Updated to March 5, 2008.  Additions and corrections should be sent to
ahofstee@sympatico.ca

Meyer

Een familie uit Terschelling met wortels in, onder andere, Vlieland, Dordrecht, Texel en Goes 1 MEYER, Eeuwe Hendrik, geb. Vlieland 10-9-1900 Generatie 2 2 MEYER, Johannes Jacobus, geb. Vlieland 10-3-1876, tr. Vlieland 12-4-1900 3 VISSER, Christina Eduardina Visser, geb. Vlieland 4-8-1877 Generatie 3 4 MEYER, Eeuwe Hendriks, geb. Terschelling 19-10-1845, overl. Vlieland 27-4-1934, tr. Vlieland 2-8-1874 5 LIPJES, Alida Johanna, geb. Vlieland 26-7-1851, overl. ald. 24-6-1931 a) Trijntje Elisabeth, geb. Vlieland 2-12-1874 b) Johannes Jacobus, zie 2 c) Hendrik, geb. Vlieland 29-10-1879 d) Wilhelmina, geb. Vlieland 3-12-1888 6 VISSER, Evert Dirks, geb. Vlieland 8-4-1840, overl. ald 11-11-1912, tr. (1) Vlieland 16-2-1865 Anke Blom, tr. (2)Vlieland 18-8-1870 7 BAKKER, Cornelia, geb. Vlieland 14-8-1842, overl. Vlieland 21-3-1900 uit het eerste huwelijk a) Albert, geb. Vlieland 30-7-1865 b) Dirk, geb. Vlieland 13-11-1866 uit het tweede huwelijk c) Gerrit, geb. Vlieland 18-8-1871 d) Hielkje, geb. Vlieland 17-3-1875 e) Christina Eduardina, zie 3 f) Cornelia, geb. Vlieland 13-12-1887 Generatie 4 8 MEYER, Hendrik Jacobs, geb. Terschelling 11-9-1816, overl. Vlieland 21-4-1904, tr. Terschelling 20-9-1838 9 STOBBE, Trijntje Hendriks, geb. Midsland 1-12-1818, overl. Vlieland 22-9-1880 a) Hendrica, geb. Terschelling 6-3-1839, overl. ald. 10-3-1839 b) Elisabeth, geb. Terschelling 6-3-1839, overl. ald. 9-3-1839 c) Hendrik, geb. Terschelling 5-9-1840 d) Jacob, geb. Terschelling 1-9-1843 e) Eeuwe, zie 4 f) Daniel, geb. Terschelling 3-11-1852 g) Gerrit, geb. Terschelling 12-2-1855 h) Leendert, geb. Terschelling 14-12-1856 i) Jan, geb. Vlieland 11-9-1862 10 LIPJES, Johannes, ged. Dordrecht 26-6-1803, ontvanger der invoer en uitvoer en accijnsen op Vlieland, overl. Vlieland 25-12-1869, tr. (1) Rotterdam 18-5-1825, Hendrina Arent, tr. (2) Vlieland 6-11-1836 11 HARINCK, Alida Johanna, geb. Middelburg , Zeeland 29-5-1817 uit eerste huwelijk a) Sara, geb. Haarlem ca 1830, tr. Vlieland 2-4-1857 Klaas Sieben uit tweede huwelijk b) Cornelis Hendrik, geb. Vlieland 23-1-1838, tr. ald. 24-3-1866 Maria Gielbert c) Anna Catolina Wilhelmina, geb. Vlieland 11-5-1840, tr. ald. 5-9-1866 Barend Kikkert d) Nicolaas Peter, geb. Vlieland 1-4-1842, overl. ald. 28-9-1908, tr. ald. 21-1-1869 Maayke Visser e) Jacobus, geb. Vlieland 23-2-1844, overl. ald. 12-6-1867 f) Carolina Dorothea, geb. Vlieland 15-1-1846, tr. ald. 1-5-1868 Maarten Godvliet g) Johannes, geb. Vlieland 4-11-1847, overl. ald. 11-10-1891, tr. ald. 24-3-1870 Neeke Hutjes h) Lodewijk Wilhelm, geb. Vlieland 3-8-1849, overl. ald. 16-1-1888, tr. ald. 4-4-1872 Marijke (Maaijke) Ree i) Alida Johanna, zie 5 j) Wilhelmina, geb. Vlieland 11-8-1853, tr. ald. 20-12-1873 Arie Korstianus Marinus Hartog k) Catoliena, geb. Vlieland 22-8-1855 l) Pieter, geb. Vlieland 13-11-1857, tr. Schiermonnikoog 8-10-1882 Geertje Visser 12 VISSER, Dirk Jans, geb. Oost-Vlieland 10-8-1803, ged. ald. 14-8-1803, overl. Vlieland 27-1-1885, tr. ald. 31-7-1836 13 HOUTKOPER, Jelktje, geb. Hoog- en Laag Zwaagdijk 27-3-1815, overl. Vlieland 7-8-1901 a) Thomas, geb. Vlieland 10-2-1837, tr. ald. 5-1-1862 Klaaske van der Veen b) Jan, geb. Vlieland 6-7-1838 c) Evert, zie 6 d) Gerrit, geb. Vlieland 19-9-1842, overl. ald. 25-9-1842 e) Hiske, geb. Vlieland 27-10-1843, overl. ald. 9-4-1853 f) Trijntje, geb. Vlieland 1-1-1846, overl. ald. 13-3-1911, tr. g) Gerrit, geb. Vlieland 13-12-1847, overl. ald 14-2-1848 h) Feyke, geb. Vlieland 13-6-1849 i) Gerrit, geb. Vlieland 1-6-1852, overl. ald. 11-2-1888 j) Folkert, geb. Vlieland 2-3-1855 14 BAKKER, Gerrit, geb. Oost-Vlieland 10-7-1806, ged. ald. 23-7-1806 (doopget. Dieuwertje de Bruijn), tr. 15 PETERS, Christina Wardina (Ewardina), geb. Kallenburg, Norwegen ca 1811, overl. Vlieland 2-7-1888 a) Trijntje, geb. Vlieland 26-4-1831 b) Pieter Christiaan, geb. Vlieland 14-11-1832, overl. ald. 16-4-1910, tr. ald. 21-12-1860 Neeltje Visser c) Elisabeth, geb. Vlieland 19-3-1835, d. Vlieland 2-6-1921, tr. d) Annaatje Rebecca, geb. Vlieland 27-4-1838, tr. Vlieland 5-1-1868 Douwe Camminga e) Cornelia, zie 7 f) Aaltje, geb. Vlieland 2-5-1845 g) Cornelis, geb. Vlieland 12-5-1848 h) Christina Idewardina, geb. Vlieland 4-10-1853, tr. ald. 7-11-1878 Ijsbrand Hutjes Generatie 5 16 MEYER, Jacob Hendriks, ged. West-Terschelling 21-11-1779 (doopgetuige Maamke Iewes), in 1836 koopvaardijkapitein, op 14-7-1836 laat hij een visaak genaamt de "Jonge Alida" verkopen, de visaak was gebruikt als loodsschuit, overl. Terschelling 5-7-1844, tr. West-Terschelling 25-9-1803 17 MEINDERTS, Antje Teunis, geb. ca 1777 a) Eeuwe, geb. West-Terschelling 26-11-1803, ged. ald. 27-11-1803 (doopget. Aaltje Eeuwes b) Eeuwe, geb. West-Terschelling 7-11-1805, ged. ald. 9-11-1805 (doopget. Tittje Dirks) c) Teunis, geb. West-Terschelling 4-10-1809, ged. ald. 8-10-1809 d) Hendrik, zie 8 e) Maamke, geb. Terschelling 30-12-1819 (get. Pieter de Vries, 30, neef; Jacob Nadort, 80, oud oudoom) 18 STOBBE, Hendrik Jacobs, ged. Midsland 16-9-1794 (doopget. Trijntje Wietses), schipper, kastelein van logement 'het Zwaantje', korenmolenaar, overl. Terschelling 2-3-1879, tr. Terschelling 3-11-1817 19 ZIECHMAN, Elisabeth Daniels, geb. Harlingen 10-3-1796, ged. ald. 20-4-1796, overl. Terschelling 30-4-1866 a) Trijntje, zie 9 b) Dirkje, geb. Terschelling 17-10-1820, overl. ald. 12-9-1826 c) Hielkje, geb. Terschelling 24-4-1823, overl. ald. 14-10-1866, tr. ald. 3-4-1845 Jan Wybrands Rotgans d) Maria, geb. Terschelling 16-9-1825, overl. ald. 1-4-1917, tr. ald. 11-2-1847 Teunis Jans Oepkes e) Jacob, geb. Terschelling 27-12-1827, overl. ald. 16-7-1912, tr. ald. 15-8-1850 Grietje Tjebbes Ree f) Daniel, geb. Terschelling 22-3-1830, overl. ald. 21-11-1911, tr. ald. 13-4-1854 Neeltje Volkerts Grol g) Dirkje, geb. Terschelling 25-6-1834, overl. ald. 28-8-1926, tr. ald. 7-2-1856 Jan Cornelis Schol h) Leendert, geb. Terschelling 6-9-1840, overl. ald. 3-12-1922, tr. ald. 19-6-1866 Grietje de Vries 20 LIPJES, Arie, ged. Dordrecht 26-9-1781, overl. Dordrecht 3-11-1848, tr. Dordrecht 25-6-1803 21 VAN DEN ENGH, Sara, ged. Dordrecht 23-3-1783 a) Johannes, zie 10 b) Pieter, ged. Dordrecht 27-4-1805 c) Nicolaas, ged. Dordrecht 23-8-1807 d) Willemina, ged. Dordrecht 30-11-1809 22 HARINCK, Cornelis Hendrik, geb. Sint Anna ter Muiden 9-2-1790, apothecaire, overl. Vlieland 22-7-1845, tr. (2) Vlieland 16-4-1832 Carolina Dorothea van Hardenberg, tr. (1) Goes 24-7-1811 23 BARBIER, Catolina, ged. Goes 30-9-1789, overl. Vlieland 6-8-1831 a) Agnetha Johanna van den Heuvell, geb. ca 1813, overl. Vlieland 21-5-1885 b) Johanna Cornelia, geb. Goes 29-8-1814, overl. Terschelling 25-2-1891, tr. Vlieland 8-4-1838 Jacobus Wouters c) Louisa Allegonda, geb. Texel ca 1825, tr. Vlieland 8-12-1850 Jan Kooy d) Alida Johanna, zie 11 e) Cornelis Hendrik, geb. Vlieland 5-8-1830, overl. ald. 9-8-1830 24 VISSER, Jan Dirks, ged. Oost-Vlieland 4-5-1777, loods, overl. Vlieland 6-2-1828, tr. Oost-Vlieland 6-1-1799 25 VISSER, Itske Wytses, ged. Oost-Vlieland 11-2-1770, overl. Vlieland 13-9-1824 a) Barber, geb. Oost-Vlieland 8-10-1801, ged. ald. 11-10-1801 b) Dirk, zie 12 c) Wietse, geb. Oost-Vlieland 1-1-1805, ged. ald. 3-1-1805 d) Gerrit, geb. Oost-Vlieland 4-10-1807, ged. ald. 11-10-1807, overl. ald. 14-4-1885 e) Cornelis, geb. Oost-Vlieland 4-4-1811, ged. ald. 14-4-1811 26 HOUTKOPER (HOUTKOOP), Evert Jans, geb. Medemblik 19-10-1786, ged. Medemblik (lutherisch) 22-10-1786, in maart 1831 met att. van Medemblik naar Den Helder, overl. Hasselt 10-10-1853, tr. (2) Medemblik 16-11-1825 Aaltje Post, tr. (1) Medemblik 20-4-1813 27 VISSER, Feijtje (Fijtje, Feikje) Nittes (Nuttes), ged. Oost-Vlieland 11-3-1782 (doopget. Fyke Volkerts), overl. Medemblik 13-7-1824, tr. (1) Luitje Brouwer uit eerste huwelijk a) Jan, geb. Medemblik 26-9-1813 b) Jeltktje, zie 13 c) Gerritje, geb. Medemblik 1-10-1817 d) Klaasje, geb. Medemblik 30-6-1820, overl. ald. 28-1-1822 e) Volkert, geb. Medemblik 26-12-1821 f) Luitje, geb. Medemblik 11-7-1824, overl. ald. 23-7-1824 uit tweede huwelijk g) Cornelis, geb. Medemblik 25-8-1826, overl. Den Helder 12-9-1838 h) Marritje, geb. Medemblik 4-12-1828, overl. Den Helder 16-8-1838 i) Daniel, geb. Den Helder 15-7-1831 j) Sjoerd van den Berg, geb. Den Helder 8-9-1834 k) Heijltje, geb. Den Helder 20-3-1838 l) Cornelis, geb. Den Helder 15-12-1840 28 BAKKER, Cornelis Rijkse, ged. Oost-Vlieland 30-6-1765, begr. ald. 8-10-1807, tr. ald. 16-3-1788 29 BOMMEL, Elisabeth, ged. Den Burg, Texel 11-5-1766, overl. Vlieland 19-11-1847 a) Neeltje, ged. Oost-Vlieland 13-5-1788 b) Teunis, ged. Oost-Vlieland 22-1-1789, overl. ald. 8-12-1870 c) Douwe, ged. Oost-Vlieland 20-5-1792, overl. ald 19-7-1879, tr. ald. 21-112-1817 Aafje Nittes Visser d) Rijk, geb. Oost-Vlieland 3-7-1794, ged. ald. 6-7-1794, overl. Vlieland 13-6-1813 e) Cornelis, geb. Oost-Vlieland 2-11-1796, ged. ald. 6-11-1796, overl. Vlieland 8-3-1875 f) Dirk, geb. Oost-Vlieland 9-8-1799, ged. ald. 22-8-1799 g) Pieter Willem, geb. Oost-Vlieland 20-2-1804, ged. ald. 9-4-1804 h) Gerrit, zie 14 Generatie 6 32 MEIJER (MEYER), Hendrik Jans, ged. West-Terschelling 7-9-1749, overl. ald. 15-7-1818, tr. ald. 11-6-1775 33 Aaltje Eeuwes, ged. West-Terschelling 18-5-1749 (doopget. Trijntje Jacobs), overl. Terschelling 21-12-1834 a) doodgeboren dochter, West-Terschelling 29-3-1776 b) Jacob, zie 16 c) Ieuwe, ged. West-Terschelling 9-12-1781 (doopget. Maamke Ieuwes) d) Trijntje, ged. West-Terschelling 12-6-1785 (doopget. Trijntje Douwes) 34 MEINDERTS, Teunis Cornelis, geb. Ameland ca 1752, begr. Zeerijp 22-1-1807, graf #5 7e regel, tr. (2) West-Terschelling 16-9-1792 Tittje Dirks Heitman, tr. (1) West-Terschelling 14-7-1776 35 VETSCHOEN, Maamke Jans, geb. ca 1754, overl. voor 16-9-1792 a) Antje, zie 17 36 STOBBE, Jacob, geb. ca 1758, overl. Midsland 14-11-1813, begr. Zeerijp 15-11-1813, 8e regel bez. de Hoogte, tr. Midsland 28-12-1793 37 VAN DER MEIJ, Trijntje Leenderts, ged. Midsland 9-11-1766 (doopget. Gertje Gerrits), overl. Terschelling 21-3-1844 a) Hendrik, zie 18 b) Leendert, geb. Midsland 1798 c) Trijntje, geb. Midsland 3-7-1801, ged. ald. 5-7-1801(doopget. Trijntje Wietses), overl. Terschelling 27-9-1880 d) Maria, geb. Midsland 25-2-1805, ged. ald. 3-3-1805, overl. Terschelling 17-12-1846 e) Lisabet, geb. Midsland 30-1-1808, ged. ald. 31-1-1808 (doopgetuigen Willem Aantz, Witske Leenderts) 38 ZIECHMAN, Johan Daniel, ged. Harlingen 12-2-1765, overl. Harlingen 20-1-1810, tr. ald. 24-11-1789 39 BRENS, Dirkje, ged. Workum 12-4-1761, stadsvroedvrouw, overl. Harlingen 12-12-1845, tr. (1) Harlingen 3-12-1786 Jan-Karel Kutsch a) Maria, geb. Harlingen 19-1-1790, ged. ald. 23-2-1790, overl. Terschelling 17-1-1863, tr. Harlingen 27-6-1811 Willem Dirks Jager b) Hylkje, geb. Harlingen 27-8-1791, ged. ald. 6-9-1791, overl. ald. 13-2-1853, tr. Harlingen 30-3-1815 Jacobus Harmens Smit c) Johannes, geb. Harlingen 19-10-1793, ged. ald. 29-10-1793 d) Elisabeth, zie 19 e) Johannes, geb. Harlingen 9-8-1800, ged. ald. 40 LIPJES (LIPKES), Johannes, ged. Dordrecht 25-2-1730, begr. ald. 28-1-1804, tr. ald. 16-5-1756 41 HARTKAMP, Adriana Alida, ged. 's-Gravenhage 1-6-1738, begr. Dordrecht 15-9-1807 a) Maerten, ged. Dordrecht 27-3-1757 b) Elisabeth, ged. Dordrecht 14-2-1759, begr. Dordrecht 14-1-1768 c) Klaas, ged. Dordrecht 28-1-1761, begr. Dordrecht 1-3-1833 d) Cornelia, ged. Dordrecht 20-5-1762 e) Pieter, ged. Dordrecht 11-8-1764, begr. ald. 23-1-1836 f) Alida, ged. Dordrecht 23-9-1767 g) Elisabeth, ged. Dordrecht 20-9-1769 h) Margarita, ged. Dordrecht 16-5-1771, begr. ald. 28-11-1818 i) Ragel, ged. Dordrecht 20-10-1773, begr. ald. 4-11-1773 j) Raghel, ged. Dordrecht 1-11-1774, begr. ald. 13-10-1808 k) Jacob, ged. Dordrecht 8-2-1778 l) Arie, zie 20 42 VAN DEN ENGH, Pieter, ged. Dordrecht 28-12-1738, tr. ald. 26-6-1762 43 VAN SCHEERS, Willemina, ged. Dordrecht 28-4-1740 a) Johannes, ged. Dordrecht 25-12-1763 b) Maria, ged. Dordrecht 8-12-1765 c) Johanna Sara, ged. Dordrecht 28-2-1768 d) Isak, ged. Dordrecht 14-5-1769 e) Johannes, ged. Dordrecht 22-9-1771 f) Henderika, ged. Dordrecht 9-1-1774 g) Peter, ged. Dordrecht 7-4-1778 h) Willemina, ged. Dordrecht 15-8-1778 i) Willemma, ged. Dordrecht 24-11-1780 j) Sara, zie 21 44 HARINCK, Cornelis Hendrik 45 VAN DEN HEUVEL, Agneta, geb. Vlaardingen 2-6-1763 (doopget. Abraham van der Linde, Angneta van Reewijk, Elisabeth van der Linde), overl. Bergen op Zoom 20-5-1805 a) Hijke Henrietta, ged. Elkerzee 5-10-1788 b) Cornelis Hendrik, zie 22 46 BARBIER, Cornelis Jans, geb. Borssele ca 1762, , opzichter van stadswerken, woonachtig te C 15, Lange Kerkstraat, Goes oktober 1797, begr. Goes oktober 1800, tr. Goes 2-10-1788 47 DE JONGE, Johanna, geb. ca 1762, begr. Goes 20-12-1806 a) Catolina, zie 23 b) Willem, geb. Goes 1791, tr. ald. 17-2-1813 Kaatje Jans Souverein c) Jan, geb. Goes 1793, tr. ald. 5-5-1825 Pouwelina Maria Geelhoed d) Hendrika Klazine, geb. Goes 30-10-1797, overl. ald. 16-12-1841, tr. ald. 28-12-1820 Gerrit de Joode e) Marinus Cornelis, geb. Goes 2-3-1800, overl. Veere 3-7-1846, tr. Middelburg 26-2-1824 Maria de Bruijn 48 VISSER, Dirk Jans, geb. Oost-Vlieland 20-10-1747, tr. ald. 9-9-1770 49 KAT, Trijntje Klaas, ged. Oost-Vlieland 3-9-1747, overl. Vlieland 28-3-1812 a) Trijntje, ged. Oost-Vlieland 8-9-1771 b) Claas, ged. Oost-Vlieland 30-8-1772 c) Jan, ged. Oost-Vlieland 18-9-1774 d) Geertje, ged. Oost-Vlieland 10-1-1776 e) Jan, zie 24 f) Marytje, ged. Oost-Vlieland 22-11-1778 g) Cornelis, ged. Oost-Vlieland 21-5-1780 h) Neeltje, ged. Oost-Vlieland 24-3-1784 (doopgetuige Meynke Klaas) i) Tetje, ged. Oost-Vlieland 21-5-1785 (doopget. Meynke Klaas) j) Tetje, ged. Oost-Vlieland 27-5-1787 50 Wietse Tiedes, ged. Oost-Vlieland 26-6-1746, tr. (2) Oost-Vlieland 10-12-1775 Geertje Douwes Dijksma, tr. (1) Oost-Vlieland 23-7-1769 51 Barber Gerrits uit eerste huwelijk a) Itske, zie 25 b) Albert, ged. Oost-Vlieland 24-10-1773 c) Gerrit, ged. Oost-Vlieland 27-11-1774 uit tweede huwelijk d) Ietje, ged. Oost-Vlieland 27-10-1776 e) Tiede, ged. Oost-Vlieland 28-2-1779 f) Ietje, ged. Oost-Vlieland 17-12-1780 g) Ietje, geb. ca 1783, overl. Vlieland 23-12-1814 52 Jan Barendse, ged. Enkhuizen (Ger.) 5-11-1762, varende op het kofschip 'De Drie Gezusters', overl. Medemblik 10-7-1799, tr. ald. 4-4-1784 53 HOUTKOOP, Maartje Luitjes, ged. Medemblik (ger.) 15-6-1763, werkster, overl. Medemblik 9-5-1839 a) Johanna, ged. Medemblik (Luth.) 8-3-1785 b) Evert, zie 26 c) Hiltje, ged. Medemblik (Luth.) 27-4-1788, tr. Medemblik 8-9-1811 Fredrik de Waal d) Luitje, ged. Medemblik (Luth.) 5-9-1790, tr. Medemblik 15-5-1825 Alida Otte e) Daniel, geb. Medemblik 13-1-1793, ged. ald. (Ger.) 17-1-1793 f) Gerrit, geb. Medemblik 2-3-1795, ged. ald. (Ger.) 5-3-1795 g) Grietje, geb. Medemblik 24-1-1798, tr. Medemblik 13-12-1819 Pieter Cornelis Smit 54 VISSER, Nitte (Nutte) Tjeerds, geb. ca 1738, overl. Vlieland 27-9-1826, tr. Oost-Vlieland 24-6-1764 55 Ulke (Eelkje) Volkerts, overl. Vlieland 25-2-1808 a) Klaaske, ged. Oost-Vlieland 12-5-1765 b) Volkert, ged. Oost-Vlieland 13-9-1767, tr. Oost-Vlieland 13-1-1795 Aagje Dirks Sandstra c) Martje, ged. Oost-Vlieland 22-10-1769 d) Jitske, ged. Oost-Vlieland 1-3-1772 e) Aaltje, ged. Oost-Vlieland 29-1-1775 f) Tjeerd, ged. Oost-Vlieland 14-6-1778 g) Feitje, zie 27 h) Trijntje, ged. Oost-Vlieland 11-3-1782 i) Ietje (Itske), ged. Oost-Vlieland 5-12-1784 56 BAKKER, Rijk Giels, ged. Oost-Vlieland 5-1-1738, tr. Oost-Vlieland 25-12-1763 57 KORT, Neeltje Cornelisse, ged. Oost-Vlieland 14-8-1740 a) Cornelis, zie 28 b) Dirk, ged. Oost-Vlieland 16-11-1766 c) Douwe, ged. Oost-Vlieland 27-1-1768 d) Sjontje, ged. Oost-Vlieland 26-1-1770 e) Maayke, ged. Oost-Vlieland 6-1-1774 f) Grietje, ged. Oost-Vlieland 28-9-1776 g) Dirk, ged. Oost-Vlieland 15-6-1782 (doopget. Antje Thys) 58 BOMMEL, Teunis Pieters, geb. ca 1733, kaagschipper, overl. Oudeschild 22-11-1775, tr. Den Burg juni 1757 59 KOOGER, Cornelisje Jans, ged. Den Burg 28-9-1732 a) Pieter, ged. Den Burg 22-7-1759 b) Annatje, ged. Den Burg 28-6-1761 c) Jan, ged. Den Burg 19-9-1762, tr. Vlieland 2-1-1767 d) Niesje, ged. Den Burg 13-5-1764 e) Elisabeth, zie 29 f) Trijntje, ged. Den Burg 20-11-1768 Generatie 7 64 MEIJER, Jan Juriaans, geb. ca 1711, overl. West-Terschelling 19-1-1790, tr. (1) ald. 1736 Maria Marcus, tr. (3) ald. 5-10-1777 Neeke Eeges, tr. (2) ald. ca 1747 65 Trijn Hendriks, geb. ca 1713, overl. West-Terschelling 30-9-1774 uit eerste huwelijk a) Juriaan, ged. West-Terschelling 19-2-1739 b) Itje, ged. West-Terschelling 5-7-1744 c) Itje, ged. West-Terschelling 30-9-1749 uit tweede huwelijk d) Hendrik, zie 32 e) Trijntje, ged. West-Terschelling 16-5-1751 f) Pieter, ged. West-Terschelling 20-12-1753 g) Antje, ged. West-Terschelling 11-7-1756 66 Eeuwe Pieters, geb. ca 1720 67 Neke Jacobs a) Maamke, geb. ca 1745 b) Jacob, ged. West-Terschelling 27-11-1746 c) Aaltje, zie 33 70 VETSCHOEN, Jan Cornelis, geb. ca 1712, overl. 1783, tr. ca 1745 71 Lijsbeth Jans, geb. ca 1723, overl. 1801 a) Maamke, zie 35 74 VAN DER MEIJ, Leendert Willems, ged. Midsland 23-11-1738 (doopget. Grietje Sibes), tr. Midsland 2-3-1766 75 Trijntje Wietses, ged. Midsland 17-12-1738 (doopget. Batje Douwes) a) Trijntje, zie 37 b) Wietske, ged. Midsland 16-9-1770, tr. Midsland 1796 Willem Aans Bakker c) Gertje, ged. Midsland 26-3-1774 d) Wietse, ged. Midsland 28-7-1776 76 SIEKMAN, Jan Hendrik, tr. Harlingen 14-11-1752 77 PEREBOOM (PEEREBOOM), Marijke (Maria), van Harlingen a) Lijsbeth, ged. Harlingen 15-6-1756 b) Catharina, ged. Harlingen 1-8-1758 c) Lodewijk, ged. Harlingen 12-2-1760 d) Daniel, ged. Harlingen 11-5-1762 e) Jan Daniel, zie 38 78 BREN(T)S, Lodewijk, tr. Leeuwarden 18-6-1758 79 Hylkje Sijdses a) Dirkje, zie 39 80 LIPJES, Martijn, geb. Groningen ca 1700, tr. Dordrecht 31-7-1729 81 BIESEVELT, Cornelia, ged. Dordrecht 27-6-1699, begr. ald. 15-3-1751 a) Johannes, zie 40 b) Willem, ged. Dordrecht 27-8-1732 c) Roelof, ged. Dordrecht 3-3-1735 82 HARTKAMP, Arie (Aart), overl. 's-Gravenhage 12-11-1737, otr. 's-Gravenhage 9-10-1735, tr. Leidschendam 27-11-1735 83 VAN MOELINGEN, Elisabeth, ged. 's-Gravenhage 2-10-1716 84 VAN DEN ENGH, Isak, ged. Dordrecht 15-2-1708, tr. 85 PONTVLAAMS, Crijna, ged. Rotterdam 27-2-1701 (doopget. Crijna Heppens, Margarita Goemans) a) Hendrik, ged. Dordrecht 20-2-1735 b) Hendrik, ged. Dordrecht 2-5-1736 c) Pieter, zie 42 86 VAN SCHEERS, Johannes, ged. Dordrecht 16-3-1698, overl. ald. 29-7-1741, tr. ald. 8-12-1720 87 (VAN) HENSBERGE(N), Sara, ged. Dordrecht 6-1-1698, overl. ald. 21-10-1774 a) Geertruij, ged. Dordrecht 19-9-1723 b) Francina, ged. Dordrecht 1-2-1726 c) Johanna, ged. Dordrecht 4-2-1731 d) Isak, ged. Dordrecht 27-2-1737, tr. ald. 12-5-1765 Metje Kooymans e) Willemina, zie 43 90 VAN DEN HEUVEL, Hendrik, geb. Schiedam 31-8-1729, olieverfschilderij in Visserij-museum, reder en koopman te Vlaardingen, overl. Vlaardingen 11-11-1787, tr. (2) Vlaardingen 6-5-1770 Jacomina Maria Roering, tr. (1) ald. 12-8-1755 91 VAN DER LINDE(N), Alida, ged. Vlaardingen 2-11-1732 (doopget. Cornelis van der Linde, Geertruij van der Burg, Elisabeth Groen wed. Quirijn van Rewijk), olieverfschilderij in Visserij-museum Vlaardingen, regentes van het Weeshuis der Hervormden (1764-1766) overl. (aan de kinderpokken) Vlaardingen 12-2-1766 a) Abraham, ged. Vlaardingen 27-10-1756 (doopget. Abraham van der Linde, Agneta van Rewijk, Elisabeth van der Linde) b) Luidwina, ged. Vlaardingen 4-12-1757 (doopget. Abraham van der Linden, Luidwina Maatleen wed. Jan van den Heuvel, Elisabeth van der Linden) c) Johan Hendrik, ged. Vlaardingen 13-5-1759 (doopget. Luitje Maatleen, Johan Willem Bussing, Elisabeth van der Linden) d) Cornelis Wilhelmus, ged. Vlaardingen 5-4-1761 (doopget. Abraham van der Linde, Angneta van Rewijk, Elisabet Bussing geboren van der Linden) e) Agneta, zie 45 94 DE JONGE, Tobias, ged. Goes 24-8-1729, handschoenmakersbaas, koopt landerijen in de Goese Polder en huizen in de 's-Heer Hendrikskinderenstraat en aan het bolwerk van de windkorenmolen, begr. Goes juni 1776, tr. ald. 11-5-1759 95 VAN DALEN, Pieternella, geb. Kruiningen a) Johanna, zie 47 96 VISSER, Jan Tjeerts, ondertrouw Vlieland 11-6-1739 97 Trijntje Jans a) Dirk, zie 48 98 CAT, Claas Reijers, ged. Oost-Vlieland 1-10-1719, tr. ald. 19-3-1740 99 Geertje Cornelis, ged. Oost-Vlieland 19-3-1740 a) Dirk, ged. Oost-Vlieland 9-10-1740 b) Wijtske, ged. Oost-Vlieland 4-3-1742, tr. ald. 10-3-1765 Jacob Cornelis Bruin c) Trijntje, zie 49 d) Meynke, ged. Oost-Vlieland 3-1-1751 100 (VISSER), Tiete Volckerts, tr. 101 Hitske Jans a) Wietse, zie 50 104 Barend Kaspersz., Enkhuizen 105 Roelofje Jans 106 Luijtje Innesz 107 Geertje Everts 112 Ghiel Rijkse, geb. ca 1705, tr. Oost-Vlieland 30-4-1730 113 Sontje Douwes, op lidmaten lijst 13-8-1730 met attestatie van Amsterdam a) Grietje, ged. Oost-Vlieland 3-12-1730 b) Rijk, ged. Oost-Vlieland 18-10-1733 c) Rijk, zie 56 114 CORT, Cornelis Jans, geb. ca 1705, lidmaat te Oost-Vlieland 21-12-1726, diaken 5-12-1731 tr. (1) Oost-Vlieland 19-3-1730 Geertje Maartens, tr. (2) voor 1740 115 Maayke Dirks, 18-12-1723 op belijdenis des geloofs tot ledemaat aangenomen uit eerste huwelijk a) Jan, ged. Oost-Vlieland 4-4-1731 b) Jan, ged. Oost-Vlieland 16-3-1732 c) Jan, ged. Oost-Vlieland 27-6-1734 uit tweede huwelijk d) Neeltje, zie 57 116 BOMMEL, Pieter Teunis, schipper, burgemeester, begraven Den Burg NHK, graf M(idden) 99, tr. (2) Oost-Vlieland 3-8-1741 Liesbeth Vermeulen, tr. (1) voor 1737 117 VLAMING, Anna Gerrits a) Teunis, zie 58 b) Pieter, ged. Den Burg 1-9-1737 118 KOOGER, Jan Arjens, tr. 119 SWEERS, Niesje Pieters a) Aarjen, ged. Den Brug 13-7-1727 b) Hendrikje, ged. Den Brug 22-8-1728, tr. ald. 1754 Poulus Kikkert c) Hendrik, ged. Den Brug 20-11-1729 d) Cornelisje, zie 59 e) Aarjen, ged. Den Brug 12-6-1735 f) Maartje, ged. Den Brug 12-10-1738 Generatie 8 140 VETSCHOEN, Cornelis Pieters, geb. ca 1677, overl. voor 1740 141 Trijntje Sipkes, geb. ca 1683, overl. voor 1740 a) Pieter, tr. Terschelling Albertje Cornelis Top b) Jan, zie 70 148 VAN DER MEIJ, Willem Barents, geb. Midsland ca 1714, tr. ald. 22-12-1737 149 Gerritje Gerrits a) Leendert, zie 74 b) Teunis, geb. ca 1740, tr. voor 1764 Jacomijntje Mattewis c) Gerrit, ged. Midsland 5-5-1743 (doopget. Trijntje Claas) d) Barent, ged. Midsland 8-10-1747 (doopget. Gertje Barents) e) Klaas, ged. Midsland 25-7-1751 (doopget. Trijntje Douwes), overl. ald 13-2-1814, tr. ald. 4-12-1774 Neeltje Alofs f) Hitje, ged. Midsland 20-10-1854 (doopget. Gertje Barents) 150 BOON, Wietse Doekes, geb. Midsland ca 1705, tr. ald. 5-2-1730 151 Pietje Douwes a) Geertje, ged. Midsland 2-3-1735 (doopget. Batje Douwes) b) Doeke, ged. Midsland 6-10-1737 (doopget. Batje Douwes) c) Trijntje, zie 75 d) Wietske, ged. Midsland 20-10-1742 (doopget. Douwe Sjoerds) e) Antje, ged. Midsland 24-1-1745 (doopget. Batje Douwes) 160 LIPJES, Jan 161 Trijntje 162 BIESEVELT, Willem, ged. Alblasserdam 25-2-1671 (doopget. Dirck Hendricks, Neeltje Pieters, Johannes Dircks de Jong, ondertr. Dordrecht 28-10-1696 163 LUCHTEN, Borgina, ged. Dordrecht 26-10-1671, overl. ald. 30-6-1742 a) Cornelia, zie 81 166 VAN MOELINGEN, Cornelis, overl. 's-Gravenhage 9-5-1724, tr. ca 1715 167 GATE, Rachel, overl. Dordrecht 16-4-1766, tr. (2) ca 1725 Antonio Meyo, tr. (3) 's-Gravenhage 25-2-1731 Jacobus Debety, tr. (4) ald. 19-11-1743 Hendrik Munnickhuyzen 168 VAN DEN ENGH, Hendrik, ged. Dordrecht 17-7-1682, tr. 169 WESTERVELT, Hendrika a) Isak, zie 84 170 PONTVLAAMS, Pieter, m. Rotterdam 16-5-1700 171 HACKMES, Maritie, ged. Rotterdam 1-12-1676 (doopget. Maertie Kersteiaens), begr. Dordrecht 9-4-1757 a) Crijna, zie 85 b) Joanna Maria, ged. Dordrecht 27-4-1710 c) Leendert, ged. Dordrecht 16-11-1717 172 VAN SCHEERS, Frans Jans, ged. Dordrecht 12-9-1672, begr. ald. 1-3-1741, tr. ald. 11-7-1694 173 DE MEE, Francyna Jans, begr. Dordrecht 1-5-1745 a) Johannes, zie 86 174 VAN HENSBERGE, Gerrit, ged. Dordrecht 22-6-1659, schoenmaker, tr. ald. 10-5-1682 175 OP DE CAMP, Mensken, ged. Dordrecht 4-12-1656, begr. ald. 20-7-1706 a) Maria, ged. Dordrecht 17-3-1683 b) Mathijs, ged. Dordrecht 31-12-1684 c) Sara, ged. Dordrecht 1-1-1687 d) Sara, ged. Dordrecht 21-5-1692 e) Sara, zie 87 180 VAN DEN HEUVEL, Jan Jans, ged. Rotterdam 9-11-1677, capiteyn in Staten Dienst, . overl. Vlaardingen, begr. Schiedam 20-1-1729, tr. Schiedam 1-1-1716 181 MAATLEEN, Luitje (Luidewina), ged. Schiedam 30-1-1697 (doopgetuigen Leendert Maatleen, Trijntje Cornelis 't Hart, Ariaantje Leenderts, zij wordt op 23-12-1738 vermeld als eigenaresse van het buijsschip "De Jonge Leendert'. a) Hendrik, zie 90 b) Leendert, ged. Schiedam 3-2-1719, overl. Oirschot, begr. ald. 24-5-1762, ondertr. Schiedam 24-7-1743 Adriana Cornelisse Voogt c) Belia, ged. Schiedam 18-1-1722, overl. Amsterdam 3-12-1765, tr. Schiedam 7-10-1744 Jacob van Stamhorst d) Jan Jonas e) Hillegonda Maria, tr. Dr. Leonard Nicolaas Esgers bron: Nederlandsche Leeuw 1911, kolom 135, 136 Wapen van den Heuvel: In goud drie groene heuvels, tusschen de beide bovenste een zilveren zwaard met zwart gevest, de punt naar beneden Wapen Maatleen: I en IV in goud een roode, tien-bladige roos. II en III in blauw een in twee rijen van rood en zilver geschaakt schuinkruis Not. prot. Schiedam Boek 142 12 jan 1763 Nalatenschap Luijtje Maatleen; hare erfgenamen zijn: Jonas; Leendert; Belia x Jacob Stamhorst, procureur te Amsterdam; de kinderen van Hillegonda Maria gehuwd geweest met Dr. Leonard Nicolaas Esgers, en Hendrik van den Heuvel, koopman te Vlaardingen 24-6-1739; Jacob Berghout, wonend onder Poortugaal, is 600 glds. schuldig aan vrouwe Luitje Maadtleen, weduwe van heer Jan van den Heuvel. 7-6-1769; Vrouwe Luitje Maatleen, weduwe en boedelhoudster van de heer Johan van den Heuvel te Schiedam, machtigt de heer Pieter Tuken, dijkgraaf, schout en secretaris van het Gemene Land van Poortugaal, tot het innen van 5 schuldbrieven, gezamenlijk ten bedrage van 11500 glds. van Ariaantje Blydorp, weduwe en boedelhoudster van Jacob Jans Berghout, wonende onder de jurisdictie van Portugaal. 182 VAN DER LINDE, Abraham, ged. Vlaardingen 10-9-1684, (doopget. Cornelis Manneken, Lysbet Abrahams, Saertie Rietveld), olieverfschilderij in Visserij-museum Vlaardingen, substituut-schout van Vlaardingen 1720-135; burgemeester van 1727 met enkele onderbrekingen tot 1753; lid Vroedschap van 1723-1767, op welk jaar hem op verzoek ontslag verleend wordt wegens hogen ouderdom; schepen van 1723-1726; tresorier van1730-1754 met enige onderbrekingen; weesmeester 1721 en 1722, regent van het Weeshuis, 1714-1717 met zijn eerste vrouw Alida van Terie en 1737-1745 met Agnetha van Reeuwijk, overl. Vlaardingen 9-12-1767, tr. (1) ald. 11-5-1710 Alida van Terie, tr. (2) ald. 21-3-1731 183 VAN REEWIJK, Agneta (Niesje), geb. Gouda 11-2-1696, olieverfschilderij in Visserij-museum Vlaardingen, touwslager en rederesse, overl. Vlaardingen 16-4-1787 uit eerste huwelijk a) Cornelis, geb. Vlaardingen 18-7-1714, overl. ald. 11-6-1742 b) Willem, geb. Vlaardingen 13-2-1720, ondertr. Rotterdam 12-3-1745 Elisabeth Huichelbos uit tweede huwelijk a) Alida, zie 91 b) Elisabeth, ged. Vlaardingen 30-9-1735, tr. Vlaardingen april 1758 Ds. Johannes Wilhelmus Bussing 188 DE JONGE, Willem, geb. Heinkenszand ca 1700, winkelier, lid van het Kramersgilde, heeft woonhuis in de 's-Heer Hendribegr. Goes maart 1746, tr. ald. 5-11-1728 189 RIJCKAERT, Janna, ged. Goes 23-9-1703 (doopget. Mahuy Rijckard, Helen Marinus), begr. Goes april 1766 a) Tobias, zie 94 b) Janna, ged. Goes 29-8-1731 (doopget. Tobias Rijkard, Sara Koevel) c) Geerard, geb. Goes 11-6-1733, ged. ald. 12-6-1733 (doopget. Mahjeuwe Rijkaerts, Stoffelina Cornelis) d) Kornelis, ged. Goes 12-10-1740 (doopget. Kornelis Oudelande, Dirkje Oudelande) 192 Tjeerd Alofs, ged. Oost-Vlieland 28-11-1688, tr. 193 Anna Maria 196 Reijer Minnes, ged. Oost-Vlieland 27-7-1687, ondertr. ald. 12-4-1711 197 Meijnou Floris, staat op lidmaat lijst van 1720 198 Cornelis Dirks, tr. 199 Wietske Jannes 232 BOMMEL, Teunis Pieters, kaagschipper 233 DEKKER, Pietertje Pieters 236 KOOGER, Aarjen Jacobs, tr. ca 1691 237 Hendrikje Joghems (Jochems) Generatie 9 296 VAN DER MEIJ, Barent Leenderts, geb. Midsland ca 1685, tr. ca 1710 297 Hiltje Oeges a) Cornelis b) Leendert c) Willem, zie 148 d) Gertje 298 Gerrit Klaas 299 Trijntje Klaas 302 Douwe Sjoerds 303 Grietje Jans 324 BIESEVELT, Pieter Willems 325 DE JONG, Maria Dircks a) Willem, zie 162 b) Dirck, ged. Alblasserdam 28-12-1672 (doopget. Johannes de Jong, Belia Dirx de Jong, Leendert Jasperssen) 326 LUCHTEN, Dingeman, ged. Dordrecht 20-8-1645, overl. voor 1713, tr. 327 BLANCKERS, Cornelia Michiels a) Michiel, ged. Dordrecht 28-11-1668 b) Passchyntje, ged. Dordrecht 5-3-1670 c) Borgina, zie 163 d) Cornelia, ged. Dordrecht 23-3-1673 e) Adriaen, ged. Dordrecht 22-4-1675 f) Johannes, ged. Dordrecht 7-11-1677 g) Pieter, ged. Dordrecht 24-9-1679 h) Johannes, ged. Dordrecht 24-4-1681 i) Gerrit, ged. Dordrecht 31-7-1684 336 VAN DEN ENGH, Isaac, tr. Dordrecht 5-5-1680 337 FRANCKOT, Jenneken a) Adriaantje, ged. Dordrecht 14-3-1681 b) Hendrik, zie 168 c) Isaac, ged. Dordrecht 13-8-1683 342 HACKMES, Willem Pieters, geb. ca 1645, begr. Rotterdam 3-6-1719, tr. Rotterdam 27-12-1671 343 VAN RAPENBURG, Geertruid Isaacs a) Maritie, ged. Rotterdam 13-11-1672 b) Maritie, zie 171 c) Johannes, ged. Rotterdam 12-3-1679 344 (VAN SCHEERS), Johannes Isaacksz., ondertr. Dordrecht 3-5-1671 345 Jannetje Frans a) Frans, zie 172 348 HENSBERG, Mattheus, geb. ca 1635, tr. ca 1658 349 Sara Willems a) Gerrit, zie 174 b) Belijke, ged. Dordrecht 30-9-1661 350 OP DE KAMP, Geurt, tr. 351 Maeyke Pieters 360 VAN DEN HEUVEL, Jan Jans, overl. Rotterdam 15-7-1704, begr. Overschie? 27-8-1704, tr. Charlois 19-4-1671 361 WEIJMANS, Maaike (Marija), ged. Heenvliet 27-10-1647 a) Hendrijck, ged. Rotterdam 14-2-1672 (doopget. Johannes Weijmans, Cornelia Thomasse, Hendrijck Weijmans) b) Pieter, ged. Rotterdam 5-6-1674 (doopget. Clara Jonas) c) Jan, zie 180 362 MAATLEEN, Leendert Leenderts, ged. Schiedam 31-10-1663 (doopget. Jacob Cornelis, Goris Jans, Grietje Willems en Annetje Leenderts), burgemeester Schiedam, begr. ald. 2-2-1729, tr. ald. 20-12-1693 363 HODENPIJL, Beletje Philips. ged. Schiedam 7-1-1674 (doopget. Pieter Jans, Marijtje Jans, Sijtje Jans), begr. Schiedam 26-6-1733 a) Luitje, zie 181 364 VAN DER LINDEN, Cornelis, overl. Niuew-Beierland 4-10-1684, begr. Vlaardingen, tr. Vlaardingen 29-8-1676 365 FORTUYN, Heyltje Cornelis, ged. Vlaardingen 3-3-1641, overl. ald. 18-5-1716, ondertr. (1) Vlaardingen 12-8-1659 Jakob Gilles Manneken, tr. (3) Vlaardinger-Ambacht 4-4-1694 Cornelis Hubrechts Persoon kinderen uit eerste huwelijk van Heyltje a) Cornelis, geb. Vlaardingen 4-8-1660, overl. ald. 12-1-1695, otr. (1) Maassluis Baertje Cornelis Rietveld, otr. (2) Vlaardingen 1-6-1687 Jaepie Willems Dijkshoorn b) Gilles, geb. Vlaardingen 28-12-1662, overl. ald. 1-2-16563 c) Gilles, geb. Vlaardingen 12-7-1665, overl. ald. 6-9-1665 d) Gillis, geb. Vlaardingen 3-9-1666, ged. ald. 5-9-1666, overl. ald. 5-3-1705, tr. ald. 1-8-1688 Anna Willems Dijkshoorn e) Reimpje, geb. Vlaardingen 31-10-1669, ged. ald. 3-11-1669, overl. 26-9-1678 f) Hubrecht, geb. Vlaardingen 29-9-1671, begr. Vlaardingen 14-10-1738, otr. Rotterdam 23-5-1694 Maria Doetmijnuyt g) Jacob, geb. Vlaardingen 8-11-1673, overl. ald. juli 1674 kinderen uit huwelijk Cornelis en Heyltje a) Catharina, ged. Vlaardingen 21-7-1677 (doopget. Jacob Assendelft, Treyntje Willems b) Jacobus, ged. Vlaardingen 11-3-1682 (doopget. Cornelis Manicken, Ly[s]bet Abrams, T[r]yntje Matheuwis) c) Abraham, zie 182 366 Jan Goverts, tr. 24-9-1665 367 Niesje Crijne a) Govert, geb. 1666, overl. 1691 b) Beateris, geb. 1667, overl. 1678 c) Marygien, geb. 1669 d) Quirijn (Crijn), zie 182 e) Dirck, geb. 1675, overl. 1723 f) Jacob, geb. 1679, overl. 1686 376 DE JONGE, Gillis, geb. Heinkenszand ca 1675, tr. voor 1700 377 Janneke Geers, ged. Driewegen 28-4-1652 (doopget. Matie Jacobs), overl. voor 23-10-1719 bron: http://members.chello.nl/f.dejonge/jonge.htm 378 RIJCKAERT, Tobias, ged. Goes 28-11-1670, tr. ald. 5-11-1700 379 Geertruida Marinus, geb. Wemeldinge, overl. Goes mei 1716 bron: http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~haskingalitz 384 Alef Teerds. ged. Oost-Vlieland 15-11-1653, tr. 385 Tettje Joosts 392 KAT, Minne Aris, ged. Oost-Vlieland 31-5-1648, overl. ald april 1726, tr. 393 Pietje Claas, overl. voor 1717 Minne staat op ledenlijst van 1717 met Reijer Minnes en Meynouw 456 CORT, Cornelis Jans, op 12-4-1723 met toestemming van de E. kerkenraad attestatie verleent na Amsteldam, tr. 457 Ancke Jetses, overl. Oost-Vlieland 20-11-1728 464 BOMMEL, Pieter Jans, tr. 465 Maartje Maartens 466 DEKKER, Pieter 467 Neeltje Hertjes 472 KOOGER, Jacob, geb. De Koog ca 1630, overl. Den Burg 1712, tr. 473 Marretje Adriaans Generatie 10 650 DE JONG, Dirck 652 LUCHTEN, Adriaen Jans, geb. ca 1610 653 VAN GILST, Cornelia Jans 686 VAN RAPENBURG, Isaac Mense 720 VAN DEN HEUVEL, Jan Jan, geb. Rotterdam 1622, overl. ald. 30-9-1673, tr. Schiedam 15-6-1650 721 "S-GRAVENHAGE, Hendrikje Goosens, geb. Schiedam, overl. Rotterdam 6-7-1672, begr. Schiedam 17-7-1672 722 WEIJMANS, Ds. Henricus, predikant te Heenvliet, tr. 723 Cornelia Jonasse, ged. Heenvliet 1-1-1613 bron: CBG JB1971, p. 203-205 724 MAATLEEN, Leendert Leenderts, geb. ca 1640, tr. Schiedam 17-12-1662 725 Luytge Cornelisdr. 726 HODENPIJL, Philips Pieters, geb. Vlaerdinger-Ambacht, begr. Schiedam 16-8-1706, otr. Schiedam 16-2-1669 (get. Jan Jans, haer vader) 727 RODENRIJS, Hilletje Jansdr., ged. Overschie 9-11-1639, begr. Schiedam 12-4-1719 a) Dieuwertje, ged. Schiedam 17-3-1669, tr. Geerit Centen Palensteijn b) Pieter, ged. Schiedam 1-2-1671 (get. Pieter Wiggerts, Aaltje Pieters, Grietje Jans), begr. Schiedam 29-10-1718, tr. (1) Schiedam 30-3-1701 Willemina Franken van der Velden, tr. (2) Schiedam 18-12-1715 Neeltje Pieters den Draeck c) Belitje, see 363 728 VAN DER LINDE, Pieter 730 FORTUIJN, Cornelis Abrahams, geb. Schiedam, overl. Vlaardingen 18-11-1654, tr. Vlaardingen 15-4-1640 731 VEEN, Catharina Hubrechts, overl. Vlaardingen 3-1-1663 752 DE JONGE, Cornelis Jans, geb. ca 1633, landbouwer, ondertr. Nisse 26-12-1671 753 Willemijntje Gillis, geb. Nisse ca 1628, overl. Heinkenszand ca 1680 754 Geert Adriaans, overl. na 9-3-1663, tr. 755 SPRUIJT, Elisabeth Jacobs 756 RIJCKAERT, Tobias Andries, overl. voor 9-5-1680, tr. 757 Janneken Cornelis 768 Tjeert Mijllius 769 Anna Wouters 784 Aris Reijers 785 Teetjen Autes 928 BOMMEL, Jan Willems, overl. Oudeschild 929 Engel Willems Generatie 11 1440 VAN DEN HEUVEL, Jan Harmens, overl. Rotterdam 26-1-1638, tr. 1441 VAN DRIEL, Emmetje Doenen, overl. Rotterdam 1-6-1649 RA Poortugaal no 1. 13 oktober 1651 Willem Doens van Driel, wonende te Rotterdam, voor 1/3, het minderjarige weeskind van de overleden Doen Jans van Heuvel en de erfgenamen van de overledene Emmetje Doenen van Driel; Jan Harmens van Heuvel; Jan Jans van Heuvel en Tielman Verdonq getrouwd met Jannetgen Jans van den Heuvel te samen voor 2/3, transporteren aan Bastiaen Dirks van Driel, schout van Hoochvliet. bron: Nederlandsche Leeuw 1966, kolom 243 en 244 1442 VAN 'S-GRAVENHAGE, Goossen Cornelisz, ged. Schiedam 11-12-1588, bakker te Schiedam, raad en vroedschap geworden 1-5-1626, capitein van een compagnie schutters binnen Schiedam, overl. ald. 13-5-1669, begr. ald. 25-5-1669, tr. ald. 29-8-1614 1443 Lijsbeth Jorisse Beijes, ged. Schiedam 20-11-1588, overl. ald. 23-2-1669, begr. ald. 28-2-1669 1446 Jonas Pietersz., koopman, penningmeester van de Grote Visserij (5-9-1611), begr. Schiedam 26-9-1612, tr. Brielle 10-5-1595 1447 Hillegondt Leenderts, begr. Schiedam 21-8-1649 1450 Cornelis 1451 Ariaentge Tyele 1454 (JONGEJAN), Jan Jans, ambachtsbewaarder van Schieveen (1614-1615) en van de 64 Hoeven (1627, 1635), in 1654 in het quohier van de 1000ste penning, overl. na 1654, tr. Overschie 9-4-1635 1455 DUIJVESTEIJN, Belitgen Arentsdr. (Ariens), overl. na 21-1-1654 a) Maertgen, ged. Overschie 13-1-1636 b) Pieter, ged. Overschie 16-11-1637 c) Hilletje, zie 727 d) Jacob, ged. Overschie 9-3-1642 e) Sijtje, ged. Overschie 7-8-1644 f) Fos, ged. Overschie 10-4-1647 1506 Gillis Leijns, tr. Nisse 24-11-1613 1507 Lydia Willems 1510 SPRUIJT, Jacob 1511 Adriaentje Cornelis, overl. Heinkenszand in 1668 Generatie 12 2882 VAN DRIEL, Doen Dirks, overl. Rotterdam 24-2-1613 2884 Cornelis Jacobs 2885 Hendrikje Goossens 2886 Joris Doen Beijesz, woont te Schiedam op de Nieuwe Vismarkt, overl. voor 1600, tr. ca 1575 2887 (VAN DER DIJK), Maartje Leenderts, overl. na 1614 2894 MATHOL, Lenaert Lenaertsz, tr. (2) voor 1588 Maddeleentje Mattheus, tr. (1) 2895 Neeltje Jans 2910 DUIJVESTEIJN, Arent Pieters, geb. ca 1570, bouwman in de polder Schieveen, leenman van Mathenesse, ambachtsbewaarder van Schieveen 1616-1617 en van de 64 Hoeven, schepen van Overschie 1642, overl. Overschie tussen 21-1-1647 en 7-8-1647, tr. ca 1590/1595 2911 (SMIJT?), Sijtgen Gerrits, overl. waarschijnlijk in Schieven tussen 25-1-1639 en 3-4-1646, waars. dochter van Gerrit Adriaens Smijt (Smit), schepen van Overschie (1597-1599) Generatie 13 5764 Dirck Hendricks, geb. ca 1520 Wapen: een dubbele adelaar; helmteken, een uitkomende adelaarskop en vleugels 5772 Doen Beijensz., woont te Schiedam in de Boterstraat, in 1545 en 1555 poorter van Schiedam, bezit land te Oud- en Nieuw Mathenesse, wordt 1650 tot schepen van Schiedam gekozen 5773 Annetje Jorisse 5820 (DUIJVESTEIJN?), Pieter NN, mogelijk geb. ca 1540, tr. vermoedelijk een dochter van Adriaen (Arij) Gherits Smijt (Smit), heilige geestmeester te Overschie Generatie 14 11544 Beije Doens, schepen van Portugaal 1542-1549, heemraad van Portugaal 1538, tekent de 10e penning van Portugaal 1543, tr. 11545 Marijtje Claasse 11546 Joris Claes, schuitvoerder Generatie 15 23088 Doen Beijensz., op 28-1-1485 beleend met de leengoederen van zijn vader, schepen van Portugaal 1491 en 1507, testeert op 6-1-1513, tr. 23089 Neeltje Wollebrants Jansz. 23090 Claas Hendricks, tr. 23091 Nelle Geneeratie 16 46178 Wollebrant Jans 46179 Elisabeth Thanks go to: Gemeentearchief Vlaardingen van der Linden Wim van Reeuwijk van Reeuwijk Aart Kramer Houtkoop Gerrit Harinck Harinck Kees Stada Visser, Stobbe Karel van der Wal Peters, Visser, etc. Jos Buisman Riet Schuurink van den Heuvel, van der Linden CBG Jaarboek 1971 Mathol Esther Perry Doen Beijens Nederlandsche Leeuw (1911, !966) van den Heuvel,Maatleen Fred van Veen Wanda Vriese A.J. Stasse van Hensberge Ons Voorgeslacht (1995) Maatleen Cees Jan van den Hoek Sylvia Siekman Ziechman Jan Wissink van den Heuvel, Harinck G.A. Schotel Ivo Lucas van Scheers J.P. Geervliet Visser, Kat Han Lijster Hackmes Sjaak Hornick H. de Bruin Bieseveld Jan Bakker Bakker Hans Karelse Sharon Haskin Galitz de Jonge Jan Kranen Stobbe, Meyer Kees Griep Kooger F. de Jonge de Jonge Linda Praamsma van der Linde, Fortuijn Pieter van der Struis Fortuijn Egbert de Hoop Manneken Cor de Kievith Hodenpijl K.J. Slykerman Duijvesteijn Paul van Zwol Lipjes, Hartkamp Brigit Fokkinga Visser I have searched through many internet sites and have also gone through Ons Voorgeslacht, Gens Nostra, CBG Jaarboeken, van Zeeuwse Stam No. 1-100, Staten van Inwoners Zeeland, Zeeuws Kwartierstatenboek, and De Nederlandsche Leeuw 1883-1983.