Additions and corrections can be sent to  ahofstee@sympatico.ca
Updated to August 4, 2011.

under construction

Ahnentafel Chart for Adriana Leeflang
Eerste Generatie
1 LEEFLANG, Adriana (Jane), geb.Delft 4 jan 1933, overl. Arkona, Ontario, Canada 30 jul 1999, tr. Delft 2 mrt 1955 Dirk Spiering, geb. Rotterdam 15 Okt 1930, overl. St. Thomas, Ontario, Canada 10 Mrt 2006. Voor de voorouders van Dirk zie de voorouders van Adriaantje Spiering in de Hofstee-Neef pedigree.
Tweede Generatie
2 LEEFLANG, Pieter, geb. Delft 3 dec 1903, overl. Delft 30 mei 1944, tr. Delft 23 okt 1929 3 SCHILLING, Catharina, geb Delft 20 mei 1907, overl. Delft 6 nov 1958
Derde Generatie<
4 LEEFLANG, Aldert, geb.Vrijenban 31 aug 1878, overl. Delft 10 mrt 1918 tr. Vrijenban 8 mei 1901 5 HUISMAN, Leentje, geb. Zevenhuizen 12 jun 1878, overl. Delft 13 mrt 1945 6 SCHILLING, Johannes Hendrik Eduard, geb. Delft 21 mei 1868, overl. Delft 23 okt 1944, tr. Delft 8 jun 1892 7 SCHUURMAN HESS, Adriana, geb. Delft 11 sep 1865, overl. Delft 8 okt 1924
Vierde Generatie
8 LEEFLANG, Jacob, geb. Vrijenban 12 jun 1843, overl. Delft, tr. Vrijenban 10 mei 1871 9 OUWENDIJK, Helena, geb. de Lier 1 jun 1850, overl. Vrijenban 1dec 1911 10 HUISMAN, Pieter, geb. Delft 2 jan 1852, overl. Pijnacker 13 feb 1925, tr. Pijnacker 26 feb 1876 11 VAN MULLEM, Jaapje, geb. Pijnacker 26 feb 1854, overl. Vrijenban 13 okt 1918 12 SCHILLING, Johannes Hendrik Eduard, geb. Delft 6 mrt 1843, overl. Delft 16 mrt 1918, tr. Delft 28 aug 1867 13.DE GRAAFF, Jacoba Josina, geb. Voorburg 1 jan 1844, overl. Delft 29 jan 1917 14 SCHUURMAN HESS, Arie, geb. Delft 14 dec 1841, overl. Delft 31 mei 1880, tr. Delft 9 nov 1864 15 SNEL, Catharina, geb. Kethel en Spaland 17 aug 1835, overl. Delft 30 sep 1914
Vijfde Generatie
16 LEEFLANG, Gijsbert, geb.Zoetermeer 10 okt 1817, overl. Vrijenban 3 feb 1896, tr. Hazerswoude 2 okt 1842 17.LANGENDAM, Willemina Maria, geb. Hazerswoude 7 apr 1811, ged. ald. 15apr 1811, overl. Vrijenban 18 mei 1890 18 OUWENDIJK, Aldert, geb. Naaldwijk 18 nov 1818, overl. de Lier 15 okt 1883, tr. de Lier 15 mei 1840 19 VAN DER LUGT, Jaantje, geb. de Lier 4 mrt 1814 , overl. de Lier 17 nov 1874 20 HUISMAN, Jacob, geb. Hof van Delft 26 apr 1816, overl. Delft 12 jun 1898, tr.Delft 9 mei 1849 21 SONNEVELD, Susanna, geb. Maassluis 24 dec 1827, overl. Delft 14 jan 1897 22 VAN MULLEM, Johannes, geb. Pijnacker 10 mrt 1814, overl. Pijnacker 25 nov 1897, tr. Pijnacker 12 apr 1839 23 VLAARDINGERBROEK, Lena, geb. Pijnacker 8 feb 1818, overl. Pijnacker 31 jan 1898 24 SCHILLING, Johan Wolfgang, geb. Mehlis, Saxen Gotha, ged. Mehlis (Evangelisch Lutherse) 20 nov 1802, overl. Delft 16 dec 1871 (van het overlijden is aangifte gedaan op 18 dec 1871), Mr.Geweermaker aan de Rijksgeweerwinkel te Delft, trouwde (2), 47 jaar oud, op 20 feb 1850 in Delft met Louise Launspach, tr. (1) Mehlis 6 feb 1831 25 OERTEL, Johanna Catharina, geb. Neustad An der Aisch, Bayern 24 nov 1811, overl. Delft 22 sep 1848 Johann Wolfgang en zijn vrouw met hun zoon Carl Friedrich vestigen zich tussen 1836 en 1838 te Delft, waarom zij naar Delft komen is nog steeds niet bekend, vermoedelijk heeft dit te maken met zijn werk als geweermaker, wat hij in Delft uitoefende aan de Rijksgeweerwinkel en later als zelfstandige ondernemer.Bij de eerste vermelding in de volkstelling van 1839 woonde hij aan de Scheepsmakerij. Volgens het stamboek der Burgelijke ambtenaren bij de werkplaatsen voor draagbare wapenen in Delft (ARA Inv 2.13.86 bestanddeelnr 2191) trad Johann Wolfgang op 9-8-1837 in dienst als slotenmaker, op 1-1-1841 werd hij bevorderd tot meester slotenvijler 2e klasse voor een jaarwedde van 650 gulden, op 1-8-1841 werd hij meester slotenvijler voor de zelfde jaarwedde en op 22-5-1846 werd hij meester slotvijler nu voor een jaarwedde van 750 gulden op 1-1-1859 werd hij weer bevorder, maar helaas is zijn functie hier niet vermeld en verdiende hij ook toen 750 gulden per jaar. Op 1-6-1869, 67 jaar oud werd hij eervol ontslagen met toekenning van een wachtgeld van 375 's jaars ingevolge een aanschrijving van het ministerie van Oorlog d.d.d 13-4-1869 no 14 op grond van ZM besluit dd.d te voren no 120 en werd op 1 mei 1869 afgevoerd. Dat Johann Wolfgang niet geheel onbemiddeld naar Delft is gekomen blijkt uit het feit dat hij al op 29-5-1845 in Delft op een openbare veiling van verkoop en koop, een huis koopt aan de Harmencoxlaan in Delft waarvoor hij 570 gulden betaalde en in dit huis heeft hij tot aan zijn dood gewoond. In deze akte van deze verkoop en aankoop staat vermeld dat Johann Wolfgang Meester Slotenmaker was aan de Geweerwinkel en op dat tijdstip woonde op de Gasthuislaan. Johanna Catharina is geboren in Neustadt an der Aisch, andere bronnen geven aan dat dit Neustadt an der Saal in Beieren moet zijn, op haar overlijdingsakte staat ook vermeld dat dit in Beieren lag. Notitie bij het huwelijk met Louise: De geboortedatum van Louise komt van het Bevolkingsregister te Delft, haar geboorteakte is niet te vinden in Halsteren, er was een akte van bekendheid die zij nodig had voor het aangaan van het huwelijk met Johann Wolfgang, deze zogenaamde huwelijksbijlagen waren opgeslagen in het Rijksarchief in Den Haag op het Bezuidenhout in Den Haag, maar deze zijn verbrand tijdens een bombardement in de tweede wereldoorlog, ook een onderzoek naar deze akte van bekendheid in het Rijksarchief te 's-Hertogenbosch gaf geen resultaat, volgens de Mormoonse Kerk zou haar vader NN Lefering moeten zijn, dit moet nog nagetrokken worden. Voorlopig is de geboortedatum vermeld in het Bevolkings Register van Delft aangehouden. Op 27-5-1850 maakt Johann Wolfgang zijn testament. Hij is nu gehuwd met Louise Launspach en benoemt haar en zijn kinderen uit zijn eerste huwelijk en kinderen die worden verwekt uit zijn tweede huwelijk als zijn erfgenamen ieder voor een gelijk gedeelte. Er wordt er op 1-8-1850 is de boedelinventaris opgemaakt na het overlijden van zijn eerste vrouw en t.b.v. zijn minderjarigen kinderen Carl Friedrich, George Ferdinand en Johan Heinrich (Johan Hendrik Eduard). Dat het tweede huwelijk een zogenaamd moetje was blijkt wel uit het feit dat Johann Wolfgang en zijn tweede vrouw trouwen op 20-2-1850 en zijn eerste kind Johan Hendrik uit het tweede huwelijk geboren wordt op 12-3-1850. Op 3-3-1860 herroept Johann Wolfgang al zijn testamenten die hij voor deze datum gemaakt heeft, hoe zijn testament nu luidt is niet in de akte opgenomen. Op 5-2-1872 is er een openbare veiling betreffende de verkoop van het huis in de Harmencoxlaan na het overlijden van Johann Wolfgang. Zijn zoon Johannes Hendrik Eduard is tijdens deze verkoop woonachtig te Banjermassing in Nederlands Oost-Indie zoals blijkt uit een akte waarin hij zijn volmacht overdraagt aan zijn zwager Jacobus van Doorne winkelbediende te Delft en Louise Launspach geeft George Ferdinand een zoon uit het eerste huwelijk van Johann Wolfgang haar volmacht tot betrekking van de verkoop van voornoemde woning. Het huis wordt uiteindelijk verkocht voor 1900 gulden, het aankoopbedrag was 570 gulden, dus op deze verkoop leverde een dikke winst op of de prijzen van de huizen waren in de periode van 1845 tot 1872 flink opgelopen. Op 23-3-1882 maakt Louise Launspach haar testament waarin zij legateert aan haar dochter Wilhelmina Maria Schilling haar ganscher inboedel niets daarvan uitgezonderd en zulks bij vooruitmaking en boven het erfdeel door haar uit de nalatenschap te genieten en de andere kinderen of hun wettige nakomelingen tot de gezamenlijke erfgenamen. Louise overlijdt in het Gasthuis aan de Koornmarkt in Delft Louise is geboren op 04-04-1812 in Halsteren, dochter van Catharina Launspach. Louise is overleden op 17-04-1902 in Delft, 90 jaar oud. Kinderen van Johann Wolfgang en Johanna Catharina: 1 Doodgeboren zoon Schilling, geboren op 20-08-1832 in Mehlis in Saxen Gotha. 2 Doodgeboren dochter Schilling, geboren op 24-11-1833 in Mehlis in Saxen Gotha. 3 Doodgeboren zoon Schilling, geboren op 06-02-1835 in Mehlis in Saxen Gotha. 4 Carl Friedrich Schilling, geboren op 20-07-1836 in Mehlis Saxen Gotha 5 Dorothea Louisa Schilling, geboren op 19-10-1838 in Delft. Dorothea Louisa is overleden op 10-12-1838 in Delft, 1 maand oud. 6 Georg Ferdinand Schilling, geboren op 04-02-1840 in Delft 7 Christiaan Schilling, geboren op 09-01-1842 in Delft. Christiaan is overleden op 31-03-1842 in Delft, 2 maanden oud. 8 Johannes Hendrik Eduard Schilling, geboren op 06-03-1843 in Delft 9 Wolf Godfried Anton Schilling, geboren op 24-01-1845 in Delft. Wolf Godfried Anton is overleden op 22-04-1845 in Delft, 2 maanden oud. 10 Johann Wolfgang Schilling, geboren op 02-06-1846 in Delft. Johann Wolfgang is overleden op 02-08-1846 in Delft, 2 maanden oud. 11 Johannes Nicolaas Schilling, geboren op 23-10-1847 in Delft. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-10-1847. Johannes Nicolaas is overleden op 14-12-1847 in Delft, 1 maand oud. Kinderen van Johann Wolfgang en Louise: 1 Johan Hendrik Schilling, geboren op 12-03-1850 in Delft 2 Wolf Godfried Anton Schilling, geboren op 18-09-1852 in Delft. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-09-1852. Wolf Godfried Anton is overleden op 04-10-1852 in Delft, 16 dagen oud. 3 Wilhelmina Maria Schilling, geboren op 02-10-1853 in Delft. Wilhelmina Maria is overleden op 29-09-1924 in Delft, 70 jaar oud. 4 Maria Louisa Schilling, geboren op 26-05-1858 in Delft. Maria Louisa is overleden op 18-10-1859 in Delft, 1 jaar oud. bron: http://members.ziggo.nl/cvadelft/genschilling.htm 26 DE GRAAFF, Dirk, geb. Werkendam1805, tr. Stompwijk 14 jan 1831 27 LIGTHELM, Jacoba, geb. Overschie 11 jan 1806 (doopgetuige Anna van Steij), ged. Overschie 15 jan 1806 28 SCHUURMAN HESS, Willem Frederik, geb. Voorburg 8 jul 1810, overl. Delft 30 mei 1881, tr. Voorburg 6 aug 1830 29 VAN DER KOOIJ, Adriana, geb. Delft 23 mrt 1800 , ged. ald. 30 mrt 1800, overl. Delft 17 nov 1844 30 SNEL, Lourens, ged. Delft 11 mei 1806 (doopgetuige Johanna Filkes), overl. De Lier 26 mei 1881, tr. Maasland 2 okt 1830 31 ZOUTENDIJK, Anna, geb. Maasland 23 sep 1810, ged. ald. 30 sep 1810 (doopgetuige: Willemina Willems), overl. De Lier 13 jan 1891
Sesde Generatie
32 LEEFLANG, Machiel (Michiel), geb. Hillegersberg 27 mei 1787, timmermansknecht, overl. Zegwaart 22 mei 1870, tr. Zegwaart 31 jan 1816 33 VAN MOURICK, Hendrica, ged. Naaldwijk 29 nov 1786, overl. Zegwaart 6 jun 1828 gewettigd bij huwelijk van haar ouders 34 LANGENDAM, Jacob, ged. Hazerswoude 22 jan 1775 (doopgetuige: Fytje van Duijn), overl. ald. 12 okt 1834, tr. Hazerswoude 25 mei 1807 35 SCHOUTEN, Alida-, ged. Reeuwijk 31 mrt 1782, overl. Vrijenban 14 nov 1860 36 OUWENDIJK, Gerrit, geb. de Lier 22 jan 1786, overl. Naaldwijk 12 jul 1847, tr. ald. 14 jul 1811 37 VAN LENTEREN, Helena, ged. 's-Gravenzande 4 jan 1784, overl. ald. 30 jan 1856 38 VAN DER LUGT, Pieter, ged. de Lier 15 mrt 1767, overl. ald. 24 apr 1814, tr. Naaldwijk 17 jun 1798 39 VAN DIJK, Lena, ged. Naaldwijk 15 jun 1777, overl. de Lier 6 jan 1859 40 HUYSMAN, Pieter, ged. Delft 5 nov 1752, overl. Pijnacker 7 jan 1842, tr. Pijnacker 24 sep 1815 41 GOUDAPPEL, Maria, geb. Delft 25 feb 1784, ged. ald. 29 feb 1784, overl. Delft 22 okt 1846 42 SONNEVELD, Willem, geb. Maasland 5 mei 1782, overl. Maassluis 14 aug 1853, tr. Pijnacker 30 nov 1806 43 VAN DER DRIFT, Fya, geb. Pijnacker 28 jan 1784 in Pijnacker, ged. ald. 1 feb 1784, overl. Delft 21aug 1860 44 VAN MULLEM, Jacob, geb. Charlois 6 jan 1793, ged. ald. 13 jan 1793, overl. Pijnacker 27 jan 1841, tr. Pijnacker 24 jun 1812 45 TILBURG, Jannetje, geb. Pijnacker 23 sep 1793, ged. ald. 29 sep 1793 (doopget. Antje Tilburg), overl. Pijnacker 20 dec 1881 46 VLAARDINGERBROEK, Willem, geb. Pijnacker 21 aug 1785, ged. ald. 28 aug 1785, overl. Pijnacker 25 aug 1859, otr. Pijnacker 8 mrt 1811 47 KORENEEF (KOORNEEF), Neeltje, geb. Maasland 20 sep 1778, overl. Pijnacker 26 dec 1856 48 SCHILLING, Johan Balthazar, geb. Roth, Thuringien, Duitsland ca 1759, overl. Mehlis (Evangelisch-Lutherse), Saxen Gotha, Duitsland 3 nov 1837, tr. Mehlis 7 nov 1795 In 1759 werd in Roth (Thuringen) Johann Balthazar Schilling geboren. Hij was de zoon van Balthazar Schilling (naam moeder onbekend). Johann Balthazar was van beroep voerman. Op 7 november 1795 trouwde hij in Mehlis (Saxen Gotha) in de Evangelisch Lutherse kerk met Anna Katharina Buchel.(Mehlis Saxen Gotha heet tegenwoordig Zella Mehlis en ligt in voormalig Oost-Duitsland). Zij kregen twee zonen: Johann Georg Schilling (1797-1871) en Johann Wolfgang Schilling (1802-1871). Johann Georg Schilling kreeg zes kinderen en is tot het eind van zijn leven in Mehlis blijven wonen. Wolfgang echter, is in 1839 naar Delft verhuisd. Waarom Wolfgang naar Delft verhuisde, is nog niet helemaal duidelijk. Het heeft er waarschijnlijk mee te maken dat hij geweermaker was. In Delft bevond zich in die tijd het Rijksmagazijn (Constructiewerkplaatsen Houttuinen en van Leeuwenhoeksingel waaraan o.a. de geweermakerij aan verbonden was). Hier was veel werk, nadat de Fransen, na de val van Napoleon, veel wapentuig hadden meegenomen. Door het conflict met de Zuidelijke Nederlanden, viel Luik als wapenleverancier weg, maar er kwamen veel orders voor de Marine en de Landmacht in Nederlands- Indi?. De plaats Mehlis in het Groot Hertogdom Saxen Gotha is ook nu nog een centrum voor geweermakerij. Daarnaast is het een belangrijk wintersportcentrum (http://www.zella-mehlis.de). Johann Wolfgang Schilling trouwde in Mehlis op 6 februari 1831 met Johanna Catharina Oertel. Toen hij in 1839 naar Delft verhuisde, had hij al een zoon, Carl Friedrich (1836-1916). Hierna werden nog enkele kinderen geboren, waarvan alleen George Ferdinand (1840-1907) en Johan Hendrik Eduard (1843-1918) zijn in leven gebleven. Johanna Catharina Oertel is in 1848 in Delft overleden. Haar zonen waren toen resp. 12, 8 en 5 jaar oud. In 1850 hertrouwde Johann Wolfgang Schilling met Louise Launspach. Zij kregen samen nog vier kinderen, waarvan er twee blijven leven, Johan Hendrik en Wilhelmina Maria Schilling. In totaal heeft Johann Wolfgang Schilling 15 kinderen, waarvan 11 bij Johanna Catharina Oertel en 4 bij Louise Launspach. Uit akten blijkt dat Wolfgang eerst op het adres Scheepmakerij 101 heeft gewoond, samen met o.a. een gezin uit Vlaanderen. Later woonde hij met zijn gezin in wijk 2, nr 384. Op dit adres werd Johannes Hendrik Eduard Schilling geboren. Later verhuisde het gezin naar de Harmencoxlaan 501. 49 BUCHEL, Anna Katharina, geb. Mehlis 16 sep 1771, ged. ald. 16 sep 1771, overl. Mehlis 6 dec 1850 50 OERTEL, Johan Christoffel, kleermaker, tr. 51 SCHONAUER, Anna Dorothea 52 DE GRAAF, Joost, geb. Werkendam 11 okt 1767, gerechtsbode, veld- en boswachter, veilingmeester, overl. Werkendam 26 mrt 1848, tr. Werkendam 9 feb 1792 53 HEIMANS, Elisabeth, geb. Loevesteijn 12 jan 1773, overl. Werkendam 8 okt 1843 54 LIGTHELM, Dirk Jacob, geb. Leiden ca 1775, metselaar, overl. Voorburg 25 mei 1850, tr. 55 GRAVEKAMP, Gijsberdina, geb. Valkenburg 5 jul 1778, overl. Voorburg 19 okt 1859 56 HESS, Hendrik Andreas, ged. Gouda 10 jul 1771, overl. 's-Gravenhage 23 feb 1842, tr. (1) Sara Veenstra, tr. (2)Voorburg 12 apr 1807 57 SCHUURMAN, Lena Agnieta, ged. 's-Gravenhage 3 mrt 1776. overl. ald. 23 jul 1860 58 VAN DER KOOIJ, Arij Ridderus, ged. Schipluiden 7 apr 1759, bouwman te Delft, later te Voorburg, overl. Voorburg 31 mei 1830, tr. 't Woudt 24 apr 1785 59 VAN DEN BERG, Adriana Arents, ged. Maasland 15 mrt 1761, overl. Pijnacker 3 jan 1842 60 SNEL, Snel, geb. Vrijen ca 1787, overl. Maaslaan 10 sep 1845, tr. Delft 15 okt 1805 61 TUPKER, Alida, geb. Leiden 4 okt 1779, overl. Maasland 17 mei 1861 62 ZOUTENDIJK, Jan Pieters, ged. Maasland 5 nov 1775, overl. Rotterdam 29 apr 1857, tr. Maasland 21 mei 1797 63 BOEKESTEIN, Johanna Boekestein, ged. de Lier 5 feb 1775, overl. Maasland 9 nov 1855
Sevende Generatie
64 LEEFLANG, Dirk, ged. Hillegersberg 8 feb 1756 (doopget. Joostie Verloop), tr. ald. 8 jun 1783 65 OVERGAAUW, Jannetje, ged. Rotterdam 7 mei 1761 (doopget. Ingenaar de Wit, Antonet Wiltschut) 66 VAN MOURIk, Gijsbert, ged. 's-Gravenzande24 jul 1768, overl. Zegwaard 23 jan 1809, tr. Naaldwijk 17 mei 1789 67 VREUGDENHIL, Maria, ged. Naaldwijk 27 mrt 1768, overl. Zegwaart 5 okt 1835 NB overlidenakte zegt dat zij een dochter is van Andries Vreugdenhil 68 LANGENDAM, Willem Jans, gaarder betaalde impost begravent Hazerswoude 27 jan 1781, tr. Hazerswoude 26 jan 1766 69 LOMMERESE, Marijtje Jacobs, ged. Bergambacht 21mei 1741, gaarder betaalde impost begraven Hazerswoude 30 sep 1783 70 SCHOUTEN, Maarten, ged. Reeuwijk 1 jan 1751, overl. Middelburg (ZH) 22 sep 1835, tr. Reeuwijk 24 okt 1779 71 HOOGENBRUG, Antje, ged. Woubrugge 5 mrt 1758, overl. Middelburg (ZH) 12 jun 1834 72 VAN OUWENDIJK, Sijmen, ged. Kethel 31 mei 1750, overl. de Lier 23 mei 1814, tr. 73 FRIJLING, Maria, ged. de Lier 19 apr 1750 74 VAN LENTEREN, Evert, ged. 's-Gravenzande 20 nov 1746, overl. Naaldwijk 27 aug 1828, tr/ 's-Gravenzande 17 apr 1778 75 JAARSVELD, Engeltje, geb. 's-Gravenzande 22 feb 1751 in 's-Gravenzande, ged. ald. 28 mrt 1751, overl. Naaldwijk 24 dec 1822 76 VAN DER LUGT, Huybregt, begr. de Lier 8 aug 1772, tr. Maasland 11 feb 1763 77 VAN DER HOUT, Jannetje, ged. de Lier 8 jul 1736, overl. ald. 23 apr 1814 78 VAN DIJK, Gerrit, ged. Monster 4 sep 1740, overl. Naaldwijk 5 apr 1816, tr. ald. 2 mei 1773 79 VAN JAARSVELD, Ariaantje, ged. 's-Gravenzande 28 nov 1745, overl. ald. 14 mar 1829 80 HUISMAN, Jacob Meinderts, ged. Nootdorp 4 feb 1720, overl. Pijnacker 25 jan 1813, tr. Delft 7 nov 1745 81 VAN DER KLAAUW, Catharina, ged. Pijnacker 24 jan 1720 (doopget. Trijntje Bruijne van der Klaauw), overl. Delft 27 dec 1811 82 GOUDAPPEL, Arie Cornelis, ged. Kethel 5 feb 1747, overl. Hof van Delft 9 mar 1832, tr. Overschie 11 mei 1783 83 KEET, Cornelia Gerrits, ged. Vlaardingen 12 feb 1741 84 ZONNEVELD, Jan Jans, ged. Maasland 31 jan 1734, overl. ald. 17 apr 1804, tr. Maasland 2 mei 1773 85 HORDIJK, .Susanna Johannes, geb. Rhoon 10 jul 1745, ged. ald. 15 aug 1745, overl. Rhoon 19 nov 1819 86 VAN DER DRIFT, Hendrik, ged. Zoetermeer 5 mar 1752, overl. Amstelveen 29 dec 1810, tr. Benthuizen 4 mei 1783 87.TRANT, Aaltje, ged. IJsselstein 6 feb 1763, overl. Benthuizen 2 jan 1830 88 VAN MULLEM, .Aart van Mullem, ged. Charlois 20 jun 1757 (doopget. Aagje Cornelis van Lexmont), overl. Hazerswoude 1 okt 1841, tr. Pijnacker 27 mei 1792 89 HOGERVORST, Jannetje, ged. Zoetermeer 8 mar 1771 (1772), overl. Pijnacker 25 jan 1841 90 TILBURG, Jan Tilburg, ged. Berkel 6 feb 1757, overl. Pijnacker 2 feb 1835, tr. Pijnacker 30 mar 1788 91 VAN DER MEER, Aafje, ged. Pijnacker 17 jun 1770 (doopget. Aafje de Heij), overl. ald. 31 okt 1856 92 VLAARDINGERHOEK, Cornelis, ged. Naaldwijk 18 jan 1756, begr. Pijnacker 2 jun 1804, tr. Pijnacker 14 nov 1784 93 SLUIJTER, Lena, geb. Kethel ca 1757, overl. Pijnacker 30 okt 1842 94 KORENEEF, Gerrit, ged. Vlaardingen 1 jan 1736, overl. Maasland 23 apr 1802, tr.Maasland 25 jul 1773 95 HOOGWERF, Willempje, ged. Maasland 16 jan 1752 96 SCHILLING, Balthazar 104 DE GRAAF, Jan de Graaf, ged. Werkendam 31 May 1744 , overl. Werkendam 2 sep 1804, begr. ald. 5 Sep 1804 tr. Woudrichem 20 Aug 1767 105 VAN DER STELT, Catharina, ged. Woudrichem19 dec 1745 106 HEIJMANS, Arie, ged. Werkendam 6 sep 1742, overl. voor 1807, tr. Werkendam 4 jul 1771 107 LOEVE, Alida Wilhelmina Loeve, ged. Werkendam 29 nov 1744, overl. ald 21 Jul 1835 108 LIGTHELM, Hermanus, ged. Rotterdam 16 apr 1752 (doopget. Elsje Pootmans), verwer, overl. Overschie 18 apr 1816, tr. Rotterdam 7 mei 1771 109 VERHEUL, Cornelia, ged. Stolwijk 24 jan 1740, overl. Overschie 23 feb 1817 110 GRAVE(N)KAMP, Jacob, ged. Valkenburg 25 sep 1740, tr. ald. 7 sep 1777 111 VAN STEIJ, Anna, ged. Sassenheim 29 mrt 1737 112 HESS, Hendrik Hermanus, ged. Leeuwarden 10 okt 1735 (doopget. Adam Lenz, Dirkie Tollenaars), orgelbouwer, overl. Gouda 29 jul 1794, tr. Schoonhoven 14 nov 1768 113 VAN OOSTERHOUT, Neeltje, ged. Schoonhoven 9 feb 1749, overl. Gouda 10 okt 1782 116 VAN DER KOOIJ, Ridderus Sijmons, ged. 't-Woudt 18 apr 1723, bouwman te Schipluiden, begr. Maasland 14 jul 1808, otr. Schipluiden 15 apr 1752, tr. 't Woudt 30 apr 1752 117 DE HOOG, Geertje Adriaans, ged. Berkel 19 mei 1726, overl. Hof van Delft 4 jul 1815 118 VAN DEN BERG, Arend Lamberts, ged. Schipluiden 22 apr 1731, tr. 119 HAUWERT, Celia Jans, geb. ca 1731 120 SNEL, Lourens, ged. Delfshaven (Schoonderloo) 28 jul 1754, overl. Delft 14 mar 1834, tr. Delft 11 okt 1778 121 VILKENS, Johanna, ged. Delft 13 mei 1753, overl. ald. 17 mrt 1834 122 TUPKER, Hendrik Adolf, geb. Westerkapeln, Nordrhein-Westfalen ca 1740, tr. Leiden 12 jun 1768 123 VAN ZWANENBURG, Catharina, ged. Hooglandsche Kerk, Leiden 30 jul 1747 (get. Pieter Pool, Alida Moncourt) 124 ZOUTENDIJK, Pieter Jans, ged. Maasland 16 apr 1741, tr. ald. 21 mei 1775 125 KLAPWIJK, Ariaantje, ged. Maasland 21 sep 1749, overl. ald. 14 jan 1817 126 BOEKESTIJN, Frank Klaas, ged. De Lier 21 jul 1726, overl. ald. 13 aug 1778, tr. 's-Gravenzande 28 apr 1765 127 VAN DIJK, Neeltje Jacobs, ged. De Lier 10 mrt 1734
Achtste Generatie
128 LEEFLANG, Machiel Dirks, ged. Hillegersberg 14 apr 1715 (doopget. Trijntje Dirks, Wateringen), begr. Hillegersber 4 jun 1778, tr. Bleiswijk 22 apr 1742 129 VERLOOP, Elizabeth Claas, ged. Bleiswijk 28 nov 1722 (doopget. Maggeltje Vrijenhoek), overl. Hillegersberg 8 sep 1780 130 OVERGAAUW, Leendert, geb. buiten de Delfst Poort onder Cool, ged. Rotterdam 9 mei 1728 (doopget. Willem Overgaauw, Commertie Visser), tr. Rotterdam 27 aug 1752 131BREETVELD, Jacoba, ged. Rotterdam 15 okt 1730 (doopget. Niklaas van den Meeberg, Maria de Visser), overl. Rotterdam 7 mrt 1814 132 VAN MOURIK, Andries, sluiswachter op de Oranjesluis, begr. 's-Gravenzande 18 okt 1797, tr. Delft 1 mei 1756 133 VAN DIJK, Francijntje, ged. De Lier 7 nov 1735 134 VREUGDENHIL, Cornelis Lucas, ged. Goudswaard 27 okt 1726, tr. Naaldwijk 1 aug 1761 135 VALSTAR, Anna, ged. Naaldwijk 9 jan 1735 138 LOMMERT (LOMMERSE), Jacob Cornelis, ged. Bergambacht 26 dec 1708, begr. ald. 5 okt 1762, tr. Berkenwoude 18 apr 1734 139 VAN DORP, Fijgje Wiggers, ged. Berkenwoude 1 feb 1711, overl. Lopik 24 feb 1795 140 SCHOUTEN, Joost Klaas, ged. Moordrecht 9 apr 1719, begr. Zwammerdam 5 apr 1787, tr. Moordrecht 29 sep 1744 141 MORAAL, Alida Abrahams, ged. Zevenhuizen 7 apr 1720, overl. Reeuwijk 19 dec 1755 142 HOOGENBRUG, Lambert Ariens, ged. Hazerswoude 1 dec 1715, tr. Hazerswoude 17 okt 1745 143 DE JONG, Marijtje Klaas 144 OUWENDIJK, Hubrecht, ged. De Lier 1 jun 1708, tr. Maasland 30 jan 1733 145 VAN SANTEN, Neeltje, ged. Maasland 21 mei 1713 146 FRIJLING, Gerrit, ged. Schipluiden 14 jun 1722, begr. De Lier 20 mrt 1792, tr. De Lier 26 okt 1749 147 MASCH, Trijntje Jans, geb.Settrup (Fuerstenau), begr. De Lier 20 jan 1798 148 VAN LENTEREN, Aldert Everts, geb. ca 1713, tr. 's-Gravenzande 12 mei 1743 149 WITTEBOL, Maartje Ariens, ged. 's-Gravenzande 14 apr 1715 Naaldwijk Deel 3 d.d. 18-01-1754. Rekening, bewijs en reliqua gemaakt door Willem van Geest gehuwd hebbende Jannetje Ariens Wittebol, mitsgaders Claas van der Valk, Jacobus Pijnacker, Arij Hordijk en Arij Dijxhoorn,weesmannen van Naaldwijk als voogden over de minderjarige kindskinderen en mede erfgenamen van de voorn. Arij Jansz. Wittebol, geformeerd uit de inventaris van 18-01-1754.Willem van Geest gehuwd hebbende Jannetje Wittebol, krijgt een 1/4 part. De weesmannen als voogden over Cornelis Bogaard, minderjarige nagelaten zoon van Annetje Ariens Wittebol en Claas Bogaard, ontvangen ook een 1/4 part. Dezelfde weesmannen als voogden over de 4 minderjarige kinderen van Hijmen Breedervelt, genaamd: Gerritje, Jannetje, Abraham en Annetje Breedervelt, in huwelijk verwekt bij Neeltje Ariens Wittebol, eveneens een 1/4 part. Het laatste 1/4 part voor Gerritje en Evert van Lenteren, minderjarige nagelaten kinderen van Maartje Ariens Wittebol en Aldert van Lenteren. 150 VAN JAARSVELD, Hendrik, ged. Weerdenburg 7 jan 1700 (doopget. Jenneken Jans, J. Hendrik), overl. voor 1758, tr. Naaldwijk 5 dec 1734 151 VREUGDENHIL, Lena Jochems, ged. Naaldwijk 9 jun 1715, begr. ald. 18 jan 1786 154 VAN DER HOUT, Jan, ged. De Lier 14 jan 1700, tr. ald. 30 okt 1729 155 SPANJERSBERG, Catharina, ged. De Lier 2 aug 1700, overl. 's-Gravenzande 27 sep 1776 156 VAN DIJK, Teunis, geb. Monster, tr. ald. 18 mei 1737 157 VAN OOIJE, Heijltje, ged. Monster 9 jul 1713 158 VAN JAARSVELD, Hendrik = 150 159 VREUGDENHIL, Lena Jochems = 151 160 HUIJSMAN, Meindert Gerrits, ged. Pijnacker 25 feb 1691 (doopget. Cornelia Meinderts van Spijck), tr. ald. 22 mrt 1716 161 HOUWERT, Elisabeth Dirks, ged. 't Woudt 18 mei 1698 (doopget. Jannetje Jacobs Stenevelt) 162 VAN DER KLAAUW, Pieter Bruijne, ged. Hof van Delft 30 apr 1679, overl. 's-Gravenzande 8 okt 1756, tr. Delft 8 apr 1708 163 WESTERMEER, Sijtje Claas, ged. Pijnacker 7 sep 1687, overl. ald. 17 mei 1729 164 GOUDAPPEL, Cornelis Dirks, ged. Maasland 22 feb 1713, tr. 165 HOFWEG, Marijtje (Maria) Arijs, ged. Kethel 7 aug 1707 (doopget. Maria Hofweg) 166 KEET, Gerrit Hendriks, ged. Zevenhuizen 1 apr 1696, tr. Capelle aan den Ijssel 4 mei 1727 167 VERMEULEN, Fransijntje Ariesn, ged. Capelle aan den Ijssel 5 okt 1698 26-4-1730 akte van indemniteit van Capelle aan de IJssel via Berkel naar Vlaardingen; idem 13-8-1736 van Berkel naar Vlaardingen 168 SONNEVELD, Jan, ged. Rozenburg 25 nov 1703, tr. Maasland 30 nov 1732 169 VAN BERGEN, Leentje Cornelis, ged. Monster 13 okt 1715 170 HORDIJK, Johannes, ged. Heinenoord 21 sep 1721, tr. Rhoon 21 mrt 1745 171 VAN PUTTEN, Ingetje, ged. Rotterdam 1 okt 1724 (doopget. Dirck van Putten, Ingetje Cornelis van Heek) 172 VAN DER DRIFT, Arij, geb. ca 1720, tr. Zoetermeer 29 mei 1746 173 LANGELAAN, Maria Hendriks, ged. Zoetermeer 16 mei 1717 174 TRANT, Hendrik Cornelis, ged. Tull en 't Waal 23 dec 1736, overl. Benthuizen (Hogeveen) 6 feb 1789, tr. Ijsselstein 9 okt 1761 175 WILDSCHUT, Feijgje, geb. Ijsselstein 2 feb 1727, ged. ald. 5 feb 1727, overl. Ijsselstein 17 mrt 1765 176 VAN MULLEM, Leendert Ariens, ged. Charlois 2 apr 1724 (doopget. Pietertje NN), tr. Charlois 29 okt 1752 177 VAN OPSTAL, Ingetje Aarts, ged. Charlois 17 mei 1722 (doopget. Ariaantje Bastiaenen Coedoot) 178 HOGERVORST, Jacob, ged. Nootdorp 8 mei 1729, begr. Pijnacker 10 jun 1808, tr. (2) Pijnacker 6 mrt 1785 Geertje Cornelis de Jong, tr. (1) ald. 1 mrt 1761 179 ROOBOL, Grietje Jacobs, begr. Pijnacker 18 sep 1781 180 TILBURG, Arie, ged. Berkel 28 jan 1731, tr. ald. 9 mei 1756 181 VAN DER NEUT, Jannetje Dirks, ged. Berkel 19 nov 1730 (doopget. Kornelia Dirks van der Neut) 182 VAN DER MEER, Arij Ariens, ged. Nootdorp 12 feb 1736, begr. Nootdorp 17 mei 1802, otr. Delft 15 jul 1758 183 DE HEIJ, Trijntje Jobs, ged. Berkel 29 jul 1731 (doopget. Neeltje Abrahams de Heij, Annetje Abrahams de Heij), overl. Pijnacker 9 jul 1773 184 VLAARDINGERBROEK, Leendert, tr. De Lier 3 mei 1744 185 LOK, Neeltje, begr. Naaldwijk 12 dec 1780 186 SLUITER, Abraham, ged. Pijnacker 15 nov 1716, tr. Schipluiden 20 apr 1749 187 VAN DER HOUT, Jannetje, ged. Schipluiden 27 mrt 1726, overl. Pijnacker 11 jun 1806 188 COORNNEEF, Gerrit Gerrits, ged. Portugaal 1701, overl. Maasland 11 apr 1784, tr. 189 VAN DER PLAAT, Wijntje Melisse, ged. Vlaardingen 18 jan 1713, overl. 1791 190 HOOGWERF, Willem Willems, ged. Kethel 1 dec 1704, tr. ald. 25 jan 1733 191 PRINS, Geertje Dirks, ged. Zoetermeer 22 feb 1711 208 DE GRAAF, Joost, ged. Werkendam 39 apr 1704, tr. (2) ald. 13 mei 1752 Maria van der Stelt, tr. (1) Werkendam 31 jul 1741 209 STAM, Anneke, ged. Werkendam 23 okt 1707 210 VAN DER STELT, Wouter, ged. Woudrichem 31 okt 1723, tr. Sleeuwijk juni 1744 211 SCHAAP, Dirkske, ged. Woudrichem 30 sep 1725 212 HEIJMANS, Leendert, geb. Vuren ca 1718, tr. Dalem 22 apr 1740 213 VAN DALEN, Willemina, geb. Dalem ca 1719 214 LOEVE, Jacobus, geb. ca 1710, soldaat, begr. Woudrichem 23 sep 1749, otr. (1) Woudrichem 11 dec 1722 Maijke Pieters van Wijngaarden, otr. (2) Woudrichem 23 feb 1742 215 DE GRAAF, Elisabeth, geb. Woudrichem 216 LIGTHELM, Hermanus, geb. Rotterdam, begr. ald. 25 jan 1808, tr. Rotterdam 10 mei 1740 217 HOEKWATER, Maria, ged. Oud-Beierland 27 mar 1718 (doopget. Aagje Ariaens van Prooijen), overl. Rotterdam 5 jan 1782 218 VERHEUL, Dirk Jacobs, otr. Stolwijk 21 sep 1732 219 DEN BOGGENDE, Krijntje Hendriks, ged. Stolwijk 21 sep 1707 220 GRAVEKAMP, Willem Dirks, ged. Valkenburg 19 okt 1704, tr. ald. 12 apr 1733 221 VAN DER SPEK, Gijsje Jacobs, ged. Katwijk 3 mrt 1709, overl. Valkenburg 9 jan 1764 222 VAN STEIJN, Claas Dirks, tr. (1) Warmond (gerecht) 1728 Antje Cornelis Westgeest, tr. (3) Voorhout (gerecht) 1741 Geertje Cornelis Kortenbos, tr. (2) Sassenheim 15 jan 1736 223 POELSTIJN (POELTUIJN), Aaltje Jans, ged. Rijpwetering 30 mei 1700 224 HESS, Johannes Lodewijk, geb. Gruenstadt, Duitsland 24 feb 1704, kleermakersgezel, overl. 24 apr 1757, tr. Leeuwarden 18 okt 1727 225 SCHMITZ, Etta Marretta Adriaens, begr. Gouda 11 jan 1764 226 VAN OOSTERHOUDT, Andries, ged. Schoonhoven 11 nov 1722, tr. ald. 28 okt 1746 227 VAN CAPEL, Adriana 232 VAN DER KOOIJ, Sijmon Gabriels, ged. 't Woudt 14 mrt 1694, bouwman onder Hodenpijl, begr. 't Woudt 6 dec 1764, tr. Vlaardingen 30 mrt 1720 233 DOCKUM, Neeltje Ridders, ged. Vlaardingen 13 dec 1699, begr. 't Woudt 5 feb 1779 234 DE HOOG, Adriaan Cornelis, ged. Zoetermeer 18 nov 1691, otr. Delft 15 feb 1721 235 PRUIJMENBOOM, Marijtje Sijmons, ged. Wateringen 14 nov 1688 236 VAN DEN BERG, Leendert Arijs, ged. Schipluiden 17 nov 1704, overl. 't Woudt 1 mei 1792, tr. 't Woudt 12 jun 1729 237 QUALM, Ariaantje Pieters, ged. Overschie 25 okt 1693, overl. 't Woudt 19 dec 1765 238 HOUWERT, Jan Dirks, ged. 't Woudt 17 aug 1689, tr. Schipluiden 27 apr 1721 239 QUALM, Ariaantje Philips, ged. Schipluiden 11 jul 1691, begr. 't Woudt 6 jul 1770 240 SNEL, Cornelis, ged. Kralingen 20 feb 1729 (doopget. Grietje Bakkers), tr. Rotterdam 11 jul 1752 241 FITTERS, Maria, ged. Rotterdam 25 apr 1720, begr. Delft 29 jul 1775 242 FILLEKES, Arij Leenderts, ged. Pijnacker 29 nov 1722, metselaar, tr. Delft 6 dec 1750 243 BURGHOORN, Maria Ariens, ged. Delft 20 nov 1721, overl. ald. 4 feb 1803 244 TUPKER, Johann, tr. 245 Elisabeth 246 VAN ZWANENBURG, Jan, otr. Leiden 1 feb 1737 247 MONCOURT, Judith, ged. Leiden 1 aug 1708 (doopget. Catharina Tettero) 248 ZOUTENDIJK, Jan, ged. Delft 22 okt 1710, tr. Maasland 7 mei 1735 249 MAAS, Catharina, ged. Delft 14 mei 1709 230 KLAPWIJK, Cornelis, ged. Maasland 24 feb 1715, tr. ald. 28 feb 1740 231 KOPPERT, Ariaentje Dirks, ged. 29 apr 1714 (doopget. Arij Burgerhout, Maria Mensing, Antje Meesen) 252 BOEKESTIJN, Claes Franken, ged. De Lier 9 sep 1691, overl. ald. 6 jul 1746, tr. De Lier 8 dec 1720 253 SPANJERSBERG, Maria Jochems, ged. De Lier 25 nov 1701, overl. ald. 13 mrt 1789 254 VAN DIJK, Jacob Jans, otr. De Lier 9 nov 1732 255 VAN DER HOUT, Martijntje, ged. 's-Gravenzande 5 jul 1705
Negende Generatie
256 LEVELANG (LEEFLANG), Dirk Michiels, ged. Hillegersberg 6 apr 1687 (doopget. Trijntje Inge), veenman, begr. Hillegersberg 30 jun 1742, tr. 257 HOORNWEG, Maartje Jacobs, ged. Bleiswijk 25 sep 1689, begr. Hillegersberg 12 mei 1738 258 VERLOOP, Claas, ged. Asperen 27 jun 1687, begr. Bleiswijk 9 aug 1766, tr. ald. 4 jun 1718 259 VRIJENHOEK, Annetje, ged. Bleiswijk 13 mrt 1689 260 OVERGAAUW, Francois, geb. Hillegersberg 1696, begr. Cool 22 dec 1769, tr. Rotterdam 3 dec 1726 261 VAN HEEL, Mensje, ged. Bergschenhoek 20 mei 1708 (doopget. Neeltje Verseijden), begr. Cool 16 feb 1791 262 BREETVELD, Jacobus Jacobs, ged. Rotterdam 19 okt 1692 (doopget. Geertie Leenderts, Marijtje Jacobs, Johannes Breetvelt), tr. Rotterdam 4 jan 1724 263 DE WILDE, Jannetje Jans 266 VAN DIJK, Arij Jacobs, ged. Naaldwijk 22 feb 1697, tr. De Lier 2 nov 1721 267 VELLEKOOP, Neeltje Cornelis, ged. De Lier 10 apr 1701 (doopget. Jannetje Jacobs Bleijcksloot) 268 VREUGDENHIL, Lucas Jochums, ged. Naaldwijk 27 jun 1700, tr. Goudswaard 2 dec 1724 269 VAN DEN BOGAARD, Pietertje Cornelis, geb. Goudswaard 270 VALSTAR, Claas Willems, tr. 's-Gravenzande 15 nov 1733 271 'T HART, Maria Pieters, ged. 's-Gravenzande 27 nov 1707, overl. Naaldwijk 11 sep 1747 276 LOMMERT, Cornelis Ariens, ged. Bergambacht 6 jun 1664, tr. ald. 6 mrt 1699 277 VERKERK, Annigje Jorisse, ged. Bergambacht 7 feb 1672 278 VAN DORP, Wiggert Ariens, tr. Berkenwoude 8 feb 1688 279 VETH, Marrigje Martens 280 SCHOUTEN, Claas Cornelis, geb. ca 1685, tr. Moordrecht 23 okt 1718 281 DE BRUIJN, Jannigje Joosten, ged. Moordrecht 2 jun 1692, begr. Reeuwijk 15 nov 1755 282 MORAAL, Abraham Klaas, geb. ca 1691. tr. Zevenhuizen 23 apr 1713 283 DUL, Maria Elderts, ged. Zevenhuizen 1 dec 1680, overl. ald. 9 sep 1720 284 HOOGENBRUG, Arie Lammerts, ged. Hazerswoude 24 aug 1681 (doopget. Gerrit Ariens, Aeltie Ariens), tr. ald. 10 jan 1712 285 VAN DIPTEN, Annitje Jacobs, ged. Hazerswoude 2 nov 1687 (doopget. Annetje Jacobs) 288 OUWENDIJK, Claas, geb. ca 1675, begr. De Lier 18 mrt 1712, tr. De Lier 21 nov 1700 289 BREDERVELD, Dingena, ged. De Lier 20 sep 1670, begr. 30 mei 1732 290 VAN SANTEN, Jan, ged. Maasland 12 jan 1676, overl. ald. 30 jun 1751, tr. Maasland 21 nov 1706 291 VAN DER VAART, Gerretje, ged. Maasland 25 mrt 1685, overl. ald. 27 nov 1775 292 FRIJLING, Anthony, tr. Schipluiden 4 mei 1721 293 LUGTIGHEID, Marijtje, ged. Schipluiden 19 feb 1698 294 VON MASCH, Johann Hinrich, overl. Fuerstenau 1756 296 VAN LENTEREN, Evert, geb. ca 1687, tr. 297 VAN BUIJTENE, Maria Willems, ged. Naaldwijk 22 aug 1671, begr. Naaldwijk 29 mrt 1750 298 WITTEBOL, Arij Jans, geb. ca 1685, overl. Naaldwijk 5 dec 1753, begr. ald. 8 dec 1753, tr. 's-Gravenzande 10 nov 1709 299 SPANJERSBERG, Gerritje Jans, geb. ca 1675, overl. voor 1754 300 VAN JAERSVELD, Jan Hendricks, geb. Weerdenburg, tr. ald. 19 mrt 1693 301 FIRANT, Artje Frans, geb. Schans en Voren (Heerewaarden), 1 dec 1707 met attestatie van Weerdenburg lidmaat van Tuil 302 VREUGDENHIL, Jochem Jacobs, ged. Naaldwijk 12 jul 1671, overl. ald. 5 sep 1735, tr. Naaldwijk 5 mei 1697 303 VERKOORN, Geertje Lucas, ged. Naaldwijk 28 jan 1674, overl. 1721 308 VAN DER HOUT, Frans Lambregts, ged. De Lier 6 apr 1665, tr. ald. 21 sep 1691 309 VAN DRONGELEN, Helena, ged. Delft 17 feb 1669, overl. De Lier 8 jan 1732 310 SPANJERSBERG, Jochem, geb. Delft 25 nov 1668, ged. ald. 28 nov 1668, begr. De Lier 13 dec 1754, tr. De Lier 19 sep 1694 311 DIJKSHOORN, Cornelia, ged. Delft 11 nov 1669, begr. De Lier 5 nov 1751 314 VAN OOIJEN, Gerrit 315 VOLKERT, Magdalena 320 HUIJSMAN, Gerrit Dirks, geb. ca 1669, overl. na 1714, tr. Wateringen 3 okt 1689 321 VAN SPIJCK, Hermijntje Meijnderts, geb. ca 1660 322 HOUWERT, Dirk Jans, geb. Pijnacker ca 1660, begr. Zouteveen 31 mei 1732, tr. De Lier 26 dec 1684 323 STEENEVELT, Maertje Jacobs, ged. Overschie 17 mrt 1656, overl. 't Woudt 6 mrt 1722 324 VAN DER KLAAUW, Bruijn Claasz, ged. Pijnacker 5 okt 1636, overl. voor 3 dec 1686, tr. (1) Overschie 28 jan 1663 Maartgen Jans van Schie, tr. (2) Stompwijk 29 jan 1673 325 BRUNEEL, Aaltje Pieters, geb. Delfgauw ca 1640, overl. ald. 27 dec 1709 326 WESTERMEER, Klaas Jans, ged. Pijnacker 28 jan 1652, overl. voor 1720, tr. Bergschenhoek 7 apr 1681 327 OVERGAUW, Belitje Ariens, ged. Pijnacker 9 aug 1654 328 GOUTAPPEL, Dirk Claasse, geb. ca 1670, overl. aang. Maasland 12 mrt 1723, tr. ald. 1 mei 1699 329 VAN DIJCK, Maartje Cornelis 330 HOFWEG, Arij Leenderts, tr. Kethel 14 nov 1706 331 KOUWENBURGH, Jannetje Davids 332 KEET, Hendrik Cornelis,otr. Zevenhuizen 31 jan 1696 333 OUWENEEL, Pleuntje Gerrits, ged. Zevenhuizen 10 jan 1672, lidmaat op belijdenis Zevenhuizen 25 jun 1694 begr. Schiebroek 20 jun 1754 334 VERMEULEN, Arij Bouwens, kwam met indemniteit van Overschie na Capelle aan den Ijssel 15 mrt 1697, tr. Overschie 15 apr 1696 335 COEVOET, Neeltje Frans 336 SONNEVELD, Jan, ged. Maasland 31 aug 1664, tr. Rozenburg 20 apr 1692 337 MOERMAN, Trijntje Jans, ged. Rozenburg 19 mrt 1674 338 VAN BERGEN, Cornelis Leenderts, ged. Maasland 2 jan 1689, tr. (2) Maasland 18 apr 1723 Neeltje Zuijddam, tr. (3) Maasland 8 jul 1731 Annetje Pieters van Oest (Roest), tr. (1) Maasland 8 jan 1714 339 BREGMAN, Marijtje Pieters, ged. Schipluiden 7 jun 1688, overl. Maasland 30 jun 1720 340 HORDIJK, Jacobus Jans, tr. Heinenoord 3 met 1715 341 VAN DEN BERG, Susanna Cleyse 342 VAN PUTTEN, Jan, ged. Rotterdam 11 dec 1669, overl. Cool 7 nov 1729, tr. Rotterdam 16 nov 1718 343 KNEGTIENS, Maartie, won. Agter Het Klooster 344 VAN DER DRIFT, Hendrik Arisse, geb. ca 1665, overl. Eikenduinen 3 mrt 1731, tr. Wassenaar 29 okt 1690 345 ZUIJDGEEST, Jannetje Joris, geb. Rijswijk ca 1665 346 LANGELAAN, Hendrik, ged. Zoetermeer 7 jan 1691 (get. Dirkje Heijdrix), tr. Zoetermeer 24 feb 1715 347 GROENEWEGEN, Jannetje, ged. Zoetermeer 3 jun 1693 (doopget. Marijtje Leenderts Groenewegen), overl. Zoetermeer 25 apr 1734 348 TRANT, Cornelis Jans, overl. voor 21 apr 1754, tr. 349 VAN HEYCOB, Aaltje Jans 350 WILDSCHUT, Hendrick Jans, ged. Ijsselstein 23 mrt 1673, begr. ald. 24 mei 1748, tr. Ijsselstein 7 mrt 1722 351 'T HART, Seijntje Pleuen, geb. Benschop ca 1695, begr. Ijsselstein 3 jan 1737 352 VAN MULLEM, Arij Hendricks, ged. Charlois 10 okt 1688, tr. ald. 13 jun 1723 353 VAN DER SCHIE, Lena Samuels, ged. Katendregt 3 apr 1695, overl. Charlois 16 dec 1778 354 VAN OPSTAL, Aart Huijbrechts, geb. sep 1690, tr. Charlois 24 nov 1720 355 COEDOOT, Marijtje Bastiaenen, geb. feb 1695, overl. sep 1678 356 HOGERVORST, Pieter Jacobs, ged. Nootdorp 26 jun 1689 (doopget. Jannetje Pieters Hogeveen), tr. ald. 13 feb 1718 357 LANGEVELT, Neeltje Maertens, ged. Nootdorp 1 dec 1697 358 ROBOL, Jacob Ariens, ged. Bleiswijk (remonstrants) 15 nov 1693 (doopget. Klaasje Dirks Robol), begr. Pijnacker 23 jan 1768. otr. Bleiswijk 10 okt 1723 359 HAZERSWOUDE, Annetje Gijsberts, ged. Bleiswjijk (remonstrants) 14 mrt 1700, begr. Pijnacker 26 sep 1778 360 VAN TILBURG, Jan Barends, ged. Zoetermeer 23 jan 1697, tr. Berkel 3 jan 1726 361 VAN DER HOEVEN, Grietje Joris, ged. Berkel 11 mrt 1703 362 VAN DER NEUT, Dirk Simons, tr. 363 BINNEWEG, Annetje Sanders, ged. Zoetermeer 23 jun 1686 (doopget. Andries Andries, Lijsbeth Andries) 364 VAN DER MEER, Arij Joosten, ged. Delft 12 apr 1693 (get. Cornelis Moijman, Anna Abrams van der Meer, Leintie Pieters Olsthoren), overl. Nootdorp 6 feb 1765, otr. Delft 8 okt 1718 365 ROTTEVEEL, Cornelia Louwe, ged. Rijswijk (RK) 1 mrt 1696 (doopget. Leendert Pieters van der Burgh, Grietje Crelis van der Burgh) 366 DE HEIJ, Job, ged. Berkel 8 apr 1697, tr. Berkel en Rodenrijs 23 feb 1724 367 VAN DER MEIJDE, Anna Ariens, ged. Berkel 27 okt 1705, otr. (2) Berkel en Rodenrijs 9-2-1759 Jacob van Dorp 368 VLAARDINGERBROEK, Willem Jans, ged. Moerkapelle 30 mrt 1670, tr. Kethel 18 jan 1699 369 HOOGENDAM, Geertje Cornelis, geb. Overschie 1679 370 LOK, Arij, ged. De Lier 7 feb 1672, begr. ald. 12 dec 1729, tr. De Lier 13 okt 1708 371 RODENBURGH, Crijntje, ged. De Lier 15 jun 1687, begr. ald. 3 sep 1771 372 SLUITER, Daam Ariens, ged. Pijnacker 7 apr 1682, begr. ald. 20 dec 1763, tr. Pijnacker 23 dec 1708 373 BINNEWEG, Aaltje Cornelis, begr. Pijnacker 24 apr 1752 374 VAN DER HOUT, Dirk, ged. Maasland 17 aug 1695, tr. Schipluiden 16 nov 1721 375 BIJL, Trijntje, geb. Zouteveen ca 1700 376 COORNNEEF, Gerrit Gerrits, geb. Rhoon ca 1675, overl. jun 1732, tr. 377 HOOGSTAD, Maartje Daniels, ged. Poortugaal 29 aug 1677, overl. ald. 25 jun 1732 378 VAN DER PLAAT, Melis Dame, ged. Vlaardingen? 31 dec 1690 (niet in Vlaardingen gevonden!), tr. Vlaardingen 20 nov 1712 379 OOSTERHOUT, Grietje Ariens 380 HOOGWERF, Willem Willems, ged. Portugaal 3 okt 1677, tr. Kethel 4 nov 1703 381 VAN DER SCHANS, Pietertje Frans 416 DE GREEF, Jan Joosten, tr. Werkendam 16 dec 1696 417 DE WIT, Jenneke Gerrits 418 STAM, Corstiaen Joosten, ged. Werkendam 13 jan 1686, tr. ald. 28 nov 1707 419 HOLLANDER, Jannigje Meertens, ged. De Werken 30 jan 1687 420 VAN DER STELT, Martinus, tr. 421 SMIT, Mayke Cornelis 422 SCHAAP, Arij Otten, tr. ged. Woudrichem 11 okt 1682, otr. ald. 16 apr 1706 423 VAN DER WAL, Catrina, overl. Woudrichem 31 aug 1745 424 HEIJMANS, Arien Leenderts, geb. Vuren ca 1695, tr. Brakel 8 jan 1702 425 PEEMAN, Geertje Jans, geb. Vuren ca 1697 426 VAN DALEN, Arie Willems, geb. Dalem ca 1675, tr. ald. 28 feb 1706 427 VAN DE KLUNDERT, Aaltje Rutten, geb. Deil ca 1670 428 LOEVEN, Hendrik, geb. Loevestein ca 1675, soldaat comp. capt. van der Meulen, tr. Gorinchem 11 feb 1693 429 VAN UYTWIJCK, Maria Jacobs, geb. Loevestein ca 1679, begr. Woudrichem 430 DE GRAAFF, Dirk, overl. Loevesteijn, begr. Woudrichem 7 aug 1748, tr. 431 VAN LOGGEM, Aaltje 432 LIGTHELM, Gerrit, tr. 433 POOTTMANS, Elsje, begr. Rotterdam 29 jan 1762 434 HOEKWATER, Jan Gillis, ged. Lexmond 30 okt 1687 (doopget. Ariaan de Knaap), tr. Oud-Beierland 13 okt 1717 435 BAARS, Cornelia Pieters, ged. Oud-Beierland 4 mei 1698 (ged. als. Cornelis)(doopget. Lijntje Cornelis Roemijn, Cornelis Romeijn) 436 VERHEUL, Jacob Ariens, geb. ca 1655 437 KOOIJ, Willempje Alberts, geb. ca 1663 438 DEN BOGGENDE, Hendrik Nannens, tr. Stolwijk 12 dec 1706 439 BOER, Elisabeth Dirks, ged. Stolwijk 1 aug 1683, overl. Haastrecht 27 jun 1761 440 GRAVEKAMP, Dirk Willems, ged. Valkenburg 21 mei 1678, tr. ald. 16 sep 1703 441 VAN DER BEEK, Marijtje Aris 442 VAN DER SPEK, Jacob Gerrits 443 Marijtje Arijs 446 VAN POELTUIJN, Jan Pancras, ged. Alkemade 8 mei 1675 , overl. Rijpwetering 27 nov 1736, tr. Alkemade 21 aug 1696 447 LELIEVELT, Agnes Willems, ged. Rijpwetering 18 feb 1676, overl. na 1714 448 HESS, Jacob. 452 VAN OOSTERHOUT, Machiel, tr. Schoonhoven 22 apr 1714 453 Neeltje Hagens 464 VAN DER KOOIJ, Gabriel Jacobs, ged. Delft 4 apr 1668 (doopget. Aeffje Pleunen), bouwman op 't Woudt, welgeboren man van Delfland, begr. 't Woudt 18 nov 1727, tr. Overschie 16 apr 1690 465 HOOREWECH, Annetje Sijmens, ged. Overschie 28 sep 1668, overl. 't Woudt 14 apr 1759 466 DOCKUM, Ridder Jans, geb. Vlaardingen ca 1648, overl. ald. april 1704, otr. Vlaardingen 21 feb 1699 467 MAAN, Sijmentje Pieters, ged. Vlaardingen 15 jun 1672, begr. ald. april 1747 468 DE HOOG, Cornelis Arijens, ged. Zoetermeer 3 dec 1664, overl. Berkel 23 apr 1756, tr. Zoetermeer 11 feb 1691 469 CNIJNENBURG, Geertje Jacobs, overl. Berkel 20 jun 1745 470 PRUIJMENBOOM, Simon Mathijs, ged. Overschie 6 mar 1650 (doopget. Simon Teeuwis, Nelletje Simons), overl. ca 1708, tr. Delfgauw 1 sep 1686 471 CLAPWIJCK, Annetje Jacobs 472 VAN DEN BERG, Arij Gerrits, ged. Schipluiden 6 apr 1676, overl. ald. 1722, tr. Vlaardingen 14 apr 1697 473 TOUW VAN DER BURG, Neeltje Willems, ged. Maasland 12 dec 1673, overl. 1745 474 QUALM, Pieter Ariens, ged. Overschie 11 apr 1666, bouwman, tr. (2) Overschie 8 sep 1709 Aaltje Cornelis Starrenburg, tr. (1) Pijnacker 17 okt 1692 475 CLAPWIJCK, Jannetje Cornelis, ged. Bergschenhoek 14 jul 1669, overl. voor 24 aug 1709 476 HOUWERT, Dirk Jans = 322 477 STEENEVELT, Maertje Jacobs = 323 478 QUALM, Philips Adriaens, geb. ca 1651, begr. Overschie 31 dec 1707, tr. ald 14 nov 1677 (otr. Delft 30 okt 1677) 479 POST, Celia Arijens, ged. Kethel 7 nov 1655, overl. voor 7 mei 1734 480 SNEL, Cornelis, begr. Kralingen 5 feb 1752, tr. 481 BEELT (BEELD), Maria, ged. Kralingen 18 okt 1705, begr. ald. 5 feb 1770 482 VITTERS, Laurens, geb. 's-Hertogenbosch, tr. Rotterdam 4 aug 1715 483 HARTMANS, Anna 484 FILLEKES, Leendert Jans, ged. Hillegersberg 4 apr 1694, overl. aang. Zegwaard 18 mei 1742, tr. Hillegersberg 23 aug 1716 485 VAN DER TAK, Maartje Ariens, overl. aang. Pijnacker 28 aug 1729 486 BURGHOORN, Arij, tr. Delft 2 mei 1716 487 DE HOOG, Jannetie, ged. Delft 20 jun 1690, begr. ald. 21 feb 1727 494 MONCOURT (MONKOERT), Jacobus, ged. Leiden 9 feb 1687 (doopget. Alard Paneel, Suzanna Lentersee), otr. Leiden 20 jul 1708 495 NIEJOUL, Anna 496 SOUTENDIJK, Antonij, ged. Delft 23 apr 1686, begr. Delft 28 apr 1764, tr. ald. 23 jun 1708 497 TRIER, Maria, ged. Delft 6 jun 1679, begr. ald. 24 dec 1719 498 VAN DER MAAS, Willem, ged. Delft 2 nov 1678, begr. ald. 18 mei 1717, tr. Delft 4 mrt 1708 499 VAN DER BOGT, Cathrijna, ged. Delft 15 mrt 1684, begr. ald. 22 dec 1751 500 CLAPWIJK, Jan Gerrits, overl. Maasland 30 mei 1725, tr. ald. 23 okt 1712 501 VAN DER VAART, Ariaantje Cornelis, ged. Maasland 25 jul 1683, overl. ald. 30 mrt 1776 502 KOPPERT, Dirk, tr. Delft 21 mei 1712 503 BREDERO, Jopie, ged. Delft 11 dec 1667 (doopget. Frans Clemissz Bredro, Marijtje Ariens Burgerhout) 504 BOEKSTIJN, Franck Pieters, geb. ca 1653, overl. De Lier 16 dec 1700, tr. ald. 16 okt 1678 505 VAN DER TOUW, Cornelia, ged. De Lier 12 feb 1651 506 SPANJERSBERG, Jochem = 310 507 DIJKSHOORN, Cornelis = 311 510 VAN DER HOUT, Arij Jans, tr. 's-Gravenzande 24 jul 1695 511 VAN DER KOOIJ, Cornelia Cornelis, ged. De Lier 10 feb 1669 (doopget. Maartje Ariens, Maartje Abrahams), overl. na 1708
Tiende Generatie
512 LEVELANG (LEEFLANG), Michiel Gerrits, geb. ca 1660, overl. aang. Hillegersberg 30 jun 1706, tr. Hillegersberg 7 feb 1683 513 WATERING, Trijntje Dirks, ged. Hillegersberg 1 feb 1660, begr. ald. 14 apr 1724 514 HOORNWEG, Jacob Pieters, ged. Overschie 5 dec 1649, overl. tussen 10 nov 1708 en 19 jan 1717, tr. Hillegersberg 1 okt 1671 515 LEEFLANG, Neeltje Gerrits, ged. Hillegersberg 22 nov 1648 (doopget. Arie Wilmsz, Tryntge en Ariaentge Willems), overl. aang. Bleiswijk 17 jun 1738 516 VERLOOP, Frederick Hendricks, geb. Gellicum ca 1647, tr. Asperen 1681 517 Joostje Aerdts, geb. Asperen ca 1650, overl. ald. 13 nov 1695 518 VRIJENHOEK, Jacob Ariens, ged. Bleiswijk 20 apr 1659 (doopget. Maddaleentje Cornelis), tr. Waddinxveen 9 mei 1683 519 SEGWAERT, Elisabeth Jans, overl. na 26 nov 1708 522 VAN HEEL, Mathijs, tr. Bergschenhoek 27 jun 1706 523 VERSEIJDEN, Marijte 524 BREETVELD, Jacop Lenarts, tr. Rotterdam 30 mei 1689 525 VAN GELDER, Elijsbeth (Lijsbeth) Jans 532 VELLEKOOP, Cornelis Cornelis, ged. Overschie 5 jul 1665, overl. De Lier 3 jan 1731, tr. De Lier 18 nov 1696 533 DE VOIS, Neeltje Pieters, ged. De Lier 14 mrt 1664, begr. ald. 28 jul 1721 536 VREUGDENHIL, Jochem Jacobs = 302 537 VERKOORN, Geertje Lucas = 303 540 VALSTAR, Willem Pieters, ged. Naaldwijk 14 okt 1668, begr. ald. 22 mrt 1727, tr. Naaldwijk 12 sep 1694 541 BOM, Johanna, geb. 's-Gravenhage ca 1666 542 'T HART, Pieter Pieters, ged. De Lier 2 dec 1668, tr. 's-Gravenzande 28 apr 1697 543 DE JONG, Bregje Hendricks, geb. 's-Gravenzande 1 nov 1677, ged. ald. 7 nov 1677 552 LOMMERT, Arij Floren, geb. ca 1618, tr. 553 LAMME, Marrigje Willems 554 VERKERCK, Joris Jans, geb. ca 1638, tr. 555 VAN WIJNGAARDEN, Jannigje Teunis, geb. ca 1639 556 JOPPEN, Arien Cornelis, geb. Berkenwoude, overl. na 1680, tr. 557 Fijtgen Andries, geb. Berkenwoude, overl. na 2 dec 1674 558 VETH, Maerten Huyberts, geb. Berkenwoude, overl. voor 1673, tr. 559 CROM, Annichgen Thijs, geb. Lekkerkerk, overl. na 1680 560 SCHOUTEN, Cornelis Cornelis, geb. Moordrecht ca 1642, tr. 561 Adriaentje Ariens 562 DE BRUIJNEN, Joost Dirks, tr. 563 Claasje Gerrits 564 MORAAL, Klaas Dirks, overl. Zevenhuizen 23 aug 1723, tr. 565 ROOS, Aaltje Abrahams, ged. Hazerswoude 2 jul 1657 566 DUL, Eldert Maartens, overl. aang. Zevenhuizen 20 okt 1728, tr. 567 VERMEER, Ariaantje Jans, geb. Bleiswijk ca 1647, overl. Zevenhuizen 5 feb 1731 568 HOOGHBRUGGE, Lambert Maertens, tr. Benthuizen 16 jun 1675 569 VAN DER VIS, Maartien Ariens 570 VAN DIPTEN, Jacob Cornelis, ged. Hazerswoude 27 feb 1656 (doopget. Maertie Joosten), tr. ald. 11 aug 1675 571 VAN LUYCK, Neeltje Cornelis, ged. Hazerswoude 21 aug 1652 (doopget. Neeltgen Leenderts) 578 BREDERVELD, Hubrecht, tr. De Lier 1 dec 1669 579 MAACHDENBURCH, Pietertje 580 VAN SANTEN, Joris, tr. 's-Gravenzande 21 jul 1674 581 VAN GEERVLIET, Neeltje 582 VAN DER VAART, Cornelis Jans, tr. Maasland 3 nov 1680 583 BREGMAN, Maartje, geb. ca 1646, overl. Maasland 11 mei 1728 586 LUGTIGHEID, Cornelis Gerrits, ged. De Lier 17 mrt 1658 (doopget. Ijsbrant van der Meer, Annetje van der Meer), tr. Naaldwijk 11 mrt 1696 587 RODENBURG, Gerritje Ariens 594 VAN BUIJTEN, Willem Dirks, geb. ca 1645, overl. voor 11 mei 1725, tr. 595 VAN DIJCK, Trijntje Ariens, begr. Naaldwijk 9 mei 1729 596 WITTEBOL, Jan Cornelis, geb. ca 1645 598 SPANJERSBERGH, Jan Arijens, geb. ca 1644, overl. aang. Delft 30 nov 1677 599 KLEIN, Machtelt Cornelis, ged. Overschie 22 nov 1643 600 VAN JAARSVELD, Hendrick Dircks, tr. Waardenburg 8 jun 1661 601 (DE WIT), Engeltje Wouters 604 VREUGDENHIL, Jacob Ariens, ged. Naaldwijk 7 jan 1646, overl. na 1683, tr. Naaldwijk 30 jun 1669 605 VAN OUTSHOORN, Geertje Jochems, ged. Naaldwijk november 1652, overl. na 29 jan 1683 606 VERKOORN, Lucas Ijsbrandts, geb. Monster ca 1645, overl. Naaldwijk tussen 15 aug 1688 en 13 nov 1689, tr. Schipluiden 20 okt 1669 607 VAN DER VALCK, Lijsbeth Gerrits, geb. Naaldwijk ca 1644, overl. voor 15 apr 1684 616 VAN DER HOUT, Lambregt Lambregts, tr. 617 VAN DER ZIJL, Hilletje Frans 618 VAN DRONGELEN, Jan Isaacks, geb. Delft ca 1630, begr. ald. 6 feb 1715, tr. Vlaardingen 7 jun 1664 619 Helen Joosten, begr. Delft 23 sep 1718 620 SPANJERSBERG, Arend, ged. Delft 19 feb 1644, begr. Delft 2 aug 1729, tr. 621 DE BRUIJN, Wilhelmina, begr. Delft 9 apr 1714 622 DIJKSHOORN, Pieter 623 VERMEER, Trijntje 640 HUIJSMAN, Dirck Cornelis, tr. 641 VUIJCK, Grietgen Leenderts 642 VAN SPIJCK, Meijndert Jans, tr. 643 Maertge Wouters 644 HOUWERT, Jan Dirks 646 STEENEVELT, Jacob Cornelis, geb. Overschie september 1613, overl. ald. 11 jan 1683, tr. 647 HORENWEGH, Lijsbeth Gielen (Chielen), overl. 't Woudt 29 aug 1691 648 VAN DER KLAUW, Claas Dirks, geb. Delfgauw ca 1612, overl. voor 28 mei 1681, tr. Delft 21 nov 1632 649 VAN DER LAAN, Grietge Floris, geb. Pijnacker ca 1613, overl. Delft 28 jun 1701 650 BRUNEEL, Pieter Jans, geb. Voorburg ca 1610, begr. Delft 10 aug 1647, tr. Delft 8 jun 1634 651 VAN DER WILT, Annitje Dirckx, geb. Delft ca 1614, overl. ald. 26 jun 1647 652 WESTERMEER, jonge Jan Claes, geb. Pijnacker ca 1610, overl. voor 1 mei 1657, tr. 653 Maertgen Jans 654 OVERGAAUW, Adriaen Harmens, geb. Overgauw ca 1610, overl. voor 1 mrt 1662, tr. Delft 29 nov 1637 655 VAN DER KOOIJ, Sijtgen Jacobs, geb. Delft ca 1611 664.KEET, Cornelis Jans, otr. Zevenhuizen 7 jan 1657 665 DE GROOT, Neeltgen Heijndricks, begr. Hillegersberg 10 sep 1710 666 OUWENEEL, Gerrit Michiels, otr. Zevenhuizen 23 jan 1667 667 VAN DER CHIJS, Ieffgen, overl. voor 18 jun 1673 670 COEVOET, Frans Sente 671 Trijntje Jans, begr. Overschie 19 jun 1714 672 SONNEVELD, Doe, ged. Maasland 4 dec 1623, schrijnweker te Maassluis, overl. 1689, tr. Maassluis 16 jun 1647 673 VAN DER BURGH, Leuntje Does 674 MOERMAN, Jan Willems, tr. (1) ca 1651 Willempje Pouwels Hoogendijck, tr. (3) ca 1680, Meintien Pieters Capel, tr. (2) ca 1666 675 MEELDIJK, Elisabeth Ariens 676 VAN BERGEN, Leendert Jans, ged. Maasland 25 okt 1648, begr. ald. 26 apr 1723, tr. Maasland 28 apr 1686 677 CLEIJN, Leentje Cornelis, ged. Overschie 20 aug 1662 (doopget. Ari Leenderts Post, Maertje Leenderts) 682 VAN DEN BERG, Cleijs Dirks 683 IN'T VELT, Heijltje Simons 684 VAN PUTTEN, Dirk Jans, overl. Rotterdam 6 sep 1725 685 VAN HEEK, Ingetje Cornelis, tr. (2) Cool 27 sep 1727 Mattheus Kool 688 VAN DER DRIFT, Arij Cornelis, overl. 's-Gravenhage 15 okt 1710, tr. ald. 19 mei 1658 689 VAN BOSHUIJSEN, Trijntje Hendriks 690 VAN ZUIJDGEEST, Joris Leenderts, geb. ca 1637 692 LANGELAEN, Arij Jans, ged. Pijnacker 16 oct 1651 (doopget. Ariaentgen Dirx), overl. (impost begraven) Zoetermeer 12 dec 1686 693 VAN DER DOES, Cathrijna Heijndricx, overl. (impost begr.) Zoetermeer 13 jun 1724 694 GROENEWEGEN, Cornelis Leenderts, ged. Zoetermeer 10 mrt 1663 (doopget. Trijntje Meessen, Arent Pijnacker, Mees Lenerts), tr. Zoetermeer 5 feb 1690 695 VAN LEEUWEN, Marijtje Floris, ged. Zoetermeer 16 jul 1662 (doopget. Claes Willems, Aaltje Willems) 696 TRANT, Jan Cornelis, overl. voor 17 mrt 1700, tr. Utrecht (huwelijkse voorwaarden) 20 jun 1696 697 Sara Jans 700 WILTSCHUT, Jan Jans, ged. Ijsselstein 30 okt 1642, begr. ald. 13 nov 1704, tr. 701 Fijgjen Hendricks, begr. Ijsselstein 13 nov 1704 702 'T HART, Pleun Jans, ged. Streefkerk 29 mrt 1660 (doopget. Jan Jans, Inge Pleune, Geertje Jacobs), tr. Benschop 22 nov 1691 703 Mary Harmens, ged. Benschop 2 jan 1670 704 VAN MULLEM, Hendrik Hendriks, geb. ca 1650, tr. Charlois 13 nov 1672 705 DE GROOT, Lijsbeth Stoffels, geb. Charlois ca 1650 706 VAN SCHIE, Samuel Meesse, geb. ca 1665, begr. Charlois 8 okt 1756, tr. ald. 16 mei 1694 707 VAN DER THOLEN, Neeltje Leenderts, geb. ca 1670 708 VAN OPSTAL, Huijbert Aerts, geb. ca 1665, tr. Charlois 26 feb 1690 709 HOOSJE, Bastiaantje Arijs, geb. sep 1670, overl. mei 1739 710 KOEDOOT, Bastiaen Jans, geb. ca 1664, tr. Ijsselmond 9 apr 1689 711 Ingetje Ariens, geb. Oud-Beierland ca 1669 712 HOGERVORST, Jacob Jacobs, ged. Nootdorp 15 jan 1662 (doopget. Gerritge Philips), tr. Pijnacker 25 mei 1687 713 VERMEULEN, Marijtje Dirks 714 LANGEVELT, Marten Jans, ged. Nootdorp 25 apr 1655, otr. Nootdorp 9 dec 1685 715 BERESTEIJN, Meijnsje Cornelis 716 ROBOL, Arien Dirks, tr. Bleiswijk 11 feb 1691 717 MATTENES (MATHENES), Grietje Jacobs, begr. Bleijswijk 3 feb 1734 718 HAZERSWOUDE, Gijsbert Cornelis, tr. 719 SCHIPPER, Neeltje Dirks 720 TILBURG, Berend Jans, ged. Moerkapelle 5 jul 1671, tr. Zoetermeer 15 mei 1695 721 BACK, Maartjen Ariens, begr. Hillegersberg 1 mrt 1717 722 VAN DER HOEVE, Joris Dircks, begr. Rotterdam 18 feb 1721, tr. Berkel 18 nov 1696 723 VAN DER MEIJDE, Aagje Cornelis 726 BINNEWEG, Sander Andries, tr. Zoetermeer 20 nov 1678 727 Pleuntje Cornelis, overl. Zoetermeer voor 7 nov 1694 728 VAN DER MEER, Joost Abrams, ged. Nootdorp 18 feb 1663 (doopget. Pieter Joosten van der Meer. Stijntje Ariens ipv Pietertje Pieters), tr. Nootdorp 5 nov 1690 729 WESTERVELT, Marijtje Cornelis, ged. Nootdorp 29 jun 1659 (doopget. Dirk Jans Westervelt, Ariaentge Jans 730 ROTTEVEEL, Laurens Adriaens, tr. 731 VAN SWIETEN, Stijntje Aerts 732 DE HEIJ, Abraham Leenderts, geb. ca 1663, begr. Hillegersberg 14 feb 1732, tr. ald. 9 jan 1692 733 VAN OOSTEN, Aafje Dirks, geb. ca 1671, begr. Berkel 19 mei 1731 734 VAN DER MEIJ, Arien Arents, tr. Berkel 2 okt 1701 735 VAN DER VLIET, Annetje Gerrits 736 VLAARDINGERBROEK, Jan Willems, geb. ca 1635 737 Wijntje Jans 740 LUCK (LOK), Joris Louris, ged. Naaldwijk 4 mei 1636, tr. De Lier 10 mei 1671 741 VAN DER EIJK, Trijntje Heijdericks 742 RODENBURGH, Philips, overl. Maasland 14 mei 1721, tr. De Lier 14 mei 1664 743 PATIJN, Annetje, begr. De Lier 30 sep 1707 744 SLUITER, Arien Pieters, geb. ca 1655, houtzager aan de Molslaan in Delft, tr. Pijnacker 5 mei 1680 745 VAN VREESWIJCK, Jaapje Damen, ged. Pijnacker 23 sep 1657, overl. na 6 sep 1709 746 BINNENWEG, Cornelis Pieters, overl. Zoetermeer 23 sep 1719, tr. ald. 21 feb 1670 747 Maartje Cornelis, ged. Zegwaart januari 1643, overl. Zoetermeer 9 okt 1719 748 VAN DER HOUT, Pieter Cornelis, ged. Maassluis 16 dec 1660, begr. ald. 25 okt 1735, tr. 749 VAN VLIET, Neeltje Dirks 750 BIJL, Jan Dircks, ged. Kethel 6 jun 1655, bouwman, schepen te Zouteveen, overl. voor 30 mrt 1730, tr. Rotterdam 8 apr 1687 751 KEET, Leentje Pieters 752 KOORNNEEF, Gerrit Leenderts, ged. Portugaal 1 feb 1643, overl. Rhoon 29 mrt 1681, tr. 753 VRIJLANDT, Jannetje Witte, geb. Pernis ca 1641, overl. Rhoon 6 aug 1695 754 HOOGSTAD, Daniel Jans, ged. Portugaal 25 dec 1650, overl. ald. 17 jan 1721, tr. 755 DE VETT, Ariaantje Dircks 756 VAN DER PLAAT, Daem Leenderts 757 Grietje Meesse 760 HOOGWERF, Willem Hendriks, ged. Portugaal 28 dec 1641, overl. ald. 30 mrt 1724 761 VAN DER LAAN, Magdaleentje Jacobs, geb. Hoogvliet ca 1644, overl. Portugaal juli 1682 836 STAM, Joost Corsten, ged. Werkendam 22 nov 1661, tr. 837 BIJSTERVELD, Anneke Juriaens 838 Meerten Meertens, overl. Werkendam voor 9 feb 1725, tr. 839 Geertruij Hendriks 842 SMIT, Cornelis 844 SCHAAP, Otto Ariens, tr. Woudrichem 26 jun 1677 845 RUIJS, Neeltje 848 HEIJMANS, Leendert Dircks, overl. voor 1685, tr. Brakel 31 mei 1657 849 BLANCKEN, Maijke Adriaense 854 VAN DE KLUNDERT, Rut Dirks, geb. Deil ca 1641, tr. Waardenburg 4 mrt 1666 855 Maaike Cornelis, geb. Waardenburg ca 1645 856 LOEVE, Wouter, geb. Vuren ca 1632, tr. 857 Aletta Teeuwe 858 VAN UIJTWIJK, Jacob Meeuwsen 860 DE GRAAFF, Maarten 861 VAN TIEL, Ariaantje 868 HOEKWATER, Jillis Jans, tr. 869 VAN PROOIJEN, Mari Ariens 870 BAARS, Pieter Ariens, tr. Oud-Beierland 9 sep 1696 871 ROMEIJN, Ariaantje Cornelis, ged. Oud-Beierland 15 jun 1678 (doopget. Lijsbeth Cornelis) 872 VERHEUL, Arij Jans, geb. ca 1625 873 HOOGENBOOM, Judith Huijgen 874 KOIJ, Aalbert Hendriks, geb. ca 1635 875 Neeltje Ariens 876 DEN BOGGENDE, Nanne Pieters, tr. Stolwijk ca 1650 877 Trijntje Ariens 878 BOER, Dirck Aerts, ged. Bergambacht 8 sep 1652, overl. Stolwijk 1 nov 1702, tr. ald. 25 aug 1680 879 BOER, Geertje Nannings 880 GRAVEKAMP, Willem Dirks, geb. Duitsland, tr. Valkenburg 15 apr 1674 881 VERBAAN, Aghie Aelbregts, ged. Katwijk aan den Rijn 31 jan 1638, overl. Valkenburg 9 okt 1717, begr. ald. 13 okt 1717 892 POELTUIJn, Pancras Huijberts, geb. ca december 1621, overl. Rijpwetering 15 mrt 1724, tr. (2) ca 1681 Cornelia Dirks Deijseman, tr. (3) Alkemade 20 jan 1682 Cornelia Jacobs Ruijgh, tr. (1) voor 1672 893 VAN BEIJNSDORP, Agatha Dircks, overl. Alkemade voor 25 jan 1680 894 LELIEVELT, Willem Cornelis, geb. ca 1640, overl. Rijpwetering 27 jun 1707, tr. ca 1673 895 Alida Maartens 928 VAN DER KOOIJ, Jacob Gabriels, ged. Delft 27 mei 1628 (doopget. Jacob Joppen Maertge Claes, Pleun Michiels), bouwman te Papsouw, tr. 't Woudt 27 dec 1649 929 DIJXHOORN, Annetgen Ariens, ged. 't Woudt 18 apr 1627, begr. Kethel 9 sep 1683 930 HOOREWECH, Simon Cornelis, geb. Overschie juli 1643, overl. ald. 22 okt 1673, tr. Overschie 9 dec 1667 931 VAN DER SWET, Mertje Pieters, ged. Overschie 6 sep 1643, overl. ca 1676 932 DOCKUM, Jan Jacobs, geb. ca 1641, bouwman in Vlaardinger-Ambacht, schepen, armmrster van Vlaardinger-Ambacht, tr. 933 VAN VLIET, Neeltje Ariens, geb. Hillegersberg 934 MAAN, Pieter Alewijns, overl. Vlaardingen voor 12 dec 1705, tr.Vlaardingen 22 mrt 1668 935 ZUYTMAESLAND, Neeltje Joris 936 DE HOOGH, Arij Leenderts, tr. Zoetermeer 17 nov 1663 937 Neeltje Sijmons, ged. Zoetermeer 1 jan 1631 (doopget. Wouter Lenerts, Annetie Cornelis) 938 CONIJNENBURG, Jacob Claes, geb. ca 1645, otr. Zoetermeer 13 jan 1668 939 SCHEEPMAKER, Maria Leenderts, geb. Zevenhuizen, overl. Berkel 20 nov 1715 940 PRUIJMEBOOM, Mathijs Sijmons, tr. Overschie 20 okt 1647 941 Annetje Huijbrechts 942 VAN KLAPWIJCK, Jacob Jans, geb. Delfgauw ca 1620, overl. Pijnacker ca 1698, tr. Delfgauw 24 jan 1651 943 VAN DER SMAN, Trijntje Dircks, geb. ca 1623, overl. ca 1660 946 TOUW VAN DER BURG, Willem Jans, geb. Vlaardingerambacht ca 1638, tr. Vlaardingen 1 nov 1671 947 DOELMAN, Maartje Jacobs, geb. ca 1635, overl. na 1708 948 QUALM, Adriaen Leenderts, geb. ca 1625, bouwman, gezworene van Vrijenban, overl. Vrijenban 31 dec 1706, tr. 949 DIJKSHOORN, Jannetje, ged. Overschie 7 dec 1631, overl. Vrijenban juli 1706 950 CLAPWIJCK, Cornelis Ariens, ged. De Lier 30 nov 1636, overl. Schipluiden 1702, tr. ald. 8 nov 1665 951 VAN SUIJLEN, Claasje Simons 956 QUALM, Adriaen Leenderts = 948 957 DIJKSHOORN, Jannetje = 949 958 POST, Arij Leenderts, geb. ca 1621, tr. Overschie 1 feb 1648 959 VAN DIJCK, Geertje Claes 962 BEELD, Teunis Jans, tr. Kralingen 8 jan 1705 963 SORGER, Pietertje Jans, ged. Kralingen 3 feb 1666 968 FILKIS (FILLEKES), Jan Claes, meester metselaar, testeert met zijn vrouw op 2 dec 1708 dat de langstlevende universeel erfgenaam is, begr. Hillegersberg 13 dec 1734, tr. Hillegersberg 4 mrt 1691 969 TAS, Crijntje Leenderts, ged. Hillegersberg 8 jun 1670, begr. ald. 15 aug 1753 970 VAN DER TAK, Arij Louwen, ged. Kralingen 27 jun 1655, overl. Hillegersberg 3 okt 1731, tr. Hillegersberg 17 mei 1682 971 KLEIJWEG, Immetje Claes, ged. Hillegersberg 1 sep 1658, begr. ald. 8 aug 1725 974 DE HOOG, Gerrit Cornelis, tr. Delft 12 mrt 1689 975 VAN DEN BOS, Maartje Dirx 988 MONCOURT (Monkoert), Cornelis, ged. Katwijk 10 Apr 1661, otr. (2) Leiden 13 Mei 1694 Trijntje van Tethrode, otr. (1) Leiden 29 Apr 1684 989 TERLON, Judith Pieters, ged. Leiden 14 Apr 1658 992 SOUTENDIJK, Arij Teunis, geb. Delft ca 1644, timmerman, begr. ald. 17 jun 1697, tr. Delft 28 apr 1674 993 VAN BRUIJNSWIJCK, Neeltje Leenderts, begr. Delft 28 jan 1722 994 TERRIER, Jan 995 ROBIJN, Maria 996 MAES, Hendrik 997 Catharina 998 VAN DER BOGHT, Bartholomeus, tr. 999 MARS, Catharina 1000 CLAPWIJCK, Gerrit Ariens, geb. Schipluiden ca 1644, overl. ald. 22 mrt 1743, tr. Vlaardingen juni 1667 1001 VAN DER STOUT, Jannetje Jans, geb. 't Woudt ca 1631 1002 VAN DER VAART, Cornelis 1003 BREGMAN, Maartje 1006 BREDERO, Pieter Cornelis, overl. Delft voor 12 sep 1693, tr. 1007 MESVELT, Marijtje Huijgen 1008 BOECKESTEIJN, Pieter, geb. ca 1614, begr. Oude Kerk, De Lier 9 apr 1655, tr. ca 1639 1009 VAN SANTEN, Maartgen Willems, geb. ca 1618 1022 VAN DER KOOIJ, Cornelis Abrahams, ged. Delfshaven 5 okt 1642, bouwman op het honderdland onder 's-Gravenzande, overl. Delfshaven 1679, tr. ald. 4 mei 1664 1023 SUIJTHOORN, Elsgen Cornelis, ged. Delfshaven 28 mrt 1645, overl. voor februari 1710
Elfde Generatie
1024 LEVELANG, Gerrit Michiels, geb. ca 1606, overl. na 18 apr 1680, tr. Hillegersberg 2 mrt 1631 1025 (VAN LEEUWEN?), Maritge Willems, overl. na 22 nov 1676 1026 WATERING, Dirck Claes, tr. 1027 BUYER, Ingen 1028 HOORNWEG, Pieter Chiele 1029 SCHIEVEEN, Maertie Jans 1030 LEVELANG, Gerrit Michiels = 1024 1031 VAN LEEUWEN, Maritge Willems = 1025 1032 VERLOOP, Hendrick Claesen, geb. Gellicum ca 1625, overl. voor 1681, tr. 1033 Teuntje Jans, overl. Asperen 6 nov 1673 1036 VRIJENHOEK, Arien Jacobs, tr. Bleiswijk 25 feb 1652 1037 JONGENELEN, Annitje Jacobs 1038 SEGWAERT, Jan Adams 1039 MOUS, Neeltje Ariens 1046 VERSIJDEN, Gerrit Willems, begr. Hillegersberg 30 dec 1706, tr. Bergschenhoek 5 jan 1678 1047 DE RUIJTER, Meijnsje Jacobs, begr. Hillegersberg 2 nov 1705 1068 VELLEKOOP, Cornelis Ariens, geb. Wateringen ca 1635, overl. De Lier 13 feb 1711 1069 Neeltje Cornelis, geb. ca 1623 1070 DE VOIS, Pieter Teunis, overl. De Lier 8 feb 1694 1071 VAN EIK(HOUT), Jannetje Hendricks 1080 VALSTAR, Pieter Huijgen, geb. Naaldwijk ca 1635 1081 Barbara Hendricks 1084 'T HART, Pieter Leenderts, geb. De Lier 1 mei 1639, ged. ald. 8 mei 1639, tr. De Lier 16 nov 1664 1085 VAN DER HOEVE, Marijtje Ariens, ged. 's-Gravenzande 18 nov 1635 1086 DE JONGH, Hendrick Jacobs, otr. 's-Gravenzande 2 feb 1664 1087 VALCK, Maertje Dircks 1104 LOMMERT, Floor Cornelis, geb. ca 1590 1105 Neeltje Leenderts 1108 VERKERK, Jan Ariens 1109 VAN DE WOLFF, Annitgen Joris 1112 JOPPEN, Cornelis Cornelis, geb. Berkenwoude, overl. na 10 sep 1642, tr. Gouda 25 apr 1624 1113 Marritgen Ariens . 1114 Andries Wiggers, geb. Berkenwoude, overl. na 2 dec 1674, tr. 1115 Jannitge Joopes, geb. ca 1606, overl. na 29 dec 1673 1116 VETH, Huybert Leenderts, overl. voor 1659, tr. 1117 Trijntje Ariens 1118 CROM, Thijs Willems, geb. Zuidbroek ca 1597, overl. na 6 jun 1667, tr. voor 25 jan 1622 1119 CROM, Maritgen Andries, geb. Lekkerkerk 1120 SCHOUTEN, Cornelis 1128 MORAEL, Dirk Cornelis, tr. (1) Annetje Leenderts Koomen, tr. (2) NN 1130 ROOS, Abraham Geleijn, tr. Hazerswoude 29 nov 1643 1131 MOLENAER, Lysbeth Cornelis 1132 DUL, Maarten Jans, geb. ca 1620, tr. Hazerswoude 3 dec 1645 1133 Maritge Elderts 1134 VERMEER, Jan Meynderts, tr. Benthuizen 18 feb 1629 1135 Annetge Goverts 1140 VAN DIPTEN, Cornelis Joris, otr. Hazerswiude 13 feb 1650 1141 VAN TOLL, Ariaentie Cornelis 1142 LUIJCK, Cornelis Cornelis, tr. Hazerswoude 23 mrt 1642 1143 KONINGH, Annetge Leenderts 1160 VAN SANTEN, Leendert 1166 BREGMAN, Pieter Pieters, geb. ca 1615, koopman te Maassluis, beurtschipper Maasland-Delft, tr. ca 1640 1167 OOSTERLEE, Trijntje 1172 LUGTIGHEID, Gerrit Ariens, geb. ca 1635, schout en baljuw te De Lier, overl. ca 1678, tr. 't Woudt 1173 VAN DER MEER, Maritge Ijsbrandts 1188 VAN BUIJTEN, Dirk Willems, ged. Naaldwijk 7 apr 1608, begr. ald. 22 apr 1665, tr. 1189 Grietje Simons, geb. ca 1614, begr. Naaldwijk 13 apr 1692 1190 VAN DIJCK, Adriaen 1191 VERLAEN, Ariaantje 1192 WITTEBOL, Cornelis Jans, geb. ca 1620 1196 SPANJERSBARCH, Arij Cornelis, overl. rond 11 okt 1680 1197 Maartje Ariens 1198 KLEIJN, Cornelis Arensen, geb. Overschie ca 1620, overl. december 1654, tr. 1199 Maetie Claes, geb. ca 1620, overl. 1660 1202 DE WIT, Wouter Jans, tr. Waardenburg 6 mei 1627 1203 HELLEN (HOLLEN), Saeltje Willems 1208 VREUGDENHIL, Arij Jacobs, geb. ca 1612, overl. rond 14 jan 1673, tr. 1209 Jannetje Pieters, geb. ca 1615 1210 VAN OUTSHOORN, Jochum Gerrits, geb. Outshoorn ca 1625, overl. november 1723 1211 VAN DER HORST, Maartie Meesen, ged. Naaldwijk 16 apr 1617, overl. aang. Naaldwijk 5 dec 1649 1212 VERKOORN, Ijsbrand Cornelis, geb. Monster ca 1613, overl. ald. 31 jul 1677, tr. 1213 VAN DER VLAM, Fijtje Lucassen, geb. ca 1615, overl. Monster voor 1670 1214 VAN DER VALCK, Gerrit Rochus, ged. Naaldwijk 5 jun 1611, overl. Blankenburg 4 jul 1663, tr. 1215 Leuntje, geb. ca 1610, overl. aang. Naaldwijk 30 nov 1644 1232 VAN DER HOUT, Lambrecht Isaacs, geb. ca 1614, nachtschuitvoerder, overl. ca 1634, tr. De Lier 10 mei 1631 1233 VERSPECK, Aeltge Pouwels, geb. De Lier ca 1610, overl. ca 1680 1234 VAN ZIJL, Frans Dirks 1235 Aafje Dircks 1236 VAN DRONGELEN, Isaack Jans, geb. ca 1630, overl. na 15 jun 1667, tr. 1237 Sijtje Jans 1240 SPANJERSBERG (HOOCK), Cornelis, ged. Delft 20 jan 1621 (of 27 nov 1616), overl. na 1 feb 1692, tr. 1241 Pietertje Alewijns, overl. na 1 feb 1692 1242 DE BRUIJN, Jochem, begr. Delft 26 sep 1694, tr. 1243 CLEIJN, Jannetje 1244 DIJKSHOORN, Cornelis Arents, ged. 't Woudt 25 apr 1628, overl. ald. 20 jan 1681, tr. 1245 HOOREWECH, Jannetje, geb. Overschie, overl. 't Woudt 9 jul 1676 1288 VAN HOUWAERT, Dirk Cornelis 1289 Diwertje Jans, geb. Wateringen, overl. 1624 1292 STEENEVELT, Cornelis Floren, tr. 1293 Jannetje Jacobs 1294 HOOREWECH, Michiel Jacobs, tr. 1295 Maertje 1322 OUWENEEL, Michiel Cornelis, geb. ca 1580, verkoopt 1627 land in de Catgespolder, molenmeester, overl. tussen 1636 en 1660, tr. voor 29 jan 1626 1323 VERBEECK, Pleuntgen Gerrits 1334 VAN DER CHIJS, Jan Jans, geb. ca 1592, tr. 1335 VORMER, Meijnsge Jans 1340 COEVOET, Vincent (Sent, Cent) Maertens, woond Kralingen 1341 VUIJK, Ingetje Pieters 1344 SONNEVELD, Pieter Dirks, geb. Maasland ca 1580, leenman te Maasland, tr. 1345 Sara Doens 1348 MOERMAN, Willem Pieters, geb. Blanckenberge, Vlaanderen ca 1573 , overl. Blankenburg ca 1648, tr. Pernis ca 1621 1349 BLOCK, Neeltje Jans, geb. Hoogvliet, overl. voor 1652 1350 MEELDIJK, Arij Klaasse, geb. ca 1600 1352 VAN BERGEN, Jan Cornelis, geb. Maasland ca 1625, tr. 1353 VAN DER HOEVEN, Annetje Cornelis 1354 KLEIJN, Cornelis Arensen = 1198 1355 POST, Aefie Leenderts 1366 IN'T VELT, Simon Jans, ged. Heinenoord 13 jan 1675, tr. Puttershoek 29 jan 1701 1367 VAN DOORNE, Jannigje Cornelis, begr. Heinenoord 6 mei 1743 1376 VAN DER DRIFT, Cornelis Jacobs, tr. Voorschoten 18 mei 1625 1377 VAN ROOSENBURCH, Jannitgen Adriaens, geb. Voorschoten ca 1596 1384 LANGELAEN, Jan Claes, ged. Zoetermeer 14 nov 1590, tr. Delft 19 dec 1636 1385 VAN DER KOOIJ, Maertgen Jacobs, geb. Delfgauw ca 1617 1386 VAN DER DOES, Heijndrick Tijmens, overl. 1 mei 1656, tr. Zoetermeer 1 feb 1654 1387 VAN DER WILT, Annetje Thomas, ged. Zoetermeer 14 mei 1634 (doopget. Cornelis Jans, Maertie Jans) 1388 GROENEWEGEN, Leendert Mees, ged. Zoetermeer 31 mei 1620 (doopget. Pieter Lenerts, Jacob Pieters, Maertie Willems), tr. Zoetermeer 29 apr 1646 1389 CONIJNENBURG, Trijntje Willems, ged. Zegwaart 6 jun 1621, overl. Zoetermeer 17 jul 1701 1390 VAN LEEUWEN, Floris Willems, tr. (1) Zoetermeer 23 feb 1656 Ingetje Pieters, otr. (2) Zoetermeer (attestatie van Berkel) 13 okt 1658 1391 FAVIA, Maartje Jans, jd won. Berkel 1400 WILTSCHUT, Jan, geb. ca 1608, begr. Ijsselstein 2 aug 1669, tr. 1401 Ariaentje Jans 1404 Jan Cornelis, geb. Streefkerk ca 1635, tr. ald. 14 apr 1659 1405 Sentie Pleunen 1406 Harmen Teunis, geb. ca 1630, tr. Polsbroek 7 dec 1659 1407 VIJFJAAR, Annigje Gijsberts 1408 VAN MULLEM, Hendrik Daniels, geb. ca 1610 1410 DE GROOT, Stoffel Jans, geb. ca 1614, overl. tussen 5 sep 1664 en 16 apr 1699, tr. 1411 Marijcke Maertens, overl. aang. Charlois 5 sep 1664 1414 VAN DER THOLEN, Leendert Cornelis, geb. ca 1630 1418 HOOSJE, Aerje Bastiaens, geb. Charlois ca 1637, tr. ald. 24 sep 1662 1419 IN'T VELT, Lijsbeth Abrahams, geb. Charlois ca 1642 1420 KOEDOOT, Jan Bastiaens, geb. ca 1634, tr. 1421 Steijntje, geb. ca 1639 1424 HOOGERVORST, Jacob Gerrits, tr. Nootdorp 21 sep 1653 1425 VAN ESCH (NES), Grietje Pieters, geb. Nootdorp ca 1630, overl. voor 30 mei 1665 1428 LANGEVELT, Jan Claes, tr. ca 1655 1429 Martha Meertens 1433 DELIKAAT, Maartje Pieters 1440 VAN TILBURGH, Johannes Ariaens, tr. Zevenhuizen 22 feb 1671 1441 VAN BIJLENVELDT, Geertje Jans 1444 VAN DER HOEVE, Dirk . 1446 VAN DER MEIJDE, Cornelis, geb. ca 1644, tr. 1447 VAN BODEGOM, Janneken Cornelis, ged. Spijkenisse 8 aug 1644, overl. ald. 6 apr 1712 1452 BINNEWEG, Andries 1456 VAN DER MEER, Abraham Joosten, geb. ca 1634, tr. Nootdorp 19 jan 1659 1457 POIJER, Aaltje Mathijs, ged. Nootdorp 17 okt 1638 1458 WESTERVELT, Cornelis Dircks, tr. 1459 Jannetje Gerrits 1464 DE HEIJ, Leendert Abrahams, geb. ca 1625, overl. ca 1702, tr. Delfshaven 20 dec 1658 1465 Fuijsje Ariens, ged. Delfshaven 24 sep 1634, overl. Hillegersberg 2 feb 1706 1466 VAN OOSTEN, Dirk Cornelis, geb. ca 1625, tr. ca 1650 1467 Marietje Dirks 1480 LUCQ, Louris Adriaens, ged. Naaldwijk 27 sep 1589, tr. 1481 DE CASTRO, Susanna Barents 1488 SLUITER, Pieter Leenderts, ged. Delft 25 apr 1634, timmerman, begr. ald. 9 okt 1680, tr. Loosduinen 25 mei 1657 1489 (VAN DER BORRE), Hester Sijmons, ged. 's-Gravenhage 11 aug 1632, begr. Delft 28 okt 1679 1490 Daem Jans, ged. Pijnacker 29 sep 1613, schoenmaker, overl. ca 1666, tr. 1491 Geertgen Claes, ged. Pijnacker 8 dec 1619 1492 COSIJN (BINNEWEG), Pieter Pieters, overl. na 12 feb 1670, tr. Zoetermeer 20 okt 1641 1493 Maertgen Dingaerts, overl. voor 1674, tr. (2) Pijnacker 8 nov 1671 Arij Jacobs van Velsen 1494 MOLEWEG, Cornelis Jans, overl. na 21 feb 1670, tr. Zoetermeer 14 dec 1636 1495 Marritie Dirricx 1496 VAN DER HOUT, Cornelis Isaaks, tr. 1497 Maartie Pieters 1500 BIJL, Dirck Cornelis, ambachtsbewaarder, overl. voor 1688, tr. Kethel 20 nov 1650 1501 Maertje Jans 1502 KEET, Pieter Cornelis, overl. na 11 sep 1669, tr. Hillegersberg 24 feb 1647 1503 Trijntje Maertens 1504 COORNEEF, Leendert Cornelis, ged. Portugaal 5 dec 1603, overl. ald. 28 sep 1669, tr. 1505 Lijsbeth Gerrit Ariens 1520 HOOGWERF, Hendrik Willems, ged. Portugaal 16 mei 1610, overl. ald. mei 1653, tr. Strijen 5 jul 1637 1521 VAN DER WAAL, Beatrix Andries, geb. Strijen ca 1616 1522 VAN DER LAAN, Jaocb Leenderts, ged. Portugaal 16 okt 1616, begr. ald. 4 apr 1681, tr. 1523 DROGENDIJCK, Trijntje Bastiaens, ged. Portugaal 16 mrt 1622, overl. ald. 23 mrt 1669 1672 STAM, Corst Jans 1673 TIMMERMAN, Lijntje Bastiaens 1674 Juriaen Cornelisse 1675 DE LANGE, Janneke 1676 HOLLANDER, Maerten Willems, tr. 1677 Jannetje Huijberts 1688 SCHAAP, Adriaen Jans 1689 Grietje Gerrits 1690 RUIJS, Jan 1740 BAARS, Arie Pieters, geb. ca 1645 1742 ROMEIJN, Cornelis Ariens 1743 SOISE, Tanneke Jans 1746 HOOGENBOOM, Huijg Jans, geb. ca 1580 1747 Trijntje Cornelis 1748 KOIJ, Hendrik Aalberts, geb. ca 1605, tr. ca 1630 1749 Annigje Jacobs 1752 BOGGENDEKOECK (DEN BOGGENDE), Pieter Nannen, geb. ca 1577, tr. 1696 1753 Trijntje Ariens 1756 Aert Herman Geerlofs, geb. ca 1625 1757 BOER, Elisabeth Jan Claes 1758 BOER, Nanne Symons 1759 Marrigje Gerrits 1762 VERBAAN, Aalbert Ariens, tr. Katwijk 1635 1763 Duijfje Willems. 1784 Huijbert Jans, geb. ca 1595, overl. voor 1687, tr. 1785 VAN BRUYNSWIJCK, Anna Frans, geb. Alkemade ca 1688 1786 BEIJNSDORP, Dirck Jans, geb. ca 1615, overl. ca 1665 1788 LELIEVELT, Cornelis Pieters 1856 VAN DER KOOIJ, Gabriel Pleunen, geb. Delfgauw ca 1598, tr. Delft 21 jan 1624 1857 LANGELAEN, Machteld Claes, begr. Delft 5 apr 1643 1858 DIJXHOORN, Arent Blasius 1859 DE ZEEUW, Lijsbeth Arents 1862 VAN DER SWETH, Pieter Harmens, tr. Overschie 11 apr 1638 1863 Ingetje Claes 1864 DOCKUM, Jacob Ridders, ambachtsbewaarder (1612-1614), schepn (1617-1618) van Vlaardinger-Ambacht, tr. Naaldwijk 31 mei 1609 1865 TOUW VAN DER BURCH, Pietertje Jans 1866 VAN VLIET, Arij Leenderts 1867 Maertgen Pieters 1872 HOOCH, Leendert Cornelis, overl. tussen 17 jun 1678 en 7 okt 1679, tr. Bleiswijk 24 nov 1624 1873 Neeltje Jans 1874 (PRINS), Sijmon Allerts 1876 CONIJNENBURG, Claes Lenaerts, ged. Zoetermeer 28 apr 1619 1878 SCHEEPMAKER, Leendert Cornelis 1879 JONGEMOIJEMIJSGEN, Dirckje Ariens 1884 VAN KLAPWIJCK, Jan Cornelis, geb. Pijnacker ca 1585, bouwman, gezworene te Abtsrecht, overl. Delfgauw 2 jun 1666, tr. 1885 COOL, Annitgen Lenerts 1886 VAN DER SMAN, woonachtig op't scheij onder Pijnacker, tr. Nootdorp 3 dec 1617 1887 Neeltje Dirx 1892 TOUW VAN DER BURG, Jan Willems, geb. ca 1605, tr. Vlaardingen 9 aug 1637 1893 POST, Neeltje Ariens 1894 DOELMAN, Jacob Cornelis, geb. ca 1600, tr. Overschie 30 jan 1633 1895 VAN RIJN, Martgen Jans, geb. ca 1605 1896 QUALM, Leendert Adriaens, geb. ca 1600, overl. voor 9 okt 1657, tr. Rotterdam 30 jan 1624 1897 VAN SCHIE, Ariaantje Jans, overl. na 1649 1898 DIJKSHOORN, Philips, geb. 't Woudt ca 1601, overl. voor 23 jun 1650, tr. voor 1631 1899 AKKERSDIJK, Jannetgen, overl Ackersdijk december 1683 1900 CLAPWIJCK, Arij Gerrits, geb. ca 1610, begr. Schipluiden 11 feb 1670, tr. 1901 OVERGAUW, Lijsbeth Ariens 1916 POST, Leendert Huybrechts, geb. ca 1585, overl. Overschie 30 nov 1647, tr. 1917 BREEMS, Aafje Cornelis 1926 SORGER, Jan Huygen, tr. Kralingen 19 jan 1657 1927 Maertgen Ariens . 1936 FILIUS (FILKIS, FILLEKES), Claas Jans, lidmaat te Bleiswijk 1657, overl. voor 29 nov 1687, tr. Moordrecht 1 jan 1657 1937 KOCK, Claartje Jans, overl. na 9 nov 1692 1938 TAS, Leendert Claes, tr. 1939 Hilletje Lambrechts 1940 VAN DER TACK, Louwrens Pieters 1941 Maartje Ariens 1942 CLEIJWECH, Claes Joris, ged. Overschie 20 dec 1634 (doopget. Claes Joris, Matge Claes vrouw van Claes Gerrits), bouwman, molenmeester westzijde Alphen, overl. ald. 31 aug 1712, tr. Schiedam 9 dec 1657 1943 HALFWEGEN, Neeltgen Gillis, ged. Schiedam 19 sep 1632, overl. Alphen aan den Rijn 1 apr 1707 1948 DE HOOG, Cornelis Dirx, tr. Delft 18 jan 1653 1949 Jannetje Pieters 1968 MONCOURT, Jacques, ged. Waals Kerk, Leiden 3 Mei 1626, otr. Leiden 30 Mrt 1651 1969 Lijsbeth Gijsbrechts, geb. Delft 1972 TERLON, Pieter Pieters, ged. Leiden 24 Okt 1629 1973 PENNEEL, Elisabeth 1984 SOUTENDIJK, Teunis, ged. Delft 11 jun 1617, mandenmaker, begr. ald. 14 jun 1687, tr. Delft 4 mei 1641 1985 VAN DEN BURCH, Geertgen, ged. Delft 15 jun 1617 1986 VAN BRUIJNSWIJCK, Leendert 1987 Trijntje 2000 CLAPWIJCK, Arij Gerrits = 1900 2001 OVERGAUW, Lijsbeth Arens = 1901 2002 VAN DER STOUT, Jan Jans 2003 VAN DER IJSSEL, Trijntje Jans 2016 VERHOUCK BOEKESTIJN, Pieter Claes, geb. ca 1580, overl. De Lier 20 apr 1652, tr. De Lier 21 mrt 1603 2017 BACKER, Pleuntgen Aryens, overl. De Lier 31 aug 1640 2018 VAN SANTEN, Willem Huibrechts 2019 VAN VELDEN, Arendje Vrancken 2044 VAN DER KOOIJ, Abraham Pleuen, geb. ca 1590, bouwman te Delfshaven, overl. Overschie 10 sep 1652, tr. Delft 16 jan 1637 2045 VERBOON, Maertgen Joppe 2046 SUIJTHOORN, Cornelis Jans, tr. 2047 Weijntje Maertens
Twaalfde Generatie
2048 LEEVLANG (LEEFLANG), Michiel Thonis, geb. ca 1578, overl. voor 28 feb 1659, tr. na 4 apr 1599 2049 Maertge Jacobs, overl. voor 4 mrt 1645 2050 Willem Ariens 2051 Neeltgen Philips 2056 HOOREWECH, Michiel Jacobs = 2394 2057 Maertje = 2395 2058 Jan Frericxz, overl. boor 11 mei 1669 2059 BERCKHOUT, Annetie Jans 2064 VERLOOP, Claes Fredericks, geb. ca 1586, kerkmeester te Asperen van 1629 tot 1631, testeerde met zijn vrouw te Gorinchem op 2 sep 1655, overl. Asperen augustus 1661, tr. 2065 Gerreken Hendriks 2094 DE RUIJTER, Jacob Meesse 2095 DE BRUIJN, Barber Cornelis 2128 VELLEKOOP, Adriaen, geb. ca 1601 2129 APPELMAN, Aeghje Cornelis 2130 Cornelis Sijmons 2168 VERSIJDEN, Leendert Pieters, geb. ca 1598, overl. De Lier 18 dec 1648, tr. 2169 VAN DER MEER, Neeltgen Sijmons, ged. Naaldwijk (Honselersdijk) 18 jul 1604, begr. Delft 19 okt 1677 2170 VAN DER HOEVE, Abraham Vranken, woont in Maasland op de Poelwoning, molen- meester van de Commandeurspolder aldaar (1648), tr. 2171 Leentgen Pieters, overl. na 12 aug 1672 2208 LOMMERT, Cornelis Gerrits, geb. Bergambacht ca 1565, tr. 2209 Annigje Floren 2216 Arie Lauwen 2217 VERKERK, Hilligje Jacobs 2260 ROOS, Geleijn Ariens, begr. Hazerswoude 13 mrt 1667 2361 Anna Cornelis, begr. Hazerswoude 9 feb 1669 2264 DUL, Jan Aerts, tr. 2265 Willemtje Maertens 2332 BREGMAN, Pieter Pieters, geb. ca 1587, overl. april 1664, tr. 2334 ZEEUW, Lijsbeth Pieters 2344 LUGTIGHEID, Adriaen Gerrits, geb. ca 1610, pachter van de hoeve Vreeburch in De Lier, molenmeester vanaf 1645, overl. De Lier 17 feb 1650, tr. Delft 17 aug 1629 2345 Meijnsgen Crijnen, ged. Berkel 29 okt 1600 2346 VAN DER MEER, Ijsbrandt Philips 2376 VAN BUIJTEN, Willem Claes, ged. Naaldwijk 1 feb 1579, begr. ald. 1 feb 1639 2377 Ariaentgen Dirks 2378 CUIJL, Sijmon Jans, tr. 2379 Meinsje Thomas 2382 VAN DER LAEN, Pancras, geb. ca 1603, overl. rond 19 okt 1632, tr. 2383 HENSBROUCK, Dieuwertgen Claes, overl. Monster 30 nov 1717 2384 WITTEBOL, Jan Cornelis, geb. ca 1585, overl. voor 1644, tr. 2385 CORDT, Trijntje Pieters, overl. rond 15 mei 1669 2392 SPANGIERSBERCH, Cornelis Claes, geb. Vrijenban ca 1577, begr. Delft 24 dec 1655 2393 Annetgen Cornelis, geb. Pijnacker ca 1579, overl. Vrijenban voor 1649 2396 CLEYN, Arent Cornelis, geb. Hillegersberg ca 1585, tr. 2397 Marritge Symons . 2398 Claes Gerrits, geb. Zestienhoven ca 1600, overl. ca 1640 2399 Matgen Gerrits 2416 VREUGDENHIL, Jacob Jacobs, geb. ca 1585, overl. Naaldwijk 1612, tr. 2417 Heiltje Willems, geb. ca 1585, overl. ca 1612 2418 Pieter Crijns 2419 Grietje Gerrits 2422 VAN DER HORST, Mees Joris, geb. ca 1586, overl. tussen 19 okt 1625 en 8 jul 1636 2423 Grietje Gerrits, geb. ca 1587, overl. ca 9 jan 1654 2426 VAN DER VLAM, Lucas Willems, geb. ca 1588, overl. Monster ca 1629, tr. 2427 CRAECKER, Heiltge Gerrits, geb. ca 1588, overl. Monster 7 dec 1641 2428 VAN DER VALCK, Rochus Jans, geb. Maasland, overl. Naaldwijk tussen 5 jun 1611 en 24 sep 1617 2429 VAN DER VALCK, Neeltge Gerrits, geb. Naaldwijk, begr. ald. 16 mrt 1640 2464 VAN DER HOUT, Isaac Adriaens, geb. ca 1590 2465 Leentgen Lambrechts, overl. De Lier 3 mrt 1654 2466 VERSPECK, Pouwel Jacobs, geb. Delfgauw ca 1580, overl. ald. voor 19 sep 1662 2467 VAN OVERGAUW, Jaepgen Adriaens, geb. Delfgauw ca 1580, overl. ald. sep 1669 2472 VAN DRONGELEN, Jan Jans 2480 SPANGIERSBERCH, Cornelis, geb. Schie ca 1577, begr. Delft 24 dec 1655, tr. 2481 Annetgen Cornelis 2482 VAN DUIN, Alewijn Jans, tr. Delft 6 nov 1616 2483 Maritgen Jans 2488 DIJKSHOORN, Arent, ged. 't Woudt 3 jan 1593, begr. ald. 16 nov 1654, tr. 2489 DE ZEEUW, Elisabeth, begr. 't Woudt 13 sep 1679 2576 HOUWAERT, Cornelis Diks, overl. na 1610 2584 STEENVELD, Floris Cornelis 2588 HOOREWECH, Jacob Cornelis, geb. ca 1570 2589 Weijntgen Willems, overl. voor 30 apr 1634 2664 OUWENEEL, Cornelis Louris, geb. ca 1530, overl. voor 3 nov 1596 2665 Maritge Michiels 2666 Gerrit Heijndricks 2667 Geertje Pieters 2668 VAN DER CHIJS, Jan Claes Sijmons, geb. ca 1565 2669 VAN AERTSBERG, Lijsbet Adriaens 2680 COEVOET, Maerten Cornelis, bouwman in Nieuwerkerk aan den Ijssel, tr. 2681 STOLCXMAN, Leentgen Jans 2682 FUIJCK, Pieter Frans, won. 1627 aen 's-Gravenwech van Westeijnde aen 2688 SONNEVELD, Dirk, geb. ca 1550 2696 MOERMAN, Pieter 2697 VAN ELLEMSIN, NN 2698 BLOCK, Jan Gerrits, geb. Hoogvliet, tr. Portugaal 9 jul 1595 2699 Jannetje Ijsbrandts, geb. Ouderkerk, overl. na 11 jul 1622 2732 IN'T VELT, Jan Bastiaen, ged. Heinenoord 28 jul 1632, begr. ald. 3 feb 1700, tr. ca 1660 2733 VAN DER KEST, Bastiaentien Aarts, geb. Maasdam ca 1636 2754 VAN ROOSENBURCH, Adriaen Pieter Maertens, geb. Voorschoten ca 1559, tr. ald. 17 nov 1587 2755 PROOST, Neeltgen Thonis 2768 LANGELAEN, Claes Cornelis, geb. ca 1568, bouwman, ambachtsbewaarder, achtman, overl. Pijnacker 1644, tr. 2769 VAN PIJNACKER, Annetgen Ariens, overl. 15 feb 1639 2770 VAN DER KOOIJ, Jacob Pleunen, geb. ca 1585, tr. 2771 VAN DER HOEFF, Hilletgen Joosten 2772 Tijmen Hendricks, overl. 16 mrt 1654, tr. Zoetermeer 21 jan 1618 2773 Trijntje Crijnen 2774 VAN DER WILT, Thomas Jans, ged. Zoetermeer 15 dec 1605, overl. voor 3 mei 1655, tr. Zoetermeer 7 feb 1629 2775 BERCKELAIR, Saertie Arijens, ged. Zoetermeer 2 dec 1609, overl. voor 22 apr 1682 2776 (GROENEWEGEN), Meus Leenderts, otr. Zoetermeer 1 feb 1609 2777 Adriaenken Cornelis 2778 CONIJNENBURG, Willem Lenarts, tr. 2779 VAN TOL, Jannetje Jans 2780 (VAN REEWIJCX), Willem Joris, overl. Zegwaart voor 8 mrt 1648, tr. Benthuizen 24 apr 1633 2781 Neeltje Floren, geb. Zoetermeer 2800 WILTSCHUT, Hendrik, geb. ca 1549, tr. 2801 Elisabeth Martens 2812 Theunis Hermans, tr. 2813 SONNENBERGH, Fijgje Dammis, geb. ca 1605. tr. (2) Lopikerkapel 9 jul 1637 Adriaen Cornelis van Jaarsveld 2814 Gijsbert Aerts, lidmaat te Vlist, Polsbroek, tr. 2815 Anneke Pieters 2816 VAN MULLEM, Daniel Dirks 2820 GROOTTE, Jan Stoffels, geb. ca 1585, kerkmeester, begr. Charlois 6 dec 1670 2822 Meerten Cornelis, geb. ca 1595, tr. ca 1620 2823 Neeltgen Dirks, geb. Charlois ca 1600 2828 VAN DER THOLEN, Cornelis Gerrits, tr. 2829 JOPPEN, Neeltje Cornelis, geb. ca 1615 2836 HOOSJE, Bastiaen Adriaens, overl. februari 1653, tr. 2837 Pleuntje Simons, geb. ca 1590, overl. Charlois 1657 2838 IN'T VELT, Abraham Cornelis, geb. ca 1587, overl. voor 26 mrt 1661, tr. ca 1630 2839 Aerjaentje Dirks, geb. ca 1600, overl. na 26 mrt 1661 2848 HOGERVORST, Gerrit Jans, ged. Nootdorp 21 nov 1604, tr. 2849 ?Gerritje Jacobs 2850 VAN ESCH (VAN NES, VAN NESTE), ged. Nootdorp 1-1-1602 (doopget. Jan Robrechts, Joost Cornelis, Anna Jans, tr. Wilsveen 18 jun 1623 2851 Annetge Pieters 2880 VAN TILBURGH, Arij Lamberts, geb. Zevenhuizen ca 1610, tr. ald. 24 jan 1638 2881 Maertje Barents 2894 VAN BODEGOM, Cornelis Frans, schepen van Spijkenisse 1649-1683, landbouwer te Spijkenisse 1680, kapitalist, overl. Spijkenisse 1683, tr. ald. 21 jan 1635 2895 Neeltje Ariens 2914 POIJER, Mathijs, geb. Nootdorp ca 1595 2915 Jaepje Cornelis 2928 DE HEIJ, Abraham Carels, geb. Bleiswijk ca 1596, tr. 2929 Janneke Lenaerts 2930 Aerie Joosten, tr. 2931 Maertijntje Maertens 2960 LUCQ, Adriaen Jans, tr. Naaldwijk 17 feb 1587 2961 Gooltgen Joris 2976 SLUIJTER, Leendert Pieters, ballemaecker, begr. Delft 19 jan 1636, tr. Delft ca 3 jul 1632 2977 Claesgen Ariens, overl. na 27 okt 1665 2978 Sijmon Dammissen, leidekker, overl. na 15 sep 1663, tr. 's-Gravenhage 26 jul 1626 2979 Neeltje Robbrechts 2980 VAN VREESWIJCK, Jan Damen, schout van Pijnacker, overl. tussen 3 feb 1632 en 9 jan 1635, tr. Delft 19 okt 1611 2981 Jaepgen Cornelis 2982 Claes Ariens 2986 VAN DER DRIFT, Dingenaer Joosten, overl. na 13 jun 1653, tr. Zoetermeer 24 mei 1615 2987 STOMPWIJCK, Aeltgen Cornelis, overl. na 26 mrt 1634 2990 CUYPER, Dirck Adriaens, overl. tussen 12 feb 1612 en 6 okt 1613, tr. 2991 Maertge Philips, overl. tussen 1622 en 10 jun 1647 3000 BIJL, Cornelis Willems, geb. Kethel ca 1586, schout van Kethel 1647-1660, begr. Kethel 5 jan 1661, tr. voor 17 dec 1608 3001 Neeltje Dammis, overl. Kethel 29 apr 1649 3002 Jan Sijmons, tr. 3003 VAN TEYLINGEN, Pleuntje Egberts, overl. voor 11 sep 1669 3006 Maerten Dirck Jasper, overl. na 29 apr 1647, tr. 3007 Leentgen Pleunen, overl. voor 26 nov 1640 3008 COORNEEF, Cornelis Dircks, geb. Portugaal ca 1550, overl. 1634, tr. 3009 Lijsbeth Leenderts, geb. ca 1578, overl. Portugaal 13 apr 1624 3040 HOOGWERF, Willem Hendriks, geb. Barendrecht ca januari 1579, overl. Portugaal 15 mei 1658, tr. 3041 VAN DRIEL, Neeltje Aerts, geb. Portugaal ca 1571, overl. ald. 4 aug 1653 3042 VERWEEL, Andries Bastiaens 3043 VAN STRIEN, Neeltje Jan Joosten 3044 WELHOUCK, Leendert Pieter Wouters, geb. ca 1590, begr. Portugaal 20 apr 1674, tr. Portugaal 7 jun 1615 3045 VAN DER LAAN, Hilletje Hujgen, ged. Portugaal 16 mei 1593, overl. voor 1644 3046 DROGENDIJCK, Bastiaen Hendriks, geb. Hoogvliet ca 1564, tr. 3047 KOIJER, Maritge Claes, ged. Portugaal 19 jul 1589, overl. ald. 2 feb 1652 3344 STAM, Jan Adriaens, overl. voor 29 mrt 1665, tr. Werkendam 25 okt 1653 3345 VERDOORN, Maijke Corsten 3346 TIMMERMAN, Bastiaen Adriaens 3347 QUANTIS, Teuntje Jans 3352 HOLLANDER, Willem Maertens, geb. De Werken ca 1581, tr. 1608 3353 HOLLANDER, Neeltje 3354 Huybert Huyberts 3355 Catalijntje Claasdr. 3484 ROMEIJN, Arij Cornelis 3485 Janneke Dammis 3492 HOOGENBOOM, Jan Huijgen, geb. ca 1555, tr. ca 1577 3493 Emmigje Jacobs 3496 BORST, Aalbert Willems, geb. Gouderak ca 1565 3497 KOIJ, Claasje Hendriks, geb. ca 1575 3504 STAM, Nanne Pieters, tr. ca 1575 3505 Fijgje Cornelis 3512 Hermen Dircks Geerlofs 3513 BOS, Neeltgen Aerts 3524 VERBAAN, Arien Aalberts, geb. ca 1580, tr. 3525 Neel Jacobs 3712 VAN DER KOOIJ, Pleun Michiels, geb. Overschie ca 1557, bouwman en kooiker, begr. Delft 1 nov 1644, tr. ald. 13 okt 1584 3713 VAN THOL, Neeltgen Claes, overl. Delfgauw 30 sep 1606 3714 LANGELAEN, Claes Cornelis, tr. 3715 Annetgen Ariens 3724 (VAN DER SWETH), Harmen Michiels, geb. Overschie ca 1571, bouwman op een aan de Sweth onder Vrouwenrecht gelegen boerderij met 48 land, overl. ald. na 1651, tr. 3725 VAN DIJCK, Ariaentgen Dirxs, overl. na 1651 3728 DOCKUM, Ridder Heijndricks, geb. Opmeer ca 1533, overl. Vlaardingerambacht na 11 jan 1617, tr. 3729 Divertgen Vredericks, geb. Kethel ca 1535, overl. na 25 sep 1612 3744 DE HOOGH, Cornelis Leenderts, overl. na 28 nov 1642 3745 Jannetje Heijdricx 3748 (PRINS), Allert Arijens 3752 CONYNENBURG, Leenardt Dirxs, geb. Benthuizen, tr. Zoetermeer 17 jan 1616 3753 HAERTS, Geertge Pieters, ged. Zoetermeer 12 jan 1592 3768 VAN CLAPWIJCK, Cornelis Dircks, geb. ca 1550, overl. ca 1619 3769 Maritgen Jans, overl. Pijnacker 1616 3770 COOL, Leendert Pieters 3771 Neeltgen Claes 3788 DOELMAN, Cornelis Cornelis, geb. ca 1545, tr. voor 1619 3789 Neeltgen Claes 3792 QUALM, Adriaen Leenderts, geb. ca 1564, tr. 3793 VAN ACKERSDIJCK, Marijtge Claes 3796 DIJSHOORN, Blasius Pieters, ged. 't Woudt 3 jan 1567, bouwman, begr. Delft 29 aug 1642, tr. Delft 7 feb 1588 3797 HEEMSKERCK, Neeltje Ijsbrands, geb. ca 1565, begr. 't Woudt 20 jun 1617 3798 AKKERSDIJK, Fop Leenderts 3799 Trijntgen Cornelis 3832 POST, Hubrecht Ariens, tr. 3833 Jacobje Pieters 3872 FILIUS, Jan Jacobs, van "Bijgenborch", kleermaker te Bleiswijk, overl. Bleiswijk voor 17 jan 1659, tr. 3873 Gieltje Claes 3874 COCK, Jan Jans, tr. 3875 Maddaleentge Jacobs 3880 VAN DER TAK, Pieter Louwen, geb. ca 1585, tr. Rotterdam 21 nov 1621 3881 PROPER, Maartje Jans 3884 Joris Claes, geb. ca 1595, bouwman in de Drogenhoek van Delft onder Overschie, overl. na 30 mei 1654, tr. 3885 SCHIEBROEK, Immetje Beune, overl. na 8 mrt 1653 3886 Gillis Gillisse, geb. ca 1590, bouwman, molenmeester Spangense Polder 1636-1637, overl. ca 1641, tr. 3887 Aeltje Chielen, geb. ca 1590, overl. ca 1670 3936 MONCOURT, Jacques, ged. Valenciennes (FR) 28 Jun 1602, overl. Leiden 14 Apr 1638, tr. Leiden 17 Aug 1625 3937 DU TRIEU (DU TRIER), Cathelijna, geb. Waterloo (BE) 3944 TERLON, Pieter Teunis 3945 BROUWERS, Maijken 3968 ZOUTENDIJK, Cornelis, bijecruijer, tijckwerker, begr. Delft 3 okt 1624, tr. ald. 28 apr 1613 3869 Maayken 3970 VAN DEN BURCH, Arien, tr. 3971 Lijntje 4000 VAN CLAPWIJCK, Gerrit Cornelis, geb. Pijnacker ca 1590, tr. 4001 VAN BERCKEL, Geertge Jans 4002 OVERGAUW, Adriaen Cornelis 4003 Ariaantje Hendricks 4032 Claes Pieters 4033 Maritgen Jorisdr, overl. De Lier 5 okt 1635 4034 Aryen Joris 4035 Trijntje Willems 4088 VAN DER KOOIJ, Pleun Michiels = 3712 4089 VAN THOL, Neeltgen Claes = 3713
Dertiende Generatie
4096 LEEFLANGH, Thonis Michiels, geb. ca 1536, overl. tussen 30 jan 1613 en 11 mei 1624, tr. ca 1577 4097 Neeltje Ariens, overl. na 7 okt 1628 4118 BERCKHOUT, Jan Claes 4128 VERLOOP, Frederick Claes, geb. ca 1560, schrijnwerker, genoemd in de verpondingen te Asperen in 1632overl. voor 1632 4129 Lijntje Jurriaens 4190 BRUIJNS, Cornelis Gerrits 4336 'T HART, Pieter Jacobs, geb. ca 1560, setter, schepen, Heilige Geestmeester, Kerkmeester in de Lier, begr. ald. 22 jul 1635, tr. 4337 Roockgen Pieters 4338 VAN DER MEER, Sijmon Frans, ged. Naaldwijk (Honselersdijk) 7 jun 1579, begr. Naaldwijk 17 nov 1620, tr. ald. 22 jun 1603 4339 Dieuwertgen Cornelis 4340 VAN DER HOUFF, Vranck Does, woont aan de Westgaag te Maasland, overl. voor of in 1641, tr. (2) Jannetgen Sijmons, tr. (1) Naaldwijk 29 nov 1579 4341 TOUW, Belijtgen Jacobs, jd. in den Broeck 4434 VERKERK, Jacob, tr. ca 1565 4435 DE RIDDER, Geertje Jans 4528 DUL, Aert Claes, tr. 4529 Neeltgen Ariens, overl. na 7 dec 1611 4664 BREGMAN, Pieter Pieters, geb. ca 1550, overl. voor juli 1591, tr. 4665 VAN DEN VELDE, Ermpje Cornelis 4688 LUGTIGHEID, Gerrit Cornelis, landman in Abtsrecht, overl. voor 1631, tr. Delft 23 nov 1597 4689 Lijsbeth Cornelis, overl. na 12 mei 1647 4752 VAN BUIJTEN, Claes Huijgens, geb. Naaldwijk ca 1548, begr. Naaldwijk 14 jun 1615, tr. 4753 BAECK, Joosgen Philips, begr. Naaldwijk 2 jun 1627 4764 VERLAEN, Claes Cornelis, geb. ca 1570, overl. Pijnacker 22 okt 1616, tr. 4765 Maritgen Bankraesdr, geb. ca 1574, begr. Naaldwijk 10 jan 1618 4766 HENSBROUCK, Claas Cornelis, geb. Wateringen ca 1580, tr. 4767 DOCKUM, Grietgen Ridders, geb. ca 1583 4768 WITTEBOL, Cornelis Jans, geb. ca 1555, tr. 4769 Anna Ponsdr, geb. ca 1555, begr. 16 apr 1618 4784 SPANGIERSBERCH, Claes, geb. ca 1555 4792 CLEIJN, Cornelis Pieters, geb. Hillegersberg ca 1560, begr. ald. 24 jul 1600, tr. 4793 Anneke Claes, geb. ca 1550, overl. voor 1598 4794 Symon Bonyfaesz, geb. Hillegersberg ca 1560 4852 VAN DER VLAM, Willem, tr. 4853 Weijntgen Cornelis 4858 VAN DER VALCK (SCHIPPER), Gerrit Jans, begr. Naaldwijk 8 jul 1636, tr. Naaldwijk 9 apr 1584 4859 Baertjen Dirx, begr. Naaldwijk 8 jul 1636 4932 DE LOOSE, Jacob Pouwels, geb. Rijswijk ca 1552, overl. Delfgauw 18 dec 1628, tr. 4933 VAN DER WILT, Maritgen Jans, geb. Rijswijk ca 1555 4934 VAN OVERGAU, Adriaen Harmens, tr. 4935 DE LOOSE, Geertgen Jacobs 4976 DIJKSHOORN, Blasius, ged. 't Woudt 3 jan 1567, begr. Delft 29 aug 1642 4977 HEEMSKERK, Neeltgen, geb. ca 1565, begr. 't Woudt 20 jun 1617 4978 DE ZEEUW, Adriaen 5176 Cornelis Jacobs, geb. ca 1545, overl. ca 1575 5177 HOORWECH, Jannetje Cornelis, overl. 13 jan 1615, tr. (2) Maerten Simons Hoornwech 5328 Louris Cornelis, bouwt 1534 een wagenhuisje aan de "Zwanledese wech" te Zevenhuizen 5329 Leentge Cornelis 5336 VAN DER CHIJS, Claes Sijmons, geb. ca 1540 5360 COEVOET, Cornelis Maertens 5361 jonge Maritgen Centen 5362 STOLCXMAN, Jan Jans 5363 Emmetgen Jans 5392 MOERMAN, Louys, geb. Vlaarderen ca 1500 5464 IN'T VELT, Bastiaen Simons, geb. West-Barendrecht ca 1587, bouwman, begr. Heinenoord 31 jan 1658, tr. Heinenoord 6 okt 1619 5465 HORDIJK, Lijsbeth Adriaens, geb. Oost-Barendrecht ca 1592, overl. na 11 jun 1662 5466 VAN DER KEST, Aert Cornelis, geb. Maasdam ca 1606, tr. 5467 PROOIJE, Willemtge Dirks, geb. Westmaas ca 1602 5508 VAN ROOSENBURCH, Pieter Maertens, tr. 5509 ROMBOUTS, Machtelt 5536 LANGELAAN, Cornelis Jans, geb. ca 1538, overl. Pijnacker voor 13 aug 1584, tr. 5537 Grietje Jans, geb. Berkel ca 1539, overl. Pijnacker voor 20 mei 1596 5538 VAN PIJNAECKER, Adrian Michiels, geb. Katwijck onder Pijnacker ca 1642, bouwman en ambachtsbewaarder te Pijnacker, tr. 5539 VAN ADRICHEM, Ariaantje Philips, geb. Pijnacker ca 1557, overl. ald. 28 mrt 1641 5540 VAN DER KOOIJ, Pleun Michiels = 3712 5541 VAN THOL, Neeltgen Claes = 3713 5544 Henrick Roelofs, bouwman, vervener, overl. in 1634, tr. 5545 Pleutje Tijmens 5546 Crijn Gerrits, overl. 21 jan 1618, tr. 5547 Annetgen Joris, overl. 1622 5548 VAN DER WILT, Jan Thonis, schuitvoerder, weesmeester, overl. voor 21 apr 1645, tr. 5549 Maritge Pieters, overl. voor 1 mei 1655 5550 BERKELAIR, Arij Hendriks, overl. 29 jul 1635, otr. Zoetermeer 30 apr 1605 5551 Trijntge Cornelis, overl. 1622 5556 SCHOUTEN, Leenert Willems, geb. ca 1556 5600 WILTSCHUT, Claes 5626 SONNENBERG, Dammis Cornelis, geb. ca 1580, tr. ca 1605 5627 Lijsgen Jacobs, geb. ca 1580, 5632 VAN MULLEM, Dirk Hendrik, overl. Rotterdam 8 nov 1593 5676 IN'T VELD, Cornelis Leenderts, geb. ca 1560, begr. Charlois 25 jun 1639, tr. ca 1587 5677 VERSCHOOR, Adriaentje Leenderts, geb. Charlois ca 1568 5696 HOGERVORST, Jan Gerrits, overl. voor 21 feb 1665, tr. Nootdorp 7 mrt 1604 5697 VAN RIJN, Machtelt Pieters, overl. voor 21 feb 1665 5760 VAN TILBURGH, Lambregt Ariens, tr. 5761 Maertje Pauls 5788 VAN BODEGOM, Frans Frans, geb. voor 1580, grondeigenaar te Spijkenisse, overl. Hekelingen 1638, tr. 5789 Grietje Joris, overl. Hekelingen 1633 5828 POIJER, Adriaen Mathijs 5829 Maritgen Jacobs 5856 DE HEIJ, Carel Pieters, geb. Tienen, Vlaanderen, kleermaker, overl. ca 1621, tr. 5857 Jacomijntje Jans (of Jannetje Jans Weksteen), geb. Bailleu, Frankrijk ca 1563 5920 LUCK, Jan Dirks 5956 Dammis Jans, woont Delft, voerman, otr. Delft 4 apr 1587 5957 Maritgen Zymons, geb. Schie, begr. Delft 31 mrt 1596 5972 Joos Dingnaers, woont Delft, overl. tussen 31 mei 1609 en 24 okt 1611, otr. Delft 4 jan 1587 5973 Leentgen Corns Joris, overl. na 11 mei 1637 5974 STOMPWIJCK, Cornelis Lenerts, tr. 5975 Maertgen Lenerts 5980 CUIJPER, Adriaen Dircx 5982 Philips Pieters, schepen van Zegwaart, tr. 5983 Maritgen Pouwels 6000 VERSCHEE, Willem Claes, geb. ca 1560, overl. voor 8 apr 1598, tr. 6001 Annitgen Vrancken 6002 (WAERT) Dammis Jans, waard, in 1582 kerkmeester, schepen 1584-1586 en 1608-1610, leenman van Wassenaar, overl. na 6 dec 1617, tr. 6003 Jannitgen Leenderts 6006 Egbert Cornelis, tr. 6007 Maertgen Willems 6014 Pleun Ariens, woont Ommord, overl. voor 31 jul 1605, tr. 6015 Betge Claes 6016 COORNEEF, Dirck Cornelis, geb. Portugaal ca 1505, overl. Rhoon 1569, tr. 6017 VAN DRIEL, Neeltje Cornelis Doens, geb. ca 1529, overl. 1569 6080 DIJCKGRAEFF, Hendrik Willems, geb. ca 1550, overl. Barendrecht voor 19 apr 1614 6082 VAN DRIEL, Aert Hendriks, geb. ca 1520, overl. Portugaal 12 jul 1596, tr. 6083 Geertruij Adriaens 6084 VERWEEL, Bastiaen Adriaen Andries 6085 Byateris Ingens 6086 VAN STRIEN, Jan Joosten, geb. ca 1560, overl. ca 1630 6087 Jobgen Adriaens, geb. ca 1560, overl. ca 1626 6090 VAN DER LAAN, Huijg Jacobs, geb. ca 1560, overl. Portugaal 16 aug 1643, tr. Portugaal 14 mei 1586 6091 VAN DRIEL, Maartje Aerts, geb. Rhoon ca 1569, overl. Portugaal 14 mei 1586 6092 Hendrik Arien Florisz, geb. ca 1530 6093 Trijntje Jorisse 6094 KOIJER, Claes Jans, geb. ca 1552, tr. 6095 Magdalena Adriaens, geb. ca 1531 6688 STAM, Adriaen Claes 6689 DOLLEN, Coomerke Wouters, begr. Werkendam 28 jul 1635 6690 Corst Corsten 6691 Anneke Peters 6704 DEN HOLLANDER, Maerten Adriaens, geb. ca 1548, overl. Colijnsplaat 1607, tr. 6705 Bastiaenke 6968 ROMEIJN, Cornelis Cornelis, tr. 6969 SNIDER, Ariaantje Otten 6984 HOOGENBOOM, Huijg Jans, geb. ca 1530 6985 Marrigje 6986 Jacob Gerrits 6992 BORST, Willem Teunis de jonge, geb. Gouderak ca 1530 6994 KOIJ, Hendrik Jacobs, geb. Gouderak ca 1540 7008 Pieter Jacobs 7009 Stijntje 7010 Cornelis Cornelis Gerrits 7424 Michiel Harmens, geb. ca 1524, bouwman, ambachtsbewaarder van Schieveen 1596-1597, schepen van Overschie 1599overl. Overschie ca 1617, tr. 7425 Aefgen Grabers 7426 VAN THOL, Claes Hendricks, tr. 7427 Aegje Claes 7448 Michiel Harmens = 7424 7449 Aefgen Grabers = 7425 7450 VAN DIJK, Dirk Claes, tr. 7451 Rusje Pieters 7456 Heijndrick Ridders 7504 VAN CONYNENBURCH, Dirck Claessen 7506 HAERTS, Pieter Cornelis 7507 Pietertje Joris 7536 Dirck Jans 7537 HOFLANT, Aeltgen Gerrits 7540 OZIERS, Pieter 7576 DOELMAN, Cornelis de oude Michiels, geb. ca 1515, overl. 1596, tr. 7577 DE BYE, Margriete Huygens 7586 VAN ACKERSDIJCK, Claes Gerrits, begr. 8 mei 1611, tr. 7587 Marritgen Maertens 7592 DIJKSHOORN, Pieter Cornelis, geb. Voorschoten ca 1530, overl. tussen 1 jan 1570 en 1 jul 1750, bouwman op Dijkshoorn, tr. 7593 VAN VOORSCHOTEN, Apolonia Arents, begr. 't Woudt 30 aug 1590 7594 HEEMSKERCK, Ijsbrand Philips, gildemeester St. Adriaensgilde te Naaldwijk, overl. voor 3 jan 1568, tr. 7595 CAP Maritgen Pieters, begr. Naaldwijk 18 nov 1602 7664 POST, Arijen Hubrechts 7670 Cornelis Michiels, overl. Hillegersberg voor 29 apr 1605 7744 Jacob, overl. Beijenborch, Duitsland voor 28 sep 1660, tr. 7745 BOTTRUSENDT, Elisabeth Biesdr 7746 Claes Huybrecht Maertens, tr. 7747 (VAN DER LAEN), Teuntje Hendricks 7760 VAN DER TACK, Louwer Adriaens, overl. voor 20 nov 1629 7761 Adriaantje Pieters 7762 PROPER, Jan Adriaens 7763 NAGTEGAEL, Maertgen Pieters 7768 Claes Jorissen, geb. ca 1565, bouwman te Overschie, overl. voor 26 mei 1636 7769 Aaltje Lenerts, geb. ca 1570, overl. voor 26 mei 1636 7770 SCHIEBROEK, Bonifaas Pieters, geb. ca 1570, bouwman te Overschie, overl. voor 24 sep 1625 7771 Belitje Ijsbrands 7904 MONCOURT, Pierre 7905 VINCHANT, Jehenne 7936 ZOUTENDIJK, Jan Claes, bijercruijer, begr. Delft 2 aug 1599, tr. 7937 Maertgen 8000 VAN CLAPWIJCK, Cornelis Dircks = 3768 8001 Maritgen Jans = 3769 8002 VAN BERCKEL, Jan Arie Claesz
Viertiende Generatie
8192 LEVENLANCK, Michiel Willems, geb. ca 1510, overl. tussen 31 aug 1567 en 1 apr 1569 wordt in 1543 aangeslagen voor de 10de penning voor resp. 9, 8 en 4% morgen land de Rotte en het Ijsselmeer, en in 1561 voor een huis in Catgespolder, verlijdt in 1554 een losrent van 5 ponden (verzekerd op 8 morgen land), transporteert in 1564 een erfpenningbrief van 28 pond dd.20-2-1560, en verwaarborgt in 1567 een erf in de Catjespolder 8380 BRUIJNS, Gerrit Cornelis 8381 Maritge Cornelis 8672 VERSIJDEN, Jacob Cornelis, geb. Berkel ca 1540, tr. 8673 FRANKEN, Trijntje Leenderts, geb. ca 1530 8674 Pieter 8675 Crijntgen Jans 8676 Frans Ijsbrandts, geb. ca 1600, tr. 8677 Judith Dircks 8678 Cornelis Ijsbrands 8679 BUIS, Neeltje Tonis 8680 Doe Willems, alias Doe den Druijt, woont 1543 te Maasland aan de Westgaag in de Oudecampspolder, overl. ca 1572 9056 DUL. Claes Cornelis 9057 Liedewy Aryens 9058 VAN HEERAERTSBERCH, Aryen Aryens 9059 Sophie Adriaens 9330 VAN DEN VELDE, Cornelis Jacobs, bouwman, welgeboren man van Delfland, overl. voor september 1572, tr. 9331 POLS VAN DER MIJE, Maritge Arents, overl. voor september 1590 9504 VAN BUIJTEN, Huijg Jans, geb. ca 1517, overl. ca 1555, tr. 9505 Adriaenken Claesdr., geb. ca 1523, overl. ca 1567 9528 VERLAEN, Cornelis 9529 Geertje Joosten 9534 DOCKUM, Ridder Heijndricks = 3728 9535 Divertgen Vredericks = 3729 9536 WITTEBOL, Jan Jacobs, tr. 9537 Emmeken Goverts 9584 CLEIJN, Pieter, geb. Hillegersberg ca 1535 9586 Claes Pieters, geb. ca 1522, overl. 1601, tr. 9587 Geertgen 9864 VAN DER SPECK, Oude Pouwels Claes, geb. Rijswijk ca 1510, overl. voor 1570, tr. Rijswijk ca 1540 9865 Ariaantje Dircks, geb. ca 1520, overl. Rijswijk boor 22 jan 1564 9866 VAN DER WILT, Jan Dirk Willems 9867 SWARTGEN, Cornelis Maertens 9952 DIJKSHOORN, Pieter 9953 VAN VOORSCHOTEN, Apolonia 9954 HEEMSKERCK, Ijsbrant, tr. 9955 CAP, Maritgen 10656 Cornelis (Neel Maertsz?), geb. ca 1470 10657 Aechte Neel Jans 10928 IN'T VELT, Simon Jans, geb. Ijsselmonde ca 1550, begr. Barendrecht 7 feb 1604, tr. 10929 Leentge Bastiaens, geb. West-Barendrecht ca 1556, begr. Barendrecht 1 okt 1639 10930 HORDIJK, Arie Cornelis, geb. Oost-Barendrecht ca 1568, bouwman en schepen van Oost-Barendrecht, tr. 10931 Adriana Sebastiaens, overl. ca 1647 10932 VAN DER KEST, Cornelis Aerts, overl. ca 1630, tr. 10933 GREIJN, Neeltje Cornelis, geb. Heinenoord ca 1576, overl. ca 1614 10934 VAN PROOIJE, Dirk Claas, geb. Herkingen ca 1570, begr. 's-Gravendeel 4 jul 1604 10935 Dirkje Cornelis 11076 Michiel Joris, geb. ca 1523, overl. 18 feb 1596 11077 Ingetje Pieters, geb. ca 1524, overl. Zegwaart februari 1607 11078 VAN ADRICHEM, Philips Claes, geb. ca 1516, overl. 7 feb 1564 11079 Maritge Claes, geb. Pijnacker ca 1527, overl. 4 okt 1582 11090 Tijmen Thonis, bouwman, overl. 1575 11091 Aeltge Huijgen 11094 Joris Sijmons, overl. voor 17 sep 1617 11098 Pieter Cornelis, weesmeester, overl. voor 17 nov 1602 11100 BERCKEL, Heyndrick Cornelis 11101 Aryaentgen Gerrits, overl. 26 dec 1616 11112 SCHOUDT, Willem Dircks, geb. ca 1526, overl. ca 1585 11113 Maritge Leenderts, geb. ca 1535, overl. ca 1595 11254 Jacob Adriaen Egberts, geb. ca 1560, overl. voor 6 jun 1633 11255 Martijntje Maertens 11352 IN'T VELD, Leendert, geb. ca 1535, tr. ca 1555 11353 Marichje Cornelis, geb. Westmaas ca 1535, overl. na 4 mei 1628 11354 VERSCHOOR, Leendert Harmens, geb. Charlois ca 1545, overl. Charlois ca 1607, tr. 11355 Pietertje Adriaens, geb. ca 1548, overl. Charlois 12 jun 1612 11520 VAN TILBURGH, Adriaen Johannes, geb. ca 1570 11576 VAN BODEGOM, Frans Jans, ged. Delft 13 apr 1544, grondeigenaar te Spijkenisse, had voor zijn huwelijk een natuurlijke zoon Frans Frans, overl. Spijkenisse 1604, tr. 11577 VAN RHOON, Francoise Gerrits 11712 Pieter Beke Carels, tr. 11713 DE HEIJ, Martijntje Jacobs 11714 Jan Jans 11715 Janneke 11948 STOMPWIJCK, Lenaert Jans, overl. voor 10 okt 1591, tr. 11949 Aeltgen Cornelis, overl. tussen 2 feb 1592 en 1 sep 1596 11950 VISSER, Lenert Dircks, woont Zoetermeer, overl. tussen 12 jan 1599 en 13 jan 1613 11951 Neeltgen Henrickxdr, overl. tussen 13 jan 1613 en 23 jun 1619 11964 Pieter Claesen 12000VAN DER MOLEN), Claes Adriaens, begr. Berkel 2 jul 1614, tr. 12001 Neeltgen Sijmons 12004 Jan Dirks, pacht land in Kethel, belend in Kethel door de heren van Wassenaar, overl. ca 1558, tr. 12005 Annetge Cornelis 12006 (KEIJSEROOM), Leendert Jaspers, woont Zegwaart: 10e penning Lenert Jaspers met zijn huys en erf getaxeert tsiaers 7 pond 10 stuijvers, tr. 12007 NN Jansdr 12034 Cornelis Doen Beijens, tr. 12035 Baartje Jans 12168 Adriaen Andries, geb. ca 1484, overl. voor 1557 12169 ? Mariken 12170 Yngen Oirberts 12171 Heyltje Cornelis 12172 Joost Adriaens, geb. ca 1525 12173 Neeltje Willendr. geb. ca 1530 12174 Adriaen Meeus, geb. ca 1540, overl. ca 1591 12175 Teuntgen Ariens, overl. ca 1594 12182 VAN DRIEL, Aert Hendriks = 6082 12183 Geertruij Adriaens = 6083 12184 Aerent Florisz, geb. ca 1500 12185 Margriet Cossendr, geb. ca 1505 12186 Joris Claes 12188 (HOOGVLIET DE WAERT), Jan Cornelis 12190 Adriaen Beijens, geb. ca 1503 13936 ROMEIJN, Cornelis Willems Goossens 13937 STEUIJ, Marijcke Cornelis 13938 SNIDER, Oth Andries, geb. ca 1562 13968 Jan Huijgen, geb. Rozendaal ca 1500, tr. ca 1530 NN 14016 Jacob Pieters, geb. ca 1505, tr. ca 1530 14017 Ingetje 14848 Harmen Dirkx, geb. Overschie ca 1490, bouwman in de polder Schieveen te Overschie, overl. voor 1580, tr. 14849 Maritgen Jacobs 15074 HOFLANT, Gerrit Aerts 15172 VAN ACKERSDIJK, Gerrit Jans 15538 Leendert 15539 Jacobje Pieters, overl. voor 10 aug 1616 15540 Pieter Meynderts
Vijftiende Generatie
18112 DUL, Cornelis Cornelis 18660 VAN DEN VELDE, Jacob Cornelis, bouwman, leenman van Hodenpijl, de Wateringen en Hontshol , overl. Wateringen 1536, tr. 18661 VAN BRONCKHORST, Catharina Dircks, overl. Delft na juli 1555 18662 POLS, Arent Pieters 18663 VAN DER MIJE, NN 19008 VAN BUTEN, Jan Jans, geb. ca 1487 19009 NN Huygendr. 19072 WITTEBOL, Jacob Jans, geb. Hazerswoude ca 1545 19172 Pieter Claes, geb. Bergschenhoek ca 1495, overl. ald. 4 aug 1562 19728 VAN DER SPECK, Claes Willems, geb. ca 1470, overl. na 1528 21856 IN'T VELT, Jan Hendricks, geb. Ijsselmonde ca 1520, overl. ald. voor 14 jun 1565 21857 OUDEKLEM, Mariecke Damasdr, geb. ca 1525, overl. voor 14 jun 1565 21858 Sebastiaen Lauriszn, geb. ca 1530, dijkraad van West-Barendrecht, begr. Barendrecht 26 jul 1584, tr. 21859 Ariaantje Leenderts, begr. Barendrecht 4 jan 1613 21864 VAN DER KEST, Aert Stevens, geb. ca 1549, overl. voor 1580 21865 Adriaantje Cornelis Joosten, geb. ca 1560 21866 GREIJN, Cornelis Dirks, geb. Heinenoord ca 1540 21867 Lijsbeth Huijgen 21868 VAN PROOIJE, Claes Gillis, geb. Proijen, Belgie ca 1530, tr. 21869 Maritge Burritsdr, geb. ca 1540 22156 VAN ADRICHEM, Claes Adriaens, geb. ca 1470, bouwman, overl. 1517 22157 VAN DEN BERG, Machtelt Claes Francken 22224 SCHOUDT, Dirck Claes, geb. ca 1496, overl. voor 4 mei 1553 22225 Fijtgen Caseusdr overl. voor 5 feb 1582 22508 Adriaen Egberts, geb. ca 1520 22708 VAN DER SCHOOR, Harmen Lenaerts, geb. Charlois ca 1523, overl. ald. 12 nov 1583 22709 NN 23040 VAN TILBURGH, Johannes, geb. ca 1525 23152 VAN BODEGEM, Johan Francois, ged. Delft 4 mei 1514, dijkgraaf van Delft, overl. ald. 14 jan 1581, tr. Delft 24 jan 1541 23153 Margaretha Dirck Godscalendr, overl. Delft voor 12 jul 1580 24008 Dirck Heynricxz, in 1519 schepen te Kethel, op 28-9-1521 beleend met leen 126A van de Heren van Wassenaar, pacht 1489-1532 land te Kethel 24010 Cornelis Alewijns, geb. ca 1471, pacht regelmatig landen van het Sint Barbaraklooster te Delft, tr. 24011 Meijnsgen 24336 Andries Claes, geb. ca 1450, overl. na 1492 24337 Cornelia 24350 Adriaen Andries = 12168 24351 ?Mariken = 12169 24380 Beijen Doens, geb. ca 1480, overl. 1556 24381 Maritge Claes, geb. ca 1475 27872 JONGKIND, Willem Goossens Ariens, geb. ca 1520 27873 Neeltgen Cornelis, geb. ca 1530 30344 VAN ACKERSDIJCK, Jan Joosten, geb. ca 1510, tr. 30345 Aegtgen Gerrits
Sestiende Generatie
37320 VAN DER VELDE, Cornelis Boudijns, overl. voor 1509, tr. 37321 VAN DER BERG, Agnies Willems, overl. na september 1485 37322 Dirck Claesz 38016 VAN BUTEN (VAN BUITEN), Jan Jans, geb. ca 1445, overl. na 1524 38144 WITTEBOL, Jan Jans, geb. ca 1490, overl. va 1560 39456 VAN DER SPECK, Willem Dircks, geb. Rijswijk ca 1425, overl. na 26 dec 1515 39457 Neeltje 43714 OUDEKLEM, Dammes Gerrits, geb. Barendrecht ca 1480, begr. ald. 28 jul 1547 43728 VAN DER KEST, Steven Aerts, pachter land in Heinenoord 43730 Cornelis Joosten 43731 Adriaantje Bouwens 44312 VAN ADRICHEM, Adriaen Claes, geb. Vlaardingen ca 1440, tr. 44313 VAN CROOSWIJCK, Aeghjen 44314 VAN DEN BERG, Claes Francken, geb. ca 1445, schepen van Delft, tr. 44315 SASBOUT, Geertge Dircks, geb. ca 1447, overl. 13 okt 1519 45016 Egbert Gerrits, geb. ca 1485 45416 VERSCHOOR, Lenaert Pieters 46080 VAN TILBURGH, Adriaen, geb. ca 1500 46304 VAN BODEGEM, Frans Willems, brouwer te Delft, overl. ald. 11 apr 1560, tr. 46305 VAN SEIJST, Maria Cornelis, overl. Delft 29 sep 1532 46306 Dirck Godschalke, tr. 46307 GOUT, Dignum Korstiaens 48020 Alewijn Gerrits, overl. voor 1486 48021 Bael, overl. voor 1501 48760 Doen de jonge Beijens, geb. ca 1434, overl. Portugaal voor 17 dec 1515 48761 Haeske, geb. ca 1438 48762 Claes Hendricks, geb. ca 1450 48763 Nelle 55744 Ghoessen Willem Ariens, geb. ca 1500, tr. 55745 Alijt 55746 VAN DRIEL, Cornelis Pieters, geb. ca 1485, overl. ca 1555 55747 Soetie Jans 60688 VAN ACKERSDIJCK, overl. 2 mrt 1577
Seventiende Generatie
74640 Boudijn Muijs, geb. ca 1400, leenman, belender te Maesland aan de Westgaegh, overl. voor juli 1463 74644 (VAN BRONCKHORST), Claes Dircks 76032 VAN BUITEN, Jan Pieters, geb. ca 1455, overl. na 1524, tr. 76033 Machteld Aelbrecht Jans 78912 VAN DER SPECK, Dirk Dirks de jonge, geb. ca 1375, overl. voor 16 jun 1430 88624 Claes Adriaens, geb. ca 1410 88625 Lijsbeth Claes Francken 88630 SASBOUT, Dirck Knaap, geb. ca 1419, overl. ca 1480, begr. Zoetermeer 88631 VAN ZEGWAERT, Sophia, geb. ca 1423, overl. augustus 1476, begr. Zoetermeer 90832 VERSCHOOR, Pieter Dircks, geb. Verschoor ca 1470, overl. Ijsselmonde 1533, tr. 90833 VAN DRIEL, Neel Cornelis, geb. ca 1485, overl. Ijsselmond 1533 92160 VAN TILBURGH, Johannes, geb. ca 1475 92608 VAN BODEGEM, Willem Jacobs, geb. ca 1460, overl. Delft 1489 92609 VAN HOGERWOERT, Maria Johans, overl. Delft ca 1504 97520 Beijen Doens, geb. ca 1408 97521 Lysbeth, geb. ca 1412 97524 Heyndrick Floris, geb. ca 1420 97525 Baelgin 111488 Arien Goosen, geb. ca 1480 111489 Neeltje Cornelis 111492 VAN DRIEL (VAN DEN HORDIJK), Pieter Dircks, geb. ca 1455 111493 VAN DRIEL, Neel Cornelissen, geb. ca 1450 111494Jan Adriaens 111495 VAN GHIESSEN, Ariaantje Lodewijcks, geb. ca 1450
Achttiende Generatie
149280 Muijs Muijs, tr. 149281 Margriet Yewijn Heijensdr 157824 VAN DER SPECK, Dirk Dirks, geb. Lisse ca 1355, overl. voor 8 mei 1418 181664 VAN SCHOER, Dirk Jacobs, geb. Ridderkerk ca 1451, overl. Charlois na 1497, tr. 181665 NN, geb. ca 1450 181666 VAN DRIEL, Cornelis Dirks 181667 Niesje 184320 VAN TILBURGH, Adriaen, geb. ca 1440 185216 VAN BODEGEM, Jacob Goverts, geb. Antwerpen 185217 VAN SEIJST, Neeltje Gerrits 185218 VAN DER HOGERWOERT, Jan 185219 VAN DER POEL, Margrieta 195040 Doedijn Beijens, geb. ca 1382 195041 Margriet Heyndricks 195048 Floris Heyndricks, geb. ca 1400, overl. na 1488 222976 Ghoosen Willems, geb. ca 1450 222984 ?Cornelis Dirks van Driel 22986 VAN DRIEL, Cornelis Dirks 222990 VAN GHIESSEN, Lodewijck, Aerts, geb. ca 1430 222991 Soetje Wijt Willems
Negentiende Generatie
298562 Yewijn Heijenz, leenman van de hofstad aan de Wateringen, gegoed te Maasland, tr. 298563 Lizebette 315648 VAN DER SPECK, Dirk Willems 363328 VAN SCHOER, Jacob Jans 363329 Baertgen 368640 VAN TILBURGH, Johannes, geb. ca 1405 370434 VAN DER SEIJST, Gerrit Waellincxensz 390080 Beije Beijens, geb. ca 1350 390081 Lijsbeth 390082 Heyndrick 390083 Suetkin 390096 Heyndrick = 390082 390097 Suetkin = 390083 445952 JONCKINDT, Willem 445968 VAN DRIEL, Dirk Jans, geb. ca 1385 445980 VAN GHIESSEN, Arent Lodewijcks
Twintigste Generatie
631295 VAN DER SPECK, Willem, overl. na 1344 726656 VAN SCHOER, Jan Schorenszoon, geb. ca 1380 726657 NN, geb. ca 1380 737280 VAN TILBURGH, Adriaen, geb. ca 1370 780160 Beije Rutgers, geb. ca 1324 891936 VAN DRIEL, Jan Jans die jonge, geb. ca 1355, overl. 1421 891937 Adrianne 891960 VAN GHIESSEN, Lodewijck 891961 Yde Loukin Florisz
Eenentwintigste Generatie
1453312 VAN DER SCHOER, Dirck, geb. ca 1350 1474560 VAN TILBURGH, Gooswijn 1560320 Rutgher Diddericks, geb. ca 1288 1783872 VAN DRIEL, Jan, geb. ca 1325 1783873 NN Meeus Meeusdr, geb. ca 1330 1783920 VAN GHIESSEN, Aernout, geb. ca 1345 1783921 Iga Huge Folperts 1783922 Loukin Florisz, geb. ca 1356 1783923 DIE BLONDE, Christine Jans
Tweeentwintigste Generatie
2906624 VAN DER SCHOER, Cornelis Jans 3120640 Dirck Ruthgers, geb. ca 1260 3567844 VAN DALEM, Floris Laurens 3567845 NN Hendrick Ydo Wittensdr 3567846 DIE BLONDE, Jan
Drieentwintigsten Generatie
7135688 VAN HEUKELOM, Laurens Herbarens, geb. ca 1306
Vierentwintigsten Generatie
14271276 VAN HEUKELOM, Herbaren, geb. ca 1270 14271277 VAN MIRLAER, Agnes Thanks go to the following for making information available. http//www.genealogieonline.nl/stamboom-de bruin-bodegraven/E. de Bruin de kwartierstaat van Antje Klapwijk http://rude.home.xs4all.nl/ruud/kstekst.htm http://home.planet.nl/~prin2855/Gen/dat161.htm http://www.benwilbrink.nl/genealogie/reeven.htm http://www.ouweneeljongeneel.nj/files/OKR20nov04.pd http://members.ziggo.nl/fdebruijn/genealogie_van_gerrit_dirkszn_huijsman.htm http://meervank.home.xs4all.nl/parenteel_vandermeer_069/parenteel_vandermeer_069.htm httP://www.genealogieonline.nl/stamboom_graaf/13340.php http://home.planet.nl/~jkoek/kk/kk-00048.htm http://www.scribd.com/doc/32282265/Stamboom-Claes-Verloop-Parenteel-Verloop http://www.genealogieonline.nl/stamboom.hordijk/I4028.php http://members.ziggo.nl/fdebruin/parenteel_van_Adriaen_hordijk.htm http://www.voorouder.nl/genealogie/getperson.php?personID=I25296&tree=voorouders http://members.ziggo.nl/cvadelft/genschilling.htm http://www.schilling.nl/geschiedenis.php Marjolijne Kalkema Peter Eering Yvonna Both http://www.homanfree.nl/k3-frm2.htm http://www.vandertak.org/1vandertak/gedcom-004192-gframeset.htm?gedcom-004192-g.htm http://www.genealogieonline.nl/genealogie-verhagen/I5104.php http://www.mijnstambomen.nl/leiden/moncourt.htm http://gw2.geneanet.org/index.php http://www.genealogieonline.nl/stamboom_graaf/I13036.php http://www.genealogieonline.nl/stamboom-brunink-biglaar/I19961.php http://marienvermeer.nl/kwstmarinus.html.htm#BM9094