maerten Jans Maesdam. Bastiaan is later getrouwd in het jaar 1680 (huwelijkse voorwaarden 's-Gravendeel 25-6-1680) met Fijtien Dirks Quartel, geboren te Numansdorp rond 1633, begraven te 's-Gravendeel op 16 november 1723, dochter van Dirk Cornelisz. Quartel (schepen) en Jannigje Cornelis. Fijtien is eerder getrouwd te 's-Gravendeel (zh) in het jaar 1657 met Reijn Ariensz. Verdonck, kerkmeester, geboren te 's-Gravendeel (zh) in het jaar 1634, overleden rond 1673, zoon van Arien Pietersz. Verdonck (schepen) en Ariaentgen Reijnen van der Linden. 192 Pieter Meeusz Palsrock, geb. Oost-Barendrecht, otr. (2) Barendrecht 21-5-1628 Neelken Huyghen Cranendonck, tr. (1) Barendrecht 1-4-1618 193 Lijntge Bastianes Bisdom 194 Cornelis Andries Snijder, geb. Heinenoord november 1618 195 Elisabeth Michiels Hacke 232 Gerrit Leenderts in't Velt, geb. ca 1631, overl. voor 4-9-1686, tr. voor 26-7-1663 233 Ariaantje Pieters Cranendonck, overl. na 4-9-1686 234 Ijmert Willems van der Have, geb. Strijen, overl. voor 17-5-1681, tr. Puttershoek 12-5-1652 235 Liedeweij Cornelis Bosman, ged. Puttershoek 1-1-1632 238 Gijsbert Jans Hoijmaijer, tr. 239 Bastiaentje Willems -- IX -- 268 Meeuwes Adriaens, tr. Ridderkerk 11 maart 1595 269 Aaltje Teeuwes. 270 Gijsbert Jochems, geboren te Ridderkerk, ondertr. Ridderkerk 19 juni 1594, tr. Ridderkerk 24 juli 1594 271 Lenertje Jans. 320 Cornelis Pieters Verhoeff, overleden te Strijen voor 27 april 1613. Cornelis is getrouwd rond 1594 met 321 Maesken Hendricx, overleden na 27 april 1613. 328 Pleun Sebastiaens Dolaert, schepen van Strijen 1591/1612, pachter van de 13e Campgorse in de 60 roeden van het Oudeland van Strijen 1579-1581, tr. 329 N.N.. 330 Cornelis Joosten Spruyt, pachter, overleden na 1586, hij wordt vermeld in Strijen vanaf 1562, pachter van land aan de Zuiddijk 1585/86, tr. 331 Bastiaentje Yeman Adriaensdr., pachtster, overleden na 14 april 1586. Zij is pachtster van de Bossche in het Oudeland van Strijen. 336 =328 (Pleun Sebastiaens Dolaert) 337 =329 (N.N.) 340 Gijsbert Cornelisz. Esseboom, hij was wonende ca. 1600 in of nabij Cillaarshoek, bij huwelijk al weduwnaar, tr. 341 N.N.. 342 Pieter Cornelis Lopiker, hij was meerderjarig in 1598, tr. 343 N.N.. 344 Hendrik Paulus Weeda, geboren rond 1575, wonende te Cillaarshoek (zh), overleden na 3 augustus 1639. Hendrik Pauwels Weeda koopt land in Strijen 1590/91 in Oud-Bonaventura. Hij wordt genoemd in 's-Gravendeel 1599. Hij woont in Cillaarshoek 3-8-1639, tr. 345 Barber Gerritsdr.. 346 Pieter Wouters Smit, smid, geboren rond 1535, overleden rond 1590. Pieter Wouters was meestersmid te Strijen 1568, schepen van Strijen 1583-1590, waarsman in de Oude Klem. Hij wordt genoemd in de Polderrekeningen van Sint Anthonie Polder 1585: Pieter Woutersz, smidt te Strijen, tr. ca 1568 347 Beatrix Bastiaans Spruyt, overleden tussen 1622 en 23 september 1624. Beatrix was weduwe van Lauwerens Claes, smid, zoon van Claes Lauwerens en N.N.. 348 Willem Bastiaens, wonende te Puttershoek, tr. 349 Lijntje Ariens. 368 (?) Cleijn Jan Ariens, geboren tussen 1570 en 1575, overleden na 1603. Cleijn Jan Ariens woont Nieuw-Bonaventura onder 's-Gravendeel en wordt genoemd in 1603 tr 369 (?) Joptge Jans, overleden voor 1603. 376 (?) Arie Tonisz van der Giessen, geboren tussen 1550 en 1565. Arie Tonisz. van der Giessen woonde in de Mookhoek aan de Bonaventuursedijk op de grens van 's-Gravendeel en Strijen. Op 5-7-1627 is hij weduwnaar tr. 377 (?) Maddaleentie Ewouts, geboren tussen 1550 en 1565, overleden voor 5 juli 1627 378 (?) Floris Pieters Viskil ook genaamd den Ouden en Joncker, landbouwer, overleden voor 1 juni 1642. Hij is landbouwer in de polder Nieuw-Bonaventura bij 's-Gravendeel, weduwnaar. Floris was later gehuwd met Willemtje Gijsbrechts, dochter van Gijs Gijsen (schout) en N.N.. Floris was gehuwd (1) met 379 (?) N.N., overleden na 17 april 1642. 380 (?) Arien Lauwen, wonende te Barendrecht en te Heerjansdam, overleden voor 1 juni 1642. Hij overleed als weduwnaar. Arien was gehuwd met 381 (?) Lijntgen Cornelisdr. Zij woonde aan de Noldijk te Oost-Barendrecht 1-6-1642. 382 (?) Coenraad Pieters in 't Veld ook genaamd Vermeulen, schepen, afkomstig uit West-Barendrecht, geboren rond 1585, overleden te 's-Gravendeel tussen 1631 en 1634. Coenraad Pieters was j.m. van West-Barendrecht. Hij was schepen van 's-Gravendeel van 1614-1631. Coenraad is getrouwd te Barendrecht op 27 mei 1610 met 383 (?) Wijntje Ariens Hordijk, herbergierster, afkomstig uit West-Barendrecht, geboren rond 1581, overleden te 's-Gravendeel rond 1655. 384 Meeus Adriaens Palsrock, tr. (2) Ridderkerk 28-1-1616 Maritge Bastiaens, tr. (1) ca 1590 385 Maaike Feysen 388 Andries Cornelis Snijder 389 Grietje Cornelis Loopicker 464 Leendert Cornelisz in't Velt, geb. Charlois ca 1590, heemraad en schout van Mijnsheerenland van Moerkerken, overl. Mijnsheerenland 26-4-1673, tr. (1) ca 1627 Neeltge Bastiaens Stouchgen, tr. (3) Heinenoord 9-7-1634 Aefke Michiels, tr. (4) huwelijksvoorwaarden 20-6-1653) Neeltge Dircks Laensloot, tr. (2) ca 1630 465 Mariken Paulus van Aken, geb. verm. Mijnsheerenland ca 1605, overl. ca 1632 466 Pieter Huijgen Cranendonck, overl. voor 17-2-1635, tr. voor 19-2-1621 467 Lijsbeth Pleunen Verschoor, geb. ca 1587, overl. na 28-5-1665 468 Willem Pieter Ijmerts, geb. ca 1593, bouwman te Strijen, overl. na 2-11-1660, tr. 469 Liedewij Ingen Burger 470 Cornelis Gijsberts Bosman, overl. voor 17-5-1681, tr. 471 Maritge Pieters, overl. voor 17-5-1681 -- X -- 536 Adriaen Coosen, boer in Nieuw-Reyerwaard 538 Matheus (teeuw) Cornelis, boer in Nieuw-Reyerwaard, landgebruiker in Oud- en Nieuw-Reyerwaard, woonde op het dorp Ridderkerk (1579), overl. rond 1582, tr. 539 Aryaentje Tonisdr (Teuwendr), woont Ridderkerk 1582, overl. na 21 november 1589 656 Sebastiaen Cornelis Dolaert, overleden voor 26 juni 1589, tr. 657 N.N.. 660 Joost Michielsz. Spruyt, overleden tussen 11 november 1534 en november 1535, tr. 661 N.N.. 662 Yeman Adriaens, heemraad, overleden na 1548. Hij bezit bouwstede in het Oude Land van Moerkerken, heemraad Mijnsheerenland 1545-1548, tr. 663 Marike Jans Meijnaerts, overleden tussen 4 juni 1547 en 30 mei 1566. 672 =656 (Sebastiaen Cornelis Dolaert) 673 =657 (N.N.) 680 (?) Cornelis Gerrits Esseboom, geboren rond 1550, overleden na 31 maart 1606 Cornelis was gaarder der verpondingen van de polder Bonaventura. Cornelis was gehuwd met waarschijnlijk 681 (?) Janneke Jacobsdr.. 684 Cornelis Pieters Lopiker ook genaamd Lopickenaer, pachter, geboren rond 1545, overleden na 11 april 1611. Hij was pachter van Oostzomerland 1583, wonende aan de Blaak onder Mijnsheerenland 1603, tr. 685 Neeltje Ariens, geboren rond 1550. 688 (?) Paulus Hendricx Weeda, tr. 689 (?) N.N.. 694 Bastiaen Adriaens Michielsz. Spruyt, schout, overleden na 1566. Hij was schout te Cillaarshoek 1561-1566, wordt vermeld in Strijen 1543 en daar ook gegoed. Woont 1557-1570 te Cillaarshoek. Bastiaen was gehuwd met 695 Leytge N.N., overleden na 1570. 756 (?) Pieter Florisz, overleden na 1572. Hij wordt vermelde in 10e penning van Strijen 1562 en 1572. Pieter was gehuwd met 757 (?) N.N.. 764 (?) Pieter N.N.., tr. 765 (?) N.N.. 766 (?) Adriaen Jacobs Hordijck, bouwman en heemraad, geboren rond 1540, overleden te Oost-Barendrecht (zh) (?) in het jaar 1598. Hij was bouwman te Oost-Barendrecht, heemraad van de Ziedewij en Oost-Barendrecht 1587-1595. De naam is ontleend aan de Hordijk tussen Barendrecht en IJsselmonde. Adriaen is getrouwd rond 1570 met 767 (?) Margrieta Japhetsdr., overleden na 2 april 1623. Zij bezit ouderlijk erfgoed in het Oude Land van Ridderkerk. 768 Adriaen Cornelis Michiels (Palsrock), geb. ca 1530 776 Cornelis Andries Snijder 777 Grietje 778 Cornelis Pieter Loopick 779 Neeltje Adriaens, geb. ca 1550, overl. voor 16-6-1598 -- XI -- 1320 Michiel Adriaen Spruytsz, schepen, overleden na 1497. Michiel was gehuwd met 1321 Heylke N.N.. Hij was pachter van visgronden, koper van korentienden. Strijen had 14 Schepenen, waarvan 7 plaatsvervangers. De 7 regerende Schepenen waren automatisch lid van de Hoge Vierschaar van het Baljuwschap Strijen. Dit hoge rechtscollege sprak recht in strafzaken binnen het "Land van Strijen"(de Z.O. Hoeksewaard), waarin Schout en Schepenen der dorpen in de omtrek geen bevoegdheid meer hadden. Daarom werden de Schepenen van Strijen door de landsregering benoemd, op voordracht van de Baljuw. 1324 Adriaen Yemansz., kerkmeester, overleden tussen 18 mei 1559 en 27 mei 1563. Hij was kerkmeester van Westmaas 1512, vermeld in of nabij Mijnsheerenland 1548-1553. Adriaen was gehuwd met 1325 N. Jacobsdr., overleden voor 10 juni 1635. 1326 Jan Jacob Meynerts, landbouwer, schepen en heemraad, geboren rond 1476, overleden tussen 22 november 1540 en 4 juni 1542. Landbouwer te Mijnsheerenland, schepen van Mijnsheerenland 1514, heemraad van Oudeland van Moerkerken 1524 en 1530-1540 Jan is getrouwd rond 1500 met 1327 Maritje N., overleden voor 4 juni 1542. 1388 Adriaen Michielsz. Spruyt, geboren rond 1480, overleden voor 26 april 1534. Hij was koper van korentiende te Strijen, tussen 1521-1422 heilige geestmeester aldaar. Adriaen was gehuwd met 1389 Beatrix Ariesdr., overleden tussen 21 mei 1538 en 19 juni 1543. 1532 (?) Jacob Adriaen Gerritse, heemraad en schout, geboren rond 1510, overleden rond 1575. Jacob Adriaen Gerritse was heemraad van Oost-Barendrecht 1551, schout van Oost-Barendrecht 1559-1561 en de Ziedewij 1561. Jacob was gehuwd met 1533 (?) N. Hordijck. 1534 (?) Jaephet Andriesz. ook genaamd Joffijt, landbouwer en schepen, geboren rond 1515, overleden rond 1575. Japhet Andriesz. was landbouwer te Oost-IJsselmonde, gegoed in het Oudeland van Ridderkerk en schepen van Oost-IJsselmonde 1554-1571. Japhet Andriesz. is vermoedelijk meerdere keren gehuwd geweest. Jaephet was gehuwd met 1535 (?) N.N., overleden voor 1577. -- XII -- 2640 Adriaen Jan Spruytensz., pachter, overleden na 1487. Hij was koper van korentienden, pachter van visgronden te Strijen 1465-1487. Adriaen was gehuwd met 2641 N.N.. 2648 Yeman Jansz. Hij leefde rond 1500. Yeman was gehuwd met 2649 N.N.. 2652 Jacob Meynertse, overleden voor 4 juni 1542. Hij is gegoed in het Oudeland van Moerkerken. Jacob was gehuwd met 2653 Hillegont N., overleden voor 4 juni 1542. 2776 =1320 (Michiel Adriaen Spruytsz) 2777 =1321 (Heylke N.N.) 3064 (?) Adriaen Gerritse, geboren te IJsselmonde (zh) rond 1470, overleden in het jaar 1538. Hij wordt vermeld in IJsselmonde in 1537. Adriaen was gehuwd met 3065 (?) N.N.. Thanks go out especially to Willeke Molema-Smitshoek for her invaluable assistance. For more information see her message to the HW Mailinglist "NLD-HOEKSCHE-WAARD- L@rootsweb.com" from Friday, July 6, 2001. Thanks go out also to Caroline Roberts and Joanne Warelis for their assistance. Also thanks to Ton in't Velt and any others I may have missed. For descendants of Hendrik Teunis van der Ree/Geertrui Palsrok contact should be made with Joanne van der Ree-Warelis at baybo50@hotmail.com Also used were Kwartier- staten Boek II, Promotheus (kwartierstaat Kwekel, ir. F. Kwekel) and Het Geslacht Palsrock uit Oost-Barendrecht (K.J. Slijkerman), Ons Erfgoed (mei en juli 2005).