HOFSTEE/RIENSTRA

Updated to January 28, 2011. Any additions or corrections gratefully accepted. Send to ahofstee@sympatico.ca 1 HOFSTEE, Gerrit (Gelke) Hanses, b. Eesterga, Wymbritseradeel 23-5-1918 2 HOFSTEE, Hans Pieter, b. Weststellingwerf 23-10-1889, dienstbode d. Tulare, CA, USA April 1979, m. Wymbritseradeel 17-5-1913 3 RIENSTRA, Berendje Gelkes, b. Hommerts, Wymbritseradeel 18-3-1894
Generation 3
4 HOFSTEE, Pieter Eizes, b. Weststellingwerf (Munnekeburen) 30-3-1859, d. Sneek 7-7-1946, m. Weststellingwerf 8-5-1886 5 KOOPMANS, Klaasje Jans, b. Weststellingwerf 20-1-1862 a) Eize, b. Hommerts 12-3-1887 b) Jan, b. Wymbritseradeel 29-8-1888, d. Ooststellingwerf 7-11-1925 c) Hans, b. Wymbritseradeel 23-10-1889, see 2 d) Arendje, b. Wymbritseradeel 29-11-1890, d. there 15-12-1890 e) Yme, b. Wymbritseradeel 23-3-1892 f) Romke, b. Wymbritseradeel 10-6-1893 g) still-born male, Wymbritseradeel 25-10-1894 h) Arendje, b. Wymbritseradeel 19-10-1895 i) still-born female, Wymbritseradeel 12-3-1897 j) Theunis, b. Wymbritseradeel 9-9-1902 6 RIENSTRA, Gelke Intes, b. Wymbritseradeel (Hommerts) 30-9-1867, d. Haskerland (Haskerhorne) 17-8-1944, m. Wymbritseradeel 3-6-1893 7 CRAMER, Grietje, b. Wymbritseradeel (Hommerts) 25-5-1869 a) Berendje, b. Wymbritseradeel 18-3-1894, see 3 b) Nienke, b. Wymbritseradeel 8-10-1897 c) Douwe, b. Wymbritseradeel 30-5-1901
Generation 4
8 HOFSTEE, Eeze Pieters, b. Weststellingwerf 22-10-1820, d. Lemsterland (Oosterzee) 26-4-1877, m. Weststellingwerf 7-5-1858 9 KROONDIJK, Trijntje Hanzes, b. Schoterland (Schoteruitdijk) 8-4-1831, d. Lemsterland (Lemmer) 10-5-1922 a) Pieter, b. Munnekeburen 30-3-1859, see 4 b) Hans, b. Munnekeburen 16-5-1861 c) Klaasje, b. Munnekeburen 9-5-1863 d) Romke, b. Munnekeburen 6-3-1867, m. Weststellingwerf 15-5-1897 Tjeerdje Bouwens Oosten e) Jan, b. Lemsterland 30-9-1871 10 KOOPMANS, Jan IJmes, b. Weststellingwerf 21-10-1822, m. Weststellingwerf 14-5-1847 11 HOFSTEE, Arentje Pieters, b. Weststellingwerf 16-11-1824, d. Weststellingwerf 10-8-1893 a) Yme, b. Scherpenzeel 27-12-1847, d. Weststellingwerf 3-9-1929, m. (1) Weststellingwerf 15-5-1875 Ytsje Snijder, m. (2) Weststellingwerf 7-11-1879 Aaltje Hofstee b) Pieter, b. Weststellingwerf 3-12-1849 c) Pietertje, b. Weststellingwerf 24-3-1852, d. Weststellingwerf 22-12-1909, m. there 5-5-1876 Nuttert Hofstee d) Theunis, b. Scherpenzeel 20-6-1855 e) Klaasje, b. Weststellingwerf 20-1-1862, see 5 f) Jan, b. Scherpenzeel 20-10-1865, m. Weststellingwerf 11-5-1895 Betje Oosten 12 RIENSTRA, Inte Siemens, b. Wymbritseradeel 24-10-1841, d. Wymbritseradeel 24-6-1916, m. Wymbritseradeel 20-7-1867 13 DE JAGER, Nienke Gelkes, b. Wymbritseradeel 23-11-1847, d. Wymbritseradeel 2-11-1913 a) Gelke, b. Hommerts 30-9-1867, see 6 b) Symjen, b. Wymbritseradeel 11-7-1869, d. Rauwerderhem 2-10-1870 c) Siemen, b. Rauwerderhem 8-11-1871 d) Pieter, b. Rauwerderhem 7-6-1874, d. there 6-4-1876 e) Douwe, b. Rauwerderhem 29-9-1875 f) Pieter, b. Rauwerderhem 14-5-1878, d. there 16-3-1879 g) Sytze, b. Rauwerderhem 4-2-1880 h) Pieter, b. Wymbritseradeel 28-8-1883 i) Mintje, b. Wymbritseradeel 3-8-1886 j) Feikje, b. Wymbritseradeel 3-7-1890, d. there 7-11-1890 k) Jeltje, b. Wymbritseradeel 3-7-1890, d. there 28-4-1892 l) Feikje Jeltje, b. Wymbritseradeel 12-6-1895 14 CRAMER, Douwe, b. Wirdum 2-5-1844, d. Hommerts 15-5-1915, wheelwright, m. (2) Hommerts 13-2-1904 Jitske Bottema, m. (1) Doniawerstal 21-3-1867 15 DE VRIES, Berendje, b. Het Meer (Schoterland) 12-3-1846, d. Hommerts 15-3-1896 a) Sijbe, b. Hommerts 20-2-1868, m. there 25-7-1896 Jantje Miedema b) Grietje, b. Hommerts 25-5-1869, see 7 c) Antje, b. Hommerts 30-7-1871, m. there 26-2-1898 Hendrik Brik d) Minke, b. Hommerts 30-6-1873 e) Akke, b. Hommerts 16-9-1878 f) Trijntje, b. Hommerts 25-12-1881
Generation 5
16 HOFSTEE, Pieter Bouwen, b. Scherpenzeel 5-3-1775, d. Weststellingwerf 26-2-1863, m. (1) Scherpenzeel 15-4-1798 Geertje Alten, m. (2) Scherpenzeel 13-4-1808 Rieukentje Sjoerds Pereboom, m. (3) Weststellingwerf 17-2-1815 17 DE VRIES, Claasje Eiten, b. Oldelamer 22-6-1790, d. Scherpenzeel 17-4-1863 uit het eerste huwelijk a) Jannesien, c. Langelille (Scherpenzeel) 2-0-1798 b) Pietertje, b. Langelille 22-10-1802, c. Scherpenzeel 21-11-1802, d. Schoterland 7-5-1885, m. Doniawerstal 21-5-1824 Jacob Aukes Schaafsma c) Alte, b. Langelille 19-8-1804, c. Scherpenzeel 26-8-1804 uit het tweede huwelijk d) Marchje, c. Scherpenzeel 1-8-1809 uit het derde huwelijk e) Bouwe, b. Scherpenzeel 23-2-1815, d. Schoterland 9-4-1891, m. Weststellingwerf 7-5-1858 Grietje Dirks Oosten f) Hiltje, b. Scherpenzeel 26-8-1816, m. Weststellingwerf 2-12-1842 Jan Gerrits Landman g) Rieuwkje, b. Scherpenzeel 18-11-1818, m. Weststellingwerf 7-5-1846 Jan Roelofs Voetberg h) Eize, b. Scherpenzeel 22-10-1820, see 8 i) Jan, b. Weststellingwerf 4-11-1822, d. there 10-11-1860 j) Arentje, b. Scherpenzeel 12-11-1824, see 11 k) Wybe, b. Scherpenzeel 6-10-1826, d. Gaasterland 29-3-1883, m. Weststellingwerf 5-1-1849 Kornelisje Roelofs Oosten l) Jannesje, b. Scherpenzeel 12-2-1829, d. Weststellingwerf 16-11-1901, m. there 22-5-1857 Bouwe Halbes Rouwkema m) Andries, b. Weststellingwerf 6-7-1831, d. there 22-11-1884 n) Alte, b. Scherpenzeel 17-9-1837, d. Lemsterland 15-8-1905, m. Weststellingwerf 15-5-1880 Geertje Wichers Huisman 18 KROONDIJK, Hans Jacobs, b. Oldelamer 31-1-1797, d. Weststellingwerf 14-1-1869, m. Weststellingwerf 7-5-1828 19 DE VRIES, Getje Romkes, b. Oosterzee 18-2-1798, d. Scherpenzeel 16-4-1881 a) Romke, b. Schoteruitdijk 13-3-1829, d. Weststellingwerf 8-4-1876 b) Trijntje, b. Schoteruitdijk 8-4-1831, see 9 c) Jacob, b. Scherpenseel 22-10-1833, d. Weststellingwerf 28-10-1901, m. there 6-5-1864 Hiltjen Berends Otten d) Rinke, b. Scherpenzeel 19-2-1838, d. Weststellingwerf 13-10-1917, m. tjere 13-5-1871 Klaasje van Veen e) Auke, b. Scherpenzeel 17-2-1842, d. Wonseradeel 4-2-1933, m. Weststellingwerf 7-5-1869 Crisje Pals 20 KOOPMANS, Yme Jans, b. Kuinre 6-9-1792, d. Weststellingwerf 6-1-1858, m. Weststellingwerf 24-9-1817 21 PEREBOOM, Pietertje Sjoerds, b. Scherpenzeel 27-11-1783,d. Weststellingwerf 10-2-1849 a) Lammigje, b. Weststellingwerf 15-5-1818 b) Jan, b. Scherpenzeel 26-10-1820, d. there 6-11-1820 c) Jan, b. Weststellingwerf 21-10-1822, see 10 d) Rieuwkje, b. Weststellingwerf 21-10-1822 e) Theunis, b. Weststellingwerf 25-7-1825, d. there 29-12-1845 22 = 16 HOFSTEE, Pieter Bouwen 23 = 17 DE VRIES, Claasje Eiten 24 RIENSTRA, Symon Jans, b. Lutkewierum (Hennaarderadeel) 14-9-1795, d. Wymbritseradeel 5-12-1874, m. Wymbritseradeel 8-5-1830 25 DYKSTRA, Feikje Entes, b. Sybrandaburen (Rauwerderhem) 25-6-1806, d. Wymbritseradeel 14-9-1847 a) still-born female, Wymbritseradeel 14-4-1831 b) Jan, b. Wymbritseradeel 19-5-1832, d. Rauwerderhem 19-7-1905, m. Wymbritseradeel 17-8-1850 Willemke Douwes Boersma c) Sytze, b. Wymbritseradeel 21-12-1833, d. Rauwerderhem 13-2-1880, m. Wymbritseradeel 7-5-1864 Maria de Vries d) Bauke, b. Wymbritseradeel 16-3-1835, d. there 10-6-1838 e) Minke, b. Wymbritseradeel 11-12-1837, m. there 25-8-1860 Willem Jentjes Koopman f) Bauke, b. Wymbritseradeel 6-3-1839, d. Utingeradeel 21-3-1923 g) Inte, b. Hommerts 24-10-1841, see 12 h) Pieter, b. Wymbritseradeel 10-8-1843, d. there 12-2-1845 i) Tjitze, b. Wymbritseradeel 27-10-1844, d. there 7-5-1845 26 DE JAGER, Gelke Douwes, b. .Jutrijp (Wymbritseradeel) 1-9-1816, d. Wymbritseradeel 2-12-1897, m. Wymbritseradeel 23-11-1839 27 DIJKSTRA, Mintje Entes, b. Sybrandaburen (Rauwerderhem) 9-10-1807, d. Rauwerderhem 5-1-1875 a) Jeltje, b. Wymbritseradeel 20-12-1839 b) Ente, b. Wymbritseradeel 14-9-1841, d. there 13-3-1843 c) Nynke, b. Wymbritseradeel 22-7-1845, d. there 29-6-1847 d) Douwe, b. Hommerts 23-11-1847, m. Ijlst 24-4-1881 Antje de Vries e) Nienke, b. Hommerts 23-11-1847, see 13 28 CRAMER, Lucas Jans, b. Weener, Oost Friesland 21-8-1818, wheelright, lived Wirdum 1841, Hommerts 1845, Nijemirdum 1866, d. Sondel 17-3-1896, m. Baarderadeel 2-1-1841 29 VAN DER WAL, Grietje, b. Hijlaard 10-12-1818, d. Nijemirdum 14-4-1874 a) Jan, b. Leeuwarderadeel 17-8-1841, m. Wymbritseradeel 3-6-1864 Catharina Christina Knap b) Douwe, b. Wirdum 2-5-1844, see 14 c) Sikke, b. Wymbritseradeel 9-4-1846, d. there 2-3-1854 d) Minke, b. Wymbritseradeel 26-5-1849, d. there 8-6-1849 e) Minke, b. Hommerts 24-9-1850, m. Workum 7-5-1876 Feike Brouwer f) Trijntje, b. Hommerts 8-11-1853, m. Sloten 26-11-1876 Kerst Beuckens g) Sikke, b. Wymbritseradeel 1-1-1857, d. there 12-8-1859 h) Antje, b. Wymbritseradeel 26-12-1859 30 DE VRIES, Siebe Durks, keeper of cattle at Broek, b. Doniawerstal 8-12-1820, d. Hemelumer Oldeferd 16-6-1904, m. Doniawerstal 25-4-1845 31 BROUWER, Antje Hotzes, b. Haskerland 1-3-1823, d. Doniawerstal 5-3-1868 a) Berendje, b. Het Meer 12-3-1846, see 15 b) Durk, b. Schoterland 21-5-1847 c) Hotze, b. Doniawerstal 19-10-1849 d) Akke, b. Doniawerstal 1-7-1851 e) Sjoerd, b. Doniawerstal 8-6-1853 f) Trijntje, b. Doniawerstal 23-2-1856 g) still-born male, Doniawerstal 6-2-1868
Generation 6
32 (HOFSTEE), Bouwe Tymens, b. ca 1735, d. Scherpenzeel April 1792, m. Scherpenzeel abt 1760 33 Jannisje Jans, b. abt 1739, d. Scherpenzeel 15-1-1795 a) Iskjien, b. Scherpenzeel 4-2-1761, c. there 8-2-1761 b) Jan, b. Scherpenzeel 30-7-1763, c. there 14-8-1763 c) Tymen, b. Scherpenzeel 28-9-1765, c. there 29-9-1765, d. Weststellingwerf 3-7-1846, m. Langelille 3-11-1793 Sieukien Harmens d) Klaasje, b. ca 1769, d. Scherpenzeel 6-3-1835, m. Scherpenzeel 4-5-1788 Johannes Gerrits Samplonius e) Harmen, b. Langelille 16-7-1771, c. there 20-7-1771, m. Langelille 17-4-1802 Ytje Aukes f) Pieter, b. Scherpenzeel 5-3-1775, see 16 g) Arentje, b. Scherpenzeel 2-6-1778, c. Langelille 7-6-1778 34 DE VRIES, Eijte Andries, b. Oldelamer abt 1764, bd. Alkmaar 1-9-1807, m. Oldelamer 10-5-1789 35 (DE VRIES), Hiltje Hendricks, b. Nijeholtwolde 25-9-1765, d. Spanga 7-10-1827 a) Claasje, b. Oldelamer 22-6-1790, c. there 11-7-1790, see 17 b) Hendrick, b. Oldelamer 25-8-1791, c. there 11-9-1791, m. (1) Meintje Hendriks Oosterhof, m. (2) Weststellingwerf 20-2-1836 Grietje Jacobs Zagt c) Andries, b. Oldelamer 23-10-1793, c. there 10-11-1793, d. Weststellingwerf 18-10-1881, m. (1) Wesstellingwerf 17-6-1818 Andersie Wolters van der Veen, m. (2) Weststellingwerf 3-5-1826 Kornelisje Harmens Bos d) Grietje, b. Oldelamer 10-9-1795, c. there 4-10-1795, d. Weststellingwerf 29-5-1855, m. Weststellingwerf 18-8-1824 Jan Wolders van der Veen e) Foppe, b. Oldelamer 29-9-1797, c. there 22-10-1797, d. Weststellingwerf 17-3-1870, m. Weststellingwerf 28-5-1834 Fettje Jacobs Zagt (Sagt) f) Anne, b. ca 1800, d. Weststellingwerf 4-9-1870, m. there 30-11-1825 Meintje Hendriks Schippers g) Wybe, b. Echten 12-1-1803, c. there 1-2-1803 h) Syger, b. Echten 3-12-1805, c. there 5-1-1806, d. Weststellingwerf 8-7-1869 36 (KROONDIJK),, Jacob Hanzes, b. Oldelamer 18-4-1760, d. Oldelamer 30-11-1839, m. Oldelamer 10-5-1789 37 Trijntje Reingjens (Rinkes), c. Nijelamer 11-10-1767, d. Oldelamer 2-10-1827 a) Rinchje, c. Oldelamer 22-9-1793, d. Weststellingwerf 3-2-1829, m. there 17-5-1827 Arendje Maartens Grouwstra b) Annechje, c. Oldelamer 22-9-1793, d. Oldelamer 4--10-1875, m. Weststelligwerf 22-5-1816 Thee Gosses de Jong c) Hans, b. Oldelamer 31-1-1797, c. there 5-2-1797, see 18 d) Geertje, b. Oldelamer 22-3-1799, c. there 21-4-1799, d. Weststellingwerf 10-12-1864, m. Weststellingwerf 3-5-1823 Wolter Roelofs Berkenbosch e) Hendrick, b. Oldelamer 3-12-1802, c. there 19-12-1802, d. Weststellingwerf 28-2-1889, m. (1) Weststellingwerf 11-5-1836 Uuwkje Rommerts Dykstra, m. (2) Weststellingwerf 1-3-1838 Grietje Minnes de Hoop f) Ysebrant, b. Oldelamer 11-3-1807, c. there 15-3-1807, d. Weststellingwerf 24-8-1883, m. Weststellingwerf 1-6-1837 Trijntje Klases Retsma 38 (DE VRIES), Romke Bontes, c. Wijckel (Gaasterland) 8-1-1764, d. Weststellingwerf 26-9-1857, m. Oosterzee 28-5-1797 39 (DELFSTRA), Grietje Aukes, b. Delfstrahuizen 2-1-1761, d. Weststellingwerf 19-4-1828 a) Getje, b. Oosterzee 18-2-1798, c. there 18-4-1798, see 19 b) Auke, b. Oosterzee 27-11-1800, c. Echten 21-12-1800, d. Munnekeburen 16-9-1871, m. Weststellingwerf 6-3-1840 Tjeerdje Fokkes van der Veen 40 KOOPMANS, Jan Ijmes, c. Kuinre 22-12-1761, d. Kuinre 29-12-1827, m. Kuinre 7-5-1786 41 BAKKER, Lummigje Teunis, c. Kuinre 14-4-1765, d. Kuinre 31-12-1853 a) Geesje, c. Kuinre 11-1-1789 b) Wybigje, c. Kuinre 3-11-1790 c) Yme, c. Kuinre 6-9-1792, see 20 d) Teunisje, b. Kuinre 20-3-1794, c. there 23-3-1794 e) Karst, b. Kuinre 15-11-1795, c. there 22-11-1795 f) Geert, b. Kuinre 16-1-1798, c. there 21-1-1798 g) Teunis, b. Kuinre 28-3-1801, c. there 12-4-1801 h) Klaasje, b. Kuinre 28-2-1803, c. there 2-3-1803, d. Kuinre 1804 i) Klaasje, b. Kuinre 15-4-1805, c. there 21-4-1805, d. Kuinre 5-7-1877, m. there 1-8-1828 Lourens Roek 42 Sjoerd Michiels, b. Scherpenzeel 5-2-1759, d. Weststellingwerf 16-11-1837, m. Scherpenzeel 13-5-1781 43 (OOSTEN), Marchje Dirks, b. Munnekeburen 24-6-1755, d. Munnekeburen 1809 a) Michiel, b. Scherpenzeel 11-11-1782, c. there 17-11-1782 b) Pietertje, b. Scherpenzeel 27-11-1783, c. there 30-11-1783, see 21 c) Antje, b. Langelille 7-3-1786, c. Scherpenzeel 12-3-1786 d) Rieukentje, b. Scherpenzeel 28-1-1789, c. there 1-2-1789, d. Scherpenzeel 27-8-1810, m. Scherpenzeel 13-4-1808 Pieter Bouwen Hofstee e) Dirkje, b. Spangerdijk 15-12-1791, c. Scherpenzeel 18-12-1791, overl. Lemsterland 1-10-1837, tr. Weststellingwerf 13-3-1810 Michiel Dubbelts Peereboom f) Michiel, b. Spanga 5-9-1794, c. there 14-9-1794 48 RIENSTRA, Jan Jacobus, b. Lutkewierum 12-11-1763, d. Wymbritseradeel 11-3-1841, m. Lutkewierum 20-5-1792 49 RIENSTRA, Aaltje Simons, c. Goenga 19-10-1766, d. Goenga, Wymbritseradeel 2-8-1852 a) Symen, b. Lutkewierum 14-9-1795, c. there 11-10-1795, see 24 b) Jacobes, b. Lutkewierum 14-7-1798, c. there 29-7-1798, d. Wymbritseradeel 19-3-1874, m. Wymbritseradeel 17-12-1818 Sjouwkje Joukes Schilstra c) Tjietsche, b. Lutkewierum 28-2-1801, c. there 29-3-1801, d. Baarderadeel 23-6-1889, m. Wymbritseradeel 16-5-1822 Albert Rientzes Koopmans d) Bauke, b. Lutkewierum 2-1-1804, c. there 22-1-1804, d. Wymbritseradeel 7-4-1823 50 DYKSTRA, Ente Pieters, b. Sybrandaburen 24-9-1772, d. Rauwerderhem 14-12-1849, m. Sijbrandburen (3de proclamatie) oktober 1797 51 BEINEMA, Minke Sytzes, b. Sneek 20-12-1774, d. Rauwerderhem 1-3-1856 a) Nynke, b. Sybrandaburen 20-12-1798, c. 13-1-1799 b) Pieter, b. Sybrandaburen 23-12-1799, c. there 12-1-1800, d. Rauwerderhem 20-1-1869 c) Trijntje, b. Sybrandaburen 11-7-1802, c. there 25-7-1802, d. Rauwerderhem 15-1-1830 d) Sytze, b. Sybrandaburen 8-12-1803, c. there 22-1-1804, d. Wymbritseradeel 24-2-1830 e) Feikje, b. Sybrandaburen 25-6-1806, c. there 27-6-1806, see 25 f) Mintje, b. GroeneDijk, Sybrandaburen 9-10-1807, c. Sybrandaburen 1-11-1807, see 27 52 DE JAGER, Douwe Okkes, b. Hommerts 8-5-1784, c. Jutrijp 16-5-1784, farm labourer, d. Wymbritseradeel 25-10-1847, m. Wymbritseradeel 26-2-1813 53 BOSHAKKER, Baukje Gelkes, b. Uitwellingerga 12-1-1786, farm maid, d. Wymbritseradeel 30-7-1869 a) Okke, b. Wymbritseradeel 31-7-1814, d. there 8-3-1898, m. Wymbritseradeel 3-6-1843 Kersjen Jochums Schoegje b) Gelke, b. Wymbritseradeel 1-9-1816, see 26 c) Hijlkje, b. Wymbritseradeel 27-12-1817, m. there 13-5-1848 Pieter Thomas Brouwer d) Uiltje, b. Wymbritseradeel 24-3-1822, d. there 5-6-1884, m. Wymbritseradeel 7-6-1851 Grietje Ynzes van Dijk e) Hendrikje, b. Wymbritseradeel 3-12-1823, d. there 27-4-1898, m. Wymbritseradeel 12-6-1852 Douwe Attes de Boer f) Jeltje, b. Wymbritseradeel 11-11-1825, d. there 21-7-1827 g) Jeltje, b. Wymbritseradeel 9-8-1831, d. there 15-8-1831 54 = 50 Ente Pieters Dijkstra 55 = 51 Minke Sytzes Beinema 58 VAN DER WAL, Douwe Klaas, b. Hijlaard 9-9-1773, c. 19-9-1773, d. Baarderadeel 25-1-1848, m. Hijlaard 16-2-1806 59 LEYENAAR, Minke Jans, b. Oosterlittens 27-9-1779, c. 17-10-1779, d. Workum 15-6-1874 a) Klaas, b. Hijlaard 2-3-1806, c. there 22-3-1806, m. Baarderadeel 16-4-1831 Minke Tjeerds Bosma b) Jan, b. Hijlaard 4-3-1809, c. there 26-4-1809, d. Baarderadeel 19-5-1878 c) Grietje, b. Hijlaard 16-6-1811, c. there 30-6-1811, d. Baarderadeel 21-7-1815 d) Antje, b. Jorwerd 3-9-1813, d. Menaldumadeel 2-8-1863, m. there 12-5-1842 Jacob Jans Greidanus e) Halbe, b. Baarderadeel 30-1-1816, d. there 9-10-1859, m. Baarderadeel 19-5-1849 Jacobje Sybes Hiemstra f) Grietje, b. Hijlaard 10-12-1818, see 29 g) Sybren, b. Baarderadeel 7-12-1821 60 DE VRIES, Durk Sjoerds, b. Broek 11-1-1776, Mennonite (doopsgesind), d. Doniawerstal 23-4-1863, m. Joure, banns Goingrarijp-Broek 29-3-1801 61 VAN DER END, Akke Tjittes, b. Uitwellingerga 12-3-1776, c. Oppenhizen/Uitwellingerga 17-3-1776, d. Broek, Doniawerstal 11-12-1833 a) Fettie (Tiettje), b. Broek 7-11-1801, m. Broek 4-7-1825 Jochum Uilkes van der Kooy b) Meintje, b. Broek 19-11-1802, d. Doniawerstal 14-8-1853, m. Joure 11-7-1824 Romke Kornelis Romkema c) Sjoerd, b. Broek 10-6-1804, d. Doniawerstal 11-6-1875, m. (1) Doniawerstal 22-6-1827 Johanna Reins Bergsma, m. (2) Broek 2-11-1833 Aukje Wouters Schaap d) Tjitte, b. Broek 17-2-1807, m. Doniawerstal 7-5-1841 Geertje Doekeles Douma e) Klaaske, b. Broek 15-6-1809, c. there 8-9-1809 f) Klaas, b. Broek 11-12-1810, d. Doniawerstal 23-7-1890, m. Joure 19-5-1833 Neeltje Tjittes van der Hoek g) Pieter, b. Broek 29-1-1812, d. there 5-9-1812 h) Pieter, b. Doniawerstal 12-2-1813, d. Broek 8-11-1872, m. Doniawerstal 7-5-1841 Maryke Thomas Engelsma i) Sijbe, b. Doniawerstal 9-5-1814, d. there 11-9-1814 j) Jitske, b. Doniawerstal 17-2-1816, d. Broek 11-3-1907, m. Doniawerstal 19-5-1837 Wiebe Sipkes Sipkema k) Sybe, b. Doniawerstal 6-9-1818, d. there 15-8-1819 l) Siebe, b. Doniawerstal 18-12-1820, see 30 62 BROUWER, Hotze Thomas, b. Haskerdijken 12-5-1799, d. Utingeradeel 16-12-1859, m. Haskerland 25-5-1822 63 ROMKEMA, Berendje Kornelis, b. Haskerdijken 2-3-1801, d.Doniawerstal 22-3-1866 a) Antje, b. Haskerland 1-3-1823, see 31 b) Kornelis, b. Haskerland 3-8-1825, d. Utingeradeel 19-12-1902, m. Doniawerstel 4-5-1855 Tietje Tjeerds Hoekstra c) Thomas, b. Haskerland 5-12-1827, d. there 29-12-1892, m. Doniawerstal 16-5-1851 Aukjen Markus van der Hoek d) Wybren, b. Utingeradeel 16-3-1830, d. there 3-2-1916, m. Doniawerstal 9-5-1856 Loltje Jans Bouwman e) Gerben, b. Utingeradeel 18-12-1835, d. there 31-1-1925, m. (1) Doniawerstal 4-5-1860 Geertje Piers Tiersma, m. (2) Utingeradeel 8-9-1904 Renske Dalfsma f) Trijntje, b. Utingeradeel 23-9-1836, d. there 2-2-1913, m. Doniawerstal 8-5-1857 Sjoerd Wouters Bakkers g) Gerbrig, b. Utingeradeel 24-10-1842, d. there 27-12-1914, m. Doniawerstal 18-5-1866 Romke Siebes Schaap h) Hotske, b. Utingeradeel 28-6-1841, m. Doniawerstal 4-5-1860 Jan Berends Lenos
Generation 7
64 Tymen Harmens, m. 65 Iskje Bouwens a) Bouwe, see 32 68 Andries Roelofs, Oldelamer, m. Oldelamer 10-5-1736 69 Claasje Coops, Oldetrijne a) Eyte, see 34 70 Hendrick Sigers, b. Nijeholtwolde abt 1735, m. abt 1760 71 Grietje Foppes, b. abt 1735 a) Syger, c. Lippenhuizen 15-5-1758 b) Syger, b. Lippenhuizen 28-6-1759, c. there 1-7-1759 c) Oetske, c. Nijeholtwolde 28-3-1762 d) Oetske, b. Nijeholtwolde 28-2-1764, c. there 4-3-1764, d. Oldelamer 25-1-1817, m. Wolvega 25-4-1784 Wybe Gerbens de Hoop e) .Hiltje, b. Nijeholtwolde 25-9-1765, c. there 29-9-1765, see 35 f) Sieger, b. Nijeholtwolde 25-8-1769, c. there 3-9-1769 g) Foppe, b. Nijeholtwolde 10-7-1772, c. there 19-7-1772 h) Lutske, b. Nijeholtwolde 25-1-1775, c. there 29-1-1775 72 Hans Ijsbrands, b. Oldelamer abt 1720, m. Scherpenzeel 28-4-1743 73 Neeltje Jacobs, b. abt 1720 a) Hans, c. Sint Johannesga 27-12-1744 b) Geertje, c. St. Johannesga 4-9-1746 c) Ysebrand, c. St. Johannesga 1-9-1749 d) Geesje, c. St. Johannesga 10-10-1751 e) Klaas, b. St. Johannesga 18-2-1755, c. there 2-3-1755 f) Marigje, b. Oldelamer 19-12-1757, c. there 25-12-1757 g) Jacob, b. Oldelamer 18-4-1760, c. there 20-4-1760, see 36 74 (LEMSTRA), Reingjen (Rinke) Jannes, c. Oldelamer 30-1-1732, m. Oldelamer 5-2-1760 75 Annegien Roelofs, c. Oldelamer 7-2-1734, d. Weststellingwerf 15-9-1826 a) Aaltje, c. Oldelamer 16-11-1760, d. Oudeschoot 15-5-1833, m. Oudeschoot 13-1-1788 Jan Jurjens Lemstra b) Engeltje, c. Oldelamer 2-5-1762, m. Oldelamer 27-1-1788 Alte Sjoerds de Vries c) Frouwke, c. Oldelamer 21-10-1764 d) Trijntje, c. Nijelamer 11-10-1767, see 37 e) Jannes, c. Nijelamer 19-4-1772, d. Wolvega 5-11-1814, m. Wolvega 25-1-1800 Lutske Lammerts Elzinga f) Vrouwkje, b. Nijelamer 15-3-1775, c. there 9-4-1775 76 Bonte Romkes, b. abt 1731, m. Delfstrahuizen 23-5-1756 77 Geertje Hijlkes, c. Oosterzee 19-2-1730 a) Marchje, b. Delfstrahuizen 19-4-1757, c. there 15-5-1757 b) Hylke, c. Wijckel 7-3-1759 c) Romke, c. Wijckel 8-1-1764, see 38 d) Yke, b. Wijckel 20-1-1769, c. there 29-1-1769 78 Auke Hijlkes, c. Oosterzee 27-6-1723, m. St. Jansga 5-3-1758 79 Marike Alberts a) Marchie, b. Delfstrahuizen 17-12-1758, c. there 4-3-1759 b) Grietje, b. Delfstrahuizen 2-1-1761, c. Echten 1-2-1761, see 39 c) Hylke (Hijlke), b. Delfstrahuizen 18-8-1764, c. there 23-8-1764 d) Hylke, b. Delfstrahuizen 9-9-1768, c. there 11-9-1768, d. Weststellingwerf 4-7-1836, m. Weststellingwerf 8-1-1797 Trijntje Libbes 80 KOOPMANS, IJme Jans, c. Kuinre 14-11-1723, d. Kuinre 7-3-1782, m. (1) Kuinre 2-5-1751 Weijmpje Lammerts Glastra, m. (2) Kuinre 28-8-1757 81 DAMSTRA, Wijpkje Geerts, b. Kuinre abt 1733, d. Kuinre 30-5-1765 a) Wypkje, c. Kuinre 25-3-1758 (birth month could also be April or May) b) Geert, c. Kuinre 21-9-1759, m. Kuinre 3-2-1782 Saakje Meinen c) NN, c. Kuinre 5-3-1760 d) Jan, c. Kuinre 22-12-1761, see 40 e) Wybbigje, c. Kuinre 8-4-1764, m. Kuinre 24-10-1784 Hendrick Harmens Kroes 82 BAKKER, Theunis Pieters, c. Kuinre 19-1-1716, d. Kuinre 19-6-1766, m. (1) Kuinre 11-10-1743 Mettje Wilms, m. (2) Kuinre 14-9-1760 83 BINK, Geesje Jacobs, b. Amsteldam abt 1735 from first marriage a) Lumme, c. Kuinre 13-9-1744 b) Lummigje, c. Kuinre 30-6-1746 c) Margje, c. Kuinre 2-7-1747 d) Margje, c. Kuinre 1-11-1748 from second marriage e) Lummigje, c. Kuinre 20-3-1763 f) Lummigje, c. Kuinre 20-3-1763, see 41 84 (PEREBOOM), Michiel Dubbelts, c. Echten 3-2-1726, d. bef 29-3-1809, m. abt 1755 85 Rieuwkje Sjoerds, c. Echten 9-11-1730, d. Scherpenzeel 29-3-1809 a) Antie, ged. Scherpenzeel 1752 b) Dubbelt, b. Scherpenzeel 29-1-1756, c. there 2-2-1756, d. Kuinre 1807, m. Aafke Sietskens c) Sjoerd, b. Scherpenzeel 5-2-1759, c. there 11-3-1759, see 42 d) Knelis, b. Scherpenzeel 12-3-1762, c. there 15-5-1762 e) Hiltgien, b. Scherpenzeel 14-2-1771, c. there March 1771 86 OOSTEN, Dirk Roelofs, c. Kuinre 14-1-1714, m. Blankenham 9-11-1743 87 Pietertje Alten, b. Munnekeburen abt 1720, d. Kuinre 1791 a) Roelof, c. Munnekeburen 20-8-1744 b) Alte, b. Munnekeburen 19-11-1745 c) Hiltje, b. Munnekeburen 1-9-1747, c. there 10-9-1747 d) Jouke, b. Munnekeburen 18-3-1753, c. there 20-6-1753 e) Marchje, b. Munnekeburen 24-6-1755, c. there 6-7-1755, see 43 f) Ysebrant, c. Munnekeburen 29-10-1758 96 Jacobus Jochems, b. Lutkewierum 1-8-1736, m. Lutkewierum 3-6-1759 97 Tjitske Jans, zij is niet gereformeerd a) Jeltje, c. Lutkewierum 16-3-1760 b) Jan, b. Lutkewierum 12-11-1763, c. there 4-12-1763, see 48 98 Sijmen Jacobs, m 99 Baukje Paulus, c. Oppenhuizen/Uitwellingerga 5-12-1723 a) Paulus b) Antje, c. Goenga 16-3-1755, d. Wymbritseradeel 20-5-1816 c) Jabke, c. Goenga 25-12-1757 d) Anne, c. Goenga 3-2-1760, d. Wymbritseradeel 30-12-1829 e) NN, c. Goenga 3-2-1760 f) Lijsbert, c. Goenga 4-4-1762 g) Uijlkjen, c. Goenga 8-4-1764 h) Aaltje, c. Goenga 19-10-1766, see 49 100 Pieter Entes, c. Sybrandaburen 1-5-1735, m. 101 Trijntje Obbes a) Feikje, c. Goenga 24-6-1759 b) Nans, c. Goenga 12-10-1760 c) Oelkjen, c. Goenga 5-9-1762 d) Minke, c. Goenga 1-11-1767 e) unnamed female, c. Goenga 8-4-1770 f) Ente, b. Sijbrandaburen 24-9-1772, c. there 18-10-1772, see 50 g) Obbe, b. Sijbrandaburen 10-3-1775, c. there 2-4-1775 h) Rein, b. Sijbrandaburen 6-3-1778, c. there 12-4-1778 i) Obbe, b. Sijbrandaburen 14-8-1780, c. there 18-9-1780 f\j) Janke, b. Sijbrandaburen 1-9-1783, c. there 5-10-1783 k) Auck, b.Sijbrandaburen 8-1-1787, c. there 18-2-1787, d. Wymbritseradeel 8-10-1860 102 (BEINEMA), Sijtze Eijberts (Egberts), b. Goenga 24-6-1742, d. Sneek 1-5-1825, m. Goenga 28-5-1772 103 Nijnke Obbes, b. Oppenhuizen 28-1-1748 a) Bauk(je), b. Goenga 1-10-1772, c. there 11-10-1772, d. Wymbritseradeel 29-3-1817, m. Scharnegoutum 4-6-1797 Klaas Sibrens b) Minke, b. Sneek 20-12-1774, c. there 5-1-1775, see 51 c) Obbe, b. Sneek 7-10-1778, c. there 25-10-1778 d) Mintje, b. Sneek 24-10-1780, c. there 16-11-1780, d. Wolsum 10-3-1866, m. Wolsum 27-5-1810 Sytske Alberts Dantuma e) Eke, b. Sneek 21-2-1783, c. there 20-3-1783 f) Yede, b. Sneek 11-3-1785, c. there 27-3-1785, d. Rauwerderhem 29-8-1858, m. Sneek 21-12-1817 Janke Gooitses Zijlstra g) Willemke, b. Sneek 23-3-1788, c. there 17-4-1788, d. Rauwerderhem 3-1-1841, m. Scharnegoutum 15-5-1808 Geert Jorrits 104 Okke Uiltjes (Oeltjes), from Oppenhuizen, c. Hommerts 2-4-1741, m. Uitwellingerga 4-2-1776 105 Hinke Rients, from Oppenhuizen, d. Jutrijp 21-4-1795 a) Oeltje, b. Oppenhuizen 13-5-1776, c. Uitwellingerga 2-6-1776 b) Rients, b. Oppenhuizen 26-2-1779, c. Uitwellingerga 28-3-1779, d. Wymbritseradeel 10-12-1824, m. Wymbritseradeel 16-10-1824 Roelofje Jans de Roo c) Douwe, b. Hommerts 8-5-1784, c. Jutrijp 16-5-1784, see 52 106 BOSCHHAKKER, Gelke Foekes, b. Teroele (Doniawerstal) 2-8-1753, farmer, d. Hommerts 1-8-1818, m. Hommerts/Jutrijp 17-2-1782 with attestation from Langweer 107 Hielkje Sikkes, c. Hommerts 28-11-1756, d. Wymbritseradeel 17-4-1842 a) Foeke, b. Bornzwaag 29-4-1782, c. Langweer 26-5-1782, m. (1) Wymbritseradeel 31-5-1817 Antje Reitzes de Boer, m. (2) Sneek 18-5-1828 Klaaske Jacobs van Kampen b) Jeltje, b. Bornzwaag 20-1-1784, c. Langweer 15-2-1784, d. Hommerts 7-12-1810, m. Hommerts 25-12-1806 Wybe Durks Boontje c) Boukje, b. Uitwellingerga 12-1-1786, c. there 5-2-1786, see 53 d) Meintje, b. Jutrijp 24-3-1789, c. there 5-4-1789, d. Wymbritseradeel 28-5-1848, m. Hommerts 30-12-1810 Cornelis Dirks Boontje e) Pietje (Pietrik), b. Hommerts 7-4-1791, c. there 25-4-1791, d. Hennaarderadeel 7-2-1865, m. Wymbritseradeel 4-11-1812 Tjipke Pieters Buma f) Sikke, b. Hommerts 26-10-1794, c. there 7-12-1794, d. Wymbritseradeel 22-11-1852, m. (1) Wymbritseradeel 14-6-1821 Ybeltje Sjirks Cnossen, m. (2) Wymbritseradeel 30-8-1836 Lijsbeth Everts de Boer 116 VAN DER WAL, Klaas (Claas) Douwes, c. Hijlaard 29-10-1730, m. Hijlaard 23-8-1772 117 Grietje Halbes, c. Hoorn 18-4-1752, d. Hijlaard 11-4-1826 a) Douwe, b. Hijlaard 9-9-1773, c. there 19-9-1773, see 58 b) Antje, b. Hijlaard 9-8-1775, c. there 10-8-1775, d. Baarderadeel 6-12-1859 c) Halbe, b. Hijlaard 11-6-1778, c. there 28-6-1778 d) Romke, b. Hijlaard 12-4-1782, c. there 28-4-1782 e) Dieuwke, b. Hijlaard 10-4-1785, c. there 24-4-1785 f) Jan, b. Hijlaard 23-2-1791, c. there 6-3-1791, d. Leeuwarderadeel 8-7-1826, m. Leeuwarderadeel 19-6-1817 Hylke Broers Piersma g) Hendrik, b. Hijlaard 5-1-1794, c. there 19-1-1794, d. Leeuwarderadeel 2-4-1860, m. Leeuwarderadeel 10-5-1821 Pytertje Martens Jelgersma 118 LEYENAAR, Jan Jansen, b. Kubaard (Hennaarderadeel) 13-8-1741, d. Baarderadeel 12-8-1827, m. (ondertrouw Wommels 16-5-1765) 119 (LEIJENAAR), Antje Sybrens, from Wommels, d. Oosterlittens 9-2-1826 a) Symen, b. Oosterlittens 20-1-1769, c. there 19-2-1769 b) Douwe, b. Oosterlittens 3-5-1773, c. there 13-6-1773, d. Hennaarderadeel 23-3-1850, m. Itens 2-6-1805 Antje Klazes Ypma c) Minke, b. Spijk (Hennaard) 13-2-1775, c. Oosterlittens 9-4-1775 d) Jan, b. Oosterlittens 10-2-1777, c. there 20-3-1777, d. Oosterlittens 28-8-1777 e) Minke, b. Oosterlittens 27-9-1779, c. there 17-10-1779, see 59 f) Maryke, b. Oosterlittens 17-7-1782, c. there 11-8-1782, d. Oosterend 28-11-1858, m. Hennaarderadeel 1-11-1821 Auke Harmens Ruitinga (ook Glasz) g) Jan, b. Oosterlittens 28-2-1785, c. there 17-4-1785, d. Baarderadeel 23-9-1868, m. Menaldumadeel 31-10-1813 Symentje Douwes Faber 120 Sjoerd Sijbes, b. Joure ca 1735, doopsgezind, m. (3rd proclamation Joure 25-1-1759, attestation to Broek) 121 Fetje Klazes, from Broek a) Klaas, m. Joure 18-3-1787 Antje Sijtzes b) Baukje, m. Joure 18-3-1787 Tjebbe Watzes Dijkstra c) Sijbe, m. Goingarijp-Broek 1-6-1794 Grietje Jacobs d) Durk, b. Broek 11-1-1776, see 60 122 VAN DER END, Tjitte Tjeerds, b. Akmarijp 9-8-1744, d. 1809, m. Uitwellingerga 14-5-1775 123 Meintje Uijltjes (Oeltjes), b. Ijlst, d. Haskerland 30-5-1820 a) Akke, b. Uitwellingerga 12-3-1776, c. there 17-3-1776, see 61 b) Uilke, b. Joure 27-12-1777, c. there 25-1-1778 c) Pieter, b. Broek ca 1781, d. Doniawerstal 12-12-1839 d) Antje, b. Broek ca 1783, d. Doniawerstal 4-5-1828, m. Langweer 11-5-1806 Haytse Walings Tiersmai e) Hinne, b. Broek ca 1783, d. Wymbritseradeel 23-1-1831, m. Doniawerstal 29-12-1814 Antje Reinders Ruardi f) Tjeerd, b. Broek ca 1789, d. Doniawerstal 3-12-1867, m. (1) Doniawerstal 26-6-1818 Grietje Tjeerds Wiersma, m. (2) Doniawerstal 13-5-1831 Janke Sietzes van der Zee, m. (3) Doniawerstal 30-3-1838 Lutske Lammerts van der Zande 124 BROUWER, Thomas Gooijes, b. ca 1748, d. Haskerland 26-9-1823, m. Oldeboorn 14-5-1780 125 Antje Hotzes, b. abt 1759, d. Haskerland 11-9-1827 a) Gooye b) Gerben c) Tjitske d) Trijntje, m. Jacob Hommes Dijkstra e) Hotze, b. Haskerdijken 12-5-1799, see 62 f) Baukje 126 ROMKEMA, Cornelis Romkes, b. Joure 13-8-1769, c. Joure 20-8-1769, d. Haskerland 3-11-1827, m. (2) Utingeradeel 17-7-1813 Geeske Ruurds de Boer (d. Haskerland 4-1-1827), m. (1) Haskerland 25-1-1791 127 PROPSTRA, Trijntje Johannes, c. Joure 23-10-1768, d. Haskerdijken 9-7-1810 from first marriage a) Romke, b. Joure 28-4-1791, c. there 29-5-1791 b) Johannes, b. Westermeer 9-10-1792, c. Joure 4-11-1792 c) Antje, b. Westermeer 27-12-1793, c. Joure 19-1-1794 d) Romke, b. Haskerdijken 28-1-1797, c. there 5-2-1797, d. Haskerland 21-6-1874, m. Joure 11-7-1824 Meintje Durks de Vries e) Johannes, b. Haskerdijken 17-4-1798, c. there 29-4-1798, m. (1) Aengwirden 15-10-1817 Trijntje Ruurds de Boer, m. (2) Aengwirden 20-9-1835 Geertje Hanzes Terpstra f) Berendje, b. Haskerdijken 2-3-1801, c. there 29-3-1801, see 63 g) Wijberen, b. Haskerdijken 3-10-1803, c. there 23-10-1803 h) Uiltje, b. Haskerdijken 20-6-1806, c. there 13-7-1806, d. Utingeradeel 19-8-1863, m. Utingeradeel 5-6-1836 Jeltje Gabes de Jong i) Anna, b. Haskerdijken 18-3-1809, c. there 9-4-1803, d. Utingeradeel 8-2-1882, m. Doniawerstal 18-2-1831 Siebe Wouters Schaap from second marriage j) Stijntje, b. Haskerdijken 4-7-1814, d. Utingeradeel 5-11-1889, m. Utingeradeel 28-5-1837 Durk Jacobus van der Veer k) Trijntje, b. Aengwirden 17-1-1817, d. Haskerland 16-7-1897, m. Haskerland 19-5-1839 Pieter Hylkes Hylkema l) Ruurdje, b. Aenwirden 21-12-1820, d. Haskerland 16-11-1863, m. Doniawerstal 23-11-1838 Hendrik Sytzes Holtrop m) Wybren, b. Haskerland 21-6-1823, d. Utingeradeel 22-7-1891 n) Janke, b. Haskerland 28-9-1826, d. Doniawerstal 16-10-1828
Generation 8
128 Harmen Jacobs, m. 129 Lysbeth Jochems a) Tymen, see 64 130 Bouwe Pieters 131 Marigje Pieters a) Iskje, see 65 148 Jannes Lucas, b. Oldelamer abt 1705, m. Oldelamer 25-6-1730 149 Aaltje Reingiers, b. Oldelamer abt 1705 a) Reingjen, b. Oldelamer 30-1-1732, c. there 3-2-1732, see 74 b) Asseltie, b. Oldelamer 3-2-1734, c. there 7-3-1734 c) Jantje, b. Oldelamer 10-4-1737, c. there 14-4-1737 d) Roelof, b. Oldelamer 22-10-1739, c. there 28-10-1739 e) Trijntje, b. Oldelamer 18-11-1742, c. there 25-11-1742 f) Jan, b. Oldelamer 3-10-1745, c. there 14-10-1745 150 Roelof Jans, b. Oldelamer abt 1705, m. abt 1728 151 Engeltje Eijles a) Geertje, c. Oldelamer 1-1-1729 b) Hendrick, c. Oldelamer 1-1-1731 c) Annegje, c. Oldelamer 7-2-1734, see 75 d) Jan, c. Oldelamer 21-10-1736 154 Hijlke Aukes, m. Oosterzee 28-12-1721 155 Marichje Wouters a) Auke, c. Oosterzee 27-6-1723, see 78 b) Geertje, c. Oosterzee 19-2-1730, see 77 156 = 154 Hijlke Aukes 157 = 155 Marichje Wouters 160 KOOPMANS, Jan Lammerts, c. Kuinre 18-3-1691, d. Kuinre 19-5-1766, m. abt 1712 161 Wijpkje Romkes a) Lammert, c. Kuinre 4-4-1717 b) Yme, c. Kuinre 14-11-1723, see 80 164 BAKKER, Pieter Jans, b. abt 1670, m. (1) Kuinre 8-12-1694 Aaltje Pieters, m. (2) Kuinre 5-5-1715 165 Lummetje (Lummigje) Theunis from first marriage a) Jan, c. Kuinre 15-12-1695 b) Jan, c. Kuinre 21-2-1697 c) Jan, c. Kuinre 13-2-1698, m. Kuinre 5-9-1728 Nellegje Jans d) Hye, c. Kuinre 25-8-1700 e) Pieter, c. Kuinre 2-7-1702 f) Gerrit, c. Kuinre 30-9-1703 g) Wigertje, c. Kuinre 15-7-1708 h) Wigertje, c. Kuinre 16-3-1710 i) Gerrit, c. Kuinre 18-10-1711 j) Wigertje, c. Kuinre 28-1-1714 168 Dubbelt Cornelis, m. 169 Hiltje Bouwes a) Bouwe, m. Geertje Gerrits b) Kornelis, c. Echten 21-7-1720 c) Marigje, c. Echten 7-3-1723 d) Michiel, c. Echten 3-2-1726, see 84 e) Jacob, c. Echten 22-1-1729, d. Munnekeburen 12-10-1809, m. Jantje Thymens 170 Sjoerd Reins, living at de Kooy, m. (2) Oosterzee-Echten 21-2-1740 Klaasje Pelgrims, m. (3rd proclamation) Oosterzee 12-8-1725 171 Antje Dirks a) Imke, c. Oosterzee-Echten 7-2-1726 b) Rieuwkje, c. Oosterzee-Echten 9-11-1730, see 85 c) Imkjen, c. Oosterzee-Echten 13-11-1732 172 OOSTEN, Roelof Jans, c. Kuinre 20-11-1692, m. Kuinre 17-3-1713 173 Hitje (Hiltje) Hessels, c. Lemmer 25-11-1688 a) Dirk, c. Kuinre 14-1-1714, see 86 174 Alte Ijsbrands, d. Blankenham 26-11-1749, m. 175 Marchien Bartelds, d. Blankenham 7-7-1748 a) Pietertje, see 87 192 Jochem Willems, b. Oosterlittens 15-2-1700, c. Oosterlittens 18-2-1700, m. Lutkewierum 4-12-1735 193 WISMAN, Jeltje Jacobus, c. Lutkewierum 16-5-1708 a) Jacobus, b. Lutkewierum 1-8-1736, c. there 5-8-1736, see 96 b) Willem, b. Lutkewierum 31-5-1738, c. there 8-6-1738, d. Grouw 11-12-1792, m. Scharnegoutum 3-6-1770 Sjoukje Reins c) Ninke, b. Lutkewierum 3-3-1740, c. there 24-3-1740 d) Johannes, c. Lutkewierum 19-3-1741 e) Riemke, b. Lutkewierum 26-3-1744, c. there 29-3-1744 f) Ruurtje, b. Lutkewierum 14-11-1745, c. there 23-11-1745 g) Sierkjen, b. Lutkewierum 21-8-1748, c. there 1-9-1748 198 Paulus Annes, b. ca 1700, m. Oppenhuizen/Uitwellingerga 7-2-1723 199 Nantz Franses, b. ca 1701 a) Baukje, c. Oppenuizen-Uitwellingerga 5-12-1723, see 99 200 Ente Reiners, b. Sybrandaburen 1-1-1685, m. (2) Sybrandaburen 16-6-1743 Attje Tjerks, m. (1) Goingarijp-Broek 3-12-1730 201 Feikje Pieters, d. before 16-6-1743 a) Jancke, c. Sybrandaburen 9-9-1731 b) Rein, c. Sybrandaburen 21-12-1732, m. Mantgum 2-6-1754 Hinke Everts c) Pieter, c. Sybrandaburen 1-5-1735, see 100 d) Maaike, c. Sybrandaburen 21-7-1737 e) Auck, c. Sybrandaburen 5-4-1739 204 Eijbert Sytzes 205 Mintje Hessels a) Sytze (Zytse), c. Goenga 24-6-1742, see 102 b) Romkjen, c. Goenga 9-6-1743 c) Eeke, c. Goenga 17-12-1746 206 Obbe Aukes, b. Oppenhuizen 19-9-1697, member in Oppenhuizen on confession of faith 11-5-1738, d. 1777, m. (1) Oppenhuizen 29-11-1733 Tjaade Taedes, m. (2) Oppenhuizen 10-1-1745 207 Minke Willems, from Oppenhuizen, left with attestation for Ijlst 1784 a) Trijntje, c. Oppenhuizen 27-3-1746 b) Nijnke, c. Oppenhuizen 28-1-1748, see 103 c) Willemke, c. Oppenhuizen 25-1-1750 d) Auke, b. Oppenhuizen 4-1-1752, c. there 9-1-1752 e) Geert, b. Uitwellingerga 1-10-1754, c. Oppenhuizen-Uitwellingerga 6-10-1754 208 Uiltje Okkes a) Okke, c. Hommerts 2-4-1741, see 104 212 Foeke Tiettes 213 Pytje Gelkes a) Gelke, c. Langweer 7-5-1747 b) Baukjen, c. Langweer 7-5-1747 c) Tiette, c. Langweer 21-9-1749 d) Gelke, c. Teroele 2-8-1753, see 106 e) Gelke, c. Langweer 20-7-1755 NB Records indicate that it is the Gelke who was born in 1753 that was married to Hylkjen Sikkes. 214 Sikke Simons, from Hommerts, c. Hommerts 25-5-1727, m. Hommerts 14-12-1749 215 Jeltje Rients, from Dokkum a) Jetske, b. Jutrijp, c. Hommerts 11-10-1750 b) Rients (WESMA), b. Jutrijp, c. Hommerts 6-8-1752, d. Ijlst 20-3-1827, m. Hommerts 23-6-1784 Tytje Hannes c) Simen (VISSER), b. Jutrijp, c. there 23-6-1754, d. Jutrijp 15-11-1827 d) Hijlkjen, c. Hommerts 28-11-1756, see 107 e) Meinertje, c. Hommerts 29-10-1758 f) Ansk, c. Hommerts 23-3-1761 g) Meinertje, c. Hommerts 1-3-1763 h) Jeltie, c. Hommerts 8-9-1765 232 Douwe Claas, c. Hijlaard 30-10-1698, m. 233 possibly Romkje Wopkes. c. Leeuwarden 13-1-1701 a) Klaas, c. Hijlaard 29-10-1730, see 116 b) Wopke, b. Hijlaard 25-1-1733, c. there 15-2-1733 c) Dieuwke, c. Hijlaard 7-11-1734 d) Henderijk, c. Hijlaard 6-5-1736 e) Hiltie, c. Hijlaard 25-5-1738 f) Pijter, c. Hijlaard 21-8-1740 g) Jitsche (Jetscke), c. Hijlaard 1-9-1743 234 Halbe Sierds, c. Oudega (Sm)8-3-1716, d. Bergum 1773, m. (1) Hoorn 30-4-1747, m. (2) Hoorn 2-5-1751 235 Antje Jans, from Lutjebroek from first marriage a) Lijsbeth, d. Bergum 24-3-1748 from second marriage b) Grietje, c. Hoorn 18-4-1752, see 117 c) Dieuwke, c. Bergum 6-1-1754 d) Sierd, c. Bergum 14-9-1755 e) Lijsbeth, c. Bergum 2-4-1758 f) Froukje, c. Bergum 20-3-1761 g) Janke, c. Bergum 13-2-1763 h) Hiltje, b. Bergum 31-10-1766, c. there 30-11-1766 i) Jan, b. Bergum 6-1-1769, c. there 5-2-1769 236 Jan Symens, m. 237 Maryke Jans a) Jan, c. Kubbard 13-8-1741, see 118 b) Froukje, c. Kubaard 15-7-1742 c) Geertje, b. Kubaard 7-11-1743, c. there 24-11-1743 d) Pytje, c. Kubaard 10-3-1737 238 LEIJENAAR, Sybren a) Douwe, b. ca 1741, d. Oosterend 22-3-1816, m. ? b) Antje, see 119 c) Froukjen, b. ca 1748, d. Winsum 23-9-1826, m. Sytze Leyenaar 240 Sijbe Durks, m. Joure 13-2-1729 241 Idske Sjoerts a) Sjoerd, see 120 242 Claes Sickes, m. 243 Baukje Sijtzes a) Fetje, see 121 244 Tjeerd Ruurds, b. ca 1718, m. Akmarijp/Terkaple 17-10-1743 245 Acke Tjittes a) Tjitte, b. Akmarijp 9-8-1744, see 122 b) Akke, b. Akmarijp 26-12-1746, c. there 8-1-1747 c) Lipk, b. Akmarijp 5-5-1751, c. there 9-5-1751 d) Ruurd, b. Akmarijp 3-12-1755, c. there 7-12-1755 248 Gooye Gerbens 249 Tjitske Ruurds a) Thomas, see 124 250 Hotze Tettes, farmer in Sorramorre near Oldeboorn, d. Oldeboorn 22-7-1809, m. Oldeboorn 7-3-1745 251 Gerbrig Wytzes a) Antje (HOFSTRA), see 125 b) Tette (HOFSTRA) c) Bauke (VELDMAN) d) Trijntje e) Aaltje f) Wytze g) Reitze (de JONG) h) Tettje 252 Romke Wybrens, c. Joure 28-8-1735, m. ca 1759 253 Antje Uilkes a) Wybren, b. Ouwsterhaule 21-6-1760, c. there 27-7-1760 b) Uilke, c. Broek 11-9-1763 c) Janke, b. Joure 12-1-1766 d) Janke, b. Joure 28-12-1766, d. Langweer 8-1-1839, m. Langweer 24-5-1789 Sipke Brants Sevensma e) Cornelis, b. Joure 13-8-1769, c. there 20-8-1769, see 126 f) Peter, b. Joure 4-7-1773, c. there 11-7-1773 g) Antje, b. Joure 4-2-1776, c. there 15-2-1776, m. Joure 18-12-1796 Wybren Gabes Schut 254 Johannes Wybrens, c. Joure 24-10-1723, m. Joure 19-5-1754 255 Beerntje Jurjens a) Janke, c. Haskerhorne 18-5-1755 b) Wybren, c. Haskerhorne 8-5-1757 c) Jurjen, c. Haskerhorne 25-12-1759 d) Romke, b. Ouwsterhaule 21-2-1763, c. there 13-3-1763 e) Jacopjen, b. Joure 12-5-1766, c. there 8-6-1766 f) Trijntje, b. Joure August 1768, c. Joure 23-10-1768, see 127 g) Romke, c. Joure 16-6-1771
Generation 9
320 KOOPMANS, Lambert Kornelis, b. abt 1650, d. before 1-3-1709, m. (1) Kuinre abt 1675 Jantje Jans, m. (2) Kuinre 16-6-1689 321 Willemtje Willems, b. Slijkenburg a) Jan, c. Kuinre 18-3-1691, see 160 b) Timen, c. Kuinre 9-4-1693, m. Lammertje Heine c) Albert, c. Kuinre 2-2-1696 d) Albert, c. Kuinre 9-4-1699 336 Kornelis Dubbelts, m. 337 Neeltje Michiels a) Dubbelt, see 168 338 Bouwe Pieters a) Hiltje, see 169 344 OOSTEN, Jan Roelofs, b. Oude Schoterzijl abt 1660, m. (2) Kuinre 16-2-1720 Grietje Jacobs, m. (1) 345 Geesje Dirks a) Roelof, c. Kuinre 20-11-1692, see 172 346 Hessel Anskes, c. Eesterga 19-3-1643, m. (2) ca 1695 Agnieta Oenes, m. (1) Lemmer 23-1-1688 347 Aukje (Acke) Ages from first marriage a) Hitje (Hiltje), c. Lemmer 25-11-1688, see 173 from second marriage b) Fim (Fem), c. Tjerkgaast 20-3-1696 c) Anske, c. Tjerkgaast August 1697 d) Oene, c. Tjerkgaast 18-10-1700 e) Nies, c. Tjerkgaast 7-11-1703 f) Meine, c. Tjerkgaast 14-8-1707 g) Meine, c. Tjerkgaast 23-3-1710 384 Willem Martens, b. ca 1672, d. Rien before 28-8-1735, m. Oosterlittens 30-1-1698 385 Ruirdtie Taekes, b. ca 1673, d. Rien 28-10-1753 a) Antje, b. Oosterlitten 28-10-1698, c. there 6-11-1698 b) Jochem, b. Oosterlittens 15-2-1700, c. there 18-2-1700, see 192 c) Taeke, c. Oosterlittens 16-2-1702 d) Antje, c. Oosterlittens18-10-1705 e) Hans, c. Oosterlittens 27-11-1707 f) Hans, c. Oosterlittens 2-12-1708 g) Pierke, c. Oosterlittens 25-12-1709 h) Pierke, c. Oosterlittens 22-1-1713 i) Grijtje, c. Oosterlittens 20-1-1715 j) Pijerck, c. Oosterlittens 12-7-1716 386 WISMAN, Jacobus Johannes, c. Bolsward 14-6-1674, m. 387 Mincke Jeltes, c. Lutkewierum 1-2-1674 a) Hermanus, c. Lutkewierum 26-5-1697 b) Jelte, c. Lutkewierum 30-8-1698 c) Hiltje, c. Lutkewierum 15-9-1700, m. Rauwerd 28-6-1733 Hans Willems d) Leukjen, c. Lutkewierum 12-3-1702 e) Riemke, c. Lutkewierum 14-10-1703, m. Rauwerd 25-4-1728 Frans Posthuma f) Jelte, c. Lutkewierum 15-2-1705 g) Johannes, c. Lutkewierum 25-7-1706, d. there 30-7-1706 h) Jeltje, c. Lutkewierum 16-5-1708, see 193 i) Johannes, c. Lutkewierum 6-4-1710 j) Jelte, c. Lutkewierum 27-5-1714 398 REENSTRA, Frans Sibles, c. Lutkewwierum 26-7-1660, m. 399 GOSLIGA (GOSLINGA), Bauck Clases a) Nantz, see 199 b) Ids, m. Ijsbrechtum 25-11-1731 400 Reiner Entes, b. ca 1660, m. (2) Sybrandaburen 30-4-1693 Itie Franses, m. (1) Sybrandaburen 9-12-1683 401 Eedske Pyters, d. pre 30-4-1693 a) Ente, b. Sybrandaburen 1-1-1685, see 200 b) Gerbrig, c. Sybrandaburen 28-10-1688 408 Sytze Eijberts, m. ca 1720 409 Romkje a) Eibert, see 204 b) Harmen, c. Goenga 21-3-1723 410 Hessel Simens a) Mintje, see 205 412 Auke Obbes, member with wife in Oppenhuizen 29-3-1700, m. pre 1697 413 Trijntje Piers a) Obbe, c. Oppenhuizen 19-9-1697, see 206 b) Bauck, c. Oppenhuizen 26-3-1702 c) Aete, c. Oppenhuizen 10-4-1707, m. there 26-12-1737 Tjetske Claases d) Pier, c. Oppenhuizen 1-2-1711, m. there 1-9-1737 Lolkje Tjeerds e) Tet, c. Oppenhuizen 26-8-1714 f) Foppe, c. Oppenhuizen 18-6-1717 428 Simon Hinnes, he and his wife (NN) are members in Hommerts on 22-12-1726 coming from Oosthem a) Sikke, c. Hommerts 25-5-1727, see 214 b) Jan, c. Hommerts 6-12-1733 c) Ottie, c. Hommerts 8-3-1739 d) Grietje, c. Jutrijp 23-7-1741 464 Claas Douwes 465 Dieucke Pyters a) Douwe, c. Hijlaard 30-10-1698, see 232 466 Wopke Hendriks, b. ca 1660, d. Boksum between 1718 and 1720, farmer at Boksum, probably doopsgezind (Mennonite), owns 3 houses at Hallum, m. Jelsum Good Friday (16 April) 1683 467 Hiltje Romkes, b. 1660, d. Boksum between 1726 and 1733 a) Hendrik, c. Jelsum 27-11-1687 b) Jetske, b. ca 1689, m. Rijperkerk 1711 Albert Jacobs c) Tetje, c. Jelsum 22-3-1691 d) Tryntje, c. Leeuwarden 2-2-1694 e) Tryntje, c. Leeuwarden 24-4-1696 f) Romkje, c. Leeuwarden 13-1-1701, see 233 468 Sierd Klases, c. Oostermeer 7-7-1672, m. 469 Grietje Wopkes, c. Opeinde 24-12-1676 a) Wijke, c. Oudega 23-4-1707 b) Sijtze, c. Oudega 5-10-1709 c) Wopke, c. Oudega 21-2-1712, m. (1) Suawoude 23-11-1738 Berber Allerts, m. (2) Roodkerk 8-4-1753 Taetske Pieters d) Marten, c. Oudega 39-1714 e) Halbe, c. Oudega 8-3-1716, see 234 f) Martjen, c. Oudega 23-10-1718, m. Oostermeer 31-5-1739 Jilt Thomas 490 Tiete Eentjes, b. Jutrijp ca 1690, m. Akmarijp/Terkaple 21-2-1717 491 Lupck Atsis, b. Goingarijp ca 1690 a) Acke, see 245 494 Pieter Goitses, m. 495 Antje Gabes a) Antje, see 247 496 Gerben Tomas, b. ca 1685 497 Jeltje Tyssen a) Gooye, b. ca 1720 500 Tette Hotzes, b. ca 1690, m. Oldeboorn 9-2-1715 501 Aaltje Thomas, b. Haskerdijken ca 1692 a) Hotze, see 250 b) Thomas, m. Oldeboorn 15-11-1739 Tjitske Tomas c) Richtje, m. Oldeboorn 23-5-1745 d) Doeke, b. Haskerdijken 2-5-1727, d. Poppenhuizen 10-1-1824, m. Oldeboorn 7-3-1756 Tyets Hommes (NB descendant carry surname van der Lende) e) Symen, m. Oosterzee-Echten 2-10-1768 Andrieske Luijtjens f) Sytse, m. Oldeboorn 3-1-1759 Baukje Wietses 504 Wybren Romkes, b. Joure, mr. Brouwer, m. Joure 21-1-1714 505 Janke Cornelis, c. Joure 11-5-1690 a) Grytje, c. Joure 26-10-1715 b) Wimkjen, c. Joure 27-1-1719, m. there 27-2-1752 Dirk Ulbes c) Trijntjen, c. Joure 3-8-1721, m. Haskerhorne 26-8-1759 Jan Jacobs d) Johannes, c. Joure 24-10-1723, see 254 e) Kornelis, c. Joure 10-2-1726 f) Dieuke, c. Joure 1-8-1728 g) Romke, c. Joure December 1729 h) Jacob, c. Joure 21-3-1733 i) Romke, c. Joure 28-8-1735, see 252 508 = 504 Wybren Romkes 509 = 505 Janke Cornelis
Generation 10
692 Anscke Hessels, m. Lemmer 20-2-1631 693 Popck Epckes a) Hessel, c. Eesterga 19-3-1643 b) Epcke, c. Eesterga 19-10-1645 c) Mein, c. Eesterga 19-9-1647 d) Meinck, c. Eesterga 10-6-1649 768 Marten Willems, d. 1711 769 Grietje Jochems, d. 1713 a) Willem, see 384 770 Teake Dirks 771 Pierke Hanses a) Ruyrtie (Ruurdje), see 385 772 WISMAN, Johannes Hermani, minister, b. IJsselham ca 1622, d. Leeuwarden May 1719, m. (1) (3rd proclamation Heerenveen 1-1-1660 juffrouw Hendrina) m. (3) (ondertrouw gerecht Leeuwarden 16-10-1686 Donia Jacobi Scholl), m. (2) Bolsward 18-9-1662 773 SIERSMA, Hilckien, c. Leeuwarden 26-2-1640 a) Gisbertus, c. Bolsward 22-10-1665 b) Jacobus, c. Bolsward 14-7-1674 774 Jelte Lolckes, m. Lutkewierum 11-6-1671 775 Tjarckjen Heeres a) Mincke, c. Lutkewierum 1-2-1674, see 387 796 RHEENSTRA (RIENSTRA), Sible Idses, b. ca 1635, m. Lutkewierum 8-7-1659 797 HERINGA, Antie Franses a) Frans, c. Lutkewierum 26-7-1660 b) Foekje, c. Lutkewierum February 1662 (doopheffer Ids Sibles Reenstra, bestevader) c) Sibbeltje, c. Oosterend 20-9-1663 d) Antie, c. Oosterend 10-9-1665 e) Hebeltie?, c. Oosterend 31-3-1667 798 GOSLINGA, Claes Annes, m. 799 TEPPEMA, Naanck Baukes a) Bauck, see 399 934 Romke Heins, probably Mennonite (doopsgezind), d. Jelsum 1671 or 1672 but before 24-2-1672, m. 935 Jetske Harings, d. after 24-2-1672 a) Hiltje, b. 1660, see 467 b) Haring, b. 1664 c) Dieuwke, b. 1668 d) Sytske (Syttje), b. 1671 936 Klaas Sierds, m. 937 Martjen Sjoerds a) Sierd, c. Oostermeer 7-7-1672 938 Wopke Fokkes, m. 939 Froukjen Hinnes a) Grietje, c, Opeinde 24-12-1676, see 469 b) Halbe, c. Opeinde 21-3-1680 c) Hinne, c. Opeinde 7-3-1686, m. (banns) Oudega 30-5-1713, m. (2) (banns) Oudega 6-4-1737 Fintje Willems d) Tjitske, c. Opeinde 10-3-1689, m. Goitsen Linses 980 Entje Tietes, b. ca 1660, m. Hommerts 21-1-1683 981 Ytske Euwes a) Tiete, see 490 992 Tomas Gooyes, b. ca 1645, m. Oldeboorn 20-2-1670 993 Rinske Sjoerds a) Gerben, see 496 1000 Hotze Tettes, b. Warniahuizen ca 1660, m. 1001 Antsje NN, b. ca 1655 a) Tette, see 500 b) Douwe c) Taecke d) Wouter e) Reitze 1002 Tomas Tjeerds, d. Harlingen 11-12-1704, m. 1003 Richtje Sijmens, d. Oldeboorn ca 1703 a) Aaltje, see 501 1008 DYCKSTRA, Romke Johannes, b. ca 1662, d. pre 15-11-1745, owned houses #125 and #275 in Joure in 1731, m. Joure 4-7-1687 1009 Grietje Wopckes a) Wybren, see 504 b) Wopke, m. (1) Joure 17-1-1723 Sjoerdtie Meines, m. (2) St. Johannesga 17-9-1747 Trijntje Sjoerds 1010 Cornelis Carstes, m. (1) Souk Alberts, m. (2) Doniawerstal 21-2-1666 1011 Wimke Jacobs a) Siouck, c. Joure 28-1-1687 b) Janke, c. Joure 11-5-1690, see 505
Generation 11
1386 Epcke Tietes 1387 Nies Jouckes a) Popck, see 693 b) Tietie c) Gatske 1544 WISMAN, Hermanus Jacobs, b. Osnabruck ca 1590, minister, d. Kortezwaag 12-8-1648, m. ca 1620 1545 VOSKUYL, Eva, b. ca 1590 a) Johannes, see 772 1546 SIERSMA, Gysbert Sierks, b. ca 1608, d. Bolsward 1681 (?), m. (2) Bolsward 3-6-1646 Sibilia Boterpot, m. (3) Schettens December 1674 Gezina Broersma, m. (1) Leeuwarden 1-8-1630 1547 MOLLEMA, Jeltie Fockes, b. ca 1607, bd. Lutkewierum 4-11-1642 a) Hilckien (Helena), c. Leeuwarden 26-2-1640, see 773 b) Antie, c. Leeuwarden 7-11-1641 1592 RIENSTRA (REENSTRA), Ids Sibles, b. ca 1590, d. 9-11-1670, m. 1593 FOPMA, Foekel Hessels a) Sible, see 796 b) Sjoerd 1594 HERINGA, Frans Gosses, m. 1595 LYCKLAMA, Sibbeltje Bonnes a) Antie, see 797 2000 Tette Doekes, b. Oldeboorn ca 1630, d. after 1683 2001 Taeckje Hotzes (ook mogelijk Sybrens) a) Sytze, m. Oldeboorn 5-1-1679 Antje Douwes b) Hotze, see 1000 c) Doecke, m. Oldeboorn 30-3-1684 Anders Claesen d) Haantje, m. Oldeboorn 19-3-1682 Foke Limmes 2016 DYCKSTRA, Johannes Jelles, m. (1) Doniawerstal 8-5-1651 Janthien Edes Holstra, m. (2) Doniawerstal 2-5-1660 2017 Tryntje Wybes, possibly first married to Wybe Hylckes Peekema from first marriage a) Jelle b) Johannes from second marriage c) Romke, see 1016 d) Walte e) Jurjen
Generation 12
2774 Joucke Jouckes 2775 Fem Mirx a) Nies, see 1387 3090 VOSKUYL, Johannes, minister a) Eva, see 1545 3092 SIERSMA, Sierck Fongers, b. Amsterdam May 1584, d. pre 1636, m. 3093 LAECKWAERT, Trijntje Gysberts, d. pre 1636 a) Gysbert, see 1546 3184 REEN (RHEENSTRA), Sible Idts, b. ca 1550, d. Lutkewierum 31-1-1610, m. 3185 REEN, Antke Watzes, b. ca 1563, d. Lutkewierum 15-2-1613 a) Syeurdt, d. Rien 19-10-1624 b) Thyaerdt, d. Rien 5-7-1644, bd. Lutkewierum c) Johannes, d. Rien 2-11-1624, bd. Lutkewierum d) Lomck e) Watze, d. Rien 1-11-1651, bd. Lutkewierum, m. Trijntje Ielles f) Ids, see 1592 g) Tryncke, d. before 5-5-1614 h) Hessel, d. Rien 23-6-1667, m. Ycke Tiepkes Ypma 3186 ANSTA, Hessel Jelles, m. 3187 FOPMA, Jeeslick Jelderts a) Foekel, see 1593 3188 HERINGA, Gosse Watzes 3189 BOCKEMA, Antke Franses a) Frans, see 1594 4000 Doecke Ydes, b. Joure, d. Oldeboorn before 7-5-1663 4001 Mints (Mincke) Wolters a) Tette, see 2000 b) Rints c) Eede d) Wolter e) Tjeerd f) Aucke 4032 Jelle Johannes, b. ca 1600 (perhaps Ouwsterhaule), m. Haskerland 1-5-1628 4033 Hylck Wybrens a) Johannes, see 2016 4034 HENTINGA, Wybren Romkes, m. Teroele 13-3-1636 4035 HETTINGA, Wytske Waltes a) Trijntje, see 2017
Generation 13
6184 SIERSMA, Fonger Siercx, b. ca 1555, d. Alkmaar 5-10-1635, buried Alkmaar 9-10-1635, m. (2) September 1590 Tryn Jacobs, m. (3) April 1596 Magdalena Claeses van der Male, m. (4) Maritgen Simens van Veen, m. (5) Griet Jans, m. (1) ca 1583 6185 Anna Gerrijts, d. Amsterdam May 1587 a) Sierck, see 3092 6368 Ids Herckes a) Sible, see 3184 6370 RHEEN, Watthie Hessels, b. ca 1510 6371 Tryn Tiardts a) Antke, see 3185 8000 Ede Doekes a) Doecke, see 4000 8070 HETTINGA, Walte Benedictus, b. ca 1571, bd. Teroele 26-3-1623
Generation 14
12368 SIERSMA, Sierck Fongers, b. ca 1520, d. pre 1582, sollicitor, m. 12369 Baaff Folkerts a) Fonger, see 6184 12740 TOE REEN, Hessel Lolckes 12741 Sibbeltje a) Watthie (Watze), see 6370 16140 Benedix (Benedictus) Waltes, b. ca 1541 16141 NN Aedes Rinalda a) Walte, see 8070
Generation 15
24736 SIERSMA (SIJRCXMA), Fonger Sijrcks, b. ca 1495, d. pre 1546, m. 24737 Agniet Abbes a) Sierck, see 12368 32280 VAN HETTINGA, Walta Benedix, b. ca 1511, d. 1560 32281 Dieuwer a) Benedix, see 15=6140
Generation 16
49472 Sijrick Fongers, b. ca 1470, d. pre 1546, m. (1) NN, m. (2) Rints, widow of Pier Gerlofs 49474 Abbe Gerlofs a) Fonger, see 24736 64560 VAN HETTINGA, Benedictus Epes, m. 64561 TJESSEMA VAN SOLCKEMA, Bernu Aebesdr a) Walta, see 32280
Generation 17
129120 VAN HETTINGA, Epe Tietes 129121 VAN HOMMEMA, Jel Hommes a) Benedictus, see 64560 129122 TJESSEMA VAN SOLCKEMA, Aebe 129123 GABBINGA, NN Rommerts a) Bernu, see 64561
Generation 18
258240 VAN HETTINGA, Tiete Idzerts, b. ca 1413, d. 1442, m. 258241 OCKINGA, Ethecke Epesdr a) Epe, see 129120 258242 VAN HOMMEMA, Homme 258243 VAN HARINCXMA DONIA, Ymck Haringhsdr a) Jel, see 129121
Generation 19
516480 VAN HETTINGA, Idzard Tietes a) Tiete, see 258240 516482 OCKINGA, Epe 516483 FOPPINGA, Trijntje Hessels a) Ethecke, see 258241 516486 VAN DONIA THOE HEEG, Haringh 516487 Jelck a) Ymck, see 258243
Generation 20
1032964 OCKINGA, Lolle 1032965 CAMSTRA, Bauck Takodr a) Epe, see 516482 1032966 FOPPINGA, Hessel 1032967 Rixt a) Trijntje, see 516483
Generation 21
2065930 CAMSTRA, Taeke Pieters a) Bauck, see 1032965 Thanks to: Hermen Dorenspleet Roelof Varkevisser Dan Sinema Adrie van Unen-Raadersma Jelle Hofstra Jac. Boschma J. Althuisius-van der Kooy Romkema forebears Roelof van Otten Jaap Groen Beinema forebears Margreet Jan Rienstra Klaas Bijlsma van der Lende dutchman@telus.net Jenny Beun-Bosma Sandra de Vries Gert van Sluis Jan Huizinga Van der Wal forebears Simon Wierstra Forebears of Romkje Wopkes Pieter Nieuwland collection Tietjerksteradeel, Friesland