Updated to  February 10, 2016.  Additions and corrections should be sent to ahofstee@sympatico.ca

Heidinga

Generatie 1 1. HEIDINGA, levend Generatie 2 2 HEIDINGA, levend 3 TERPSTRA, levend Generatie 3 4 HEIDINGA, Marten, geb. Drachten 21-5-1920, overl. Brampton, Ontario, Canada 28-9-2001, tr. Leeuwarden 22-10-1945 5 STIENSTRA, Wijtske Jans, geb. Middelstum, Groningen 2-4-1924 zie: http://members.chello.nl/~a.stienstra/stienstra/HZ000333.HTM 6 TERPSTRA, levend 7 VISSER, levend Generatie 4 8 HEIDINGA, Tjibbe, geb. Opsterland 3-4-1885, overl. Leeuwarden 3-7-1970, tr. Opsterland 4-6-1908 9 BOONSTRA, Hendrikje, geb. Ureterp 10-3-1887, overl. Leeuwarden 15-12-1967 10 STIENSTRA, Jan Hendriks, geb. Huins 18-9-1894, leraar, overl. Leeuwarden 26-9-1982, tr. Achtkarspelen 11-5-1922 11 BULTHUIS, Antje, geb. Het Bildt 29-10-1901, overl. Leeuwarden 27-11-1980 bron Bulthuis: Fokke Zwaan: http://home.planet.nl/~fokke.zwaan/home.html 12 TERPSTRA, Jelle Rients, geb. Minnertsga 15-3-1885, overl. Minnertsga 8-9-1959, tr. Barradeel 27-5-1920 13 VAN KEIMPEMA, Klaaske Gerbens, geb. Sexbierum 21-12-1894, overl. Tzummarum 21-2-1976 14 VISSER, Jan Annes, geb. Rinsumageest 5-6-1904, overl. Broeksterwoude 25-3-1982 15 WOLTERS, Akke Sietses, geb. Broeksterwoude 2-9-1909, overl. Broeksterwoude 24-1-1997 Generatie 5 16 HEIDINGA, Hedde Martens, geb. Ureterp 12-2-1854, overl. Ureterp 30-7-1930, tr. Smallingerland 22-5-1880 17 DE JONG, Antje Tjibbes, geb. Drachten 6-9-1855, overl. Ureterp 1-5-1934 a) Marten, geb. Smallingerland 30-8-1882 b) Tjibbe, zie 8 c) Janke, geb. Smallingerland 26-2-1888 d Hendrik, geb. Smallingerland 21-12-1890 e) Harmen, geb. Smallingerland 9-1-1894 18 BOONSTRA, Oene Pieters, geb. Opsterland 6-2-1852, overl. Ureterp 8-4-1923, tr. (2) Opsterland 3-6-1904 Jinke Piepstra, tr. (1) Opsterland 12-6-1880 19 VAN DER HEIDE, Sytske Willems, geb. Tietjerksteradeel 23-9-1861, overl. Opsterland 13-6-1899 a) Pieter, geb. Opsterland 3-10-1880 b) Aurelia, geb. Opsterland 14-6-1884 c) Hendrikje, zie 9 d) Aaltje, geb. Opsterland 2-3-1890 e) Sibbeltje, geb. Opsterland 14-6-1893 f) Willem, geb. Opsterland 22-11-1897 20 STIENSTRA, Hendrik Klazes, geb. Weidum 4-3-1856, arbeider, boer, woont Huins, Boxum, Hijlaard en Tzum, overl. Huizum 14-1-1944, tr. Baarderadeel 26-5-1883 21 LANGHOUT, Yfke Joris, geb. Welsrijp 3-9-1861, overl. Tzum 13-2-1930 a) Klaas, geb. Baarderadeel 26-7-1884 b) Akke, geb. Baarderadeel 19-9-1885 c) Akke, geb. Baarderadeel 14-10-1887 d) Joris, geb. Baarderadeel 20-7-1889 e) Iefke, geb. Baarderadeel 24-4-1891 f) Jan, geb. Baarderadeel 20-5-1893 g) Jan, geb. Baarderadeel 18-9-1894 h) Jacob, geb. Baarderadeel 30-7-1896 22 BULTHUIS, Pieter Jurjens, geb. Achtkarspelen 23-8-1876, tr. Haskerland 16-5-1901 23 VENINGA, Wijtske, geb. Dantumadeel 3-12-1878 a) Antje, b. Het Bildt 29-10-1901, d. Leeuwarden 27-11-1980 24 TERPSTRA, Rients Jelles, geb. Barradeel 6-8-1856, overl. Barradeel 20-12-1926, tr. Barradeel 11-9-1880 25 YPMA, Trijntje, geb. Barradeel 2-6-1854, overl. Barradeel 13-12-1942 a) Jelle, zie 12 26 VAN KEIMPEMA, Gerben Harmens, geb. Barradeel 21-12-1848, overl. Barradeel 15-1-1940, tr. Barradeel 23-5-1874 27 ZOON, Trijntje Tjibbes, geb. Franekeradeel 11-4-1852, overl. Barradeel 18-10-1913 a) Harmen, geb. Barradeel 20-4-1875 b) Sytske, geb. Barradeel 7-12-1876 c) Tjibbe, geb. Barradeel 19-3-1879 d) Keimpe, geb. Barradeel 6-10-1882 e) Eise, geb. Barradeel 3-4-1884 f) Sytske, geb. Barradeel 2-2-1886 g) Oets, geb. Barradeel 22-1-1888 h) Baukje, geb. Barradeel 1-6-1890 i) Eise, geb. Barradeel 22-6-1892 j) Klaaske, geb. Barradeel 21-12-1894, zie 13 k) Simontje, geb. Barradeel 25-3-1897 28 VISSER, Anne Jans, geb. Dantumadeel 20-10-1881, tr. Dantumadeel 2-4-1904 29 MONSMA, Ynskje Oeges, geb. Dantumadeel 9-1-1883 a) Jan, geb. Rinsumageest 5-6-1904, overl. Broeksterwoude 25-3-1982, zie 14 30 WOLTERS, Sytze Eelkes, geb. Dantumadeel 29-10-1884, overl. Dokkum 1-5-1973, tr. Dantumadeel 17-5-1906 31 POSTMA, Maaike Tjallings, geb. Dantumadeel 20-1-1886 a) Akke, geb. Broeksterwoude 2-9-1909, overl. ald. 24-1-1997, zie 15
Generatie 6
32 HEIDINGA, Marten Heddes, geb. Opsterland 20-1-1820, overl. Opsterland 21-7-1890, tr. Opsterland 21-5-1853 33 JONGSMA, Janke Sybrens, geb. Ferwerderadeel 7-10-1831, overl. Opsterland 8-8-1901 a) Hedde, geb. Ureterp 12-2-1854, zie 16 34 DE JONG, Tjibbe Hendriks, geb. Olterterp 28-1-1823, overl. Opsterland 7-1-1901, tr. Smallingerland 28-4-1854 35 VISSER, Doetje Harmens, geb. Gorredijk 7-6-1832, overl. Smallingerland 28-1-1914 a) Antje, geb. Drachten 6-9-1855, zie 17 b) Hendrik, geb. Smallingerland 28-12-1857, overl. ald. 26-5-1895 c) Harmen, geb. Smallingerland 6-10-1861, overl. ald. 26-11-1861 d) Harmen, geb. Smallingerland 8-9-1863 e) Aaltje, geb. Smallingerland 3-8-1868 36 BOONSTRA, Pieter Jans, geb. Opsterland 4-6-1821, overl. Opsterland 17-6-1906, tr. Opsterland 21-4-1845 37 HIETKAMP, Hendrikje Harmens, geb. Smallingerland 13-7-1823, overl. Opsterland 5-2-1893 a) Jan, geb. Opsterland 15-7-1842 (onecht?) b) Sibbeltje, geb. Opsterland 8-9-1844, overl. ald. 3-4-1934 (onecht?) c) Johanna, geb. Opsterland 23-4-1847, overl. ald. 10-9-1878 d) Harmen, geb. Opsterland 13-10-1849, overl. ald. 5-2-1871 e) Oene, zie 18 f) Aldert, geb. Opsterland 18-10-1854 g) Johannes, geb. Opsterland 11-6-1857 h) Gialt, geb. Opsterland 6-1-1860, overl. ald. 13-1-1860 i) Gjalt, geb. Opsterland 6-5-1864, overl. ald. 13-2-1866 38 VAN DER HEIDE, Willem Douwes, geb. Oenkerk 20-10-1814, overl. Opsterland 31-10-1888, tr. Tietjerksteradeel 25-5-1871 39 BLEEKER, Aurelia Sytzes, geb. Tietjerksteradeel 21-4-1833 a) Jitze, geb. Opsterland 30-9-1855 (kind erkend bij huwelijk van ouders) b) Sytske Bleeker, geb. Opsterland 16-10-1858, overl. ald. 22-11-1860 c) Sijtske, zie 19 40 STIENSTRA, Klaas Jacobs, geb. Deinum 22-3-1823, woont Jorwert, Beers en Deinum, overl. Deinum 11-6-1899, tr. Baarderadeel 10-5-1849 41 BULTJE, Johanna, geb. Luxwoude 4-11-1818, overl. Deinum 9-10-1874 a) Jacob, geb. Baarderadeel 21-7-1849 b) Grietje, geb. Baarderadeel 3-8-1851 c) Beerend, geb. Baarderadeel 14-9-1853 d) Jan, geb. Baarderadeel 4-3-1856 e) Hendrik, zie 20 f) Trijntje, geb. Baarderadeel 26-4-1859 42 LANGHOUT, Joris Klazes, geb. Franakeradeel 5-3-1830, overl. Hennaarderadeel 17-3-1907, tr. Franeker 18-5-1856 43 LEEN, Akke Pieters, geb. Hennaarderadeel 30-9-1833, overl. Baarderadeel 27-11-1912 a) Pieter, geb. Franekeradeel 13-10-1857, overl. ald. 16-3-1862 b) Dieuwke, geb. Hennaarderadeel 6-10-1859, overl. ald. 7-10-1859 c) Yfke, zie 21 d) Pieter, geb. Hennaarderadeel 1-9-1864, overl. ald. 14-2-1905 e) Jan, geb. Hennaarderadeel 26-7-1870, overl. ald. 19-2-1871 f) Trijntje, geb. Hennaarderadeel 26-7-1870, overl. ald. 22-2-1893 g) Jan, geb. Hennaarderadeel 17-12-1874, overl. ald. 30-7-1883 44 BULTHUIS, Jurjen Nannings, geb. Achtkarspelen 19-3-1846, overl. Achtkarspelen 7-1-1923, tr. Achtkarspelen 25-5-1871 45 DE VRIES, Hiltje Gerrits, geb. Achtkarspelen 20-12-1847, overl. Achtkarspelen 13-4-1928 a) Nanning, geb. Achtkarspelen 11-5-1873 b) Geeske, geb. Achtkarspelen 14-1-1875 c) Pieter, zie 22 d)) Antje, geb. Achtkarspelen 5-8-1878 f) Jakob, geb. Achtkarspelen 6-5-1880 g) Dieuwke, geb. Achtkarspelen 18-8-1881 h) Yme, geb. Achtkarspelen 30-5-1884, overl. ald. 31-5-1884 i) Trijntje, geb. Achtkarspelen 30-5-1884, overl. ald. 3-6-1884 j)Yme, geb. Achtkarspelen 7-12-1886, overl. ald 2-10-1914 k) Trijntje, geb. Achtkarspelen 18-12-1888 l) Wyke, geb. Achtkarspelen 19-7-1892 m) Jakobje, geb. Achtkarspelen 11-10-1895 46 VENINGA, Gerrit Johannes, geb. Tietjerksteradeel 21-3-1849, arbeider, koemelker, overl. Dantumadeel 13-12-1933, tr. Bergum 15-5-1875 47 VAN DER WAL, Antje Fokkes, geb. Veenwouden 13-9-1850, boerenmeid, overl. Veenwouden 23-7-1926 a) levenloos zoon, Dantumadeel 14-2-1876 b) Wytske, geb. Dantumadeel 14-3-1877, overl. ald. 17-2-1878 c) Wytske, zie 23 d) Johannes, geb. Dantumadeel 25-8-1881 e) Fokke, geb. Dantumadeel 25-2-1884 f) Ymkje, geb. Dantumadeel 18-1-1889 g) Sybe, geb. Dantumadeel 16-7-1891 bron: Veninga familie: Jan Veeninga jan-hilda@planet.nl 48 TERPSTRA, Jelle Rientses, geb. Oosterbierum 30-8-1810, ged. ald. 30-9-1810, boerenknecht, overl. Barradeel 12-1-1890, tr.. Barradeel 15-5-1841 49 KOOISTRA, Aafke Fokkes, geb. Minnertsga 29-9-1815, overl. Barradeel 20-1-1870 a) Doutje, geb. Barradeel 29-1-1842 b) Rients, geb. Barradeel 28-3-1843, overl. Barradeel 1-4-1844 c) Rients, zie 24 50 YPMA, Pylger (Pielger) Sakes, geb. Jorwerd 13-5-1822, overl. Barradeel 11-10-1890, tr. Baarderadeel 8-5-1850 51 DE VRIES, Aukje (Akje) Willems, geb. Beers 9-3-1827, overl. Barradeel 15-3-1920 a) Roelofje, geb. Baarderadeel 23-5-1851 b) Trijntje, zie 25 c) Willemke, geb. Baarderadeel 10-3-1859 d) Saakje, geb. Baarderadeel 13-11-1862 e) Sake, geb. Baarderadeel 7-12-1865 52 VAN KEIMPEMA, Harmen Gerbens, geb. Het Bildt 27-3-1817, overl. Barradeel 27-6-1858, tr. Barradeel 16-5-1846 53 DOUMA, Baukje Eelkes, geb. Franeker 22-8-1822, overl. Barradeel 24-1-1857 bron: http://members.shaw.ca/tromps/gedcom/ancg08.htm a) Eelke, geb. Barradeel 18-10-1847, overl. Leeuwarden 30-5-1900 b) Gerben, zie 26 c) Keimpe, geb. Barradeel 9-1-1856 54 ZOON, Tjibbe (Tjebbe) Folkerts, geb. Franeker 1-3-1823, kooltjer, overl. Barradeel 13-2-1871, tr. Franekeradeel 17-5-1851 55 TOLSMA, Sijtske (Zytske) Oedses, geb. Ried 25-2-1829, dienstmeid, overl. Barradeel 27-1-1909 a) Trijntje, zie 27 b) Klaaske, geb. Barradeel 20-3-1855 c) Simontje, geb. Barradeel 11-10-1858 d) Joukje, geb. Barradeel 19-4-1864 e) Oeds, geb. Barradeel 12-11-1866 56 VISSER, Jan Sikkes, geb. Dantumadeel 21-9-1843, overl. Dantumadeel 27-1-1918, tr. Dantumadeel 4-6-1868 57 HAAKMA, Baukje Johannes, geb. Dantumadeel 14-8-1844, overl. Dantumadeel 25-5-1919 a) Feikje, geb. Dantumadeel 6-8-1869 b) Johannes, geb. Dantumadeel 22-7-1871, overl. ald. 11-2-1920 c) Harmke, geb. Dantumadeel 22-12-1873 d) Antje, geb. Dantumadeel 24-1-1876 e) Sikke, geb. Dantumadeel 23-10-1878 f) Anne, zie 28 g) Sjoerd, geb. Dantumadeel 30-3-1885 h) Tjitske, geb. Dantumadeel 25-7-1888 58 MONSMA, Oege Hermanus, geb. Dantumadeel 24-11-1837, onecht kind, overl. Dantumadeel 30-8-1927, tr. Dantumadeel 16-5-1864 59 VISSER, Akke Bienses, geb. Dantumadeel 1-8-1840, overl. Dantumadeel 24-5-1912 a) Dirk, geb. Dantumadeel 15-1-1865, overl. ald. 1-2-1865 b) Grietje, geb. Dantumadeel 15-1-1865, overl. ald. 29-5-1865 c) Dirk, geb. Dantumadeel 4-3-1866, overl. ald. 6-3-1878 d) Biense, geb. Dantumadeel 2-9-1867, overl. ald. 2-8-1928 e) Jan, geb. Dantumadeel 11-12-1868, overl. Tietjerksteradeel 14-12-1939 f) levenloos dochter, Dantumadeel 30-6-1870 g) Grietje, geb. Dantumadeel 30-5-1871 h) Lijsbert, geb. Dantumadeel 24-9-1873 i) Hendrikje, geb. Dantumadeel 27-3-1875, tr. Dantumadeel 21-5-1898 Jouw Kooistra j) Pieter, geb. Dantumadeel 16-1-1877, overl. ald. 19-6-1878 k) Ynskje, geb. Dantumadeel 3-7-1879, overl. ald. 13-4-1881 l) Dirk Pieter geb. Dantumadeel 3-7-1879, overl. ald. 31-12-1879 m) levenloos dochter, Dantumadeel 8-9-1880 n)Ynskje, geb. Dantumadeel 14-9-1881, overl. ald. 27-9-1881 o)Ynskje, zie 29 60 WOLTERS, Eelke Dirks, geb. Broeksterwoude 27-12-1853, overl. Akkerwoude 12-6-1924, tr. Dantumadeel 7-6-1877 61 VISSER, Akke Sikkes, geb. Akkerwoude 6-1-1853, overl. Akkerwoude 14-7-1905 a) Dirk, geb. Dantumadeel 25-5-1878 b) Sikke, geb. Dantumadeel 6-9-1881 c) Sytze, zie 30 d) Feikje, geb. Dantumadeel 18-9-1889 62 POSTMA, Tjalling Jurjens, geb. Veenwouden 6-3-1854, overl. De Valom 10-2-1920, tr. Dantumadeel 20-1-1876 63 VAN DER MEER, Geertje Johannes, geb. Murmerwoude 30-9-1854, overl. Dantumadeel 16-12-1923 a) Jurjen, geb. Dantumadeel 29-4-1877 b) Maaike, zie 31
Generatie 7
64 HEIDINGA, Hedman (Hedde) Jans, geb. Ureterp 11-11-1791, schaapsherder, overl. Opsterland 17-3-1860, tr. Opsterland 27-4-1815 65 VAN DER VEEN, Hinke Martens, geb. in de Rottevalle onder't behoor van Noorderdrachten 26-3-1791, ged. Rottevalle 20-6-1791, overl. Opsterland 3-12-1855 a) Jan, geb. Opsterland 18-8-1815, overl. Opsterland 19-8-1815 b) Ettje, geb. Opsterland 21-7-1816, overl. Opsterland 13-8-1816 c) Jan, geb. Opsterland 3-8-1817, tr. Smallingerland 16-5-1838 Grietje Sietes van der Wal d) Marten, zie 32 e) Jannes, geb. Smallingerland 11-3-1823, overl. Opsterland 5-5-1902 f) Attje, geb. Opsterland 12-11-1825, overl. Opsterland 5-2-1908, tr. Opsterland 13-5-1852 Bastiaan Aukes de Jong g) Edze, geb. Opsterland 16-1-1829, tr. Opsterland 1-5-1858 Akke Fokkes de Haan 66 JONGSMA, Sybren Eelkes, geb. Ureterp 31-1-1802, ged. ald. 21-3-1802, overl. 7-11-1864, tr. (2) Opsterland 12-3-1835 Geertje Riekeles Wilpstra, tr. (1) Opsterland 1-6-1826 67 BOERKE, Janke Sybrens, geb. Ureterp 31-12-1806, ged. ald. 8-2-1807, overl. Ferwerd 8-10-1831 (op hun schip), registratie ook in Opsterland (zelfde dag), akte van overlijden op zelfde dag te Ferwerderadeel a) Kornelis, geb. Opsterland 22-12-1826, overl. Opsterland 27-8-1896 b) Eelke, geb. Opsterland 15-8-1829 c) Janke, zie 33 68 DE JONG, Hendrik Hendriks, geb. Lippenhuizen 11-5-1782, ged. ald. 9-6-1782, overl. Olterterp 16-3-1836, tr. Boornbergum 27-5-1804 69 VAN DER BURG, Aaltje Jans, geb. Boornbergum 30-1-1783, ged. ald. 23-2-1783, boerin, j.d. van Beetsterzwaag, overl. Olterterp 22-3-1838 Aangenomen familienaam 1811 Jong, Hendrik Hendriks de, Zuiderdrachten no. 57 k. Jan 6, Gooitske 3, Aukjen 1 NB Vader Hendrik Hendriks nog in leven te Lippenhuizen de vader heeft in Ops. voor fam. naam aangenomen de Jong (zie Lippenhuizen fol.58v) a) Jan, geb. Zuiderdrachten 14-11-1805, ged. Drachten 8-12-1805, overl. Smallingerland 20-5-1873 b) Gooitske, geb. Zuiderdrachten 5-12-1807, ged. Drachten 3-1-1808 c) Aukje, geb. Zuiderdrachten 11-2-1810, ged. Drachten 11-3-1810, overl. Smallingerland 4-9-1868 d) Tjitske, geb. Drachten 26-10-1812, overl. Smallingerland 4-6-1814 e) Hendrik, geb. Ureterp 9-5-1815 f) Joukje, geb. 1818, overl. Smallingerland 8-1-1853, tr. Opsterland 7-5-1842 Marten Hendriks Vissia g) Tjitske, geb. Opsterland 7-7-1820, overl. Opsterland 14-2-1898 h) Tjibbe, zie 34 i) Janke, geb. Opsterland 15-10-1827, overl. Smallingerland 11-4-1886 70 VISSER (VISSCHER), Harmen Durks, geb. Zuiderdrachten 7-2-1792, ged. Drachten 4-3-1792, overl. Opsterland 13-2-1879, tr. (1) Smallingerland 29-9-1815 Bontje Pieters de Vries, tr. (2) Opsterland 24-5-1821 71 BAKKER, Antje Hendriks, geb. Gorredijk 14-9-1797, overl. Opsterland 26-6-1834 uit eerste huwelijk a) Hiltje, geb. Ureterp 2-8-1816, overl. Opsterland 19-6-1895 uit tweede huwelijk b) Durk, geb. Opsterland 3-5-1822, overl. ald. 24-3-1823 c) Hendrik, geb. Opsterland 24-4-1824, overl. ald. 2-6-1824 d) Doetje, geb. Opsterland 20-11-1825, overl. ald. 5-6-1827 e) Durk, geb. Opsterland 3-1-1828, overl. Smallingerland 15-2-1928 f) Hendrik, geb. Opsterland 1-9-1829, overl. Ooststellingwerf 7-9-1855 g) Doetje, zie 35 h) Oene, geb. Opsterland 2-3-1834, overl. ald. 10-9-1834 72 BOONSTRA, Jan Pieters, geb. Siegerswoude 9-3-1792, ged. ald. 15-4-1792, overl. Opsterland 2-6-1869, tr. Ureterp 28-12-1815 73 TERPSTRA, Johantje Johannes, geb. Ureterp 2-12-1789, veenbaas dochter, koemelkster, overl. Opsterland 5-5-1873 a) Oene, geb. Opsterland 25-1-1816, overl. ald. 7-7-1870 b) Johannes, geb. Opsterland 18-8-1817, overl. ald. 7-1-1895 c) Grietje, geb. Opsterland 3-6-1819, overl. ald. 8-10-1877 d)) Pieter, zie 36 e) Heinse, geb. Opsterland 4-6-1823, overl. ald. 10-1-1891 f) Jitske, geb. Opsterland 20-4-1825, overl. ald. 10-11-1894 g) Albert, geb. Opsterland 5-3-1827, overl. ald. 24-4-1907 h) Jan, geb. Opsterland 20-8-1829, overl. ald 30-3-1909 i) Fokjen, geb. Opsterland 25-11-1831, overl. ald. 28-12-1901 74 HIETKAMP, Harmen Alderts, geb. Donkerbroek 13-2-1796, ged. ald. 28-2-1796, overl. de Wilp, gem. Marum, Groningen 18-9-1847, tr. Beetsterzwaag 19-1-1816 75 DE JONG, Sibbeltje Folkerts, geb. Oudega 17-9-1797, ged. ald. 29-10-1797, overl. de Wilp 3-8-1874 a) Aaltje, geb. Smallingerland 15-2-1818, overl. ald. 28-11-1870 b) Aldert, geb. Smallingerland 11-7-1820, overl. Dantumadeel 17-10-1900 c) Hendrikjen, zie 37 d) Folkert, geb. Smallingerland 8-4-1826, overl. ald. 21-7-1832 e) Fetje, geb. Smallingerland 3-1-1829, overl. ald. 16-7-1832 f) Gjalt, geb. Smallingerland 26-5-1832 g) Folkjen, geb. Smallingerland 16-4-1838, overl. ald. 28-1-1841 h) Folkjen, geb. Smallingerland 5-4-1841 76 VAN DER HEIDE, Douwe Hendriks, geb. Oenkerk ca 1769, overl. Tietjerksteradeel 14-4-1833, tr. Oenkerk 14-5-1797 77 LEEGSMA (LIEKSMA, LEEKSMA), Maaike Willems, geb. Bergum ca 1778, overl. Tietjerksteradeel 5-7-1858 a) Attje, geb. Oenkerk 17-2-1798, ged. ald. 11-1-1801, overl. ald. 25-6-1855, tr. Tietjerksteradeel 18-5-1822 Jan Geerts Duursma b) Ruurdtje, geb. Oenkerk 12-2-1801, ged. ald. 30-1-1802, overl. ald. 11-7-1839, tr. Tietjerksteradeel 8-6-1824 Jonas Annes Ritsma c) Jitske, geb. Oenkerk 23-1-1805, ged. ald. 28-7-1805, overl. Rijperkerk 28-12-1884, tr. Tietjerksteradeel 3-9-1829 Gerrit Lolkes Wesselius d) Hendrik, geb. Oenkerk 1809, overl. Tietjerksteradeel 20-3-1858, tr. Tietjerksteradeel 28-3-1835 Marijke.Piers van der Let e) Willem, zie 38 f) Klaaske, geb. Tietjerksteradeel 31-1-1818, overl. ald. 20-3-1836 g) Jenze, geb. Tietjerksteradeel 21-1-1821, overl. ald. 30-11-1900 78 BLIKKER, (BLEEKER, BLEKER, BLEKKER), Sytze Pieters, geb. Oenkerk 12-5-1801, ged. Oenkerk 30-10-1802, overl. Tietjerksteradeel 19-9-1849, tr. Tietjerksteradeel 12-5-1827 79 VAN DER BERG, Aaltje Geerts, geb. Bergum November 1800 (akte van bekendheid), overl. Tietjerksteradeel 3-4-1854 a) Geert, geb. Tietjerksteradeel 26-2-1830, overl. ald. 27-10-1873 b) Aurelia, zie 39 c) Antje, geb. Tietjerksteradeel 9-6-1840 d) Berber, geb. Tietjerksteradeel 19-4-1844 80 STIENSTRA, Jacob Jochums, geb. Tirns 14-3-1782, boer te Deinum, overl. Weidum 16-12-1858, tr. Deinum 29-6-1806 81 FEITSMA, Trijntje Jans, geb. Deinum ca 1787, overl. Deinum 15-9-1834 a) Jochum, geb. Deinum 7-11-1806, ged. ald. 30-11-1806 b) Jan, geb. 1808, tr. Menaldumadeel 21-12-1831 Aaltje Tjibbes van der Veen c) Wyberen, geb. Menaldumadeel 13-12-1814, overl. ald. 2-10-1815 d) Wybren, geb. Menaldumadeel 15-7-1817, m. there 5-4-1869 Grietje Gerbens Miedema e) Trijntje, geb. Menaldumadeel 20-8-1820, d. Baarderadeel 13-9-1844 f) Klaas, zie 40 g) Sytske, geb. Menaldumadeel 22-10-1826, overl. ald. 20-3-1875, tr. ald. 27-3-1850 Hette Jans van Dijk h) Taeke, geb. Menaldumadeel 13-12-1829, tr. ald. 11-5-1864 Sikje Rienks Dijkstra 82 BULTJE, Berend Hindriks, geb. ca 1758, overl. Opsterland 20-6-1823, tr. Tjalleberd 28-2-1802 83 DE WILDE (WILD), Grietje Hendriks, geb. Giethoorn 3-10-1777, ged. ald. 12-10-1777, overl. Opsterland 25-4-1827 Aangenomen familienaam 1811 Bultje, Berend Hindriks, Luxwoude k. Hindrik 7, Jantje 9, Aaltje 4, Jakob 1/4 a) Jantje, geb. Luxwoude 14-1-1803, ged. Langezwaag 27-2-1803, overl. Opsterland 18-5-1884, tr. Opsterland 6-9-1827 Sybren Johannes Willes b) Hindrik, geb. Luxwoude 7-6-1804, ged. Langezwaag 8-7-1804, overl. Opsterland 1-11-1819 c) Jacob, geb. Luxwoude 7-6-1804, ged. Langezwaag 8-7-1804 d) Jacob, geb. Luxwoude 13-3-1806, ged. Langezwaag 27-4-1806 e) Aaltje, geb. Luxwoude 9-5-1808, ged. Langezwaag 19-6-1808, overl. Aengwirden 1-11-1880, tr. Opsterland 17-2-1831 Sieberen Pieters Mulder f) Hendrik, geb. Luxwoude 24-1-1810, ged. Tjalleberd 18-3-1810 g) Jacoba, geb. Aengwirden 15-12-1811 h) Hendrick, geb. Aengwirden 7-1-1815, overl. Aengwirden 12-3-1845 i) Johanna, zie 41 84 LANGHOUT, Klaas Hendriks, geb. Hylaard 3-3-1803, ged. ald. 27-3-1803, overl. Hennaarderadeel 16-4-1884, tr. (2) Franekeradeel 21-4-1849 Rigtje Tjerks Steenstra, tr. (1) Franekeradeel 4-7-1824 85 GRAAFSMA, Dieuwke Joris, geb. Midlum 23-2-1804, ged. ald. 25-3-1804, overl. Franekeradeel 16-10-1846 a) Hendrik, geb. Franekeradeel 19-4-1825, overl. Menaldumadeel 31-3-1902 b) Fettje, geb. Franekeradeel 31-1-1828, overl. Franeker 20-11-1863 c) Joris, zie 42 d) Jan, geb. Franekeradeel 9-6-1832, overl. ald. 17-8-1841 e) Romkjen, geb. Franekeradeel 23-6-1835, overl. Hennaarderadeel 17-10-1852 f) Trijntje, geb. Franekeradeel 27-9-1836, overl. ald. 24-7-1921 g) Klaaske, geb. Franekeradeel 17-12-1838, overl. ald. 7-10-1936 h) Aaltje, geb. Franekeradeel 17-12-1838 i) Doekele, geb. Franekeradeel 27-3-1841, overl. Hennaarderadeel 2-2-1900 j) Klaas, geb. Franekeradeel 27-3-1841 k) Dieuwke, geb. Franekeradeel 24-3-1844 86 LEEN, Pieter Reins, geb. Baard 17-5-1797, ged. ald. 15-6-1797, guardenier, landbouwer, overl. Welsrijp 11-12-1858, tr. Menaldum 30-5-1827 87 SCHUURMANS, Yfke Klazes, geb. Baijum 7-9-1801, ged. ald. 4-10-1801, overl. Baijum 29-1-1859 bron Leen familie: Klaas Leen: K.Leen@Ferwerderadiel.nl a) Akke, zie 43 b) Trijntje, geb. Hennaarderadeel 5-7-1836 88 BULTHUIS, Nanning Hendriks, ged. Middelstum, Groningen 19-12-1790, koopman, molenaar, overl. Achtkarspelen 7-5-1875, tr. (1) Grijpskerk 21-7-1817 Trijntje Luitiens Terpstra, tr. (2) Achtkarspelen 4-5-1833 Jantje Oebeles Sipma, tr. (3) Achtkarspelen 10-5-1845 89 DIJKSTRA, Geeske Jurjens, geb. Achtkarspelen 12-8-1823, naaister, overl. Achtkarspelen 24-10-1901 uit eerste huwelijk a) Hindrik, geb. ca 1816, tr. (1) Grijpskerk 26-8-1843 Hijlkje Klaasens Vlieg, tr. (2) Grijpskerk 4-6-1848 Tettje Fokkes Stulp b) Trijntje, geb. Grijpskerk september 1826, overl. ald. 26-10-1826 c) Trijntje, geb. Achtkarspelen 8-8-1831, overl. ald. 24-5-1902, tr. Achtkarspelen 15-5-1873 Sjoerd Brouwer uit tweede huwelijk d) Geeske, geb. Achtkarspelen 22-2-1834, overl. ald. 14-3-1897, tr. Achtkarspelen 15 5 1873 Wobbe Bouma e) Willem, geb. Achtkarspelen 15-5-1836, overl. ald. 21-10-1862 f) Jakob, geb. Achtkarspelen 2-8-1838, overl. Tietjerksteradeel 14-12-1909, tr. Rauwerderhem 12-2-1863 Eke Kornelis de Vries g) Klaas, geb. Achtkarspelen 7-10-1839, overl. Tietjerksteradeel 16-9-1903 h) Fredericus, geb. Achtkarspelen 11-4-1842, overl. ald. 10-8-1883, tr. Achtkarspelen 8-5-1880 Sytske van der Veen uit derde huwelijk i) Jurjen, zie 44 j) Dieuwke, geb. Achtkarspelen 24-11-1847, overl. ald. 17-7-1876, tr. Achtkarspelen 12-9-1874 Albert Bakkers k) Jacobje, geb. Achtkarspelen 7-3-1850, tr. Achtkarspelen 11-5-1877 Hendrik Roefstra l) Pieter, geb. Achtkarspelen 9-3-1852, overl. Schiermonnikoog 27-2-1916 m) Wijke, geb. Achtkarspelen 15-10-1854 n) Andries, geb. Achtkarspelen 23-12-1861 90 DE VRIES, Gerrit Andries, geb. Kuikhorne Achtkarspelen 25-10-1819, overl. Achtkarspelen 1-6-1850, tr. Dantumadeel 9-5-1847 91 TALMA, Antje Heines, geb. Dantumadeel 30-12-1817, overl. Achtkarspelen 23-5-1891, tr. (2) Achtkarspelen 7-6-1856 Pieter Oebles Wielinga a) Hiltje, zie 45 92 VENINGA, Johannes Sijbes, geb. Tietjerk 17-7-1804, ged. ald. 5-8-1804, boerenknecht, arbeider, overl. Tietjerk 26-9-1891, tr. Bergum 3-2-1838 93 VAN DER KOOI, Wijtske Jurjens, geb. Tietjerk 4-2-1817, arbeidster, overl. Tietjerksteradeel 19-2-1871 a) Sjoerdtje, geb. Tietjerksteradeel 8-7-1838 b) Akke, geb. Tietjerksteradeel 11-7-1840, overl. ald. 24-5-1934 c) Dieuwke, geb. Tietjerksteradeel 12-4-1842, overl. ald. 8-3-1928 d) Jurjen, geb. Tietjerksteradeel 25-3-1844 e) Gerrit, zie 46 f) Teunis, geb. Tietjerksteradeel 7-2-1855, overl. ald. 28-4-1873 g) Pieter, geb. Tietjerksteradeel 28-10-1857, overl. ald. 2-1-1940 h) Tjeerd, geb. Tietjerksteradeel 6-9-1861 94 VAN DER WAL, Fokke Thijssen, geb. Dantumadeel 14-1-1818, schipper te Veenwouden, overl. Dantumadeel 15-12-1877, tr. Dantumadeel 13-8-1846 95 VIERSEN, Wijtske Jans, geb. Dantumadeel 16-10-1824, schipperse te Veenwouden, overl. Tietjerksteradeel 7-4-1910 a) Ymkje, geb. Smallingerland 3-6-1847 b) Wypkje, geb. Dantumadeel 7-5-1849, overl. ald. 28-3-1905 c) Antje, zie 47 d) Thys, geb. Dantumadeel 1-9-1852, overl. ald. 28-11-1909 f) Anne, geb. Leeuwarden 2-5-1855, overl. Dantumadeel 29-6-1886 g) Jan, geb. Leeuwarden 2-5-1855 h) Wypkje, geb. Leeuwarden 29-11-1857 i) Berber, geb. Leeuwarden 25-8-1860 j) Mintje, geb. Leeuwarden 15-8-1862, overl. Dantumadeel 7-9-1875 k) Feikje, geb. Dantumadeel 4-6-1867 96 TERPSTRA, Rients Willems, ged. Oosterbierum 23-4-1758, arbeider, overl. Barradeel 25-8-1831, tr. Oosterbierum 3-7-1803 97 JELLESMA, Maeike Jelles, geb. Oosterbierum 9-1-1779, ged. ald. 31-1-1779, overl. Barradeel 30-5-1833 a) Gerlofke, geb. Oosterbierum 1-6-1805, ged. ald. 22-6-1805 b) Jelle, zie 48 c) Willem, geb. Sexbierum 20-2-1816 98 KOOISTRA, Fokke Harmens, geb. Marrum 27-7-1774, ged. ald. 24-9-1774, kooltjer, overl. Barradeel 16-11-1851, tr. (2) Barradeel 24-12-1838 Trijntje Nannings de Boer, tr. (3) Barradeel 1-10-1842 Reintje Jacobs Bosma, tr. (1) Hichtum 7-9-1806 99 (VAN) BRUINSVELD, Doutzen (Douwtje) Stevens (Steffens), geb. Hitzum 3-12-1780, ged. ald. 10-12-1780, overl. Tzummarum 16-3-1834 a) Leutske, geb. ca 1808, overl. Barradeel 18-1-1837 b) Harmen, geb. ca 1810, overl. Barradeel 29-3-1833 c) Froukjen, geb. Barradeel 13-1-1812 d) Aafke, geb. Barradeel 13-1-1812 e) Aafke, zie 49 f) Steven, geb. Barradeel 24-6-1819, overl. Barradeel 14-5-1844 g) Jan, geb. Barradeel 14-1-1823 100 YPMA, Sake Andries, geb. Idaard 26-3-1794, ged. ald. 20-4-1794, overl. Baarderadeel 26-1-1849, tr. Baarderadeel 23-8-1817 101 HESLINGA, Trijntje Pylgers, geb. Jorwerd 21-4-1796, ged. ald. 22-5-1796, overl. Barradeel 25-5-1883 a) Hitje, geb. Baarderadeel 6-3-1818, overl. ald. 31-3-1818 b) Andries, geb. Baarderadeel 22-10-1819, overl. ald. 3-11-1819 c)Andries, geb. Baarderadeel 4-12-1820, overl. ald. 26-6-1822 d) Pylger, zie 50 e) Sjoukjen, geb. Baarderadeel 24-7-1825 f) Hitje, geb. Baarderadeel 2-10-1831 g) Andryske, geb. Baarderadeel 29-8-1833 h) Andries, geb. Baarderadeel 21-9-1839, overl. ald. 19-4-1842 102 DE VRIES, Willem Gerrits, geb. Weidum 7-11-1797, ged. ald. 26-11-1797, schipper, overl. Baarderadeel 14-9-1859, tr. Baarderadeel 17-3-1821 103 OOSTRA, Roelofje Melis, ook genaamd Roelofje Melis Vietor en Roelofje Melis de Jong, geb. Oosterzee 13-4-1800, ged. ald. 25-5-1800, boerendienstmeid, overl. Baarderadeel 17-12-1880 a) Detje, geb. Baarderadeel 30-9-1821, overl. Franeker 14-12-1868 b) Aukje, zie 51 c) Grietje, geb. Baarderadeel 31-8-1831, overl. Barradeel 14-9-1847 d) Melis, geb. Baarderadeel 30-11-1835, d. Baarderadeel 3-7-1929, tr. Baarderadeel 13-5-1863 Tjitske Fokkes Ydema 104 VAN KEIMPEMA, Gerben Harmens, geb. Vrouwenparochie 14-10-1787, ged. ald. 4-11-1787, overl. Barradeel 14-10-1849, tr. Vrouwenparochie 17-5-1807 105 PROOST, Gepkje Eises, geb. Vrouwenparochie 2-7-1786, ged. ald. 21-7-1786, overl. Barradeel 26-7-1867 a) Eise, geb. Vrouwenparochie 8-4-1808, ged. ald. 8-5-1808 b) Antje, geb. Vrouwenparochie 25-9-1810, ged. ald. 21-10-1810, overl. Het Bildt 8-7-1812 c) Antje, geb. Het Bildt 17-11-1812, overl. Het Bildt 20-8-1817 d) Pleuntje, geb. Het Bildt 11-5-1815 e) Harmen, zie 52 f) Keimpe, geb. Het Bildt 23-5-1819, overl. Het Bildt 10-11-1824 g) Anne, geb. Het Bildt 17-11-1820, overl. Het Bildt 10-2-1829 h) Antje, geb. Het Bildt 31-1-1823, overl. Barradeel 28 12 1891 i) Jannigje, geb. Het Bildt 3-12-1824, overl. Barradeel 12-8-1860 106 DOUMA, Eelke Fokkes, geb. Suawoude 16-4-1783, ged. ald. 18-5-1783, overl. Franeker 13-8-1830, tr. Franeker 3-2-1816 107 BREUKER, Baukje Ariens, geb. Tzummarum 21-3-1791, ged. ald, 17-4-1791, overl. Firdgum 23-3-1871 a) Arjen, geb. Franeker 13-1-1819, overl. Barradeel 3-11-1871 b) Baukje, zie 53 c) Sytske, geb. Franeker25-8-1826 108 ZOON, Folkert Feyes, geb. West-Terschelling 6-3-1794, ged. ald. 9-3-1794 (doopgetuige Aaltje Pieters Winter), schipper, won. in een vaartuig (1853), overl. Franekeradeel 14-8-1854, tr. (2) Hennaarderadeel 16-11-1853 Trijntje Harmens Sysling, tr. (1) Barradeel 4-3-1818 109 HANENBURG, Klaaske Tjebbes, geb. Sexbierum 14-12-1793, ged. ald. 12-1-1794, overl. Franekeradeel 4-4-1837 a) Feye, geb. Barradeel 9-3-1818 b) Joukje, geb. Barradeel 19-4-1820 c) Tjibbe, zie 54 d) Jantje, geb. Franeker 10-5-1826 e) Trijntje, geb. Franeker 16-1-1829 f) Gerrit, geb. Franeker 15-6-1831, overl. Leeuwarden 30-10-1904 g) Baukje, geb. Franeker 10-7-1835 110 TOLSMA, Oeds Jacobs, geb. Schingen 16-8-1796, ged. ald. 17-10-1796, overl. Minnertsga 24-1-1847, had mogelijk een relatie met Aat Wybes Kooyman/Kooistra (overl. Franekeradeel 4-3-1823, oud 28, kinderen Jacob Franekeradeel 6-2-1820 en Tettje Franekeradeel 15-11-1821), tr. Franekeradeel 24-6-1827 111 HOEKSTRA, Trijntje Simons, geb. Minnertsga 3-7-1795, ged. ald. 23-8-1795, overl. Barradeel 17-3-1848 a) Zytske, geb. Franekeradeel 30-8-1827, overl. Franekeradeel 26-1-1828 b) Sytske, zie 55 c) Simon, geb. Franekeradeel 10-3-1832 d) Waling, geb. Barradeel 16-9-1834, overl. Barradeel 22-11-1838 e) Waling, geb. Barradeel 5-10-1839 112 VISSER, Sikke Jans, geb. Dantumawoude 8-9-1817, overl. Akkerwoude 27-2-1901, tr. Akkerwoude 20-5-1841 113 BROUWER, Feikje Tjeerds, geb. Dokkum 12-1-1819, overl. Akkerwoude 29-11-1875 a) Jan, geb. Dantumadeel 6-6-1842, overl. ald. 15-7-1842 b) Jan, zie 56 c) Sjoerd, geb. Dantumadeel 6-12-1846, overl. ald. 4-6-1919, tr. (1) Dantumadeel 19-5-1850 Gertje Jacobs van der Wal, tr. (2) Dantumadeel 27-4-1876 Joukje Ebeles Visser iv) Tjeerd, geb. Dantumadeel 25-8-1849, overl. ald. 23-2-1931 d) Akke, zie 61 e) Biense, geb. Dantumadeel 5-1-1856, overl. ald. 16-11-1929 f) Grietje, geb. Dantumadeel 18-1-1859, overl. ald. 22-12-1940 g) Trijntje, geb. Dantumadeel 25-3-1861, overl. ald. 22-9-1879 h) Harmke, geb. Dantumadeel 15-4-1863, overl. ald. 9-7-1865 114 HAAKMA, Johannes Oebeles, geb. Holwerd 2-10-1810, overl. Dantumadeel 5-5-1872, tr. Dantumadeel 23-5-1836 115 MONSMA, Antje Annes, geb. Dantumawoude 1-4-1814, overl. Dantumadeel 29-12-1879 a)Tjitske, geb. Dantumadeel 3-11-1836, overl. ald. 24-8-1907 b) Anne, geb. Dantumadeel 28-7-1838, overl. ald. 23-1-1894, tr. ald. 17-5-1866 Janke Jacobs Haisma c) Oebele, geb. Dantumadeel 16-3-1841, ald. overl. 26-12-1899 d) Baukje, geb. Dantumadeel 3-1-1843, overl. ald. 11-1-1843 e) Baukje, zie 57 f) Ytje, geb. Dantumadeel 17-7-1847, overl. ald. 16-3-1878 g) Ebeltje, geb. Dantumadeel 21-8-1849, overl. ald. 21-11-1896 h) Oene, geb. Dantumadeel 12-10-1851, overl. ald. 8-6-1920 i) Eelke, geb. Dantumadeel 28-1-1854 j) Eelkje, geb. Dantumadeel 10-4-1855, overl. ald. 30-12-1933 k) Hiske, geb. Dantumadeel 12-11-1857, overl. ald. 4-10-1933 116 onbekend 117 MONSMA, Lijsbert Pieters, geb. Akkerwoude 9-5-1819, overl. Broeksterwoude 11-1-1887, tr. Dantumadeel 2-10-1842 Dirk Jans Wolters (#120) a) Oege Hermanus Monsma, geb. Dantumadeel 24-11-1837, zie 58 118 VISSER, Biense Jans, geb. Dantumadeel 14-5-1815, overl. Dantumadeel 3-10-1879, tr. Dantumadeel 28-4-1839 119 KOOISTRA, Grietje Hendriks, geb. Dantumadeel 13-6-1816, overl. Dantumadeel 11-9-1851 a) Akke, zie 59 b) Hendrikje, geb. Dantumadeel 17-6-1843 c) Trijntje, geb. Dantumadeel 22-2-1846 d) Jan, geb. Dantumadeel 20-8-1848 120 WOLTERS, Dirk Jans, geb. Dantumawoude 17-7-1817, overl. Broeksterwoude 3-1-1890, tr. Dantumadeel 2-10-1842 121 = 117 MONSMA, Lijsbert Pieters a) Jan, geb. Akkerwoude 18-4-1843, overl. Akkerwoude 10-4-1920 b) Pieter, geb. Akkerwoude 6-5-1845, overl. ald. 6-4-1910 c) Ynskje, geb. Akkerwoude 25-6-1848, overl. ald. 20-10-1920 d) Antje, geb. Akkerwoude 14-2-1851, overl. ald. 13-1-1931 e) Eelke, zie 60 f) Sytze, geb. Akkerwoude 28-4-1857, overl. ald. 31-5-1937 122 = 112 VISSER, Sikke Jans 123 = 113 BROUWER, Feikje Tjeerds bron: Wolters, Monsma, Visser: Ynske Houkes: http://www.geocities.com/ynske.geo 124 POSTMA, Jurjen Douwes, geb. Dantumadeel 21-7-1827, overl. Dantumadeel 21-9-1856, tr. Tietjerksteradeel 7-12-1850 125 VAN DER VEEN, Agnieta Tjallings, geb. Dantumadeel 10-2-1829, overl. Dantumadeel 27-4-1859 a) Douwe, geb. Dantumadeel 20-2-1851, overl. ald. 5-8-1857 b) Pietje, geb. Dantumadeel 13-9-1852, overl. ald. 25-4-1857 c) Tjalling, zie 62 d) Meino, geb. Dantumadeel 26-10-1855, overl. ald. 19-4-1857 e) Jurjen, geb. Dantumadeel 9-2-1857, overl. ald. 16-4-1857 126 VAN DER MEER, Johannes Wouters, geb. Murmerwoude 8-3-1812, boer, overl. Dantumadeel 16-6-1878, tr. Dantumadeel 13-5-1838 127 ZIJLSTRA, Maaike Aukes, geb. mei 1811, overl. Dantumadeel 25-3-1897 a) Wouter, geb. Dantumadeel 5-4-1839, overl. ald. 27-10-1916, tr. Dantumadeel 2-5-1869 Andrieske Harkes van der Ploeg b) Akke, geb. Dantumadeel 17-3-1842, overl. ald. 9-5-1926 c) Auke, geb. Dantumadeel 12-8-1845, overl. ald. 8-11-1847 d) Auke, geb. Dantumadeel 21-5-1850, overl. ald. 24-3-1932 e) Gertje, zie 63 f) Pieter, geb. Dantumadeel 12-12-1856, overl. ald. 9-12-1933
Generatie 8
128 HEIDINGA, Jan Heddes (Hedmans), ged. Drachten 21-10-1753, schaapsherder, overl. Opsterland 15-6-1836, tr. Ureterp 15-5-1791 129 Ettje Johannes, geb. Noorderdrachten 7-6-1767, ged. Rottevalle 2-8-1767, overl. Drachten juli 1803 a) Hedde, zie 64 b) Jannes, geb. Ureterp 3-3-1793, ged. ald. 24-3-1793 c) Wytske (Wietske), geb. Ureterp 13-3-1796, ged. ald. 3-4-1796, overl. Opsterland 14-7-1865, tr. (1) Ureterp 19-7-1823 Klaas Renzes Jonkman, tr. (2) Opsterland 24-5-1832 Tjalling Freerks Ras d) Aatje, geb. Ureterp 13-3-1796, ged. 3-4-1796 e) Jannes, geb. Beetsterzwaag 19-2-1798, overl. Opsterland 8-9-1873 f) Antje, geb. Zuiderdrachten 27-3-1802, ged. Drachten 18-4-1802 130 VAN DER VEEN, Marten Renzes (Renses), geb. Oostermeer ca 1750, schipper, overl. voor 1811, zynde met attestatie vertrokken den 8 dito (mea na de Rottevalle, tr. Oostermeer 17-5-1774 131 VAN DER VEEN, Aatje (Attje) Edses, geb. Rottevalle ca 1747, overl. Ureterp 31-8-1834 Aangenomen familienaam 1811 Veen, Marten Benzes (moet Renzes zijn) van der, weduwe Aatje Edzes, Rottevalle 93 k. Trijntje 32, Edze 29, Franeker, Aukjen 25, Tjalleberd, Henke 20, Ureterp kk Harmen 12, Marten 11, Sietze 7, Aaltje 4, Renze 2 (van Trijntje); Marten 9, Liske 8, Aatje 6, Klaas 4, Trijntje 2 (van Edze); Oenen, 2, Marten 1 (van Aukjen) a) Rinse, geb. Rottevalle, onder't behoor van de Noorderdragten, 17-5-1775, ged. Rottevalle 11-6-1786 b) Trijntje, geb. Rottevalle, onder't behoor van de Noorderdragten 4-1-1780, ged. Rottevalle 11-6-1786, overl. Oostermeer 1-9-1822 c) Edze, geb. Rottevalle, onder't behoor van de Noorderdragten 3-10-1782, ged. Rottevalle 11-6-1786, overl. Leeuwarden/Franeker 7-9-1855 d) Aukjen, geb. Rottevalle, onder't behoor van de Noorderdragten 24-2-1787, ged. Rottevalle 8-4-1787 e) Hinke, geb. ca 1792 132 JONGSMA, Eelke Klazes, geb. Ureterp 31-12-1770, ged. ald. 10-2-1771, overl. Ureterp 1-3-1855, tr. (1) Ureterp 8-9-1793 Trijntje Klases, tr. (3) Opsterland 17-12-1835 Geertje Willems Stenekes, tr. (2) Ureterp 29-11-1801 133 Mayke Tabes, geb. ca 1765, overl. Ureterp 29-8-1831 Aangenomen familienaam 1811 Jongsma, Eelke Klazes, Ureterp k. Klaas 18, Siebren 10, Yttje 8, allen aldaar uit het eerste huwelijk a) Klaas, geb. Ureterp 21-11-1793, ged. ald. 22-12-1793, overl. Menaldumadeel 11-2-1868, tr. (1) Menaldumadeel 2-4-1828 Ymkje Jacobs van Buren, tr. (2) Menaldumadeel 4-6-1834 Jetske Willems Koopal uit het tweede huwelijk b) Siebren (Sybren), zie 66 c) Yttje, geb. Ureterp 22-9-1803, ged. ald. 27-11-1803 134 BOERKE, Siebren Kornelis, geb. ca 1774, boer, overl. Opsterland 22-11-1848, tr. Rottevalle 5-2-1804 135 ZONDERVAN, Antje Roelofs, geb. Rottevalle ca 1769, overl. Opsterland 30-12-1853 a) Janke, zie 67 b) Geertje, geb. Ureterp 15-11-1810, ged. ald. 23-12-1810, tr. Opsterland 1-5-1828 Pieter Feizes de Vries 136 DE JONG, Hendrik Hendriks, ged. Lippenhuizen 12-8-1753, overl. Opsterland 18-12-1813, tr. Drachten 25-1-1778 137 Gooitske Joukes (Gaukes) Jong, Hindrik Hindriks de, Lippenhuizen k. Hindrik 29, Lippenhuizen, Linse 18, Oldetryne, Joukjen 26, Lippenhuizen, Jetske 18, Dragten kk. (van Hindrik te Dragten), Jan 6, Goitske 4, Akke 2 Mairie Lippenhuizen, fol. 58v a) Hindrik, geb. Lippenhuizen 19-7-1780, ged. ald. 6-8-1780 b) Hindrik (Hendrik), zie 68 c) Joukjen, geb. Lippenhuizen 23-10-1785, ged. ald. 13-11-1785 d) Linse, geb. Lippenhuizen 6-8-1793, ged. ald. 1-9-1793, overl. Schoterland 29-12-1847, tr. Weststellingwerf 20-1-1816 Leentje Ates Veenstra e) Jetske, geb. Lippenhuizen 6-8-1793, ged. ald. 1-9-1793 138 VAN DER BURG, Jan Sakes, ged. Drachten 23-2-1755, overl. Smallingerland 26-12-1817, tr. Drachten 9-6-1782 139 VAN DER BURG, Aukje Tjibbes, geb. Zuiderdrachten ca 1757, overl. Smallingerland 27-7-1827 Aangenomen familienaam 1811 Burg, Jan Sakes van der, Boornbergum k. Sake 26, Ureterp, Trijntje 23, Aaltje 29, Drachten, Janke 19, Rinske 15 a) Aeltie (Aaltje), zie 69 b) Sake, geb. Boornbergum 26-1-1786, ged. ald. 26-2-1786 c) Trijntje, geb. Boornbergum 9-3-1789, ged. ald. 5-4-1789 d) Janke, geb. Boornbergum 5-9-1793, ged. ald. 6-10-1793, overl. Smallingerland 10-12-1831 e) Rinske, geb. Boornbergum 13-2-1797, ged. ald. 19-2-1797 140 VISSCHER (VISSER, FISSCHER), Durk Jans, ged. Langezwaag 5-10-1755, overl. Smallingerland 16-6-1832, tr. (2) Drachten 22-7-1804 Janke Aukes van der Werf, tr. (1) Drachten 5-4-1789 141 Hiltje Harmens, geb. Zuiderdrachten ca 1765, overl. voor 22-7-1804 aangenomen naam Fisscher, Durk Jans, Noorderdrachten 320 k. Jan 21, Harmen 20, Tetje 16, Ate 12, Saakjen 6, Trijntje 4, Auke 2, Wipkjen 2 weken Mairie Drachten, deel 2, fol. 28v uit het eerste huwelijk a) Jan, geb. Drachten 22-2-1790, ged. ald. 14-3-1790 b) Harmen, zie 70 c) Fetje, geb. Drachten 28-7-1795, ged. ald. 16-8-1795 d) Ate, geb. Drachten 1-3-1799, ged. ald. 31-3-1799, overl. Smallingerland 2-8-1883, tr. Smallingerland 23-5-1829 Aaltje Teunis Dijkstra uit het tweede huwelijk e) Saakje, geb. Zuiderdrachten 6-6-1805, ged. Drachten 30-6-1805, tr. Smallingerland 8-1-1833 Jan Klazes Hofma f) Trijntje, geb. Noorderdrachten 14-6-1807, ged. Drachten 12-7-1807, tr. Smallingerland 9-5-1835 Paulus Rinzes Hooyinga g) Auke, geb. Drachten 25-3-1809, ged. ald. 16-4-1809, overl. Smallingerland 16-11-1855, tr. Smallingerland 27-4-1833 Wytske Klazes Pama h) Wipkjen, geb. ca 1811 i) Anna, geb. Smallingerland 26-1-1812 j) Hielke, geb. Smallingerland 2-6-1817, overl. Smallingerland 16-2-1835 142 BAKKER, Hendrik Pieters, geb. ca 1750, bakker, overl. Opsterland 28-2-1820, tr. Gorredijk 25-5-1788 143 SPOELSTRA, Doetje Oenes, geb. Leeuwarden ca 1755, renteniersche, overl. Gorredijk 2-4-1825 Aangenomen familienaam 1811 Bakker, Hendrik Pieters, Gorredijk k. Antje 14 a) Antje, b. Gorredijk 14-9-1797, zie 71 144 BOONSTRA, Pieter Eises, geb. Siegerswoude, ged. Ureterp 15-3-1762 overl. Opsterland 29-11-1842, tr. (1) Siegerswoude 13-5-1787 Grietje Tjallings Menkema, tr. (3) Siegerswoude 2-6-1799 Antje Pieters Stellinga, tr. (2) Siegerswoude 15-5-1791 145 Grietje Jans, geb. Ureterp november 1764, ged. ald. 9-1-1765, overl. ca 1798 bron: Boonstra: Lex Slager http://members.lycos.nl/Eigh/fam/kssla.html uit het eerste huwelijk a) Eise, ged. Siegerswoude 13-4-1788 uit het tweede huwelijk b) Jan, geb. Siegerswoude 9-3-1792, ged. ald. 15-4-1792, zie 72 c) Wytske, ged. Siegerswoude 22-5-1794 d) Wimke, ged. Siegerswoude 13-5-1798 e) Janke, ged. Siegerswoude 13-5-1798 uit het derde huwelijk f) Froukje, geb. Ureterp 10-1-1800 g) Heere, geb. Ureterp 20-1-1801 h) Froukje, geb. Siegerswoude 21-8-1804 i) Elske, geb. Siegerswoude 11-7-1808 j) Pieter, geb. Siegerswoude 26-12-1812 k) Sjoukjen, geb. Siegerswoude 12-5-1815 146 TERPSTRA, Johannes Jans, geb. Ureterp 4-10-1758, overl. Opsterland 19-12-1837, tr. Ureterp 13-5-1781 147 POOL, Grietje Jannes, geb. Noorderdrachten ca 1760, ged. Ureterp 20-2-1766, overl. Bakkeveen 27-6-1841 Aangenomen familienaam 1811 Terpstra, Johannes Jans, Bakkeveen k. Jannes 29, Jan 25, Jitse 18, Harmen 15, Johantje 22, Jitske 9, allen in Bakkeveen bron familie Terpstra: Harold van der Tol: vdtol@sprint.ca a) Jannes, geb. Ureterp 10-2-1783, ged. ald. 30-3-1783, overl. Opsterland 25-7-1863, tr. Opsterland 27-11-1828 Lokke Engberts de Jong b) Jan, geb. Ureterp 26-12-1786, ged. ald. 21-1-1787, tr. Ureterp 9-6-1814 Geeske Klases c) Johantje, geb. Ureterp 2-12-1789, ged. ald. 27-12-1789, zie 73 d) Jitse, geb. Ureterp 13-5-1793, ged. ald. 2-3-1794, overl. Opsterland 15-1-1868, tr. Opsterland 4-6-1818 Grietje Pieters Hoving e) Harmen, geb. Ureterp 30-1-1797, ged. ald. 19-2-1797, overl. Ureterp 19-10-1882, tr. Opsterland 13-7-1826 Grietje Ynzes de Vos f) Jitske, geb. Ureterp 7-3-1802, ged. ald. 28-3-1802, tr. Ooststellingwerf 27-4-1823 Wybe Aitzes Halbersma 148 HIETKAMP, Aaldert Klazes, ged. Makkinga 30-5-1755, overl. Ooststellingwerf 15-6-1828, tr. (1) Makkinga 9-5-1779 Antje Cornelis, tr. (2) Donkerbroek 26-4-1795 149 Hendrikje Jans, jd. van Oosterwolde Aangenomen familienaam 1811 Heidkamp, Aaldert Klazen, Oosterwolde (no. 127) k. Harmen 15, Wybigje 14, Donkerbroek, Lammigje 12, Hoornsterzwaag, Klaas 35, Makkinga, Jakobje 30, Wijnjeterp, Kornelis 29, Makkinga, Andries 24, Anne 21, beiden Donkerbroek, Antje ?, Oosterwolde uit eerste huwelijk a) Klaas, geb. Fochteloo 6-4-1780, ged. Oosterwolde 23-4-1780, tr. Sjoukje Douwes Bosma b) Kornelis, geb. Oldberkoop 25-12-1782, ged. ald. 5-1-1783, overl. Ooststellingwerf 17-12-1862, tr. Jantje Jans Diever c) Jakobje, geb. Oldberkoop 11-9-1785, ged. ald. 25-9-1785 d) Andries, geb. Oldberkoop 5-3-1788, ged. ald. 23-3-1788, overl. Ooststellingwerf 12-1-1861, tr. Blijke Jans Betten e) Anne, geb. Oldberkoop 7-6-1790, ged. ald. 27-6-1790, tr. Opsterland 11-5-1827 Grietje Tees Venema f) Antje, geb. Donkerbroek 18-11-1792, ged. Oosterwolde 2-12-1792, overl. Smallingerland 17-8-1846, tr. Beetsterzwaag 16-6-1815 Sjoerd Fokkes van den Berg uit tweede huwelijk g) Harmen, zie 74 h) Wybigjen, geb. Donkerbroek 17-7-1797, ged. ald. 30-7-1797, overl. Ooststellingwerf 13-1-1873, tr. Evert Hanzes Remerie i) Lammigje, geb. Donkerbroek 26-5-1800, ged. ald. 6-7-1800, overl. Opsterland 14-1-1875 150 DE JONG, Folkert Gjalts, geb. Oudega (Sm) juli 1771, overl. Oudega 14-1-1823, tr. Oudega 4-3-1792 151 HOFMAN, Aaltje Berends, geb. Wijnjeterp 26-4-1767, overl. Oudega 20-5-1848 Aangenomen familienaam 1811 Jong, Folkert Gjalts de, Oudega 13 N.B. Vader Gjalt Folkerts de Jong aldaar woonachtig (op no. 7) Vgl. de Jong G.F. a) Gjalt, geb. Oudega 24-8-1792, ged. ald. 23-9-1792, overl. Smallingerland 31-10-1866, tr. Smallingerland 3-2-1820 Aatje Jans van der Veen b) Berend, geb. Oudega 12-10-1795, ged. ald. 9-11-1795, overl. Smallingerland 3-12-1862, tr. Smallingerland 2-7-1823 Aaltje Rommerts Boonstra c) Sibbeltje, zie 75 d) Harmen, geb. Oudega 25-9-1799, ged. ald. 27-10-1799, overl. Smallingerland 17-6-1880, tr. Smallingerland 7-5-1828 Akke Wietzes Brandsma e) Aaltzen, geb. Oudega 26-1-1801, ged. ald. 8-3-1801, overl. Smallingerland 17-9-1861, tr. (1) Smallingerland 3-5-1835 Jinke Gjalts Adema, tr. (2) Smallingerland 9-7-1853 Douwtzen Dirks Leest f) Albert, geb. Oudega 24-5-1803, ged. ald. 29-5-1803, overl. Smallingerland 15-3-1883, tr. Smallingerland 7-5-1828 Aukjen Jans Kooi g) Fedde, geb. Oudega 27-2-1805, ged. ald. 14-4-1805, overl. Smallingerland 19-12-1884, tr. Tietjerksteradeel 17-5-1834 Wobbigje Willems Iestra h) Fettje, geb. Tietjerksteradeel 22-8-1807, overl. Opsterland 6-8-1843, tr. Opsterland 29-3-1832 Alle Harmens Brander i) Baukjen, geb. Oudega 22-1-1808, ged. ald. 13-3-1808, overl. Opsterland 14-4-1872, tr. Tietjerksteradeel 7-3-1836 Arend Pieters Mudstra bron: Jan Willem Draijer: http://janwillem.draijer.net/verslagen/dejong.htm 152 VAN DER HEIDE, Hendrik Douwes, geb. ca 1735, overl. Tietjerksteradeel 12-2-1819, tr. (1) Oenkerk-Giekerk-Eernewoude 26-8-1764 Dirkje Dirks, tr. (2) Oenkerk 17-5-1767 153 Aatje Dirks, geb. Rijperkerk Aangenomen familienaam 1811 Heide, Hendrik Douwes van der, Oenkerk k. Douwe 44, Durk 41, Grietje 35, Aukje 31 kk. (van Douwe), Hendrik 2, Attje 13, Ruttje 10, Jitske 6, (van Durk), Hendrik 8, Klaas 1, Attje 11, Akke 9, Maaike 4 a) Douwe, zie 76 b) Durk, geb. ca 1770 c) Grietje, geb. ca 1776, overl. Tietjerksteradeel 21 4 1863 d) Aukje, geb. ca 1780 154 Willem Willems, van Bergum, ondertr. (1) Bergum 25-4-1750 Tjaltje Gerrits, tr. (2) Bergum 11-1-1767 155 Ruurdje Wijtzes, van Bergum, geb. ca 1739, overl. Rijperkerk 6-9-1809, tr. (1) Oudkerk 16-5-1762 Mient Klazes, tr. (3) Tietjerk 12-12-1790 Sjoerd Feitses Krol, tr. (4) Tietjerk 9-10-1803 Jacob Harmens (Hoekstra) uit het eerste huwelijk van Willem Willems a) Gerrit, ged. Bergum 9-4-1752, oud 15 weken b) Froukje, ged. Bergum 14-8-1757 c) Herrit, ged. Bergum 3-8-1760 uit het tweede huwelijk van Willem Willems d) Wytse, geb. ca 1769, overl. Achtkarspelen 9-5-1833, tr. Eestrum 13-5-1782 Grietje Roels e) Willem, geb. ca 1771, overl. Achtkarspelen 19-12-1840, tr. Twijzel 18-5-1800 Engeltje SjoerdsWijma f) Jense, geb. ca 1774, overl. Tietjerk 11-3-1853, tr. Eestrum 25-5-1800 Tyetje Rinders g) Maaike, zie 77 156 BLEEKER, Pieter Jurjens, geb. ca 1761, overl. Tietjerksteradeel 25-5-1835, tr. Hardegarijp 8-1-1786 157 FABER, Aurelia Sjoukes, ged. Oenkerk 12-8-1764, overl. Oenkerk 5-12-1841 Aangenomen familienaam 1811 Bleeker, Pytter Jurjens, Bergum k. Jurjen 25, Sjouke 20, Oenkerk, Berber 17, Wybren 14, Sjoerd 12, Sytse 10, Gryttje 7, Japke 2 a) Jurjen, geb. ca 1787 b) Sjouke, geb. ca 1791, overl. Tietjerksteradeel 12-3-1847, tr. Tietjerksteradeel 25-5-1833 Trijntje Hendriks de Vries c) Berber, geb. 1795, tr. Tietjerksteradeel 25-8-1833 Pieter Pieters de Vries d) Wybren, geb. Oenkerk 12-2-1797, ged. ald. 19-3-1797, overl. Tietjerksteradeel 13-8-1858 e) Sjoerd, geb. Oenkerk 17-2-1799, ged. ald. 30-10-1802, overl. Tietjerksteradeel 1-1-1843, tr. Tietjerksteradeel 20-8-1831 Hiltje Simens Kok f) Sytze, zie 78 g) Grietje, geb. Oenkerk 16-4-1804, ged. ald. 10-6-1804, overl. Tietjerksteradeel 22-4-1879 h) Japke, geb. ca 1809, overl. Tietjerksteradeel 12-12-1882, tr. Tietjerksteradeel 20-3-1830 Jelle Sytzes van der Meer 158 Geert Alberts (Allerts), van Veenwouden, overl. Veenwouden juni 1803, tr. Veenwouden 10-5-1795 159 Antje Cornelis, van Veenwouden a) Rinske, geb. 1795, overl. Tietjerksteradeel 14-12-1874 b) Aaltje, zie 79 c) Geertje, geb. 1803, overl. Tietjerksteradeel 15-12-1851 160 Jochum Wijbrens, geb. Boksum 5-11-1724, overl. Wirdum 11-6-1795, won. onder de klokslag van Leeuwarden, ondertrouw Leeuwarden 4-11-1763, tr. Galileeerkerk, Leeuwarden 27-11-1763 161 Trijntje Doekes, uit Leeuwarden, overl. Tirns 22-5-1781 a) Wijbren, ged. Boksum 19-1-1765 b) Sytske, geb. Oosterend 1-4-1767, ged. ald. 26-4-1767 c) Doeke, geb. Oosterend 1-3-1769, ged. ald. 5-3-1769 d) Hendrik, geb. Oosterend 26-4-1771, ged. ald. 12-5-1771 e) Grietje, geb. Tirns 18-10-1773, ged. ald. 12-12-1773 f) Wietske, geb. Tirns 15-4-1776, ged. ald. 5-5-1776 g) Douwe, geb. Tirns 6-4-1780, ged. ald. 7-5-1780 h) Jacob, zie 80 162 FEITSMA, Jan Klazes, geb. Deinum ca 1763, overl. voor 1810, tr. (2) Deinum 1-12-1792 Aukje Jacobs Nieuwland, tr. (1) Deinum 2-4-1786 163 CUPERUS (KUPERUS), Trijntje Jans, geb. Deinum ca 1763, overl. voor 1-12-1792 uit eerste huwelijk a) Trijntje, zie 81 uit tweede huwelijk b) Klaaske, geb. 5-7-1795, overl. Menaldumadeel 4-7-1842, tr. Menaldumadeel 4-9-1816 Jan Pieters Palma c) Geertje, geb. ca 1797, tr. Menaldumadeel 9-8-1818 Pieter de Vries d) Taetske, geb. ca 1799, overl. Menaldumadeel 27-2-1853 Kornelis Douwes Houtsma e) Klaas, geb. ca 1804, overl. Menaldumadeel 24-3-1854, tr. Menaldumadeel 8-6-1825 Mintje Klazes Feitsma 164 Hendrik Roels 165 Jantje Berends a) Berend, zie 82 166 DE WILDE (WILTS), Hendrik Hendriks, geb. ca 1748, veenbaas, overl. Aengwirden 23-6-1816, tr. Giethoorn 24-4-1767 167 SMIT, Aaltje Jans, ged. Giethoorn 3-4-1747 a) Harmen, geb. Giethoorn 7-9-1769, ged. ald. 10-9-1769 (get. Grietje Jans Smit) b) Femmigje, geb. Giethoorn 19-11-1770, ged. ald. 25-11-1770 (get. Grietje Jans Smit), overl. Aengwirden 21-3-1837, tr. Abraham Hendriks Bakker c) Harmen, geb. Giethoorn 28-8-1772, ged. ald. 30-8-1772 (get. Willempje Jans) d) Willempje, geb. Giethoorn 9-12-1774, ged. ald. 11-12-1774 (get. Grietje Jans Smit), overl. Aengwirden 26-3-1862, tr. Klaas Jans Feyer f) Aaltje, geb. Giethoorn 12-4-1776, ged. ald. 21-4-1776 (get. Femmigje Lucas) g) Grietje, zie 83 h) Jantien, geb. Giethoorn 13-4-1779, ged. ald. 25-4-1779 (get. Willempje Gerrits), overl. Aengwirden 25-4-1858, tr. Pieter Minsen Bakker i) Geertje, geb. Giethoorn 7-4-1781, ged. ald. 13-4-1781 (get. Willempje), overl. Aengwirden 21-10-1859, tr. Roelof Harms Dam j) Harmen, geb. Giethoorn 28-3-1783, ged. ald. 30-3-1783 (get. Willempje Jans), overl. Aengwirden 1-2-1850, tr. Aaye Jacobs Drost k) Jan, geb. Havelte 15-7-1787 (ouders wonende in't Lageveld, zijn van Gieteren zijn te Mey hier komen wonen en gaan in't najaar weder na Gieteren) 168 LANGHOUT, Hendrik Klazes, ged. Oldeboorn 4-11-1770, overl. Dronrijp, Menaldumadeel 14-12-1817, tr. Oldeboorn 17-2-1799 169 HOOGHIEMSTRA, Tettje Douwes, geb. Boornbergum ca 1778, overl. Menaldumadeel 25-11-1855 a) Aaltje, geb. Oldeboorn 15-12-1799, ged. ald. 16-2-1800, overl. Ijlst 27-7-1868 b) Klaas, zie 84 c) Douwe, geb. ca 1805, overl. Baarderadeel 14-1-1871 d) Trijntje, geb. Oldeboorn 8-6-1807, ged. ald. 21-6-1807, overl. Menaldumadeel 29-10-1828 e) Akke, geb. Oldeberkoop 13-8-1810, ged. ald. 30-9-1810 f) Jan, geb. Franekeradeel 14-11-1812 g) Akke, geb. Menaldumadeel 8/9-6-1817, overl. ald. 24-7-1878 "Meiers en landheren te Oldeboorn in de 18e eeuw" by Marten Groen, pagina 127, "plaats 45" in Oldeboorn (Sorremorra): ".....In 1805 trof ik Hendrik Klases Langhout als meier. Hendrik was in 1770 gedoopt als zoon van Klaas Hendriks en Trijntje Alberts (van plaats 68) en in 1799 met Tetje Douwes getrouwd, dochter van een mij onbekende Douwe Oenes en Akke Dirks.....Hendrik en Trijntje lieten in 1800 een dochter Aaltje, in 1807 een dochter Trijntje en in 1810 een dochter Akke dopen. Johannes Romkes (eigenaar van pl. 45 sinds ca. 1800) zegt Hendrik in 1810 de huur op. Het gezin verdwijnt dan kennelijk uit het district." 170 GRAAFSMA, Joris Jans, geb. Tzum16-2-1768, ged. ald. 13-3-1768, arbeider, overl. Zweins, 16-1-1823, tr. Tzummarum 20-5-1793 171 Romkje Clases, ged. St. Annaparochie 5-2-1769, woont Schalsum, overl. Franekeradeel 16-11-1838 Aangenomen familienaam 1811 Graafsma, Joris Jans, mr. Baardscheerder, Peins k. Trijntje of Stijntje (?) 17, Huins, Jantje 15, Hitsum, Lysbeth 12, Klaaske 11, Dieuwke 7, Klaas 2, allen te Peins a) Trijntje, geb. Dongjum 14-2-1794, ged. ald. 2-3-1794, overl. Sneek 24-7-1849 b) Jantje, geb. Dongjum 23-9-1795, ged. ald. 4-10-1795 c) Jan, geb. Dongjum 24-2-1797, ged. ald. 26-3-1797 d) Lijsbeth, geb. Dongjum 22-4-1799, ged. ald. 12-5-1799, overl. Barradeel 30-11-1879 e) Klaaske, geb. Dongjum 31-8-1800, ged. ald. 21-9-1800, overl. Barradeel 15-12-1885 f) Dieuwke, zie 85 g) Klaas, geb. Peins 5-10-1809, ged. ald. 12-10-1809, overl. Sneek 30-12-1872 172 LEEN, Rein Franzen, geb. Zweins 7-4-1762, overl. Winsum 27-1-1822, tr. Winsum 5-6-1791 173 Trijntje Pytters, geb. Baijum 30-12-1770, overl. Dronrijp 9-6-1838 a) Kenau, geb. Baard 2-10-1793, ged. ald. 13-10-1793, overl. Huins 1-1-1865, tr. Baarderadeel 18-6-1814 Freerk Anes Koopmans b) Sepkje, geb. Baard 5-1-1795, ged. ald. 11-1-1795 c) Aafke (Yke), geb. Baard 30-3-1796, ged. ald. 1-5-1796, overl. Ysbrechtum 10-12-1832, tr. Baarderadeel 7-6-1821 Jakob Jobs Faber d) Pieter, zie 86 e) Frans, geb. Winsum 28-7-1800, ged. ald. 3-8-1800, overl. Dronrijp 10-10-1876, tr. Mantgum 1-5-1824 Antje Aukes de Jong f) Rients, geb. Winsum 25-1-1802, ged. ald. 21-2-1802, overl. Leeuwarden 22-3-1883 g) Jantje, geb. ca 1810, overl. Menaldumadeel 4-9-1864, tr. Menaldumadeel 14-4-1830 Tjitze Gerrits Terpstra 174 SCHUURMANS, Klaas Willems, geb. Baijum 25-6-1769, ged. ald. 10-7-1769, overl. Hennaarderadeel 1-10-1853, tr. (1) Beetgum 16-5-1784 Dieuwke Lieuwes, tr. (3) Welsrijp (Baijum) 26-11-1809 Marijke Lourens Posthumus, tr. (2) (3de proclamatie) Welsrijp (Baijum) 2-2-1800 175 Akke Haayes, geb. Dronrijp 29-8-1773, ged. ald. 19-9-1773, overl. Baijum 3-10-1806 uit tweede huwelijk a) Yfke, zie 87 b) Dirkje, geb. Bayum 18-12-1804, ged. ald. 26-12-1804 uit derde huwelijk c) Dirkje, geb. Bayum 22-9-1810, ged. ald. 7-10-1810, overl. Menaldumadeel 18-12-1831 d) Dieuwke, geb. Menaldumadeel 25-10-1811 e) Willem, geb. Menaldumadeel 16-10-1813, overl. ald. 24-8-1872 f) Dieuwke, geb. Menaldumadeel 17-12-1815, overl. ald. 8-12-1875 g) Sjoerdtje, geb. Hennaarderadeel 19-1-1818, overl. Menaldumadeel 30-1-1876 h) Lourens, geb. Hennaarderadeel 2-4-1819, overl. ald. 10-10-1819 i) Geertje, geb. Hennaarderadeel 9-12-1820 j) Lourens, geb. Hennaarderadeel 26-4-1822, overl. ald. 29-7-1822 k) Lourens, geb. Hennaarderadeel 1-5-1826, overl. Ferwerderadeel 30-1-1895 l) Grietje, geb. Hennaarderadeel 30-10-1828, overl. Wonseradeel 9-3-1909 m) Lieuwe, geb. Hennaarderadeel 3-3-1830, overl. ald 12-10-1867 n) Sjoerd, geb. Hennaarderadeel 17-3-1831, overl. ald. 5-9-1831 o) Dirkje, geb. Hennaarderadeel 23-3-1832, overl. Bolsward 27-12-1913 176 BULTHUIS, Hendrik Jacobs, geb. Bedum, Groningen 14-3-1763, ged. ald. 17-3-1763, koopman, herbergier, overl. Kantens, Groningen 4-9-1827, tr. Winsum 2-11-1788 177 KITS, Weijke Nannings, ged. Winsum 21-10-1764, overl. Kantens 3-1-1828 a) Nanning, ged. Middelstum 19-12-1790, zie 88 b) Andries, ged. Middelstum en Toornwerd 18-12-1796 c) Frouwke, geb. Kantens 5-1-1799, ged. ald. 27-1-1799 d) Frederica, geb. Kantens 5-1-1799, ged. ald. 27-1-1799 e) Johannes, geb. Kantens 13-10-1801, ged. ald. 8-11-1801 f) Derk, geb. Kantens 9-11-1803, ged. ald. 11-12-1803 g) Janna, geb. Kantens 23-4-1807, ged. ald. 31-5-1807 178 DIJKSTRA, Jurjen Jacobs, geb. Kollum 7-11-1790, overl. Achtkarspelen 25-2-1856, tr. (2) Achtkarspelen 4-2-1827 Yttje Hendriks Dijkstra, tr. (1) Oudwoude 14-5-1814 179 SCHAAFSMA, Dieuwke Pieters, geb. Westergeest 16-2-1791, overl. Achtkarspelen 17-9-1825 uit eerste huwelijk a) levenloos dochter, Achtkarspelen 13-2-1816 b) Jakobje, geb. Achtkarspelen 1-3-1817, overl. ald. 2-7-1844 c) Pieter, geb. Achtkarspelen 22-12-1819, overl. ald. 9-5-1848 d) Geeske, zie 89 uit tweede huwelijk e) Aukje, geb. Achtkarspelen 16-7-1828 f) Jacob, geb. Achtkarspelen 9-9-1832, overl. ald. 3-9-1838 180 DE VRIES, Andries Alberts, geb. Twijzel december 1764, overl. Achtkarspelen 16-7-1840, tr. Buitenpost 10-9-1816 181 PLANTINGA, Hiltje Gerrits, geb. Akkerwoude 30-8-1785, ged. ald. 9-10-1785, overl. Kooten, Achtkarspelen 10-2-1868 a) Lysbeth, geb. Achtkarspelen 21-3-1818 b) Gerrit, zie 90 c) Lippe, geb. Achtkarspelen 2-9-1821 d) Melle, geb. Achtkarspelen 25-10-1823 e) Ieme, geb. Achtkarspelen 6-2-1825 f) Imkje, geb. Achtkarspelen 5-10-1830 182 TALMA, Heine Meinderts, geb. De Valom ca 1768, ged. Rinsumageest 17-4-1768, overl. Dantumadeel 10-1-1855, tr. Dantumawoude 5-6-1808 183 VAN DER PLOEG, Eelkje Sytes, geb. Dantumawoude 6-12-1779, ged. Dantumawoude 30-1-1780, overl. Dantumadeel 21-12-1859 a) Romkje, geb. ca 1809 b) Aukje, geb. ca 1811 c) Maaike, geb. Dantumadeel 10-12-1813 d) Antje, zie 91 e) Meindert, geb. Dantumadeel 15-4-1824 184 VENINGA, Sybe Tjeerds, geb. Rijperkerk 24-9-1759, ged. Tietjerk 21-10-1759, overl. Oenkerk 14-2-1827, tr. Rijperkerk 12-4-1789 185 ATSMA, Sjoerdtje Atzes, geb. Rijperkerk 19-7-1770, ged. Rijperkerk 29-7-1789, arbeider te Giekerk, overl. Tietjerk 29-5-1816 Aangenomen familienaam 1811 Veninga, Sybe Tjeerds (t. S.T. Feninga), Tietjerk k. Dieuke 20, Rijperkerk, Tjeerd 18, Schelte 16, Atze 12 a) Atse, geb. Rijperkerk 25-12-1789, ged. ald. 24-1-1790 b) Dieuwke, geb. Oenkerk 10-1-1791, ged. ald. 20-2-1791, overl. Tietjerksteradeel 24-3-1866 c) Tjeerd, geb. Oenkerk 22-10-1793, ged. ald. 8-12-1793, overl. Tietjerksteradeel 16-10-1851 d) Schelte, geb. Oenkerk 11-12-1795, ged. ald. 24-1-1796, , overl. Tietjerksteradeel 31-10-1832, tr. ald. 14-5-1825 Sjoerdtje Pieters van der Meer e) Atze, geb. Tietjerk 20-11-1798, ged. ald. 23-12-1798, overl. Tietjerksteradeel 12-5-1824 f) Johannes, zie 92 186 VAN DER KOOI, Jurjen Teunis, geb. Tietjerk 24-11-1782, ged. ald. 5-1-1783, arbeider, overl. Tietjerksteradeel 29-7-1863, tr. 187 KOOLSTRA, Akke Pieters, geb. Oudkerk 12-11-1774, gedoopt Oenkerk 16-11-1806 na gedaane belijdenis, overl. Tietjerk 6-5-1837 a) Teunis, geb. Oenkerk 13-5-1807, ged. ald. 21-6-1807 b) Janke, geb. Oenkerk 22-4-1809, ged. Hardegarijp 28-5-1809 c) Wytske, geb. Tietjerksteradeel 19-11-1813, overl. 10-1-1814 d) Wytske, zie 93 188 VAN DER WAL, Thijs Willems, geb. Veenwouden 17-4-1787, ged. ald. 13-5-1792, overl. Dantumadeel 25-6-1867, tr. Veenwouden 18-7-1813 189 VENEMA, Ymkje Feyes, geb. Veenwouden 29-2-1792, ged. ald. 8-4-1792, overl. Dantumadeel 14-5-1825 a) Feye, geb. Dantumadeel 4-1-1814, overl. Veenwouden 24-2-1873 b) Willem, geb. Dantumadeel 16-9-1815, overl. Tietjerksteradeel 1-1-1899 c) Fokke, zie 94 d) Anne, geb. Tietjerksteradeel 11-8-1820, overl. Dantumadeel 18-5-1840 e) Minne, geb. Tietjerksteradeel 27-7-1822, overl. ald. 8-7-1884 (vader aangegeven als Thys Feyes bij overlijden) f) levenloos zoon, Tietjerksteradeel 5-4-1825 190 VIERSEN, Jan Romkes, geb. Akkerwoude 20-5-1791, veenbaas, herbergier, overl. Veenwouden 11-9-1877, tr. Veenwouden 18-5-1816 191 VENEKAMP, Wipkjen Ballings, geb. Veenwouden 18-6-1791, koemelkster, landbouweres, overl. Veenwouden 15-11-1871 a) Balling, geb. Dantumadeel 26-10-1816, overl. ald. 7-1-1821 b) Romke, geb. Dantumadeel 29-11-1818 c) Jacob, geb. Dantumadeel 14-4-1820, overl. ald. 28-12-1855 d) Antje, geb. Dantumadeel 26-1-1822, overl. ald. 12-1-1885 e) Wytske, zie 95 f) Balling, geb. Dantumadeel 24-3-1826, overl. ald. 24-4-1847 g) Folkert, geb. Tietjerksteradeel 14-6-1828, overl. Dantumadeel 5-7-1913 h) Tjerk, geb. Dantumadeel 11-12-1833, overl. ald. 24-5-1874 bron: http://members.chello.nl/~l.vosmeijer/k1-venni.htm 192 Willem Bauckes, ged. Oosterbierum 13-9-1716, tr. (attestatie afgegeven op 17 januari 1750 te St. Jacobiparochie) 193 Gerlofke Gabes, ged. Tzummarum 27-8-1724 a) Baucke, ged. Oosterbierum 22-10-1752 b) Rients, ged. Oosterbierum 27-9-1754 c) Rients, see 96 d) Durk, ged. Oosterbierum 19-8-1759 194 Jelle Klases, Oosterbierum, ged. Oosterbierum 23-10-1729, tr. Oosterbierum 15-11-1772 195 Rinske Philippus, geb. Minnertsga 20-7-1749 a) Klaas, geb. Oosterbierum 19-4-1773, ged. ald. 31-5-1773, overl. Barradeel 13-3-1830 b) Philippus, geb. Oosterbierum 5-8-1774, ged. ald. 28-8-1774, overl. Barradeel 7-1-1831 c) Jochum, geb. Oosterbierum 14-11-1776, ged. ald. 15-12-1776 d) Maieke, zie 97 e) Pieter, geb. Oosterbierum 8-3-1781, ged. ald. 8-4-1781, overl. Barradeel 12-6-1841 f) Eeltje, geb. Oosterbierum 19-2-1785, ged. ald. 28-3-1785 g) Tamme, geb. Oosterbierum 8-10-1787, ged. ald. 24-2-1788 h) Trijntje, geb. Oosterbierum 2-3-1789, ged. ald. 5-4-1789, overl. Barradeel 7-4-1862 i) Jelle, geb. Oosterbierum 19-12-1791, ged. ald. 5-2-1792, overl. Barradeel 16-6-1854 196 Harmen Fokkes, tr. Marrum/Westernijkerk 12-5-1774 197 Aafke Arjens a) Fokke, zie 98 b) Arjen, geb. Marrum 26-11-1776, ged. ald. 15-12-1776 198 (BRUINSVELD), Steven (Steffen) Cornelis, tr. 199 Lutske Lolles a) Antje, geb. Hitzum 17-10-1775, ged. ald. 10-12-1775 b) Antje, geb. Hitzum 20-12-1777, ged. ald. 26-12-1777, tr. Schalsum 24-6-1798 Andries Roelofs c) Douke, geb. Hitzum 21-8-1779, ged. ald. 10-9-1779 d) Doukje, zie 99 e) Cornelis, geb. Hitzum 30-9-1783, ged. ald. 12-10-1783, overl. Barradeel 30-9-1824, tr. Baukje Jans Elsinga f) Jetske, geb. Hitzum 1-9-1785, ged. ald. 4-9-1785 200 (EPEMA), Andries Brugts, geb. Idaard 11-8-1754, ged. ald. 19-8-1754, belijdenis 26-5-1794, overl. 1795 (volgens lidmatenboek Idaard), tr. Roordahuizum 5-6-1791 201 ROORDA, Sjoukje Sakes, geb. Akkrum ca 1768, ged. Irnsum 5-10-1800 als volwassene van doopsgezinde afkomst, overl. Irnsum 24-2-1838, tr. (2) Irnsum (doopsgezind) 26-6-1796 Oege Tjerks (Oudema) a) Maike, geb. Idaard 4-4-1792, ged. ald. 22-4-1792 b) Sake, geb. Idaard 26-3-1794, ged. ald. 20-4-1794, zie 100 202 HESSLINGA, Pylger Piers, geb. Blessum juni 1765, overl. Baarderadeel 5-3-1833, tr. Jorwerd 26-10-1794 203 HESLINGA, Hittje Piebes, geb. Wartena 16-6-1761, ged. op belijdenis Jorwerd 14-6-1786, overl. Baarderadeel 27-3-1840, tr. (1) Jorwerd 17-4-1785 Jan Sipkes Hoitsma (Hoitema) a) Trijntje, zie 101 b) Pier, geb. Jorwerd 5-12-1798, ged. ald. 6-1-1799, overl. Barradeel 25-1-1858 c) Maijken, geb. Jorwerd 5-10-1802, ged. ald. 24-10-1802 kinderen van Jan Sipkes en Hittje Piebes a) Hiltje, geb. Jorwerd 14-12-1785, ged. ald. 18-12-1785 b) Sipke, geb. Jorwerd 22-8-1787, ged. ald. 2-9-1787 c) Antje, geb. Jorwerd 22-12-1788, ged. ald. 29-12-1788 d) Pijtter, geb. Jorwerd 20-6-1790, ged. ald. 4-7-1790 e) Maayke, geb. Jorwerd 16-3-1792, ged. ald. 8-4-1792 204 DE VRIES, Gerrit Pylgers, geb. Huizum ca 1754, overl. Baarderadeel 20-3-1836, tr. (1) Weidum 7-8-1785 Aafke Pieters (overl. Weidum 27-1-1793), tr. (2) Weidum 4-10-1795 205 DELSNIJDER (SNIJDER), Aukje Carels (Karels), geb. Wier 11-9-1770, ged. ald. 14-10-1770, overl. Baarderadeel 6-9-1818 uit eerste huwelijk a) Akke, geb. Weidum 15-7-1786, ged. ald. 30-7-1786 b) Pylger, geb. Weidum 18-6-1788, ged. ald. 29-6-1788, militair, overl. in hospitaal te Delft 30-10-1831, akte 31-12-1831 in Baarderadeel c) Reintje, geb. Weidum 28-4-1790, ged. ald. 9-5-1790, overl. Baarderadeel 21-11-1825 d) Dirk, geb. Weidum 19-9-1791, ged. ald. 9-10-1791, overl. 6-11-1792 of 1794 uit tweede huwelijk e) Karel, geb. Weidum 22-1-1796, ged. ald. 7-2-1796, schipper, overl. Terzool 19-12-1836, aangegeven in Baarderadeel 28-12-1836 f) Frans, geb. Weidum 30-11-1796, ged. ald. 18-12-1796 g) Willem, zie 102 h) Grietje, geb. Weidum 25-7-1799 i) Grietje, geb. Weidum 10-1-1802, ged. ald. 31-1-1802 j) Grietje, geb. Weidum 25-7-1804, ged. ald. 5-8-1804, overl. Baarderadeel 8-6-1860 k) Jan, geb. Weidum 22-10-1806, ged. ald. 9-11-1806, overl. Baarderadeel 20-10-1827 l) Frans, geb. Weidum 15-9-1808, ged. ald. 9-10-1808, arbeider, overl. Stiens 16-1-1894, tr. Baarderadeel 16-4-1831 Meindertje Johannes Hoitinga m) Mietje, geb. Weidum 18-10-1810, ged. ald. 18-11-1810 206 Melis Luitjens, geb. Oosterzee ca 1759, verwer en glazenmaker, overl. Oosterzee 3-4-1808, tr. Idskenhuizen 9-6-1783 207 Dettje Romkes, overl. Idskenhuizen december 1805 a) Akke, geb. Oosterzee 12-10-1784, ged. ald. 31-10-1784 b) Luitjen, geb. Oosterzee 7-11-1785, ged. ald. 27-11-1785 c) Romke, geb. Oosterzee 23-3-1787, ged. ald. 1-4-1787 d) Jan, geb. Oosterzee 25-11-1789, ged. ald. 6-12-1789 e) Akke, geb. Oosterzee 22-1-1791, ged. ald. 30-1-1791 f) Roelofje, geb. Oosterzee 4-7-1792, ged. ald. 22-7-1792 g) Eelke, geb. Oosterzee 25-5-1795, ged. ald. 7-6-1795 h) Jilke, geb. Oosterzee 11-5-1797, ged. ald. 14-5-1797, obiit i) Roelofje, zie 103 208 VAN KEIMPEMA, Harmen Keimpes, geb. Eernewoude 30-5-1754, ged. ald. 2-8-1754, overl. Het Bildt 24-11-1823, tr. Vrouwenparochie 6-2-1780 209 DE HEER, Antje Gerbens, geb. St. Jacobiparochie 17-7-1757, overl. Het Bildt 19-7-1839 a) Keimpe, geb. Vrouwenparochie 25-3-1781, ged. ald. 22-4-1781 b) Keimpe, geb. Vrouwenparochie 3-11-1783, ged. ald. 30-11-1783 c) Gerben, zie 104 d) Trijntje, geb. Vrouwenparochie 19-8-1790, ged. ald. 26-8-1790 e) Klaasje, geb. Vrouwenparochie 25-9-1791, ged. ald. 27-11-1791 f) Berber, geb. Vrouwenparochie 2-3-1794, ged. ald. 11-5-1794 g) Johannes, geb. Vrouwenparochie 11-3-1797, ged. ald. 9-4-1797 210 PROOST, Eise (Eyzo) Stevens, ged. Vrouwenparochie 5-1-1755, tr. Vrouwenparochie 24-10-1779 211 Pleuntje Klasen, ged. Vrouwenparochie 11-4-1746 a) Steven, geb. Vrouwenparochie 16-8-1780, ged. ald. 27-8-1780, overl. Barradeel 20-10-1848 b) Etje, geb. Vrouwenparochie 10-4-1783 , ged. ald. 27-4-1783, overl. Het Bildt 16-12-1853 c) Gepkje, zie 105 d) Jannigje, geb. Vrouwenparochie 3-9-1788, ged. ald. 14-9-1788 212 DOUMA, Fokke Rinses, ged. Suawoude 27-7-1755, overl. voor 1812, tr. Suawoude 7-6-1778 213 Baukje Eelkes, geb. Tietjerk 5-4-1756, ged. ald. 25-4-1756, overl. Franeker 29-12-1822 a) Rinse, geb. Suawoude 6-7-1779, ged. ald. 1-8-1779 b) Eelke, zie 106 c) Rinse, geb. Suawoude 7-5-1786, ged. ald. 2-7-1786 d) Jeltje, geb. Suawoude 12-2-1789, ged. ald. 7-12-1789 e) Aaltje, geb. Suawoude 21-1-1792, ged. ald. 26-2-1792 214 BREUKER, Arjen Hendriks, ged. Ried 7-1-1753, overl. Minnertsga 4-4-1813, tr. Tzummarum 22-1-1786 215 Sijtske Wijtzes, geb. Sneek ca 1765, overl. voor 1800 a) Hendrik, geb. Tzummarum 12-10-1786, ged. ald. 10-12-1786, overl. Barradeel 18-12-1861 b) Riemkje, geb. Tzummarum 14-1-1788, ged. ald. 10-2-1788, overl. Barradeel 20-3-1825 c) Schelte, geb. Tzummarum 20-1-1789, ged. ald. 15-2-1789 d) Baukje, zie 107 216 Feije Folkerts, ged. West-Terschelling 24-6-1759 (get. Neeltje Feyes de meu). overl. en route van Amsterdam na West-Terschelling, "over boord gevallen en verdronken", 12-1-1804, begr. te Medemblik, tr. West-Terschelling 25-9-1785 217 REE, Jantje Willems, ged. West-Terschelling 7-11-1764, overl. Terschelling 20-11-1829 a) Neeltje, ged. West-Terschelling 5-3-1786 (get. Aaltje Pieters Winter), begr. 14-3-1786 b) Roelof, ged. West-Terschelling 21-1-1787 (get. Maartje Folkerts) c) Trijntje, ged. West-Terschelling 3-5-1789 (get. Antje Winter) d) Willem, ged. West-Terschelling 6-3-1691 (get. Aaltje Winter) e) Volkert, ged. West-Terschelling 8-7-1792 (get. Maartje Willems Ree) f) Volkert (Folkert), zie 108 g) Martje, geb. West-Terschelling 8-8-1796, ged. ald. 14-8-1796 (get. Martje Willems Ree) h) Neeltje, geb. West-Terschelling 30-11-1798, ged. ald. 2-12-1798 (get. Maartje Willems Rhee) i) Cornelis, geb. West-Terschelling 3-4-1802, ged. ald. 4-4-1802 j) Cornelis, geb. ca 1811, overl. Eindhoven 15-9-1835 (aangegeven Terschelling 22-11-1835 218 HANENBURG, Tjebbe Teekles, geb. Bayum 23-11-1760, molenaar, overl. Barradeel 22-1-1826, tr. Dongjum 15-5-1787 219 Joukjen Klases, overl. Sexbierum 20-4-1805 aangenomen familienaam 1811 Hanenburg, Tjebbe Teekeles, Sexbierum k. Teekele 12, Klaas 9, Teedsche 22, Klaaske 19, Pietje 15, Joukjen 7 Mairie Sexbierum, deel 1, fol. 9 a) Baukje, geb. Dongjum 21-4-1788, ged. ald. 11-5-1788, tr. Thys Annes Zijlstra, overl. Franeker 25-4-1830 b) Teedsche, geb. Dongjum 7-11-1790, ged. ald. 28-11-1790, overl. Barradeel 24-11-1852, tr. Barradeel 4-9-1813 Ane Jans Hibma c) Klaaske, zie 109 d) Pietje, geb. Sexbierum 14-4-1796, ged. Dongjum 8-5-1796 e) Teekle, geb. Sexbierum 15-9-1798, ged. Dongjum 7-10-1798, overl. Barradeel 2-9-1858 f) Klaas, geb. Sexbierum 19-4-1802, ged. ald. 30-5-1802 g) Joukjen, geb. Sexbierum 16-3-1805, ged. ald. 5-5-1805 220 TOLSMA, Jacob Walings, ged. Ferwerd 11-1-1756, overl. voor 1803, tr. Schingen-Slappeterp 24-5-1781 221 TOLSMA/PALSMA, Aaltje Oedses, geb. Schingen ca 1759, overl. Ried 12-6-1818, tr. (2) Schingen-Slappeterp 21-10-1803 Beern Lieuwes Huiversma Aangenomen familienaam 1811 Tolsma, Jacob Walings weduwe, Aaltje Oeldses, thans hertrouwd met Beern Lieuwes, Ried k. Waling 27, soldaat, Tjietske 23, Marsum, Aafke 22, Minnertsga, Douwe 19, Boer, Oets 14, Minnertsga kk. (v. Waling) Jetske 5, Pytje 1, Midlum Mairie Tzum, fol. 69 a) Waling, geb. Schingen 3-2-1783, ged. ald. 9-3-1783, overl. Gevet 12-8-1812 (volgens Tresoar 22 jaar oud) b) Pyter, geb. Schingen 7-2-1785, ged. ald. 10-4-1785 c) Tjitske, geb. Schingen 7-2-1787, ged. ald. 8-4-1787, overl. Menaldumadeel 20-8-1860 d) Aafke, geb. Schingen 19-12-1788, ged. ald. 22-2-1789, overl. Barradeel 3-2-1842 e) Douwe, geb. Schingen 1-4-1792, ged. ald. 13-5-1792 f) Oeds, zie 110 222 Simon Arjens, ook genaamd Simon Dirks (zie overlijdensgegevens zoon Dirk 17-11-1846 en dochter Trijntje 17-3-1848), mr. grofsmid, geb. Tzummarum ca 1749, tr. 223 Sytske Gerbens a) Ary, geb. Minnertsga 2-6-1775, ged. ald. 25-6-1775, overl. Barradeel 12-7-1819, tr. Hyke Jans b) Tjaltje, geb. Minnertsga 14-6-1776, ged. ald. 14-7-1776, overl. Barradeel 6-2-1832, tr. Sybe Johannes Hamer c) Wopke, geb. Minnertsga 3-11-1777, ged. ald. 30-11-1777, overl. Barradeel 20-10-1859, tr. Trijntje Jans d) Janke, geb. Minnertsga 19-5-1780, ged. ald. 25-6-1780 e) Janke, geb. Minnertsga 10-10-1782, ged. ald. 24-11-1782 f) Gerben, geb. Minnertsga 29-1-1786, ged. ald. 2-4-1786, overl. Barradeel 10-6-1822 g) Dirk, geb. Minnertsga 22-10-1791, ged. ald. 11-12-1791, overl. Barradeel 17-11-1846, tr. Trijntje Willems Dijkstra (Dirk ook genaamd Dirk Simons Hoeksma) h) Trijntje, zie 111 224 VISSER, Jan Bienses, geb. Akkerwoude 4-3-1790, ged. Akkerwoude 9-3-1790, overl. Rinsumageest 18-10-1826, tr. Akkerwoude 3-7-1814 225 DE JONG, Aukjen Sikkes, geb. Akkerwoude 18-1-1792, ged. ald. 12-2-1792, overl. Akkerwoude 24-12-1849 a) Biense, zie 118 b) Sikke, zie 122 c) Wopkjen, geb. Dantumadeel 20-9-1820, overl. ald. 1-1-1888, tr. Dantumadeel 20-5-1841 Tjeerd Romkes Visser, tr. (2) Dantumadeel 17-5-1849 Marten Jans van der Zwaag, tr. (3) Dantumadeel 8-1-1876 Jan Tabes Kooistra d) Trijntje, geb. Dantumadeel 9-9-1823, overl. ald. 1-10-1844, tr. Dantumadeel 12-5-1844 Oebele Romkes Visser e) Jan, geb. Dantumadeel 19-5-1826, overl. ald. 1-5-1841 226 BROUWER, Tjeerd Feikes, geb. Kortwoude 6-4-1776, ged. Oostermeer 20-3-1800, overl Rinsumageest 17-8-1836, tr. Oostermeer 17-4-1807 227 POSTMA (POSTHUMA), Grietje Sjoerds, geb. ca 1784, overl. Rinsumageest 18-4-1875 a) Trijntje, geb. Oostermeer 15-1-1809, ged. ald. 19-2-1809, overl. Tietjerksteradeel 1-3-1896, tr. Dantumadeel 28-5-1835 Lammert Wouters van der Meer (252a) b) Feike, geb. Dokkum 16-4-1811, ged. ald. 5-5-1811, overl. Dokkum 2-2-1817 c) Harmke, geb. Dokkum 14-2-1814, overl. Dantumadeel 7-11-1899, tr. Dantumadeel 24-4-1861 Pieter Halbes Halbesma d) Sjoerd, geb. Dokkum 20-6-1816, overl. Opsterland 11-9-1845, tr. Dantumadeel 9-5-1841 Aaltje Harts Harsma e) Feikje, geb. Dokkum 12-1-1813, zie 113 f) Feike, geb. Dokkum 27-11-1822, overl. Dokkum 25-2-1823 228 HAAKMA, Oebele Johannes, geb. Aalsum ca 1773, overl. Dantumadeel 22-2-1850, tr. Wetsens 20-5-1804 229 DIJKSTRA, Tjitske Jans, geb. Nes ca 1777, overl. Dantumadeel 29-7-1865 Aangenomen familienaam 1811 Haakma, Oebele Johannes, Holwerd k. Jan 4, Johannes 1, Hiske 7 a) Hiske, geb. Aalsum 25-9-1804, ged. ald. 6-4-1806, overl. Dantumadeel 20-10-1847, tr. Oostdongeradeel 13-5-1825 Sjoerd Baukes Sjoerdstra b) Jan, geb. 1807, overl. Dantumadeel 5-3-1888 c) Johannes, zie 114 d) Ytje, geb. Holwerd 11-12-1814, overl. Dantumadeel 1-10-1886 e) levenloos zoon Dantumadeel 18-2-1819 f) Oene, geb. Dantumadeel 4-12-1820, overl. ald. 7-11-1887, tr. Jitske Tabes Kooistra 230 MONSMA, Anne Eelkes, geb. Akkerwoude 18-3-1781, dagloner, overl. Akkerwoude 11-9-1846, tr. Akkerwoude 22-5-1808 231 KOOISTRA, Baukje Ebeles, geb. Kooten ca 1783, overl. Akkerwoude 23-6-1829 *Ik geloof dat Baukje niet rond 1783 geboren is, want dat is 32 jaar naar de huwelijk van haar ouders. Aangenomen familienaam 1811 Monsma, Anne Eelkes, o/Murmerwoude Eelke 2 Volgens het "Registre Civique" word Anne op 18 maart 1781 te Akkerwoude geboren. Anne hertrouwde niet maar leefde kennelijk samen met Hinke Douwes Feddema, geboren in 1800 te Akkerwoude en overleden aldaar op 30-12-1862, dochter van Douwe Wygers Feddema en Grietje Djoerds. Zij krijgen een zoon Douwe, geboren 2-3-1837 te Akkerwoude, overleden te Rinsumageest op 25-11-1911. Deze Douwe werd ingeschreven als Monsma, maar koos later voor Feddema. a) Eelke, geb. 1810, overl. Dantumadeel 3-2-1848 b) Antie, geb. Dantumadeel 17-12-1811, overl. ald. 15-11-1812 c) Antje, zie 115 d) Aebele, geb. Dantumadeel 17-9-1818, overl. ald. 26-1-1885 e) Elisabeth, geb. Dantumadeel 11-5-1822 f) Jan, geb. Dantumadeel 25-6-1826, overl. ald. 9-1-1897 (moeder aangegevn als Baukje Ebeles Kootstra) 234 MONSMA, Pieter Eelkes, geb. Akkerwoude 21-1-1786, overl. Broeksterwoude 24-12-1864, tr. Murmerwoude 20-5-1810 235 KOONSTRA, Antje Sytses, geb. Giekerk 25-9-1787, ged. ald. 8-3-1789, overl. Broeksterwoude 6-11-1840 a) Eelke, geb. Akkerwoude 10-3-1811 b) Sytze, geb. Dantumadeel 25-8-1813, overl. ald. 11-7-1891 c) Oege, geb. Dantumadeel 8-2-1816, overl. ald. 25-5-1818 d) Lijsbeth, zie 117 e) Tettje, geb. Dantumadeel 24-10-1821, overl. ald. 22-2-1853 f) Janke, geb. Dantumadeel 19-8-1824, overl. ald. 31-5-1849 g) Martje, geb. Dantumadeel 11-8-1827, overl. ald. 27-2-1897 h) levenloos dochter, Dantumadeel 16-3-1832 236 = 224 VISSER, Jan Bienses 237 = 225 DE JONG, Aukjen Sikkes 238 KOOISTRA, Hendrik Ouwes, ged. Oudwoude 29-12-1771, overl. Dantumadeel 27-5-1840, tr. Dantumawoude 14-5-1797 239 VAN DER VEEN, Grietje Jouws, geb. ca 1773, overl. Dantumadeel 19-3-1850 Aangenomen familienaam 1811 Kooistra, Hendrik Ouwes, Dantumawoude k. Maaike 10, Tjitske 7, Ouwe 4, Sjoukje 2 a) Maaike, geb. ca 1801, overl. Dantumadeel 7-9-1883 b) Tjitske, geb. ca 1805, overl. Dantumadeel 10-7-1826 c) Ouwe, geb. ca 1807 d) Sjoukje, geb. ca 1809, overl. Dantumadeel 12-4-1898 e) Jouw, geb. Dantumadeel 5-3-1813, overl. Dantumadeel 5-6-1895 f) Grietje, zie 119 240 WOLTERS, Jan Dirks (Derks), geb. Augustinusga 19-12-1789, ged. ald. 10-1-1790, overl. Akkerwoude 19-3-1841, tr. Dantumadeel 14-5-1814 241 GRIJPSTRA (VAN DER GRIJP), Ynske Wiegers, geb. Rinsumageest 19-11-1789, ged. ald. 27-12-1789, overl. Dantumawoude 31-12-1828 a) Dirk, zie 120 b) Antje, geb. Dantumadeel 3-3-1815, overl. ald. 28-3-1903 c) levenloos zoon, Dantumadeel 27-3-1820 d) Marijke, geb. Dantumadeel 15-2-1822, overl. ald. 29-8-1893 e) levenloos dochter, Dantumadeel 21-3-1825 248 POSTMA, Douwe Andries, geb. Veenwouden 4-11-1791, ged. ald. 1-1-1792, overl. Dantumadeel 11-9-1858, tr. Dantumadeel 31-8-1818 249 VAN DER GLAS, Minke (Meino) Pieters, geb. Munnekezijl 17-3-1795, ged. ald. 5-4-1795, overl. Dantumadeel 17-6-1885 a) Pieter, geb. Dantumadeel 1-10-1816, overl. Tietjerk 5-11-1862, tr. Tietjerksteradeel 29-5-1841 Tieke Pieters Elsinga b) Andries, geb. Tietjerksteradeel 7-10-1818, overl. Dantumadeel 12-1-1897, tr. Dantumadeel 24-4-1842 Hiltje Bokkes van Dijk c) Yttje, geb. Tietjerksteradeel 3-11-1820, overl. ald. 14-12-1914, tr. Dantumadeel 30-5-1847 Johannes Jans Dijkstra d) Froukjen, geb. Dantumadeel 10-4-1823, overl. ald. 19-4-1823 e) Geert, geb. Dantumadeel 13-4-1824, overl. Tietjerksteradeel 4-1-1892, tr. Dantumadeel 7-12-1850 Wytske Oedses van der Meer f) Jurjen, zie 124 g) Sibbele, geb. Dantumadeel 4-2-1830, overl. ald. 16-11-1889, tr. Dantumadeel 21-7-1859 Aaltje Hofstra h) Gosse, geb. Dantumadeel 23-10-1833, overl. ald. 1-10-1912, tr. Dantumadeel 25-12-1860 Elisabeth Tjallings van der Veen i) Froukje, geb. Dantumadeel 15-5-1836, overl. Dantumadeel 28-4-1878, tr.Dantumadeel 20-6-1861 Auke Sikkes Nicolai 250 VAN DER VEEN, Tjalling Romkes, geb. Veenwouden 24-11-1806, ged. ald. 4-1-1807, overl. Dantumadeel 27-3-1879, tr. Tietjerksteradeel 28-10-1828 251 VAN DER WERF, Pietje Douwes, geb. Veenwouden 5-4-1808, ged. ald. 24-4-1808, overl. Dantumadeel 26-1-1872 a) Agnita, zie 125 b) Romke, geb. Dantumadeel 24-6-1830, overl. Tietjerksteradeel 15-10-1896 c) Jantje, geb. Tietjerksteradeel 31-8-1832 d) Trijntje, geb. Tietjerksteradeel 3-11-1833 e) Elisabeth, geb. Dantumadeel 21-7-1835, overl. ald. 27-4-1897, tr. Dantumadeel 25-12-1860 Gosse Douwes Postma f) Douwe, geb. Dantumadeel 29-11-1836 g)Tjibbe, geb. Dantumadeel 16-9-1838 h) Jacobus, geb. Dantumadeel 6-7-1840 i) Joeke, geb. Tietjerksteradeel 10-6-1842, overl. Tietjerksteradeel 8-8-1908 j) Kornelis, geb. Tietjerksteradeel 15-1-1844, overl. ald. 13-8-1844 k) Kornelis, geb. Tietjerksteradeel 13-10-1845 l) Antje, geb. Tietjerksteradeel 12-10-1847 m) Maryke, geb. Tietjerksteradeel 5-7-1851 252 VAN DER MEER, Wouter Johannes, geb. ca 1778, arbeider, overl. Dantumadeel 16-2-1865, tr. Driesum 18-5-1807 253 DE HOOP, Gertje Lammerts, geb. Akkerwoude 27-12-1777, ged. Akkerwoude 1-2-1778, overl. Dantumadeel 6-11-1864 Aangenomen familienaam 1811 Meer, Wouter Johannes van der, Akkerwoude k. Lammert 4, Rinkse 1 a) Lammert, geb. Akkerwoude 14-8-1807, overl. Dantumadeel 9-4-1856 b) Rinske, geb. Akkerwoude 18-12-1809, overl. Dantumadeel 30-9-1886 c) Johannes, zie 126 d) Trijntje, geb. Dantumadeel 19-1-1814, overl. ald. 2-12-1888, tr. Dantumadeel 5-1-1845 Roelof Lieuwes Rozema e) Lykele, geb. Dantumadeel 16-9-1816, overl. ald. 2-11-1887, tr. Dantumadeel 4-6-1859 Ytje Riemers Postma f) Aukjen, geb. Dantumadeel 23-7-1822, overl. Achtkarspelen 28-11-1899 g) Lutske, geb. Dantumadeel 7-4-1825, overl. ald. 1-12-1891 254 ZIJLSTRA, Auke Jacobs, geb. ca 1777, veerschipper, overl. Dantumadeel 26-3-1860, tr. Dantumawoude 4-5-1800 255 WYBINGA (WYBENGA), Akke Brants, geb. Zwaagwesteinde 26-5-1780, ged. Dantumawoude 23-6-1780, overl. Dantumadeel 28-5-1842 aangenomen familienaam 1811 Zijlstra, Auke Jacobs, Murmerwoude k. Jacob 10, Meyke 8, Pijtje 5, Maaike 1/4 a) Jacob, geb. 1801, overl. Dantumadeel 26-1-1887 b) Meyke, geb. 1803, overl. Dantumadeel 8-7-1863 c) Pietje, geb. 1806, overl. Dantumadeel 20-4-1812 d) Maaike, zie 127 e) Jacob, geb. 1811, overl. Dantumadeel 26-1-1887 f) Brant, geb. Dantumadeel 2-10-1817, overl. ald. 17-6-1861 g) Pietje, geb. Dantumadeel 1-1-1821, overl. ald. 2-1-1821 h) Pieter, geb. Dantumadeel 8-1-1825, overl. ald. 12-4-1905
Generatie 9
256 Hedman Jans, ged. Drachten 1-11-1716, tr. ca 1740 257 Antje Beerndts, ged. Drachten 26-10-1716 a) Henderkjen, ged. Drachten 25-6-1741 b) Grietje, ged. Drachten 30-6-1743 c) Beernt, ged. Drachten 19-12-1745 d) Beernd, ged. Drachten 16-3-1749 e) Jan, zie 128 258 Jannes Harmens, geb. ca 1730 259 Wytske Jans, geb. ca 1730, overl. Noorderdrachten 1779-1780. a) Jacobje, geb. Rottevalle 4-3-1759, ged. ald. 18-3-1759 b) Renskjen, geb. Rottevalle 16-5-1764, ged. ald. 24-6-1764 c) Etje, geb. Noorder Drachten 7-6-1767, ged. Rottevalle 2-8-1767, zie 129 d) Harm, geb. Noorder Drachten 3-5-1770, ged. Rottevalle 3-6-1770 e) Grietje, geb. Noorder Drachten 18-1-1775, ged. Rottevalle 26-2-1775 260 Rinse Martens, arbeider, later schipper op't Witveen onder Oostermeer, koopt in 1774 een praam, tr. 261 Trijntje Hendriks Rense Martens, Tietjerksteradeel Plaats: Oostermeer Omschrijving: arbeider, wint ternauwernood de cost Gezin volw: 2 en kind: 2 Aanslag: 11-13-0 Bron: Tietjerksteradeel, fol. 64 a) Marten, zie 130 262 Edzer Auwerts, ged. Oudega 29-3-1705, tr. 263 Aukje Andries a) Aatje (Attje), zie 131 264 Klaas Jacobs, ged. Doezum, Groningen 14-11-1723, overl. Doezum 1801, tr. Doezum 19-8-1759 265 Grietje Syberens, geb. Ureterp october 1735, overl. Westerbroek, Groningen 1792 a) Lamke, geb. Ureterp 5-5-1764, ged. ald. 15-1-1765 b) Jacob, geb. Ureterp 18-9-1768, ged. ald. 10-2-1771 c) Eelke, geb. Ureterp 31-12-1770, ged. ald. 10-2-1771, zie 132 d) Sybren, geb. Ureterp 26-4-1773, ged. ald. 16-5-1773 266 Tabe Jelles, geb. Ureterp ca 1721, tr. Ureterp 1-5-1746 267 Ytje Botes, geb. Ureterp ca 1722 a) Foekje, ged. Ureterp 31-5-1748 b) Henderyk, ged. Ureterp 8-2-1750 c) Mayke, zie 133 268 BOERKE, Cornelis Sijbrens, geb. Ureterp ca 1733, overl. Ureterp 7-9-1813, tr. Ureterp 11-2-1759 269 Janke Jans, uit Ureterp Aangenomen familienaam 1811 Boerke, Kornelis Siebrens, Ureterp k. Siebren 34, Tjipkjen 40, Wijnjeterp, Mootske 37 kk. (van Siebren) Janke 4, Geertje 1 a) Hylke, geb. Ureterp oktober 1759, ged. ald. november 1759 b) Tjipk, geb. Ureterp 1762, ged. ald. 15-9-1762 c) Tjipkjen, ca 1771 d) Mootske, ca 1774 e) Siebren, zie 134 272 Hendrik Hendriks 273 Jitske Gjalts a) Hanne, ged. Lippenhuizen 9-11-1749 b) Hendrik, ged. Lippenhuizen 25-7-1751 c) Hendrik, geb. Lippenuizen juli 1753, ged. ald. 12-8-1753, zie 136 d) Gjalt, ged. Lippenhuizen 27-11-1759 e) Joukjen, ged. Lippenhuizen 15-1-1764 276 Sake Jans, geb. Drachten ca 1718, tr. Drachten 28-5-1741 277 Trijntje Sytzes, geb. Drachten ca 1719 a) Aaukjen, ged. Drachten 17-6-1742 b) Rinske, ged. Drachten 29-3-1744 c) Aaltje, ged. Drachten 20-11-1745 d) Grietje, ged. Drachten 30-7-1747 e) Grietje, ged. Drachten 17-7-1749 f) Jan, ged. Drachten 16-8-1750 g) Janke, ged. Drachten 23-12-1753 h) Jan, zie 138 i) Antje, ged. Drachten 9-5-1756 j) Sytze, ged. Drachten 2-7-1758 278 Tjibbe Jans, geb. ca 1730, tr. Drachten 5-3-1752 279 Aaltje Hendriks a) Aukje, zie 139 280 VISSCHER, Jan Dirks, Oldberkoop, tr.Oldberkoop 26-11-1747 281 Fetje Sjoerds, Oldberkoop a) Sjoerd, ged. Langezwaag 13-8-1751 b) Sjoerd, ged. Langezwaag 6-5-1753 c) Dirk, zie 140 d) Annichien, ged. Langezwaag 29-1-1758 e) Hylke, ged. Langezwaag 1-6-1760 f) Grytje, ged. Langezwaag 12-4-1762 g) Aaltje, ged. Langezwaag 14-10-1764 h) Trijntje, ged. Langezwaag 20-4-1767 284 Pieter Hendriks 285 Elizabeth Andries a) Hendrik, zie 142 b) Adriaantje, tr. Gorredijk 6-11-1791 Folkert Klazes Klosma c) Klaasje, tr. Lippenhuizen 24-4-1796 Sytze Jans van der Linde 286 SPOELSTRA, Oene Kornelis, afkomstig van Leeuwarden, mr. gortmaker, tr. Leeuwarden Westerkerk 3-2-1737 287 PAVINGA, Antje Bouwes, afkomstig van Leeuwarden a) Doetje, zie 143 b) Bouwe, overl. Leeuwarden 17-6-1837, tr. Leeuwarden 28-2-1802 Ymkje Jelles van Teerns 288 BOONSTRA, Eise Pieters, ged. Oldeboorn 29-1-1736, overl. Opsterland 29-7-1821, tr. Siegerswoude 12-5-1761 289 Wytske Zweitses, geb. Ureterp ca 1730, overl. Siegerswoude 4-2-1806 Aangenomen familienaam 1811 Boonstra, Eise Pieters, Siegerswoude k. Pieter 50, Zweitse 42, Linse 37, Wimke 46 kk. Eise 1, Wytske 6, Trijntje 4 (van Zweitse), Eise 32, Ureterp, Jan 19, Siegerswoude, Heere 2, Siegerswoude, Wytske 17, Groninger Opeinde, Janke 13, Siegerswoude, Wimke 13, Siegerswoude, Fraukjen 7, Siegerswoude, Elske 4, Siegerswoude (van Pieter), Eise 8, Egbert 3, Wytske 2, Trijntje 5 weken (van Linse, Siegerswoude) a) Pieter, zie 144 b) Wimke, ged. Siegerswoude 29-6-1766, overl. Opsterland15-4-1850 c) Zweitse, ged. Siegerswoude 25-12-1769, overl. Opsterland 18-1-1856 d) Linse, ged. Siegerswoude 10-7-1774, overl. Opsterland 10-2-1846 290 Jan Jans, geb. Ureterp october 1738, ged. ald. 14-12-1738, tr. Ureterp 21-2-1762 291 Janke Thysses, geb. Siegerswoude 1729 a) Grietje, geb. Ureterp november 1764, ged. ald. 9-1-1765, zie 145 292 Jan Harmens, geb. Ureterp ca 1725, misschien overleden net voor 3-10-1800, tr. Ureterp 20-4-1750 293 Johantje Johannes, geb. ca 1725, begr. Ureterp 23-3-1787 a) Grietje, geb. Ureterp 17-10-1753, ged. ald. 14-11-1753 b) Johannes, geb. Ureterp 4-10-1758, zie 146 c) Harmen, geb. Ureterp juni 1761, ged. ald. 3-7-1761 d) Janke, ged. Ureterp 30-7-1766 e) Gerrit, geb. Ureterp maart 1769, ged. ald. 9-4-1769 f) Willem, geb. Ureterp 10-7-1772, ged. ald. 16-8-1772 g) Harmen, geb. Ureterp 9-9-1775, ged. ald. 8-10-1775 294 Jannes Jacobus, geb. Noorderdrachten ca 1734, veenbaas, overl. voor 1806, tr. Drachten 28-4-1754 295 Jitske Harmens, geb. Noorderdrachten ca 1730, overl. voor 1806 a) Aafke, ged. Ureterp 20-2-1766 b) Klaaske, ged. Ureterp 20-2-1766 a) Grietje, geb. ca 1760, ged. Ureterp 20-2-1766, zie 147 d) Harmen, ged. Ureterp 20-2-1766 bron: Harry Vrielink http://home.hetnet.ml/~harry.vrielink/Stamboom%20Pool.htm Max Schulte http://utopia.knoware.nl/users/mschulte/gydopkpool.htm Holland Family History http://www.hfh.nl/fam/dehoog/d0000/g0000035.htm1#I433 Klaas Jelles Bekkema http://www.pergo-et-perago.com/genpool.html 296 Claes Harmens, geb. ca 1713, tr. Wijnjeterp 11-5-1738 297 Antje Cornelis a) Jan, ged. Makkinga 21-5-1747 b) Aeldert, ged. Elsloo 22-3-1750 c) Lammichje, ged. Makkinga 19-9-1751 d) Aeldert, zie 148 300 DE JONG, Gjalt Folkerts, geb. Eernewoude 25-12-1747, ged. ald. 26-12-1747, overl. Oudega 17-8-1814, tr. Oudega 20-11-1768 301 Sibbeltje Aaltzens, geb. Drogeham 31-3-1745, overl. Oudega 10-11-1813 a) Baukje, ged. Oudega 17-12-1769 b) Folkert, zie 150 c) Aalzen, geb. Oudega 15-4-1773, ged. ald. 6-6-1773, overl. Smallingerland 20-1-1832 d) Baukje, geb. Oudega 5-10-1777, ged. ald. 16-11-1777 e) Neeltje, geb. Oudega 29-10-1780, ged. ald. 3-12-1780, overl. Smallingerland 9-3-1852 f) Tjitske, geb. Oudega 14-1-1784, ged. ald. 15-2-1784, overl. Smallingerland 4-3-1859 302 Berend Alberts, geb. Het Moer, ged. Diever 29-3-1728, tr. Beetsterzwaag 26-1-1755 303 Fettje Davids, ged. Beets 16-7-1730 a) Hiltje, ged. Ureterp 10-12-1755 b) Albert, ged. Ureterp 28-12-1757 c) Lutske, ged. Wijnjeterp 1-2-1761 d) Boukje, ged. Wijnjeterp 8-5-1763 e) Aaltje, ged. Wijnjeterp 8-12-1765, overl. ald. 31-3-1766 f) Aaltje, zie 151 g) David, geb. Duurswoude 24-10-1769, ged. Wijnjeterp 3-12-1769 h) Harmke, geb. Duurswoude 5-4-1772, ged. Wijnjeterp 17-5-1772 304 Douwe Hendriks, ged. Oenkerk 10-5-1709, boer (1738 stem 7 Oudkerk, 1748 stem 13 Oudkerk, 1758-1768 stem 14), overl. Oenkerk 1775, tr. Oenkerk 30-3-1732 305 Grietje Liepkes, ged. Dantumawoude 4-11-1703, overl. voor 1775 Quotisatiekohieren 1749 Douwe Hendrix, Tietjerksteradeel Plaats: Oudkerk Omschrijving: sober boer Gezin volw: 3 en kind: 5 Aanslag: 36-11-0 Bron: Tietjerksteradeel, fol. 5 a) Hendrik, geb. Oenkerk 1-3-1734, zie 152 b) Tjitske, geb. Oenkerk 1739, ged. ald. 20-5-1784, tr. Oenkerk 18-6-1758 Johannes Eeltjes c) Trijntje, tr. Oenkerk 9-9-1759 Sjoerd Tietes d) Liepke, tr. Oenkerk 12-5-1771 Atje Ludzers 306 Durk Joukes, ged. Roodkerk 11-3-1714, overl. Oenkerk ca 1769, tr. 307 Aukje Pieters Durk Joukes, Tietjerksteradeel Plaats: Oenkerk Omschrijving: arbeider, wint ternauwernood de cost Gezin volw: 3 en kind: 4 Aanslag: 11-13-0 Bron: Tietjerksteradeel, fol. 17 a) Aatje, zie 153 b) Jan, geb. mei 1750, gedoopt op belijdenis te Oenkerk 21-5-1786 312 Jurjen Wijbrens, geb. Veenwouden 1733, tr. (2) Hardegarijp 2-11-1760 Antje Sytses, tr. (1) Hardegarijp 26-5-1754 313 Berber Popkes, geb. Hardegarijp ca 1730 uit het eerste huwelijk a) Pieter, zie 156 b) Wybren, geb. ca 1756, overl. Leeuwarden 9-11-1814 uit het tweede huwelijk c) Japke d) Gjolt, geb. Suameer 9-7-1766 314 FABER, Sjouke Sjoerds, van Oenkerk, tr. Leeuwarden 15-11-1761 315 WIERSTRA, Geertje Sytzes Volgens de overlijdens akte van haar dochter heet zij Geertje Sytzes, volgens de trouw akte van 1761 is haar naam Gertje Klaases Wierstra 320 Wijbren Hendricks, tr. 321 Grietje Jochums a) Jochum, zie 160 b) Fokeltje, ged. Boksum 28-1-1731 c) Antje, ged. Boksum 16-12-1736 324 Klaas Minnes, geb. Deinum 13-7-1720, ged. ald. 14-7-1720, tr. Deinum 8-1-1748 325 Klaaske Taekes a) Dieuwke, geb. Deinum 7-11-1748, ged. ald. 17-11-1748 b) Minne, geb. Deinum 20-1-1751, ged. ald. 24-1-1751, tr. (1) Deinum 25-12-1770 Antje Jans Distelsma, tr. (2) Deinum 23-8-1789 Grietje Ypes c) Antje, geb. ca 1754, overl. Menaldumadeel 17-6-1834, tr. Deinum 21-4-1786 Sjouke Kornelis Feitsma d) Taeke, geb. Deinum 1-12-1757, ged. ald. 11-12-1757 e) Jan, zie 162 f) Aat, geb. Deinum 20-11-1765, ged. ald. 15-12-1765 g) Hillebrand, geb. Deinum 29-10-1767, ged. ald. 8-11-1767, overl. Menaldumadeel 30-1-1843, tr. (1) Warga 30-11-1794 Nieske Tjeerds Bruinsma, tr. (2) Deinum 25-5-1800 Dieuwke Heins Feitsma 326 (CUPERUS), Jan Minnes a) Trijntje, zie 163 332 WILS, Hendrik Jans 333 Grietje Martens a) Hendrik, zie 166 334 SMIT, Jan Harmens, tr. Giethoorn 29-1-1736 335 Willempje Jans, van Wanneperveen a) Geertje, ged. Giethoorn 25-11-1736 b) Harmen, ged. Giethoorn 30-11-1738 (get. Annigje Harmens Smit), overl. 4-3-1745 c) Jan, ged. Giethoorn 8-11-1740 (get. Machtelt Suk) d) Aaltje, ged. Giethoorn 12-4-1743 (get. Grietje Jans haar zuster) e) Gerrit, ged. Giethoorn 9-12-1744 (get. Geertje Harmens Smith) f) Aaltje, zie 167 g) Grietje, ged. Giethoorn 31-8-1749 (get. Grietje Claassen) h) Annigje, ged. Giethoorn 11-6-1752 (get. Grietje Claassen) 336 Klaas Hendriks, Oldeboorn, ged. Oldeboorn 5-11-1747, overl. Oldeboorn 24-7-1812, tr. Oldeboorn 8-7-1770 337 (BOONTJE), Trijntje Alberts, Oldeboorn, geb. 4-7-1751, ged. ald. 11-7-1751, overl. Utingeradeel 26-10-1826 a) Hendrik, zie 168 b) Albert, geb. Oldeboorn 22-5-1774, ged. ald. 5-6-1774, tr. Oldeboorn 13-7-1800 Tjitske Jacobus c) Douwe, geb. Oldeboorn 6-6-1780, ged. ald. 23-7-1780 d) Aaltje, geb. Oldeboorn 18-9-1783, ged. ald. 19-10-1783 e) Douwe, geb. Oldeboorn 26-7-1795, ged. ald. 20-9-1795 338 HOOGHIEMSTRA, Douwe Oenes, geb. Goengahuizen ca 1750, boer, overl. Baard 25-10-1835, tr. Boornbergum 15-2-1778 339 Akke Durks, van Grouw Aangenomen naam Hooghiemstra, Douwe Oenes, Hilaard 5 k. Tettje 33, Durkjen 30, Baukjen 27, Aukje 23, Oene 18 Mairie Jorwerd, fol. 68 a) Tettje, zie 169 b) Durkje, geb. ca 1782, overl. Tzum 23-4-1861, tr. Jan Klazes Kooistra c) Baukje, geb. ca 1786, overl. Baarderadeel 3-1-1875 d) Anskjen, geb. ca 1790, overl. Lyons 25-2-1848, tr. Jan Rientses Agema e) Oene, geb. ca 1795, overl. Stiens 22-3-1865, tr. Baarderadeel 5-6-1814 Hijke Sjoerds Hoekstra f) Jacob, overl. Brest 10-5-1814, aangiftedatum Baarderadeel 1-10-1814 Hij woonde in 1794 en 1813 te Hilaard bron: Hooghiemstra familie: kwartierstaat Pietje Elzenga http://www.geocities.com/Heartland/Lake/pietje.htm 340 Jan Arjens, arbeider te Tzum, tr. Tzum 4-11-1764 341 Trijntje Joris, geb. Tzum 1-12-1741, ged. ald. 3-12-1741, overl. Tzum september 1788? a) Rinske, geb. Tzum 17-12-1766, ged. ald. 28-12-1766 b) Joris, zie 170 c) Jakob, ged. Tzum 14-4-1771 d) Trijntje, geb. Tzum 17-3-1773, ged. ald. 4-4-1773 e) Dieuwke, geb. Tzum 15-1-1775, ged. ald. 5-2-1775 f) Arjen, geb. Tzum 6--8-1776, ged. ald. 25-8-1776 g) Dieuwke, geb. Tzum 6-2-1779, ged. ald. 7-2-1779 342 DE BLAAUW, Klaas Doens, ged. St. Annaparochie 4-8-1742, overl. Het Bildt 14-11-1824, tr. St. Annaparochie 22-4-1764, attestatie van Marssum 343 Jantje Rintjes, van Marssum a) Romke, ged. St. Annaparochie 2-12-1764, overl. Het Bildt 9-11-1840, tr. St. Annaparochie 18-5-1788 Ytske Jelles b) Rintje, ged. St. Annaparochie 20-4-1766, overl. Het Bildt 5-12-1822, tr. St. Annaparochie 19-5-1793 Rouwkje Sjierks c) Rinske, ged. St. Annaparochie 8-6-1767 d) Romkje, zie 171 344 Frans Jans, geb. Tzum 1-9-1736, overl. 5-9-1791, tr. Welsrijp (Baijum) 1-11-1756 345 (KINGMA). Keinou Reins, geb. Schalsum, overl. voor 1811 a) (KEESTRA), Jan, geb. Peins/Zweins 27-1-1760, ged. ald. 3-2-1760 b) (LEEN), Rein, zie 172 c) (KINGMA), Hans, ged. Peins/Zweins 27-4-1765, ged. ald. 31-5-1765 d) Aafke, geb. Peins/Zweins 2-9-1767, ged. ald. 13-9-1767 346 Pieter Rientses, m. Bayum 27-5-1765 347 Sepke Gosses a) Trijntje, zie 173 b) Akke, geb. Bayum 9-6-1772, ged. ald. 28-6-1772 c) Rients, geb. Bayum 22-7-1777, ged. ald. 27-7-1777 348 Willem Klazes 349 KOOPAL, Dirkjen Tijmens, ged. Baijum 20-3-1744 a) Willem, zie 174 b) Sjoerdje, geb. Baijum 24-10-1779, ged. ald. 14-11-1779 350 WESTERVELD, Haaye Tietes, geb. Dronrijp 25-7-1746, ged. ald. 4-9-1746, lidmaat te Dronrijp 1760, overl. Dronrijp 1-11-1808, tr. Dronrijp14-5-1769 351 Yefke Sjoerds, van Huins, lidmaat te Dronrijp 14-4-1775 op gedane belijdenis, overl. Dronrijp 15-12-1800 a) Eelkjen, geb. Dronrijp 2-2-1770, ged. ald. 25-2-1770, overl. Menaldumadeel 30-8-1832 b) Antje, geb. Dronrijp 20-1-1772, ged. ald. 26-1-1772 c) Akke, zie 175 d) Tietje, ged. Dronrijp30-9-1775, overl. Schalsum 3-1-1848 e) Tiete, ged. Dronrijp 17-9-1777, overl. Menaldumadeel 8-2-1860 f) Sjoerdtje, ged. Dronrijp 25-4-1782, overl. Menaldumadeel 27-8-1857 g) Sjoerd, ged. Dronrijp 17-4-1786, overl. Menaldumadeel 28-12-1857 352 BULTHUIS, Jacob Hendriks, geb. Lellens, Groningen 23-9-1736, overl. na 1774, tr. Middelstum, Groningen 31-5-1761 353 Aafke Freerks, ged. Groningen (A-kerk) 8-2-1739 (op de potte backersrijge) a) Hendrik, zie 176 b) Derk, geb. Middelstum 21-5-1767, ged. ald. 24-5-1767 c) Freerk, geb. Middelstum 24-6-1768, ged. ald. 3-7-1768 d) Derk, geb. Middelstum 19-2-1771, ged. ald. 22-2-1771 e) Andreas, geb. Middelstum 18-2-1774, ged. ald. 20-2-1774 354 KITS, Nanning Jans, tr. 355 HUIZINGA, Klaaske Michiels a) Weijke, zie 177 b) Jan, geb. Winsum 27-6-1768, ged. ald. 3-7-1768 c) Jan, geb. Winsum 22-8-1770, ged. ald. 9-9-1770 356 DIJKSTRA, Jacob Idses, ged. Burum/Munnekezijl 24-5-1761, overl. Kollumerland 18-10-1824, tr. Kollum 15-5-1785 357 Japikje Jurjens, geb. Kollum ca 1752, overl. Kollumerland 13-12-1829 Aangenomen familienaam 1811 Dijkstra, Jacob Idzes, Kollum k. Aagtje 26, Jurjen 21, Ids 19 a) Aagtje, geb. ca 1786 b) Jurjen, zie 178 c) Ids, geb. ca 1793 358 SCHAAFSMA, Pieter Johannes, ged. Westergeest 13-9-1744, overl. Kollumerland 25-2-1818, tr. Westergeest 19-8-1781 359 (VAN DER ZWEEP), Geeske Jans, geb. Oudwoude ca 1751, overl. Kollumerland 15-6-1820 Aangenomen familienaam 1811 Schaafsma, Pieter Johannes van, Westergeest k. Trijntje 29, Rimkje 27, Johannes 25, Jan 20, Dieuwke 20 bron Schaafsma: http://www.geneal.ch/family/parentelen/pdvriesk.htm a) Trijntje, geb. Veenkloster 29-6-1782, ged. Westergeest 21-7-1782, overl. Westergeest 8-12-1841, m. Rindert Pieters Braaksma b) Romkje, geb. Westergeest 21-5-1784, ged. ald. 13-6-1784, overl. Tietjerksteradeel 7-10-1834, tr. Eestrum 13-5-1810 Thomas Gooitzens Nicolay c) Johannes, geb. Westergeest 14-9-1786, ged. ald. 3-10-1786, overl. Kollumerland 8-6-1868, tr. Kollumerland 17-10-1819 Ettien Gerrits Brans d) Jan, geb. Westergeest 16-2-1791, ged. ald. 27-3-1791 e) Dieuwke, zie 179 360 Albert Lieppes, geb. Kuikhorne 11-8-1726, ged. ald. 12-8-1726, won. te Kuikhorne en Dantumawoude, koopman en huisman, overl. maart 1800, tr. Kooten 11-5-1761 361 Ymkje Andries, afkomstig uit Wouterswoude, overl. mei 1769 a) Trijntje, ged. Twyzel/Kooten 5-9-1762, overl. Driesum 16-3-1847, tr. Jacob Taekes de Vries b) Andries, zie 180 c) Lieppe, geb. Twijzel december 1764, ged. ald. 10-2-1765 362 PLANTINGA, Gerrit Johannes, ged. Akkerwoude 25-12-1749, overl. Dantumawoude 29-1-1814, tr. Akkerwoude 16-1-1774 363 VAN DER PLOEG, Lysbeth (Lijsbert) Gerrits, geb. ca 1744, overl. Dantumadeel 26-1-1841 a) Johannes, geb. Akkerwoude 16-6-1776, ged. ald. 14-7-1776, overl. Dantumadeel 3-11-1844 b) Tettje, geb. Murmerwoude 21-3-1778, ged. ald. 19-4-1778, overl. Dantumadeel 6-1-1826 c) Gerrit, geb. Murmerwoude 21-3-1780, ged. ald. 23-4-1780, overl. Dantumadeel 29-12-1844 d) Jilt, geb. Murmerwoude 7-5-1783, ged. ald. 13-7-1783, overl. Dantumadeel 27-1-1847 e) Hiltje, zie 181 f) Melle, geb. Murmerwoude 20-4-1788, ged. ald. 25-5-1788, overl. Dantumadeel 28-12-1812 g) Ruurd, geb. Murmerwoude 28-2-1793, ged. ald. 14-4-1793, overl. Dantumadeel 13-11-1829 364 Meindert Gerbens, van het Godloos Tolhuis, ged. Driesum 15-5-1735, overl. Dantumadeel 1803, tr. 365 Romkje Pieters, ged. Rinsumageest 6-5-1742 a) Gerben, ged. Rinsumageest 6-5-1764 b) Heine, zie 182 c) Meijke, ged. Rinsumageest 18-11-1770 d) Hessel, geb. Rinsumageest 7-11-1773, ged. ald. 16-1-1774 e) Baukje, geb. Rinsumageest 3-2-1776, ged. ald. 24-3-1776 366 VAN DER PLOEG, Syte Sytses, ged. Dantumawoude 12-10-1755, overl. Kollumerland 30-9-1826, tr. (2) na 8-6-1794 Grietje Rengers van der Meulen, tr. (1) Dantumawoude 3-1-1779 367 Wytske Aukes, geb. Dantumawoude ca 1756, overl. voor 8-6-1794 Aangenomen familienaam 1811 Ploeg, Sytte Sytses van der, Zwaagwesteinde k. Antje 29, Sijtze 19, Trijntje 12, Wyts 8, Tetje 4 uit het eerste huwelijk a) Eelkje, zie 183 b) Antje, geb. ca 1782, overl. Tietjerksteradeel 5-11-1846 c) Sitjske, geb. ca 1784, overl. Dantumadeel 5-2-1869 d) Sijtze, geb. ca 1793 uit het tweede huwelijk e) Trijntje, geb. ca 1800 f) Wyts, geb. ca 1804 g) Tetje, geb. ca 1808 368 Tjeerd Sybes, geb. ca 1720 boer te Rijperkerk, laatst te Giekerk, overl. ca 1799/1800, tr. Rijperkerk 18-10-1750 369 Dieuwke Durks, geb. Tietjerk ca 1731, renteniersche te Giekerk, overl. Giekerk 18-5-1823 a) Dieuwke, ged. Rijperkerk 18-6-1752, oud ruim 21 weken b) Aagje, ged. Rijperkerk 23-7-1753 c) Pieter, geb. Rijperkerk 25-11-1754, ged. ald. 15-12-1754, overl. Tietjerksteradeel 18-7-1830 d) Dirk, geb. Rijperkerk 28-4-1756, ged. ald. 13-3-1757 e) Grietje, geb. Rijperkerk 4-1-1758, ged. ald. 29-1-1758 f) Sybe, zie 184 g) Arjen, geb. Rijperkerk 12-3-1761, ged. ald. 19-4-1761, overl. Tietjerksteradeel 12-3-1831 h) Trijntje, geb. Rijperkerk 12-8-1763, ged. ald. 25-9-1763 i) Dirk, ged. Oenkerk 4-1-1767, overl. Tietjerksteradeel 19-6-1853 j) Harke, geb. Rijperkerk 28-2-1769, ged. ald. 4-5-1769, overl. Tietjerksteradeel 1-2-1839 k) Trijntje, geb. Rijperkerk 9-1-1771, ged. ald. 10-2-1771 l) Trijntje, geb. Rijperkerk 7-1-1773, ged. ald. 28-3-1773, overl. Tietjerksteradeel 18-8-1834 370 ATSMA, Atze Sjoerds, geb. Rijperkerk ca 1740, tr. Hardegarijp 24-3-1765 371 Rinske Scheltes, tr. (2) Rijperkerk 6-12-1778 Johannes Jans a) Sjoerdje, zie 185 b) Sjoerd, geb. ca 1767 c) Atze, geb. juni 1772, ged. Rijperkerk 25-10-1772 uit huwelijk van Rinske en Johannes a) Schelte, geb. Rijperkerk 14-11-1779, ged. ald. 5-12-1779 372 VAN DER KOOI, Teunis Meinderts, ged. Rijperkerk 18-8-1737, tr. Tietjerk 8-6-1772 373 Wytske Bouwes, geb. Suawoude 6-5-1746, ged. ald. 30-5-1746 a) Meindert, geb. Tietjerk 25-8-1773, ged. ald. 26-1-1774, overl. Tietjerksteradeel 23-9-1827 b) Albert, geb. Tietjerk 12-1-1779, ged. ald. 7-3-1779, overl. Tietjerksteradeel 22-1-1865 c) Jurjen, zie 186 d) Henke, geb. Tietjerk 3-6-1787, ged. ald. 1-7-1787, overl. Tietjerksteradeel 8-5-1858 bron: Cor Boekema 374 KOOLSTRA, Pieter Jans, ged. Giekerk 30-8-1743, overl. Kollumerland 11-3-1817, tr. Giekerk 6-10-1771 375 Janke Wijbrens, ged. Oenkerk 22-3-1750, overl. Oenkerk 15-4-1819 Aangenomen familienaam 1811 Koolstra, Pieter Jans, Oudewoude k. Wiebren 29, Akke 36 a) Akke, zie 187 b) Wiebren, geb. 1781, overl. Tietjerksteradeel 29-10-1826, m. Gerritje Berends Toonstra 376 Willem Thysses, geb. Veenwouden ca 1741, ged. Veenwouden 28-5-1752, overl. Veenwouden 13-10-1814, tr. (1) Eestrum 29-6-1766 Sjoukje Doeijes, tr. (2) Veenwouden 8-5-1774 377 (WALSTRA), Trijntje Sijmens, geb. Hardegarijp ca 1750, overl. Veenwouden 1800 uit het eerste huwelijk a) Jeltje (Nieuwenhuizen), geb. 1767, overl. Bergum 27-5-1807, tr. Bergum 17-5-1795 Sake Pieters Paulusma b) Maaike (Nieuwenhuis), geb. ca 1774, overl. Eestrum 14-9-1814, tr. Bergum 10-3-1799 Sape Sjoerds uit het tweede huwelijk c) Tytje, geb. Veenwouden januari 1779, ged. Veenwouden 27-5-1792, overl. Giekerk 11-2-1857, tr. Giekerk 7-11-1802 Reinder Thomas Bouwer d) Romkjen, geb. Veenwouden 24-5-1781, ged. Veenwouden 13-5-1792, overl. Dantumawoude 15-10-1859, tr. Akkerwoude 28-5-1809 Klaas Ekes Minnema e) Thijs, zie 188 f ) Symen, geb. Veenwouden juni 1789, ged. Veenwouden 13-5-1792, overl. ald. 15-1-1860, tr. Dantumadeel 29-1-1789 Grietje Feijes Venema (#378b) 378 VENEMA, Feye Minnes, geb. Veenwouden 9-3-1741, ged. Veenwouden 26-12-1751, overl. Leeuwarden 14-2-1814, tr. (1) Bergum 24-3-1771 Taetske Palles, tr. (2) Bergum 19-10-1788 379 Antje (Aantje) Douwes, geb. Eestrum ca 1764, overl. Veenwouden 16-7-1820 Aangenomen familienaam 1811 Venema, Feye Minnes, Veenwouden k. Grietje 23, Hardegarijp, Ymkjen 19, Itske 17, Minne 15, Douwe 11, Gertje 9, Taeke 3 uit het eerste huwelijk a) Anskjen, ged. Veenwouden 8-8-1773 uit het tweede huwelijk b) Grietje, geb. Bergum 29-1-1789, ged. Veenwouden 8-4-1792, overl. Dantumadeel 11-9-1852, tr. Dantumadeel 9-8-1812 Siemen Willems van der Wal (#376, va c) Ymkjen, zie 189 d) Itske, geb. Bergum 25-2-1793, ged. Veenwouden 2-10-1796 e) Minne, geb. Veenwouden 23-8-1796, ged. ald. 2-10-1796, overl. Dantumadeel 25-10-1867 f) Douwe, geb. ca 1800 g) Gertje, geb. ca 1802 h) Taeke, geb. ca 1808 380 Romke Jacobs, geb. ca 1738, ged. Akkerwoude 10-11-1741, tr. Akkerwoude 3-4-1785 381 Wytske Tjerks, ged. Akkerwoude 9-7-1758, overl. Kollumerzwaag 15-12-1815 a) Jacob, geb. Akkerwoude 7-5-1785, ged. ald. 19-6-1785 b) Tjerk, geb. Akkerwoude 12-3-1787, ged. ald. 9-4-1787 c) Jan, zie 190 382 VENEKAMP, Balling Martinus, geb. Veenwouden 17-4-1764, overl. Veenwouden 14-10-1838, tr. Veenwouden 30-5-1790 383 (BUURMAN), Antje Botes, ged. Driesum 15-11-1761, d. Dantumadeel 16-10-1844 Aangenomen familienaam 1811 Venekamp, Balling Martinus, Veenwouden k. Wipke 20 a) Wipkjen, geb. Veenwouden 18-6-1791, ged. ald. 17-7-1791, zie 191 386 Gaabe Sipkes a) Gerlofke, zie 193 b) Sipke, ged. Tzummarum 6-4-1727 c) Sipke, ged. Tzummarum 19-8-1731 388 Claas Jochums, geb. Pietersbierum ca 1667, overl. voor 1749, tr. ca 1717 389 Tryntje Jelles, geb. Oosterbierum ca 1693 a) Saakje, ged. Oosterbierum 27-11-1718 b) Bottje, ged. Oosterbierum 14-9-1721 c) Antje, ged. Oosterbierum 7-2-1723 d) Jochem, ged. Oosterbierum 10-6-1725 e) Jochem, ged. Oosterbierum 15-12-1726 f) Jelle, zie 194 g) Reintje, ged. Oosterbierum 15-6-1732 390 Philippus Pieters, geb. Wier, tr. Wier 7-10-1742 (att. afgegeven te Minnertsga 28-9-1742) 391 Maaike Lolkes, geb. Sexbierum 14-4-1721 a) Tamme. ged. Minnertsga 5-5-1743 b) Klaasje, geb. Wier 13-1-1745, ged. ald. 31-1-1745 c) Pyter, geb. Wier 10-12-1746, ged. ald. 18-12-1746 d) Rinske, zie 195 e) Cornelis, ged. Wier 16-1-1752 400 Brugt Tjibbes, geb. ca 1711, afkomstig uit Idaard, won. te Roordahuizum en te Idaard, boer en huisman, overl. Idaard 13-5-1790, tr. Friens 3-8-1738 401 Mayke Tymens (ook genaamd Maijke Siemens), geb. te Idaard 19-2-1718, ged. ald. 20-2-1718, belijdenis te Roordahuizum 2-4-1741, overl. Idaard 1764 Brugt en Maayke beiden belijdenis te Idaard op 11-4-1751 a) Wybrich, ged. Roordahuizum 29-11-1739, begr. 1740 b) Jochum, ged. Roordahuizum 16-12-1740 c) Tiebbe, geb. Roordahuizum 15-10-1742, ged. ald. 21-10-1742, overl. Idaard 28-12-1811, tr. Idaard 28-5-1780 Antje Krijns d) Jochum, geb. Roordahuizum ca 1743, overl. ald. 1746 e) Antie, ged. Roordahuizum 9-2-1744, overl. in 1764 f) Wibrig, geb. Roordahuizum 26-3-1745, ged. ald. 28-3-1745, overl. ca 1794 g) Grietje, ged. Idaard 11-9-1746 h) Tymen, geb. Iddard 16-3-1749, ged. ald. 23-3-1749 i) Jochum, ged. Roordahuizum 16-5-1751, overl. ald. 16-8-1825, tr. Trijntje Rinses j) Andries, ged. Idaard 1-9-1752 k) Andries, zie 200 l) Wybren, geb. Idaard 7-8-1757, ged. ald. 20-8-1757, overl. Idaard 14-3-1854, tr. Boukje Gerbens Bokma m) Anne, geb. Idaard 26-2-1763, ged. ald. 6-3-1763, overl. 1778 402 (ROORDA), Sake Hendriks, geb. (doopsgezind) 17-2-1732, won. te Akkrum en te Roordahuizum, belijdenis Vlaamsche en Waterlandsche (doopsgezinde) Gemeente, Grouw, 1760, lidmaat Doopsgezinde Gemeente Grouw, oktober 1764, leraar, overl. Roordahuizum 1798, tr. 403 Ymkjen Ruurds (ook genaamd Iemkjen Annes), afkomstig uit Akkrum, geb. ca 1731 (doopsgezind), overl. te Roordahuizum voor 1827, tr. (1) Utingeradeel 11-1-1751 Aucke Klases a) ?Wybe, geb. ca 1759, overl. Leeuwarden 22-6-1809, tr. ca 1800 Jeltje Pieters Wijnkoop b) Hendrik, geb. Roorda-State onder Akkrum 1-5-1760 (doopsgezind), overl. Jelsum 14-1-1827, tr. Jelsum 14-6-1789 Ruurdje Ulbes c) Anne, geb. Akkrum ca 1763, overl. Roordahuizum 9-2-1830, tr. Irnsum 14-7-1799 (doopsgezind) Gertje Sybrens Roorda d) Sjoukje, zie 201 e) Ymkje, geb. ca 1769, overl. Wanswerd 27-12-1806, tr. Wanswerd 19-5-1799 Hendrik Jans 404 Pier Hessels, van Deinum, ged. Boksum 2-2-1718, tr. Deinum 23-6-1737 405 Trijntje Pieters, van Deinum a) Hessel, ged. Boksum 1-3-1739 b) Hessel, ged. Boksum 4-9-1740 c) Pieter, geb. Boksum 2-2-1743, ged. ald. 5-3-1743 d) Aafke, geb. Boksum 2-2-1745, ged. ald. 28-11-1745 e) Anne, geb. Boksum april 1748, ged. ald. 7-4-1748 f) Tietske, geb. Blessum 1750, ged. ald. 1750 g) Antje, geb. Blessum 1751, ged. ald. 1751 h) Trijntje, geb. Blessum 2-2-1753, ged. ald. 1753 i) Gertje, geb. Blessum 1755, ged. ald. 1755 j) Jantje, geb. Blessum 1757 k) Pylger, zie 202 406 Piebe Lieuwes, van Eernewoude, tr. Eernewoude 8-3-1750 407 Antje Rutgers a) Baukje, ged. Eernewoude 27-9-1750 b) Maaike, ged. Eernewoude 17-12-1752 c) Neeltje, ged. Eernewoude 26-12-1754 d) Lieuwe, ged. Eernewoude 18-1-1757 e) Hittje, zie 203 408 Pylger Ruurds, van Grouw, tr. Grouw 8-3-1757 409 Akke Teyes, van Grouw a) Gerrit, zie 204 b) Ruurd, ged. Huizum 14-5-1758 c) Teye, ged. Huizum 27-1-1760 410 DELSCHNEIDER (DILSCHIJTER, DELSNIJDER), Carolus (Carel), schoolmeester, tr. Wier 20-11-1763, beide met attestatie van Cornjum 411 KONINGS, Grietje a) Christina, geb. Wier 4-3-1764, ged. ald. 18-3-1764 b) Martinus, geb. Wier 26-8-1765, ged. ald. 22-9-1765 c) Martinus, geb. Wier 26-6-1767, ged. ald. 19-7-1767 d) Willem, geb. Wier 26-5-1769, ged. ald. 18-6-1769 e) Aukje, zie 205 f) Louise, geb. Wier 28-6-1773, ged. ald. 11-7-1773 g) Willemke, geb. Wier 20-1-1775, ged. ald. 19-3-1775 h) Willem, geb. Wier 18-8-1777, ged. ald. 31-8-1777 i)) Hiltje, geb. Wier 20-6-1779, ged. ald. 18-7-1779 412 Luitjen Melis, ged. Oosterzee 5-3-1719, overl. 1784, tr. Oosterzee maart 1744 413 Roeltje Jans a) Femmigjen, ged. Oosterzee 28-11-1745 b) Nelligjen, ged. Oosterzee 30-7-1747 c) Melis, zie 206 d) Hylke, ged. Oosterzee 15-1-1765 414 Romke Boukes, overl. Idskenhuizen 1787 415 Akke Jans, overl. Teroele 1808 a) Dettje, zie 207 416 (VAN KEIMPEMA), Keimpe Johannes, ged. Eernewoude 9-6-1715, tr. (2) Eernewoude 29-8-1856 Jitske Hendricks, tr. (1) Eernewoude 29-5-1740 417 Trijntje Jans, van Oudega uit het eerste huwelijk a) Johannes, geb. Eernewoude 26-3-1741, ged. ald. 3-4-1741, overl. Tietjerksteradeel 17-8-1812, tr. Antje Jelles Staphorstius b) Antie, ged. Eernewoude 7-7-1746 c) Antie, geb. Eernewoude 27-4-1748, ged. ald. 5-5-1748 d) Jan, geb. Eernewoude 8-10-1749, ged. ald. 7-12-1749, overl. Tietjerksteradeel 20-1-1824 e) Jetske, ged. Eernewoude 24-11-1751 f) Syte, geb. Eernewoude 20-12-1752, ged. ald. 26-1-1753, overl. Tietjerksteradeel 13-3-1819 g) Harmen, zie 208 h) Egbert, ged. Eernewoude 29-2-1756 uit het tweede huwelijk i) Gerlske, ged. Eernewoude 20-1-1760 j) Gerlske, geb. Eernewoude 25-12-1761, ged. ald. 24-1-1762 k) Jitske, geb. Eernewoude 12-1-1764, ged. ald. 11-3-1764, overl. Tietjerksteradeel 22-7-1813 418 Gerben Hendriks, tr. St. Jacobiparochie 10-2-1754 419 Berber Klases a) Hendrik, ged. St. Jacobiparochie 9-3-1755 b) Antje, zie 209 c) Claas, ged. St. Jacobiparochie 23-12-1759 420 Steven Walings, ged. St. Annaparochie 5-11-1723, mr. bakker in de buurt, overl. Vrouwenparochie 11-1-1772, begr. graf #1672 OL Vrouwenparochie, tr. Vrouwenparochie 15-4-1754 421 Etje Eises, ged. Vrouwenparochie 30-9-1731 a) Eise (Eyzo), ged. Vrouwenparochie 5-1-1755, zie 210 422 Claas Jeppes, ged. Vrouwenparochie 19-12-1717, tr. Vrouwenparochie 23-5-1745 423 Gepkie (Gepckie) Clases, ged. Vrouwenparochie 9-3-1721 a) Pleuntje, zie 211 b) Jeppe, ged. Vrouwenparochie 12-4-1748 c) Jan, ged. Vrouwenparochie 3-5-1750 424 Rinze Douwes, ged Bergum 3-5-1693, overl. Suawoude 13-2-1773, ondertr. Bergum/Surhuisterveen 21-2-1739 425 Aaltje Teekes, geb. Suawoude ca 1716, overl. Suawoude 1798 a) Douwe, ged. Bergum 24-4-1740 b) Baukjen, ged. Bergum 25-2-1742 c) Taeaeke, ged. Bergum 17-5-1744 d) Hedzer, ged. Bergum 18-12-1746 e) Aafke, ged. Bergum 13-4-1749 f) Vroukjen, ged. Bergum 4-6-1752 g) Fokke, geb. Suawoude, ged. Bergum 27-7-1755, zie 212 h) Oene, ged. Bergum 30-4-1758 426 Eelke Dirks, ged. Hardegarijp 26-4-1722, boer te Hardegarijp, diaken Tietjerk 1762-1764, ouderling 1770-1772 en 1774-1776, overl. Tietjerk september 1776, tr. (2) Tietjerk 26-1-1766 Geertje Pieters, tr. (1) Hardegarijp 25-1-1750 427 Jeltje Doedes, ged. Rijperkerk 4-8-1726, oud 4 weken, overl. Tietjerk voor 1766 uit het eerste huwelijk: a) Aaltje, ged. Tietjerk 11-3-1751 b) Baukje, zie 213 c) Dirk, ged. Tietjerk 8-5-1761 uit het tweede huwelijk: d) Pieter, ged. Tietjerk 13-4-1771 428 BREUKER, Hendrik Arjens, geb. ca 1725, tr. Minnertsga 12-5-1748 429 Rijmkje Wijbes a) Wijbe, geb. Ried 1-3-1749, ged. ald. 30-3-1749 b) Arjen, ged. Ried 14-3-1751 c) Arjen, zie 214 d) Rienck, geb. Ried 17-3-1755, ged. ald. 13-4-1755 e) Harmen, geb. Ried 2-10-1757, ged. ald. 6-11-1757 f) Tieerd, geb. Ried 30-3-1760, ged. ald. 23-4-1760 g) Jan, geb. Ried 7-1-1764, ged. ald. 12-2-1764 432 Volkert Feyes, ged. West-Terschelling 18-1-1728, tr. 433 Tetje Douwes, ged. West-Terschelling 2-2-1727 (get. Martjen Cornelis de grootmoeder) a) Feye, ged. West-Terschelling 3-1-1752 (get. Trijntje Jans de grootmoeder) b) Martje, ged. West-Terschelling 26-10-1755 (get. Neeltje Feyes) c) Jantje, ged. West-Terschelling 15-5-1757 (get. Neletje Feyes) d) Feye, zie 216 e) Jantje, ged. West-Terschelling 21-1-1761 (get. Mary Jans de oud meu) f) Douwe, ged. West-Terschelling 11-4-1762 (get. Trijntje Jans de grootmoeder) g) Neeltje, ged. West-Terschelling 15-1-1764 (get. Marie Jans de oud meu) h) Trijntje, ged. West-Terschelling 31-3-1765 (get. Marie Jans Bakker) 4 kinderen begraven in Graf 27 te West-Terschelling 1-6-1762, 4-8-1765, 17-7-1766 en 19-9-1769 434 COMMANDEUR, Willem Reijns, kinderen noemen zich REE, geb. ca 1740, mennist, Willem Reitjens Commandeur op belijdenis des geloofs gedoopt West-Terschelling 30-1-1765, overl. Terschelling? 23-6-1807, tr. (1) NN, tr. (2) West-Terschelling 8-1-1764 435 WINTER, Trijntje Pieters, geb. West-Terschelling 28-6-1739, overl. West-Terschelling 15-6-1801 a) Jantje, zie 217 b) Rein, ged. West-Terschelling 27-10-1765 (doopget. Maamke Stevens, grootmoeder) tr.West-Terschelling 20-4-1794 Neeltje Douwes Puyt c) Cornelis, geb. West-Terschelling 4-12-1767, ged. ald. 6-12-1767 (get. Maamke Stevens) d) Martje, ged. West-Terschelling 28-10-1768 (get. Maamke Stevens), overl. Terschelling 10-2-1847 e) Cornelis, ged. 10-5-1772 (get. Maamke Stevens) f) Trijntje, geb. West-Terschelling 26-5-1776, ged. ald. 27-7-1776, overl. West-Terschelling 18-4-1841, tr. Jillis Janszn Stada g) Pieter, geb. West-Terschelling 15-11-1778, ged. ald. 18-11-1778 (get. Aaltje Pieters Winter), overl. West-Terschelling 31-10-1783 h) Teeke, ged. West-Terschelling 9-2-1783 (get. Aaltje Pieters Winter) , overl. Terschelling 1-1-1814 436 Teekele Tjebbes, ged. Rijperkerk 26-4-1733, tr. Baijum 8-2-1756 437 Baukje Sijmens (ook Klaases) a) Tjebbe, zie 218 b) Symen, ged. Baijum 20-11-1763 c) (HANENBURG), Sydske, geb. Baijum 14-5-1767, ged. ald. 21-5-1767, overl. Hennaarderadeel 30-3-1853 d) Antie, geb. Baijum 15-1-1774, ged. ald. 23-1-1774 440 Waling Jacobs, tr. Ferwerd mei 1749 441 Tjitske Rinses a) Jacob, ged. Ferwerd 28-3-1751 b) Maaike, ged. Ferwerd 6-8-1752 c) Afke, ged. Ferwerd 31-3-1754 d) Jacob, zie 220 e) Grietje, ged. Hallum 12-2-1758 f) Rinse, ged. Hallum 20-5-1760, overl. ald. 21-10-1817 444 Arjen Symons, tr. 445 Janke Jans a) Simon, zie 222 448 VISSER, Biense Jans, geb. Akkerwoude 25-10-1751, overl. Akkerwoude 26-10-1825, tr. Dantumawoude 13-5-1779 449 VAN DER MEULEN, Wopkje Fokkes, geb. Murmerwoude ca 1753, overl. Murmerwoude 11-1-1834 Aangenomen familienaam 1811 Visser, Biense Jans, onder Akkerwoude k. Fokke 30, Biettje 28, Wytske 26, Jan 22, Grietje 18, Jelle 14 a) Fokke, geb. ca 1781, overl. Dantumadeel 1-2-1844, tr. Dantumadeel 28-1-1817 Iedeltje Sybrens Hoekstra b) Biettje, geb. ca 1783, overl. Dantumadeel 3-11-1826 c) Wytske, geb. ca 1785, overl. Dantumadeel 31-5-1870, tr. Dantumadeel 11-4-1812 Fokke Harkes van der Mullen d) Jan, zie 224 e) Grietje, geb. ca 1794, overl. Dantumadeel 20-2-1879, tr. Dantumadeel 3-7-1814 Jelle Johannes de Jong f) Jelle, geb. ca 1798, overl. Dantumadeel 16-2-1887, tr. Dantumadeel 24-9-1820 Geertje Gerrits Haalstra 450 DE JONG, Sikke Aukes, geb. Akkerwoude 31-8-1761, ged. ald. 13-9-1761, overl. Oostrum 2-5-1820, tr. Akkerwoude 18-12-1785 451 SPOELSTRA, Trijntje Gerrits, geb. Akkerwoude 19-1-1764, ged. ald. 4-3-1764, overl. Aalsum 21-8-1826 Aangenomen familienaam 1811 Jong, Sikke Aukes de, Akkerwoude k. Froukje 22, Mikje 19, Rinske 17, Tjitske 11, Gettje 9, Auke 6 a) Auke, geb. Akkerwoude 20-10-1786, ged. ald. 26-11-1786 b) Gerrit, geb. Akkerwoude 24-7-1788, ged. ald. 10-8-1788 c) Froukje, geb. Akkerwoude 5-12-1789, ged. ald. 13-12-1789, overl. Westdongeradeel 21-4-1879, tr. Westdongeradeel 17-11-1832 Willem Doekeles Ploegsma d) Aukjen, zie 225 e) Renske, geb. Akkerwoude 14-9-1794, ged. ald. 28-9-1794, overl. Dantumadeel 5-6-1814 f) Auke, geb. Akkerwoude 22-2-1798, ged. ald. 11-3-1798 g) Tjitkse, geb. Akkerwoude 10-4-1800, ged. ald. 4-5-1800, overl. Dokkum 2-11-1870 h) Geertje, geb. Akkerwoude 30-11-1802, ged. ald. 26-12-1802, overl. Westdongeradeel 19-4-1872 i) Auke, geb. Akkerwoude 5-1-1805, ged. ald. 27-1-1805, overl. Dokkum 6-5-1834 452 Feike Wybrens, geb. Surhuisterveen 1734, ged. ald. 28-1-1762, overl. Kortwoude 26-9-1780, tr. januari 1761 453 WOUDA, Harmke Gerbens, geb. Kortwoude ca 1739, ged. Surhuisterveen 29-1-1761, overl. Kortwoude 20-11-1789 a) Tjeerd, geb. Kortwoude (Oostermeer) 6-4-1776, ged. Oostermeer 20-3-1803, zie 226 456 Johannes 457 Hiske Oenes a) Gertje, geb. ca 1771, overl. Dantumadeel 25-10-1831 b) Oebele, geb. Aalsum ca 1773, overl. Dantumadeel 22-2-1850 c) Tjitske, geb. ca 1776, overl. Ferwerderadeel 19-4-1848 458 Jan Heerkes, ged. Nes 16-9-1736 459 Ytje Annes a) Johannes (Braaksma), geb. Nes 23-8-1773, ged. Nes 19-9-1773, overl. Westdongeradeel 15-11-1841, tr. ald. 14-7-1818 Lijsbert Johannes Visser b) Tjitske (Dijkstra), zie 229 c) Maria (Braaksma), geb. 1785, overl. Oostdongeradeel 4-11-1824, tr. Aalsum 22-5-1808 Bokke Sapes van der Ploeg 460 MONSMA, Eelke Rinzes, geb. Giekerk 2-2-1744, overl. Akkerwoude 18-7-1822, tr. Oenkerk-Giekerk 29-1-1769 461 Lijsbeth Jans, geb. Oudwoude 23-4-1747, ged. Buitenpost 7-5-1747, overl. Akkerwoude november 1796 Aangenomen familienaam 1811 Monsma, Eelke Rinzes, Akkerwoude k. Lijsbert 40, Driesum, Rinse 38, Jan 36, Eeke 34, Zwaagwesteinde, Janke 31, Anne 26, Murmerwoude, Pieter 26, Dantumawoude a) Lijsbert, geb. ca 1771, d. Driesum 10-9-1826 b) Rinse, geb. Akkerwoude 12-4-1773, overl. ald. 16-4-1852 c) Jan, geb. Akkerwoude 17-9-1774, tr. Antje Jurks Wiersma d) Eeke (van der Meulen), geb. ca 1777, overl. Zwaagwesteinde 16-4-1863 e) Janke, geb. december 1779, overl. Akkerwoude 18-3-1855 f) Anne, zie 230 g) Pieter, zie 234 462 Aebele (Yble) Hendriks, ged. Surhuisterveen 23-6-1726, tr. Suameer 16-5-1751 463 Antje Johannes a) Hanna, geb. Suameer 1763, ged. Garijp 15-9-1775 b) Grietje, geb. Suameer 1766, ged. Garijp 15-9-1775 c) Tietje, geb. Suameer 1768, ged. Garijp 15-9-1775 d) Hinke, geb. Suameer 1771, ged. Garijp 15-9-1775 e) Baukje, zie 231 468 = 460 MONSMA, Eelke Rinzes 469 = 461 Lijsbeth Jans 470 (KOONSTRA), Sytse Oeges, geb. Giekerk 1-10-1742, ged. ald. 21-10-1742, overl. in 1792, tr. Oenkerk 14-5-1769 471 VAN DER VEEN, Tetje Geales, geb. Veenwouden ca 1743, ged. ald. 9-2-1752, overl. Rinsumageest 24-1-1827 a) Oege, geb. Oenkerk 12-1-1770, ged. ald. 9-3-1770 b) Martje, geb. Oenkerk 26-8-1772, ged. ald. 25-4-1773 c) Antje, zie 235 476 KOOISTRA, Ouwe Hendriks, ged. Suameer 20-9-1739, tr. (2) Dantumawoude juni 1782 Joukje Johannes, tr. (1) Suameer 29-5-1763 477 Tjtske Gerrits, ged. Dantumawoude 7-6-1739 a) Wytske, ged. Garijp 12-10-1766 b) Grietje, ged. Oudwoude 16-4-1769 c) Hendrik, zie 238 d) Grietje, geb. ca 1773, overl. Dantumadeel 1-7-1846 e) Gerryt, geb. Zwaagwesteinde 15-6-1775, ged. Driesum 25-8-1775 478 VAN DER VEEN, Jouw Harkes, geb. ca 1751, overl. Dantumadeel 19-9-1844, tr. Akkerwoude 4-4-1773 479 Maaike Bokkes Aangenomen familienaam 1811 Veen, Jouw Harkes van der, Akkerwoude k. Grietje 37, Teetske 35, Geeske 27, Terhorne a) Grietje, zie 239 b) Teetske, geb. ca 1776, overl. Dantumadeel 4-6-1853 c) Geeske, geb. ca 1784, overl. Utingeradeel 29-12-1849 480 WOLTERS, Derk Jan, geb. ca 1750, ged. Steenderen, Gelderland 7-5-1775, overl. Driesum 13-5-1807 , tr. Dokkum 26-11-1780 481 HOGENKAMP, Marijke (Maria) Willems, geb. Brummen ca 1748, ged. Vorden, Gelderland 3-5-1750, overl. Dantumawoude 3-11-1813 Aangenomen familienaam 1811 Wolters, Dirk Jans weduwe, Maria Willems, Dantumawoude k. Willem 26, Driesum, Jan 21 a) Willemijna, geb. Driesum 15-4-1782, ged. ald. 5-5-1782 b) Willem, geb. Driesum 14-10-1784, ged. ald. 31-10-1784 c) Gerrit, geb. Driesum 11-1-1786, ged. ald. 5-2-1786 d) Jan, zie 240 482 GRIJPSTRA, Wieger Romkes, geb. Wouterswoude 13-10-1760, ged. ald. 12-11-1760 overl. Dantumadeel 11-5-1833, tr. (2) Wouterswoude 25-5-1801 Tetje Gerrits Plantinga, tr. (1) Rinsumageest 10-4-1785 483 BOUMAN, Antje Lucas, geb. Wouterswoude, ged. Rinsumageest 6-6-1756, overl. Rinsumageest 1792 uit eerste huwelijk a) Lucas, geb. Wouterswoude 29-5-1786, ged. ald. 10-12-1786 b) Ynske, zie 241 uit tweede huwelijk c) Gerrit, geb. Dantumawoude maart 1800, overl. Bergum 15-6-1851 d) Romke, geb. Dantumawoude 23-12-1803, overl. Bergum 13-12-1855 e) Lysbeth, geb. Dantumawoude 19-1-1806, overl. ald. 23-2-1814 f) Thijs, geb. Dantumawoude december 1808, overl. Wouterswoude 7-6-1845 g) Metje, geb. Dantumawoude 25-4-1813, overl. Driesum 21-2-1895 h) Lysbeth, geb. Dantumawoude 16-6-1816, overl. Driesum 29-2-1896 496 POTJER (POT, POSTMA), Andries Aukes, geb. Akkerwoude ca 1760, overl. Dantumadeel 13-2-1839, tr. Veenwouden 11-6-1786 497 Vroukjen Douwes, geb. Veenwouden 20-4-1764, overl. Veenwouden 26-8-1834 a) Grietje (Potjer), geb. Veenwouden 27-10-1787, ged. ald. 25-11-1787, overl. Veenwouden 10-10-1856, tr. ald. 26-5-1806 Jan Reinders Stienstra b) Froukjen, geb. Veenwouden, ged. ald. 1-1-1792, overl. voor 1811? c) Douwe, zie 248 d) Auke (Postma), geb. ca 1795, overl. Veenwouden 29-4-1837 e) Marijke (Postma), geb. Veenwouden nov. 1798, overl. ald. 23-12-1862, tr. Tietjerksteradeel 16-2-1828 Johannes Geert Proce f) Gertje (Postma), geb. Veenwouden ca 1801, overl. ald. 28-1-1846, tr. Dantumadeel 15-4-1821 Jippe Klaas Hoekstra g) Gosse (Postma), geb. Veenwouden 1805, overl. Leeuwarden 22-9-1831 h) Jurjen (Postma), geb. Veenwouden nov. 1808, overl. Rijperkerk 22-8-1867, tr. Tietjerksteradeel 12-5-1838 Hinke Klases Vlieger 498 VAN DER GLAS, Pieter Tietes, ged. Wierum 12-3-1769, overl. Tietjerksteradeel 4-3-1855, tr. (2) Visvliet 5-11-1809 Minke Johannes Planting, tr. (3) Grijpskerk 25-10-1827 Frouwktie Halbes Haijema, tr. (1) Oudkerk 24-1-1790 499 BLOM, Yttje (Tietje) Jans, geb. Witveen onder Oostermeer 24-3-1768, ged. Rottevalle 22-5-1768, overl. Visvliet 29-3-1809 uit het eerste huwelijk a) Klaas, geb. Oudkerk 22-11-1790, ged. ald. 25-12-1790 b) Jan, geb. Oudkerk 14-9-1792, ged. ald. 11-11-1792 c) Grietje, geb. Grijpskerk 3-3-1793, overl. voor 1797 d) Meino, zie 249 e) Grietje, geb. Oldehove 8-10-1797, overl. Odoorn 29-9-1876, tr. Leek 7-12-1821 Thomas Rinks Pruim f) Tietje, ged. Niezijl 24-8-1799, overl. Surhuisterveen 18-9-1855, tr. Kollumerland 29-12-1828 Djoerd Klases Damstra g) Sibbel, geb. ca 1801, overl. Deventer 6-12-1823 h) Geert, geb. Lutkegast 19-9-1805, overl. Veenhuizen (Gesticht) 7-1-1880, tr. Tietjerksteradeel 19-5-1827 Grietje Martens Lauwerman uit het tweede huwelijk i) Johannes, geb. Visvliet 7-4-1811, ged. ald. 26-5-1811, overl. Grootegast 25-11-1890, tr. Siebrigje Mosselaar j) Dirk, geb. Grijpskerk 8-6-1815, overl. ald. 5-5-1831 uit het derde huwelijk k) Klaas, geb. Grijpskerk 27-10-1828 500 VAN DER VEEN, Romke Tjallings, geb. Veenwouden 14-4-1784, ged. Veenwouden 15-1-1797, overl. Hardegarijp 10-2-1860, tr. Veenwouden 20-4-1806 501 MELLEMA, Jantje Tjibbes,. geb. Veenwouden 22-12-1784, ged. ald. 30-1-1785, overl. Hardegarijp 27-5-1856 bron: Wim Sels a) Tjalling, zie 250 b) Trijntje, geb. ca 1809, overl. Tietjerksteradeel 19-5-1832 c) Marijke, geb. ca 1811, overl. Dantumadeel 18-12-1871 d) Willemke, geb. Dantumadeel 28-3-1814, overl. Dantumadeel 3-4-1880 e) Tjipkjen, geb. Tietjerksteradeel 29-3-1816, overl. Tietjerksteradeel 15-6-1817 (bij overlijden genoemd Tjibbeltje) f) Tjibbeltje, geb. Tietjerksteradeel 18-4-1818, overl. Dantumadeel 9-5-1879, tr. Dantumadeel 3-5-1840 Feye Thysses van der Wal [zie 188 (a] g) Vrouwkje, geb. Tietjerksteradeel 5-11-1820, overl. Tietjerksteradeel 27-11-1820 h) Froukje, geb. Tietjerksteradeel 28-1-1822, overl. Dantumadeel 20-1-1902, tr. Dantumadeel 25-6-1846 Minne Thysses van der Wal [zie 188 (v)] i) Tjibbe, geb. Tietjerksteradeel 7-10-1824, overl. Dantumadeel 1-12-1903 j) Joeke, geb. Tietjerksteradeel 27-6-1827, overl. Dantumadeel 17-3-1909 k) Melle, geb. Tietjerksteradeel 7-5-1829, overl. Tietjerksteradeel 29-8-1907 502 VAN DER WERF, Douwe Jacobus, geb. Veenwouden 15-9-1782 , overl. Dantumadeel 13-12-1832, tr. Veenwouden 17-5-1807 503 FOLKERTSMA, Agnieta Cornelis, ged. Leeuwarden 10-11-1785, ged. ald. 30-11-1785, overl. Dantumadeel 9-11-1837 Aangenomen familienaam 1811 Werf. Douwe Jacobus van der, Veenwouden k. Pytje 3, Elisabeth 1 a) Pietje, zie 251 b) Elisabeth, geb. Veenwouden 11-1-1810, ged. ald. 4-2-1810, overl. Tietjerksteradeel 18-9-1879 c) Jacobus, geb. Dantumadeel 3-7-1812, overl. ald. 9-5-1869, tr. ald. 6-4-1834 Marijke Luitjens van der Veen d) Cornelis, geb. Dantumadeel 21-1-1814 e) Johannis, geb. Dantumadeel 17-6-1817 f) Antje, geb. Dantumadeel 6-11-1818, overl. Tietjerksteradeel 15-12-1871 g) Fokje, geb. Dantumadeel 18-9-1820, overl. Kollumerland 22-3-1870 h) Hermanus, geb. Dantumadeel 18-2-1823, overl. ald. 2-7-1873, tr. Dantumadeel 18-5-1850 Engeltje Ridzerts Admiraal i) levenloos zoon, Dantumadeel 8-11-1824 j) levenloos zoon, Dantumadeel 12-12-1826 k) Rudolf, geb. Dantumadeel 4-9-1830 506 DE HOOP, Lammert Jans, ged. Murmerwoude 9-9-1753, overl. Dantumadeel 17-4-1826, tr. Dantumawoude 9-3-1777 507 DE GROOT, Renske Everts, ged. Driesum 26-9-1756, overl. Dantumadeel 26-1-1824 bron: zie Bram Ary Burggraaf http://www.genealogyburggraaf.tmfweb.nl/Burggraaf1.htm en Jan Frederik Boven http://home.tiscali.nl/~ac21639 aangenomen familienaam 1811 Hoop, Lammert Jans de, Akkerwoude k. Gettje 34, Tyttie 29, Jeltje 25, Jantje 23, Jan 21, Evert 16, Lutske 13 a) Gertje, zie 253 b) Tyttje, geb. Akkerwoude 31-3-1782, ged. ald. 28-4-1782, overl. Dantumadeel 3-8-1852 c) Jeltje, geb. Akkerwoude 2-2-1786, ged. ald. 29-3-1786, overl. Dantumadeel 12-3-1847 d) Jantje, geb. Akkerwoude 5-8-1788, ged. ald. 14-9-1788 e) Jan, geb. Akkerwoude 30-10-1790, ged. ald. 19-12-1790, overl. Dantumadeel 1-6-1873 f) Evert, geb. Akkerwoude 15-5-1795, ged. ald. 28-6-1795, overl. Tietjerksteradeel 27-8-1847 g) Lutske, geb. Akkerwoude 2-10-1798, ged. ald. 18-11-1798, overl. Dantumadeel 5-1-1875, tr. Dantumadeel 19-12-1819 Gerrit Wybes de Vries 510 WYBINGA (WYBENGA), Brant Minnes, ged. Dantumawoude 29-9-1748, schipper, overl. Zwaagwesteinde 11-8-1828, tr. (1) Aaltje Pieters, tr. (2) Wouterswoude 18-7-1779 511 WYBENGA, Meike Riemers, geb. Oudwoude, ged. Westergeest 24-8-1760, overl. Zwaagwesteinde 19-6-1821 Aangenomen familienaam 1811 Wybenga, Brant Minnes, Veenwouden k. Lolke 23, Gertje 18, Lieuwe 14, Betterwerd, Cornelis 12 uit het eerste huwelijk a) Marijke, geb. ca 1768 b) Pytter, geb. ca 1771 c) Minne, geb. ca 1777 uit het tweede huwelijk d) Akke, zie 255 e) Minne, geb. Zwaagwesteinde 9-9-1782, ged. Dantumawoude 27-10-1782, overl. Dantumadeel 21-4-1826 e) Riemer, geb. Zwaagwesteinde 7-5-1785, ged. Dantumawoude 4-9-1785, overl. Dantumadeel 9-12-1840 f) Lolke, geb. Zwaagwesteinde 26-8-1791, ged. Dantumawoude 21-8-1803, overl. Dantumadeel 10-11-1859 g) Gertje, geb. Zwaagwesteinde 12-5-1793, ged. Dantumawoude 21-8-1803 h) Lieuwe, geb. Zwaagwesteinde 12-11-1795, ged. Dantumawoude 21-8-1803 i) Cornelis, geb. Zwaagwesteinde 20-8-1799, ged. Dantumawoude 21-8-1803, overl. Dantumadeel 7-10-1833
Generatie 10
512 Jan Arents, tr. Drachten 7-5-1713 513 Hendrikje (Hinke) Hedmans a) Hedman, ged. Drachten 1-11-1716, zie 256 514 Berent Lammerts, tr. Drachten 8-5-1712 515 Gertje Atses a) Antje, c. Drachten 26-10-1716, zie 257 524 Auwert (Aut) Jacobs, ged. Opeinde 25-10-1697, veenbaas, overl. Rottevalle na 1722, tr. Nijega 28-1-1694 525 Rentske Tammes, afkomstig van Opeinde, geb. Rottevalle ca 1675, ged. Drogeham 22-1-1694, overl. Rottevalle na 1712 a) Jacob, ged. Opeinde 25-10-1697, tr. Opeinde 14-6-1717 Ybeltje Aesges b) Tamme, ged. Oudega 7-12-1701 c) Edser, zie 262 d) Foke, ged. Oudega 18-4-1706 528 Jacob Clases, geb. Lucaswolde, ged. Marum 6-3-1689, overl. voor 15-6-1738, tr. (1) Doezum 17-5-1717 Ynke Lefferts, tr. (2) Doezum 4-5-1721 529 Lamke Wiegers, ged. Doezum 9-8-1700 a) Claas, ged. Doezum 1-11-1722 b) Claas, ged. Doezum 14-11-1723 c) Wyger, ged. Doezum 3-9-1724 d) Tieke, ged. Doezum 10-9-1730 e) Klaas, ged. Doezum 1-3-1733, zie 264 f) Ijmke, ged. Doezum 10-10-1735 530 Sybren Eelkes, tr. Ureterp 6-12-1733 531 Trijntje Feitses a) Grietje, zie 265 b) Janke, ged. Ureterp 24-5-1739 c) Eelke, ged. Ureterp 26-12-1742 568 Hendrik Pieters, overl. ca 9-7-1739, tr. ca 1700 569 Jantje Jans a) Margien, tr. Oldemarkt 20-4-1729 Jan Hendriks b) Harmtjen, tr. Heerenveen 15-6-1727 Pieter Dirks c) Annigjen, tr. Oldemarkt 23-4-1740 Meine Allen d) Klaasjen, tr. Oldemarkt januari 1723 Pieter Hendriks e) Pieter, zie 284 f) Jan g) Tymen 576 Pieter Heeres, ged. Ureterp 30-5-1697, meester brouwer, overl. Ureterp 1769, tr. (2) Ureterp ca 1751 Geertje Sjoerds, tr. (1) Duurswoude maart 1719 577 Wimke Eises, ged. Wijnjeterp 17-4-1701, overl. voor 1751 a) Wijtske, ged. Duurswoude 1-5-1720 b) Sjoukje, ged. Duurswoude 11-10-1722 c) Geertje, ged. Duurswoude 3-6-1725 d) Aatje (Antje), ged. Duurswoude 10-7-1729 e) Heere, ged. Oldeboorn 19-4-1733 f) Eise, zie 288 g) Sijdske, ged. Oldeboorn 22-3-1739 h) Hendrik, ged. Oldeboorn 10-8-1742 578 Sweitse Lenses, ged. Ureterp 2-2-1696, overl. ca 1735, tr. Drachten ca 1726 579 Taetske Reinders, ged. Drachten 17-7-1707, tr. (2) Pyter Beniers, tr. (3) Duurswoude 10-4-1746 Halbe Tjeerds a) Wytske, zie 289 580 Jan Jans, geb. Ureterp ca 1703, ged. Wijnjeterp 2-12-1703, overl. voor 1738, tr. Siegerswoude 18-5-1732 581 Grietje Eijts, ged. Wijnjeterp februari 1704, tr. (2) Siegerswoude 29-12-1743 Jelke Bookes uit Grietje's eerste huwelijk a) Tjitske, geb. Ureterp 8-3-1734, ged. ald. 21-3-1734 b) Eyt, geb. Ureterp 10-12-1735, ged. ald. 16-12-1735 c) Jan, zie 290 uit Grietje's tweede huwelijk d) Boocke, ged. Ureterp 25-4-1745 582 Thys Deus, ged. Siegerswoude 15-6-1690, tr. ca 1715 583 Sytske Tjeerds, ged. Duurswoude 11-1-1691 a) Janke, zie 291 584 Harmen Pyters, geb. Drachten voor 13-5-1694, tr. (2) Ureterp 22-4-1740 Grijtie Gerrits, tr. (1) Drachten 20-9-1716 585 Aafke Hayes, geb. Drachten a) Haje, ged. Wijnjeterp juni 1717 b) Pyter, ged. Wijnjeterp 26-2-1719 c) Jan, zie 292 d) Jitske, zie 295 588 POOL, Jacobus Hieronimus, geb. Beetsterzwaag ca 1695, overl. Drachtster Kompenije 1780/1781, tr. (1) voor 1716 Akke Jans, tr. (3) Ureterp 13-5-1764 Antje Pieters, tr. (2) ca 1726 589 Klaaske Klases, geb. Drachten 16-10-1692, overl. Drachtster Kompenije 1760/1761 a) Jannes, zie 294 590 = 584 Harmen Pyters 591 = 585 Aafke Hayes 600 Folkert Gialts, geb. ca 1723, overl. ca 1780, tr. Oudega 15-9-1743 601 Neeltje Durks, ged. Oudega 11-3-1725, overl. Wartena 1-3-1806 a) Gjolt, ged. Eernewoude 20-12-1744 b) Gjolt, zie 300 c) Dirk, geb. en ged. 27-9-1750 d) Lolke, ged. Eernewoude 26-1-1753 e) Lolke, geb. Eernewoude 21-3-1755, ged. ald. 31-3-1755 f) Oedske, ged. Eernewoude 6-3-1758 g) Sybe, ged. Eernewoude 9-12-1759 h) Sybe, geb. Eernewoude 30-12-1760, ged. ald. 18-1-1761, ald. Oudega 5-12-1827 i) Oedske, geb. Eernewoude 19-1-1764, ged. ald. 12-2-1764, overl. Bergum 11-6-1813 j) Jan, geb. Eernewoude 6-12-1765, ged. ald. 26-12-1765 602 Aaltzen Meynes, ged. Drogeham 12-3-1699, overl. Drogeham 17-4-1777, tr. Drogeham 11-5-1727 603 ITSMA, Baukjen Arends, ged. Drogeham 16-11-1704, overl. Drogeham 14-6-1762 a) Meine, ged. Drogeham 9-12-1729 b) Tjetske, ged. Drogeham 19-9-1732 c) Aaltje, ged. Drogeham 2-12-1735 d) Sydske, ged. Drogeham 8-2-1738 e) Sibbeltje, geb. Drogeham 31-3-1745, ged. ald. 2-5-1745, zie 301 604 Albert Berends, geb. Leggel, ged. Diever 3-3-1695, tr. 605 Lutgertje a) Harm, geb. Leggelo, ged. Diever 10-10-1723 b) Berend, geb. Lechloo (Leggelo), ged. Diever 26-1-1727 c) Berend, geb. Het Moer, ged. Diever 29-3-1728, zie 302 606 David Broers, ged. Drachten 20-4-1704, overl. Beets april 1770, tr. 1728 607 Hiltje Eijses, ged. Ureterp 13-7-1707 a) Fettje, zie 303 b) Eise, ged. Beets 6-1-1732 c) Jan, ged. Beets 29-10-1741 608 Hendrik Jetses, ged. Oenkerk 17-9-1675, belijdenis Oenkerk 11-3-1701, op lidmatenlijst 1706 met Janke Jans, diaken 1713-1715, ouderling 1724-1726 en 1747-1749, woont 1695 te Rijperkerk, 1697 te Oudkerk of Roodkerk, daarna boer te Oenkerk (1698 bruiker stem 13, 17-8-1728 stem nr. 14, 1763 op stem nr 48), overl. ca 1765, tr. Oudkerk 30-9-1694 609 BROBERGEN, Trijntje Jans, geb. Bergum ca 1673, overl. ca 1706 a) Blijke, ged. Oenkerk 21-4-1700 b) Tietske, ged. Oenkerk 25-11-1703 c) Grietje, ged. Oenkerk 8-11-1705 d) Douwe, zie 304 e) Hendrik, ged. Oenkerk 17-7-1712 610 Liepcke (Lipke) Foockes (Fockes) 611 Antje Lubberts a) Auck, ged. Dantumawoude 23-2-1700 b) Grietge, ged. Dantumawoude 4-11-1703, zie 305 c) Foocke, ged. Dantumawoude 23-5-1706 d) Lubbert, ged. Dantumawoude 13-4-1710 612 Jouke Dirks, ged. Oenkerk 11-12-1674, in 1708 was hij gebruiker van Oenkerk stem 1, woont 1742 te Stiens, lidmaat te Roodkerk 4-6-1713 met attestatie van Oenkerk, tr. na 22-9-1702 613 Aatje Ruurds, op lidmaat lijst Roodkerk 1706, met attestatie van Oenkerk 4-6-1713 a) Grietje, ged. Oenkerk 17-8-1704 b) Sijke, ged. Oenkerk 26-9-1706 c) Dirkje, ged. Oenkerk 3-3-1709 d) Durk, geb. Roodkerk, ged. Oenkerk 11-3-1714, zie 306 624 Wybren Jurjens, ged. Rijperkerk 27-5-1708, veenbaas te Veenwoude 1740, later boer te Hardegarijp 1744, 1782, overl. Hardegarijp 1788/1789, tr. Veenwouden 10-9-1730 625 Japke Pieters, uit Jorwerd a) Jurjen, zie 312 b) Jan, geb. ca 3-6-1741, ged. 26-11-1752, oud 11 jaaren 25 weken c) Gjolt, geb. ca 5-11-1744, ged. 26-11-1752, oud 8 jaar en 3 weken d) Tjitske, geb. 11-7-1752, ged. oud 20 weken en 2 dagen e) Wybe f) Pieter 630 WIERSTRA, Claas a) Aurelia, ged. Leeuwarden 4-9-1726, tr. Leeuwarden 14-5-1758 Abraham Bouman b) Gertje, zie 315 648 Minne Ruierds, geb. Deinum 1-3-1689, ged. ald. 10-3-1689, overl. voor 31-8-1742, tr. Deinum 2-6-1712 649 Dieuwke Hilbrands, geb. Deinum 4-11-1687, ged. ald. 4-12-1687, overl. voor 31-8-1742 a) Aath, geb. Deinum 18-2-1713, ged. ald. 19-2-1713 b) NN, ged. Deinum tussen 3-1-1714 en 14-10-1714 c) Ruerd, geb. Deinum 8-6-1715, ged. ald. 9-6-1715, tr. Deinum 19-6-1740 Klaaske Hanses d) Aath, geb. Deinum 31-1-1717, ged. ald. 31-1-1717 e) Klaas, geb. Deinum 13-7-1720, ged. ald. 14-1-1720, zie 324 f) Maria (Marike), geb. Deinum 29-5-1722, ged. ald. 31-5-1722, tr. (attestatie afgegeven op 3-6-1745 te Marssum) Sjoerd Foekes g) Jan, geb. Deinum 12-12-1723, ged. ald. 19-12-1723 h) Jochem, geb. Deinum 8-10-1725, ged. ald. 14-10-1725 652 Minne Clases, ged. Deinum mei 1697, overl. Deinum 23-3-1736, tr. Deinum 6-8-1719 653 Trijntje Johannes, geb. Goenga ca 1700 a) Sytzke, tr. Marssum 15-1-1741 Auke Doekles Tolsma b) Jan, zie 326 c) Mintje, tr. Marssum 21-4-1754 Hendrik Doekles Tolsma 668 SMIT, Hermen Beenen 669 Grietje Jans, weduwe 1742, presenteerd voor doop een onechte kind van haar dochter 2-12-1742 a) Jan, zie 334 b) Annichje, ged. Giethoorn 6-5-1714 c) Beene, ged. Giethoorn 1-11-1716 d) Lysbeth, ged. Giethoorn 1-1-1718 e) Geertjen, ged. Giethoorn 10-11-1721 f) Gerrit, ged. Giethoorn 30-4-1724 g) Geertje, ged. Giethoorn 15-12-1726 h) Grietje, ged. Giethoorn 23-5-1728, overl. 10-9-1730 672 (LANGHOUT), Hendrick Jelles, ged. op belijdenis Oldeboorn 7-2-1738, koopman en schipper op Holland, overl. voor 1770, tr. Oldeboorn 25-5-1736 673 Aaltje Douwes a) Trijntje, ged. Oldeboorn 7-2-1738, overl. Utingeradeel 5-4-1821 b) Jelle, ged. Oldeboorn 9-11-1738, overl. Utingeradeel 17-3-1811 c) Rigtje, ged. Oldeboorn 24-12-1741, overl. Utingeradeel 2-9-1822 d) Douwe, ged. Oldeboorn 6-8-1745 e) Klaas, zie 336 f) Ynze, ged. Oldeboorn 10-9-1752, overl. Utingeradeel 27-10-1813 g) Jan, ged. Oldeboorn 7-12-1755, overl. Utingeradeel 11-6-1833 Omstreeks 1757 was Hendrik de Kempenaar Danker de Kempenaar als landheer opgevolgd. De weduwe Hendrik Jelles, AALTJE DOUWES (huis 10), koopt de plaats omstreeks 1770 van de Kempenaar, ten behoeve van haar zoon KLAAS HENDRIKS LANGHOUT, die in 1770 met TRIJNTJE ALBERTS getrouwd was, dochter van Albert Tomas schuitmaker en Antje Folkerts (huis 82). Klaas en Trijntje bewoonden plaats 68 nog in 1805. Klaas overleed 1812 en Trijntje in 1825. Het echtpaar had in 1770 een zoon Hendrik (pl. 45) laten dopen, in 1774 Albert (huis 34), in 1780 Douwe, in 1783 Aaltje en in 1795 nog eens een Douwe. Misschien is Aaltje naderhand met Klaas Klazes Terpstra getrouwd, die in 1818 gebruiker was, maar uit andere berichten blijkt dat Klaas met Tjitske Tomas Brouwer getrouwd was, een dochter van Tomas Gooyes.......... p. 173 Meiers en landheren te Oldeboorn in de 18e eeuw" by Marten Groen 674 Albert Tomas, Oldeboorn, ged. Akkrum 29-3-1722, meester schuitemaker, tr. (3de proclamatie) Joure 3-9-1741, att. na Oldeboorn, tr. ald. 10-9-1741 675 Antje Folkerts, ged. Boornbergum 2-11-1721, overl. Oldeboorn december 1797, won. Joure a) Waabke, ged. Oldeboorn 28-4-1743 b)Tomas, ged. Oldeboorn 10-10-1745 c) Trijntje, zie 337 d) Folkert, ged. Oldeboorn 18-11-1753 e) Waabke, ged. Oldeboorn 18-12-1757 f) Tjamke, ged. Oldeboorn 21-9-1760 g) Jacob, ged. Oldeboorn 24-11-1765 huis 82 .....In 1759 doen Tomas Martens, oud-schuitmaker en Tjamke Alberts een huis, schuithuis en steed voor 350 gulden over aan schuitmakersknecht ALBERT TOMAS, in 1724 met ANTJE FOLKERTS van Joure getrouwd. Het is mogelijk dat Albert een zoon van Tomas en Tjamke is, maar geheel zeker ben ik daarvan niet, aangezien ik geen doopdatum en geen opgave van de verdeling van de erfenis heb. Albert en Antje (haar vader is Folkert Jacobs, huis 70) wonen hier tot 1781 als Albert overlijdt. Het echtpaar had in 1746 in huis 92 gewoond en in 1757 in huis 49. Antje bleef kennelijk eerst alleen wonen, maar in 1787 doet zij de schuitmakerij voor 1448 gulden van de hand....... Antje woonde in 1794 in huis 70, waar zij overleed. Vande 7 kinderen die het echtpaar van 1743 - 1765 liet dopen, vond ik Tomas (huis 35), Trijntje (met huismand Klaas Hendriks Langhout), Folkert (huis 99a), Wapke (huis 101), Tjamke (huis 23) en Jacob (huis 34) terug. Als Antje in 1797 overlijdt, zijn de erfgenamen Tomas, Trijntje en Wapke. Jacob was toen overleden en Folkert was in ongenade gevallen en verdwenen na een tuchthuisperiode........... Citaat uit het boek "Burgers van Oldeboorn in de 18e eeuw" van Marten Groen. 676 Oene Douwes, van Goengahuizen, geb. ca 1724, overl. na 1790, tr. Boornbergum 14-9-1749 677 Ansk Karstes, overl. in 1787 of 1788 a) Douwe, zie 338 b) Karst, geb. ca 1753, overl. Tietjerk 3-4-1833, tr. Drachten 6-4-1788 Aaltje Jurjens c) Willem, geb. 1755, overl. Bergum 2-12-1811, tr. Tietjerk 25-7-1790 Antje Hendriks Feenstra d) Atje, geb. Goengahuizen ca 1757, overl. Oosterwierum 20-4-1808, tr. Boornbergum 18-7-1779 Sijtse Rienks Koopman e) Durk, geb. Goengahuizen 1-5-1763, overl. ald. 8-5-1853, tr. Oldeboorn 18-7-1804 Grietje Heeres Weima (Wijma) Hij wordt in 1774 eigenaar van het (oude) Hoog Hiem; hij is tevens gebruiker van deze boerderij. In 1749 is hij onder Boornbergum een "gemeen boer". Het echtpaar wordt in 1750 lidmaat van de Doopsgezinde gemeente van Grouw.Later zijn ze overgegaan naar Oldeboorn. Op 3 september 1771 wordt geproklameerd dat hij c.s. kopen wil een derde deel van een stem te Boornbergum, nr. 32, door de kopers als meyer gebruikt. Op 6 september 1774 woont hij onder Boornbergum, als naastligger een deftig stemdragende stem en landen onder Boornbergum te Goengahuizen op It Heechhiem, nr. 31. Na het overlijden van zijn vader in 1777 blijft hij op de boerderij "It Heechhiem". Blijkens het lidmatenboek van de Vlaamse Doopsgezinde Gemeente van Grouw zijn Oene Douwes en zijn vrouw in het jaar 1783 overgegaan naar de doopsgezinde gemeente van "het Nieuwe Huis" te Oldeboorn. In 1790 gaat hij naar Oldeboorn, waar hij als oud-huisman het huis nr. 35 gekocht heeft. In 1794 wordt het huis van Oene en Anskje te Oldeboorn verkocht door Auke Gerks, de doopsgezinde leraar, en de opbrengst verdeeld onder de kinderen. Zijn erven zijn Douwe, Kerst, Durk, Willem en Attie. 682 Joris Joukes, van Tzum, lidmaat te Tzum op belijdenis des geloofs 6-2-1722, tr. Tzum 22-5-1721 683 Trijntje Minnes, jd van Tzum, geb. Tzum 26 of 27-11-1703, ged. ald. 2-12-1703, lidmaat te Tzum op belijdenis des geloofs 6-2-1722 a) Jouke, ged. Tzum 27-2-1724 b) Minne, geb. Tzum 25-12-1726, ged. ald. 29-12-1726 c) Jan, ged. Tzum 27-11-1729 d) Herre, geb. Tzum 8-2-1732, ged. ald. 8-2-1732 e) Trijntje, zie 341 f) Jakob, geb. Tzum 11-4-1747, ged. ald. 16-4-1747, jong overleden 684 Doen Merks, ged. St. Annaparochie 23-2-1716, tr. St. Annaparochie 2-4-1741 685 Romkje Jans, uit St. Annaparochie a) Klaas, ged. St. Annaparochoe 4-8-1742, zie 342 b) Engel, ged. St. Annaparochie 24-2-1745 c) Hendrikje, ged. St. Annaparochie 28-7-1748 d) Jan, ged. St. Annaparochie 7-11-1751 e) Romke, ged. St. Annaparochie 1-2-1761 688 Jan Jansen, geb. Spannum, tr. Edens 23-4-1719 689 Gertje Kornelis, geb. Spannum a) Hendrik, geb. Tzum 3-4-1735 b) Frans, zie 344 c) Andrijs, geb. Tzum 19-8-1738 d) Hendrik, geb. Tzum 5-8-1741 698 Tijmen Siedses, geb. ca 1715, tr. (2) Beetgum 23-2-1766 Jetske Willems, tr. (1) ca 1735 699 Sjoerdtje Dirks a) Sijtske b) Syds c) Dirkje, zie 349 700 Tiete Haayes, op Dronrijp, ged. Dronrijp 17-6-1714, overl. ald. 13-12-1768, tr. Dronrijp 10-1-1745 701 Eelkje Aalderts, op Dronrijp, overl. ald. 5-1-1763 a) Haaye, zie 350 b) Aaldert, ged. Dronrijp 23-12-1748, oud drie weken c) Gaatse, geb. Dronrijp 6-5-1751, ged. ald. 20-5-1751 d) Gaatse, geb. Dronrijp 11-12-1753, ged. ald. 20-12-1753 e) Antje, geb. Dronrijp 5-5-1755, ged. ald. 25-5-1755 f) Seerp, ged. Dronrijp 16-8-1756, ged. ald. 5-6-1757 704 Hendrik Jacobs, ged. Stritsweerd, Groningen 17-12-1703, mr. wever, tr. Lellens, Groningen 23-4-1730 705 Greetje Coops, van Zuidbroek a) Ydtje, ged. Lellens 20-6-1734 b) Jacob, zie 352 c) Derk, ged. Lellens 3-12-1741 706 Frerik Cornelis, tr. Middelstum 29-4-1736 707 Anje Berends a) Aafke, ged. Groningen (A-kerk) 3-2-1737 b) Aafke, zie 353 c) Berent, ged. Groningen (A-kerk) 19-7-1744 712 Idse Jacobs 713 Aagje Ekkes a) Ekke, ged. Burum/Munnekezijl 2-12-1759 b) Jacob, zie 356 c) Ekke, ged. Burum/Munnekezijl 31-5-1764, overl. Kollumerland 18-7-1818, tr. Westergeest 8-5-1791 Baukje Feyes 716 Johannes Wybes, ged. Kollum 30-1-1701, tr. voor 1738 717 Riemkje (Romkje) Jeens (ook Jans) a) Jeen, ged. Westergeest 21-11-1738 b) Wybe, ged. Westergeest 10-4-1740, overl. Kollumerland 26-11-1820 c) Meent, ged. Westergeest 8-7-1742 d)Pieter, ged. Westergeest 13-9-1744, zie 358 e) Wyger, ged. Westergeest 22-1-1747 f) Vrou, ged. Westergeest 21-11-1751 g) Luitjen, ged. Westergeest 12-6-1756 h) Bote, ged. Westergeest 8-2-1761 718 Jan Ruurds 719 Trijntje Ydes a) Geeske, zie 359 720 Lieppe Binnes, geb. voor 1680, won. te Kuikhorne, overl. 1749, tr. 721 Trijntje Syttes, overl. 1762 724 Johannes Jelts, from Akkerwoude, living Murmerwoude 1772, tr. Akkerwoude 21-4-1737 725 Tetje Melles, from Akkerwoude a) Jelt, ged. Akkerwoude 14-12-1738 b) Hinke, ged. Akkerwoude 7-3-1741, overl. Dantumadeel 25-2-1814 c) Melle, ged. Akkerwoude 9-7-1747 d) Gerrit, zie 362 726 Gerryt Haijes, tr. Murmerwoude 12-5-1746 727 Hiltje Ruirds a) Lijsbert, zie 363 b) Haaye, geb. ca 1749, overl. Dantumadeel 23-4-1824 c) Wieger, geb. ca 1760, overl. Dantumadeel 3-9-1826, tr. (1) Akkerwoude 15-5-1785, tr. (2) Dantumadeel 13-5-1813 Tetje Sierds d) Sjouke, geb. ca 1762, overl. Dantumadeel 27-3-1840 e) Sjoukje, geb. ca 1768, overl. Dantumadeel 18-3-1850 728 Gerben Pijters, in 1735 in Driesum, in 1747 in Wouterswoude, overl. Wouterswoude augustus 1759, tr. ca 1734 729 Baukjen Meinerts, tr. (2) Wouterswoude 2-9-1759 Cornelis Ysbrants a) Meindert, zie 364 b) Trijntje, ged. Driesum 20-3-1737 c) Pijtter, ged. Driesum 20-2-1739 d) Sjoukjen, ged. Driesum 1-12-1743 e) Heine, ged. Driesum 25-2-1746 f) Antje, ged. Driesum 20-10-1748 g) Pijtje, ged. Driesum 17-3-1751 h) Baukjen, ged. Dantuumawoude 24-8-1755 i) Wijtske, ged. Dantumawoude 23-10-1757 730 Pieter Jilderts a) Minke, ged. Rinsumageest 2-12-1736 b) Romkje, zie 365 732 Sytze Jans 733 Eelkje Pyters a) Sytte, zie 366 b) Akke, ged. Dantumawoude 1-10-1758 734 Aucke Pijters, tr. Augsbuurt 24-10-1745 735 Antien Fockes a) Wytske, zie 367 736 Sybe Jacobs, geb. ca 1692, boer te Bergum, Buitenpost, Rijperkerk; belijd. Bergum 22-2-1726; op lidm. lst 1729 (noordermeer, vertr. naar Rijperkerk); diaken Bergum 1731, stemkohier: 1728 gebruiker. Bergum 50; 1738,1748 Rijperkerk 5 , 1748 ook nr 10; quotisatie cohier: een redelijk wel gesteld boer, hebbende schoon reeuw en beslagh. overl. 1756/1757, ondertr. Bergum 10-5-1716 737 Dieuke Harkes, ged. Oudkerk 16-11-1692, boerin te Rijperkerk 1758 (nr 10) a) Jacob, geb. 1718 b) Tjeerd, zie 368 c) Aukje, ged. Bergum 1-3-1722 d) Harke, ged. Bergum 8-5-1724 e) Tjitske, ged. Buitenpost 22-3-1733, oud 6 weken 738 (DONJEMA), Dirk Sybrens, boer te Tietjerk (Kleine Geest), overl. Tietjerk voor 1735, (attestatie afgegeven St. Jacobiparochie 27-11-1723), tr. Oenkerk 28-11-1723 739 Aagje Heres, overl. Tietjerk 1789, tr. (2) 1735 Sybe Jans a) Freerk, ged. Rijperkerk 22-5-1726, oud 1/2 jaar b) Dieuwke, zie 369 c) Fouw, geb. Tietjerk 21-1-1733 740 Sjoerd Jelles, ged. Rijperkerk/Hardegarijp 11-10-1705, tr. Hardegarijp 11-11-1729 741 Sjoerdje Atzes, ged. Oostermeer 25-12-1704 a) Antje, geb. Hardegarijp januari 1730, ged. ald. 5-2-1730, overl. 1781/1782, tr. Hardegarijp 19-10-1760 Liebbe Klazes b) Jelle, ged. Hardegarijp 16-11-1731 c) Martjen, ged. Rijperkerk 13-12-1733 d) Atze, ged. Hardegarijp 24-6-1736, zie 370 e) Wytze, geb. Rijperkerk mei 1739, ged. ald. 22-5-1739 742 Schelte Jans, geb. voor 1712, meester smid, tr. Hardegarijp 7-12-1732 743 Antje Beerns, geb. voor 1714 a) Antje, ged. Hardegarijp 6-12-1733 b) Rinske, ged. Hardegarijp 26-12-1734 c) Rinske, zie 371 744 Meindert Jurjens, ged. Hardegarijp 9-6-1689, tr. Hardegarijp 2-2-1727 745 Hincke Teunis, uit Hardegarijp a) Trijntje, ged. Hardegarijp 29-2-1728 b) Jurjen, ged. Hardegarijp 5-2-1730 c) Jurjen, geb. Rijperkerk december 1734, ged. Rijperkerk 23-1-1735 d) Teunis, zie 372 746 Bouwe Wierds, geb. Suawoude 19-2-1719, ged. Suawoude 10-3-1719, tr. (2) Tietjerk 24-6-1763 Jetske Gosses Visser, tr. (1) Suawoude/Tietjerk 10-12-1741 747 Bregtje Pyters, ged. Tietjerk 14-4-1721, overl. voor 24-6-1763 uit het eerste huwelijk a) Sytske, geb. Suawoude 31-8-1743, ged. ald. 29-9-1743 b) Wytske, zie 373 c) Pyter, geb. Suawoude 10-8-1748, ged. ald. 18-8-1748, overl. Tietjerksteradeel 26-9-1826, tr. Deersum 5-6-1786 Tetje Dirks d) Jitske, geb. Suawoude 28-10-1753, ged. ald. 18-11-1753 e) Sytske, geb. Suawoude 14-9-1756, ged. ald. 3-11-1756 f) Trijntje, geb. Suawoude 6-6-1760, ged. ald. 29-6-1760 uit het tweede huwelijk g) Wierd, geb. Suawoude 20-11-1766, ged. ald. 21-12-1766 h) Jeltje,. geb. Suawoude 11-6-1781, ged. ald. 8-7-1781 748 Jan Gerbens, ged. Rijperkerk 12-4-1705, tr. Rijperkerk 25-12-1732 749 Akke Diddes, geb. ca 1710 a) Gerben, geb. ca 1733, ged. Oenkerk 16-11-1736 b) Dieucke, ged. Oenkerk 16-11-1736 c) Gepke, ged. Oenkerk 21-11-1738 d) Didde, ged. Oenkerk 25-12-1740 e) Pieter, zie 374 f) Ype, ged. Oenkerk 30-8-1743 g) Dieucke, ged. Oenkerk 14-11-1745 750 Wybren Ottes, geb. Suameer, gemeen boer, hebbende tamelijk reeuw en beslagh (1749), overl. ca 1783/1784, tr. Oenkerk 9-9-1742 751 Minke Johannes, uit Giekerk a) Akke, ged. Oenkerk 7-4-1743 b) Akke, ged. Oenkerk 21-6-1744 c) Johannes, geb. ca 1747, ged. Oenkerk 22-3-1750, neemt de naam Planting aan, overl. Kollumerland 17-12-1818 d) Janke, zie 375 752 Thijs Haijes, geb. ca 1712, 2-12-1736 tot 4-1-1737 hebben Thijs Haijes te Veenwouden en Harmen Haijes te Twijzel een schuld aan Claas Douwes, mr. schuitmaker en Nieske Elles te Veenwouden wegens de koop van een groote Veenwoldster bollepraam; 10-5-1750 tot 22-5-1753 Thijs Haijes als man en voogd over zijn huisvrouw Marijke Willems heeft een schuld aan Wijbbe Auckes en Aaltje Tjallings te Bergum aan de kant van Veenwouden, overl.1752, tr. Veenwouden 28-7-1737 753 Marike Willems, 26-10-1759 tot 30-11-1759 heeft Marijke Willems wed. Thijs Haijes schuld aan koopman Jurjen Pieters te Leeuwarden wegens geleverde winkelwaren, ged. Veenwouden 9-7-1713 a) Haaije, ged. Veenwouden 14-8-1740 b) Willem, zie 376 c) Haaije, ged. Veenwouden 28-5-1752 d) Fokke, ged. Veenwouden 28-5-1752 e) Jan (Walstra), ged. Veenwouden 28-5-1752, overl. ald. 30-11-1814, tr. Veenwouden 4-5-1783 Tjitske Theunis (Dijkstra) 756 Minne Feijes, geb. ca 1720, overl. Veenwouden? voor 13-5-1776, tr. (2) Veenwouden 1-11-1761 Jeltje Minnes, tr. (1) ca 1740 757 Anskjen Franses, ged. Veenwouden 30-10-1722, overl. ca 1759 a) Janke, geb. ca 1741, ged. Veenwouden 26-12-1751 b) Feye, zie 378 c) Idske, geb. ca 1746, ged. Veenwouden 26-12-1751 d) Frans, geb. ca 1749, ged. Veenwouden 26-12-1751 e) Grietje, ged. Veenwouden 3-12-1752 f) Minke, ged. Veenwouden 26-1-1755 g) Taeke, ged. Veenwouden 20-2-1757 758 Douwe Geerts, ged. Drogeham 9-7-1699, boer te Eestrum, 1756 gebruiker nr 18, ook 1/2 eigenaar nr 20, 1755 kerkvoogd, 1771 armvoogd, overl. Eestrum 1781, tr. (1) Eestrum 12-11-1730 Trijntje Binnes, tr. (2) Eestrum 19-3-1741 Akke Pieters, tr. (3) Eestrum 1-4-1759 759 Ymkje Jans Taekes, uit Veenwouden uit het eerste huwelijk a) Geert, ged. Eestrum 7-6-1733 uit het tweede huwelijk b) Pieter, ged. Eestrum 4-2-1742 c) Ytje, ged. Eestrum 15-4-1743 d) Antje, ged. Eestrum 30-1-1746 e) Trijntje, ged. Eestrum 12-3-1750 f) Akke, ged. Eestrum 12-3-1750 uit het derde huwelijk g) Geertje, ged. Eestrum 22-2-1760 h) Geert, ged. Eestrum 28-2-1762 i) Antje, zie 379 j) Grietje, ged. Eestrum 18-5-1766, enige weken oud 760 Jacob Bienses, geb. ca 1695, overl. Murmerwoude 10-4-1740, tr. ca 1720 761 VIERSEN, Ytje Ypes, ged. Driesum 8-1-1699, overl. na 1741 a) Jan, zie 896 b) Romke, zie 380 c) Aukjen, ged. Veenwouden 10-11-1740 d) Eetsken, ged. Veenwouden 10-11-1740 e) Ype, ged. Veenwouden 10-11-1740 f) Biense, ged. Veenwouden 10-11-1740 762 Tjerk Sjerks (Sjerps), tr. Akkerwoude 8-11-1750 763 Klaaske Heines, van Eestrum a) Berber, ged. Akkerwoude 11-3-1753 b) Wytske, zie 381 764 Martinus Folkerts, tr. Veenwouden 27-3-1757 765 Wipkje Ballings a) Folkert, geb. Veenwouden 8-1-1758, ged. ald. 25-2-1758 b) Balling, zie 382 c) Hinke, geb. Veenwouden 20-4-1766, ged. ald. 18-5-1766 766 Bote Melles 767 Lutske Sipkes a) Aaltje, ged. Dantumawoude 1-7-1753 b) Doetje, ged. Wouterswoude 21-3-1756 c) Sipke (VRIESWIJK), ged. Driesum 5-11-1756, overl. Dantumadeel 14-6-1818 d) Antje, zie 383 e) Ytje, ged. Driesum 3-3-1765 f) Jan, ged. Driesum 15-11-1767 776 Jochum Pytters, geb. Tzummarum ca 1638, overl. ca 1687, 3e proclamatie Hallum 7-12-1662 777 Saack Claases, uit Hallum a) Claas, zie 388 778 Jelle Tjeerds, geb. Oosterbierum ca 1668, overl. ald. 1716 779 Bottje Anes, geb. Oosterbierum ca 1670, overl. voor 1758 a) Trijntje, zie 389 b) Tjeerd, ged. Oosterbierum 26-5-1695 c) Ane, ged. Oosterbierum 18-7-1697 d) Gerrijt, ged. Oosterbierum 6-10-1700 e) Riemer, ged. Oosterbierum 3-2-1704 782 Lolke Hendriks, geb. Sexbierum, tr. ald. 10-10-1717 783 Antie Auckes, van Wijnaldum a) Hendrik, ged. Sexbierum 5-9-1718 b) Maaike, zie 391 800 Tjibbe Brugts, ged. Tjalleberd 21-1-1683, meijer, won. te Epemastate (onder Idaard), overl. Idaard 30-10-1745, tr. Grouw 14-9-1710 801 Wybrig Annes, afkomstig uit Grouw, overl. Idaard 2-12-1746, tr. (1) Grouw 1-1-1702 Pyter Gerbens a) Brugt, zie 400 b) Antie, geb. Idaard ca 1720 802 Tijmen Sjoukes, geb. ca 1687, ged. Idaard als volwassene op belijdenis 14-12-1714, boer en kerkvoogd, overl. te Grouw 3-2-1748, tr. Idaard 25-11-1714 803 Antje (Antie) Jochems, geb. ca 1690, overl. 17-12-1741 a) Maicke, ged. Idaard 8-12-1713 b) Maicke, ged. Idaard 8-9-1715 c) Mayke, zie 401 d) Sioucke, ged. Idaard 20-4-1721, tr. Elbrig Bouwes e) Jochum, ged. Idaard 18-11-1723 f) Trijntje, ged. Idaard 17-2-1726 808 Hessel Piers a) Pier, ged. Boksum 2-2-1718, zie 404 b) Oene, ged. Boksum 31-8-1721 812 Lieuwe Piebes, ged. Eernewoude 14-5-1708, tr. (2) Eernewoude 9-3-1738 Zijttje Ages, tr. (1) Eernewoude 13-7-1727 813 VENEMA, Baukje Isses, ged. Grouw 26-5-1709 uit het eerste huwelijk a) Piebe, ged. Eernewoude 6-2-1729, zie 406 b) Tjitse, ged. Eernewoude 12-11-1730 c) Ysse, ged. Eernewoude 25-11-1731 d) Scholte, ged. Eernewoude 29-11-1733 e) Tjalke, ged. Eernewoude 19-2-1736 uit het tweede huwelijk f) Feikje, ged. Eernewoude 26-10-1738 g) Klaas, ged. Eernewoude 26-6-1740 h) Trijntje, ged. Eernewoude 26-3-1742 i) Age, ged. Eernewoude 18-4-1745 j) Baukje, ged. Eernewoude 2-7-1747 k) Tjalke, ged. Eernewoude 19-9-1751 824 Melis Hylkes, tr. 825 Hinke Luytjes a) Luitjen, ged. Oosterzee 5-3-1719, zie 412 832 Johannes Keimpes, ged. Eernewoude 11-11-1694, eerste proclamatie Eernewoude 8-7-1714 833 Jetske Foeckes a) Keimpe, zie 416 b) Syte, ged. Eernewoude 26-4-1717 836 Hendrik Gerbens, geb. St. Jacobiparochie, tr. ald. 12-1-1723 837 Antje Wybes, geb. St. Jacobiparochie a) Gerben, ged. Vrouwenparochie 20-8-1724, zee 418 b) Foeke, ged. Vrouwenparochie 14-3-1728 c) Aukje, ged. Vrouwenparochie 2-10-1729 840 Waling Daams, ged. St. Annaparochie 24-6-1688, tr. St. Annaparochie 31-5-1722 841 Maartje Klaase, St. Jacobiparochie a) Steven, zie 420 b) Knierke, ged. St. Annaparochie 5-11-1723 842 Eise (Eyzo) Harryts, van Vrouwenparochie, geb. ca 1700, bakker tot Froubuurt, overl. Vrouwenparochie 31-5-1753, begr. OL Vrouwenparochie graf #1668, tr. Vrouwenparochie 24-11-1726 843 Janke Meinerts, van Oudebildtzijl a) Ettje, ged. Vrouwenparochie 23-11-1727 b) Ettje, zie 421 c) Harryt, ged. Vrouwenparochie 19-12-1734 844 Jeppe Claasen, timmerman, tr. Vrouwenparochie 8-11-1716 845 Willemtie Jobs a) Claas, zie 422 b) Job, ged. Vrouwenparochie 26-4-1722, tr. Vrouwenparochie 6-3-1746 Geertie Wybes c) Teetske, ged. Vrouwenparochie 26-4-1722, tr. (1) Vrouwenparochie 6-3-1746 Gatse Eiberts (Egberts), tr. (2) Vrouwenparochie 7-4-1748 Sjoerd Sikkes 846 PLUIMER, Claas Jans, tr. Vrouwenparochie 24-3-1720 847 Pluentje Clases a) Gepckie, zie 423 b) Jan, ged. Vrouwenparochie 31-10-1723 c) Klaas, ged. Vrouwenparochie 16-9-1725 d) Geertje, ged. Vrouwenparochie 7-4-1732 848 Douwe Douwes, geb. Bergum ca 1653, overl. Bergum ca 1729, tr. Heerenveen 28-5-1676 849 Baukje Hedsers, geb. ca 1657 a) Rinze, ged. Bergum 3-5-1693, zie 424 850 Taeke Ridzerts, geb. ca 1675, overl. Suawoude ca 1728, tr. Suawoude-Tietjerk 8-5-1707 851 Aafke Oenes, geb. ca 1683, overl. ca 1765, tr. (2) Suawoude-Tietjerk 20-11-1729 Foke Haijes a) Aaltje, zie 425 852 Dirk Eelkes, ged. Tietjerk 2-10-1692, boer te Hardegarijp, overl. Hardegarijp tussen 1745 en 1748, tr. Hardegarijp 5-4-1716 853 Aaltje Jelles a) Pieter, ged. Hardegarijp 31-10-1717 b) Eelke, zie 426 c) Rinske, ged. Hardegarijp 11-2-1725, tr. Pier Baukes d) Jelle, ged. Hardegarijp 14-4-1727 e) Oege, ged. Hardegarijp 21-12-1731 854 Doede Romkes, ged. Rijperkerk 4-2-1700, boer te Rijperkerk, ontvanger van Tietjerk 1732 en 1745, in 1743 kerkvoogd te Tietjerk, overl. Tietjerk 1770, tr. Tietjerk 3-5-1722 855 Tjitske Fokkes, ged. Rijperkerk 7-5-1702 a) Jeltje, zie 427 b) Hillebrand, ged. Rijperkerk 28-11-1728, oud 5 weken c) Hillebrand, ged. Rijperkerk 11-6-1730 d) Hillebrand, ged. Rijperkerk 20-1-1732, oud 4 weken 864 Feye Roelovs (Roelofs), tr. 865 Jantje Pieters a) Roelof, ged. West-Terschelling 26-10-1710 b) Neeltjen, ged. West-Terschelling 20-11-1712 (get. Trijntje Hessels) c) Knelis, ged. West-Terschelling 20-12-1714 d) Trijntje, ged. West-Terschelling 4-4-1717 e) Pieter, ged. West-Terschelling 11-5-1721 f) Volkert, zie 432 866 Douwe Sijbrands, tr. 867 Trijntje Jans a) Tetje, zie 433 b) Martjen, ged. West-Terschelling 26-12-1728 868 Reijn Pieters, overl. tussen 1749 en 1753, tr. Buiksloot 30-3-1738 869 STEREL, Jantje Salomons, geb. West-Terschelling 23-9-1711, overl. West-Terschelling in 1753 a) Willem, zie 434 b) Trijntje, overl. 1758 870 WINTER, Pieter Cornelis, geb. West-Terschelling 27-9-1716, overl. in 1788, tr. 871 Maaike Stevens, ged. West-Terschelling 29-9-1715, overl. 1756 a) Antje, ged. West-Terschelling 22-9-1737 (get. Cornelis Pieters de grootvader) b) Trijntje, zie 435 c) Aaltje, ged. West-Terschelling 25-3-1742 d) Neeltje, ged. West-Terschelling 12-7-1744 e) Cornelis, ged. West-Terschelling 22-5-1746 (get. Christina Vos) f) Pieter, geb. West-Terschelling 2-6-1748, loods en winkelier g) Steven, geb. West-Terschelling 25-10-1750 (get. Vrouwtje Jans) h) Martje, geb. West-Terschelling 20-8-1752 (get. Vrouwtje Jans) i) Tietje, geb. West-Terschelling 8-9-1754, overl. Terschelling 10-7-1827 872 Tjebbe Boijens, ged. Wommels/Hidaard 8-3-1696, tr. Welsrijp 5-5-1726 873 Sijtske Sipkes a) Boyen, geb. rond 1-6-1727, ged. Rijperkerk 22-6-1727 b) Dieucke, geb. rond 20-11-1729, ged. Rijperkerk 15-1-1730 c) Boyen, geb. rond 11-11-1730, ged. Rijperkerk 30-12-1731, tr. Franeker 8-12-1759 Sjoukje Pieters d) Teekele, zie 436 e) Sipke, ged. Rijperkerk 27-5-1736 f) Pietje, ged. Hardegarijp 8-1-1741 g) Jacob (HANENBURG), geb. Hardegarijp 14-1-1743, ged. ald. 5-5-1743, overl. Welsrijp 30-4-1830, tr. Baijum 25-5-1766 Froukjen Jans h) Marten, geb. rond 5-3-1745, ged. Hardegarijp 4-6-1745 i) Hendrik, geb. rond 28-10-1747, ged. Hardegarijp 24-11-1747 j) Hendrik, geb. rond 6-7-1749, ged. Hardegarijp 24-8-1749 k) Cornelis, geb. rond 20-12-1751, ged. Hardegarijp 31-1-1751 l) Dieucke, geb. rond 9-12-1753, ged. Hardegarijp 21-4-1754 896 VIERSEN, Jan Jacobs, geb. Veenwouden ca 1722, overl. na 1762, tr. ca 1740 897 Wytske Ritskes, geb. ca 1714, overl. na 1762 a) Biense, geb. Akkerwoude 25-10-1751, zie 472 898 Fokke Jelles, geb. Akkerwoude ca 1715, overl. Akkerwoude 3-6-1786, tr. Veenwouden 29-4-1742 899 Biettje Harkes, geb. ca 1720, overl. Akkerwoude 19-7-1768 a) Tjitske, geb. ca 1747, overl. Dantumadeel 31-5-1819 b)Harke, geb. ca 1750, overl. Dantumadeel 14-5-1822 c) Wopkjen, zie 449 d) Wybren, geb. ca 1756, tr. Murmerwoude 4-1-1778 Wijpkjen Jans Venema 900 Auke Jans, ged. Akkerwoude 22-6-1732, overl. Akkerwoude maart 1762, tr. Akkerwoude 19-8-1753 901 Aukjen Rykles, ged. Rinsumageest 14-1-1731, overl. Akkerwoude 1-7-1783, tr. (2) Akkerwoude 10-6-1770 Jochem Joukes a) Jan, ged. Akkerwoude 16-1-1754 b) Ynske, ged. Akkerwoude 15-2-1756 c) Rykle, geb. Akkerwoude 30-12-1758, ged. ald. 14-1-1759 d) Sikke, zie 450 902 SPOELSTRA, Gerrit Hendriks, ged. Murmerwoude 27-3-1729, overl. Dantumawoude 24-8-1818, tr. Akkerwoude 7-9-1760 903 Froukjen Jacobs. geb. ca 1738, ged. Akkerwoude 9-5-1766, overl. Akkerwoude 4-2-1813 Aangenomen familienaam 1811 Spoelstra, Gerrit Hendriks, Akkerwoude k. Trijntje 47, Hendrik 43 a) Hendrik, geb. Akkerwoude 11-8-1761, ged. ald. 6-9-1761 b) Trijntje, zie 451 c) Hendrik, geb. Akkerwoude 29-4-1769, ged. ald. 21-5-1769, overl. Akkerwoude 11-9-1856 904 Wybren Feikes, geb. Sneek ca 1710, ged. Surhuisterveen 11-2-1735, overl. Surhuisterveen 20-5-1749, tr. (2) Surhuisterveen 28-10-1742 Hinke Ypes, tr. (1) Surhuisterveen 29-1-1734 905 SCHEEPSTRA, Neeltje Eenes, geb. Surhuisterveen ca 1710, ged. ald. 11-2-1736, overl. Kortwoude 1-4-1742 uit het eerste huwelijk a) Feike, zie 452 uit het tweede huwelijk b) Tjerk, geb. Surhuisterveen 29-10-1743, ged. ald. 21-3-1788 906 Gerben Luitjens, geb. Surhuisterveen ca 1710, overl. Surhuisterveen 31-3-1779, tr. Surhuisterveen 8-3-1739 907 Wietske Jans, geb. ca 1715, overl. Surhuisterveen 8-6-1744 a) Harmke, zie 453 916 Heerke Jans, geb. voor 1702, tr. Ternaard 25-4-1722 917 Yttje Jetses a) Jan, ged. Nes 16-9-1736, zie 458 920 Rinse Eelkes, geb. ca 1715, ged. Akkerwoude 24-8-1749, overl. Murmerwoude 1767/1768, tr. Akkerwoude 14-4-1737 921 Houkjen Andries, geb. ca 1716, ged. Akkerwoude 24-8-1749, overl. 1790/1791 a) Eelke, geb. Giekerk 2-2-1744, zie 460 b) Janke, geb. Giekerk 28-3-1755, ged. op belijdenis Oenkerk/Giekerk 25-3-1785 922 Jan Renses 923 Lijsbet Jans a) Lijsbeth, geb. Oudwoude 23-4-1747, ged. Buitenpost 7-5-1747, zie 461 b) Jan, geb. Buitenpost 30-5-1752, ged. ald. 11-6-1752 924 Hendrik Ybeles, geb. Surhuisterveen ca 1700, ged. ald. 3-2-1709, arbeider, tr. Surhuisterveen 14-6-1722 925 Fokjen Berents (Beernts), geb. Buitenpost 2-1-1692, ged. ald. 3-4-1692 a) Yble (Aebele), zie 462 b) Anna Catharina, ged. Surhuisterveen 26-3-1728 940 Oege Sikkes, ged. Hempens 8-11-1696, overl. Suawoude na 1755, tr. Giekerk 17-9-1741 941 Aatje Freerks, ged. Veenwouden 23-4-1719, overl. Tietjerk na 1800 a) Sytze, zie 470 b) Hette, geb. Oenkerk 18-4-1745, ged. ald. 19-4-1745 c) Grytie, ged. Suawoude 1-9-1748 d) Baukje, ged. Suawoude 7-6-1750 e) Gertje, ged. Suawoude 29-8-1751 942 Gaele Geerts, ged. Veenwouden 9-2-1710, overl. 1758/1759, tr. Veenwouden 3-1-1740 943 Martje Tabes, geb. Vorden 2-8-1717, ged. Veenwouden 18-12-1717, overl. na 1765 a) Geert, ged. Veenwouden 18-2-1742 b) Tetje, zie 471 c) Antje, ged. Veenwouden 9-2-1752 d) Trijntje, ged. Veenwouden 9-2-1752 e) Tabe, ged. Veenwouden 9-2-1752 952 Hendrik Uwes, ged. Wirdum 14-12-1673, boer te Suameer, 1710 diaken, 1725 ontvanger, overl. Suameer tuseen 1752 en 1758, tr. (1) Suameer 16-5-1705 Trijntje Fokkes, tr. (2) Suameer 5-8-1736 953 Wytske Rinses uit het eerste huwelijk a) Fopkje, ged. Suameer 21-3-1706 uit het tweede huwelijk b) Antje, ged. Suameer 9-6-1737 c) Ouwe, zie 476 d) Rinse, ged. Suameer 16-12-1742 954 Gerrit Rintjes, geb. ca 1710, tr. voor 1739 955 Grietie Liebbes, ged. Dantumawoude 11-9-1707 a) Rintje, ged. Dantumawoude 30-1-1729 b) Rintje, ged. Dantumawoude 4-2-1731 c) Liebe, ged. Dantumawoude 24-1-1734 d) Liebe, ged. Dantumawoude 2-3-1736 e) Tjitske, ged. Dantumawoude 7-6-1739, zie 477 f) Antje, ged. Veenwouden 23-4-1747 g) Teunis, ged. Veenwouden 24-3-1748 (moeder aangegeven als Grietie Lieuwes) 956 Harke Hendriks, geb. voor 1731, tr. voor 1751 957 Teetske Hendriks, geb. voor 1733 a) Jouw, zie 478 960 Jan (Gerrits?) Wolters, b. Steenderen ca 1725 a) Derk, zie 480 962 STEGEMAN (HOGENKAMP), Willem Gerrits, geb. Steenderen ca 1700, overl. Baak, Gelderland 28-9-1768, begr. ald. 4-10-1768, tr. Vorden 10-3-1743 963 HOGENKAMP, Christina Willems, geb. Hogenkamp, Baak ca 1718, overl. Baak 11-2-1795, begr. ald. 14-2-1795 a) Marijke (Maria), ged. Vorden 3-5-1750,zie 481 b) Janna, ged. Vorden 6-2-1752 c) Reind, ged. Vorden 1-1-1754 d) Theuntjen, ged. Vorden 5-9-1756 e) Garrit, ged. Baak 20-12-1761, overl. ald. 25-12-1761, begr. Baak 28-12-1761 f) Garrit, ged. Baak 9-12-1764 964 Romke Rotgers, geb. ca 1722, overl. ca 1790, tr. Wouterswoude 10-3-1754 965 Ynske Thijsses, ged. Dantumawoude 2-9-1731, belijdenis 21-5-1758, overl. Wouterswoude in 1792 Grijpstra familie: bron: Jurjen Grijpstra, Lelystad a) Sjoukjen, geb. 1755, ged. Damwoude 11-11-1757 b) Tijs, ged. Damwoude 11-11-1757 c) Wieger, geb. Wouterswoude 13-10-1760, ged. ald. 12-11-1760, zie 482 d) Metje, ged. Damwoude 31-5-1764 e) Metje, ged. Damwoude 19-5-1769 f) Johannes, ged. Damwoude 19-5-1769 g) Pijtter, geb. Wouterswoude 31-12-1772, ged. Damwoude 13-3-1781 h) Hinke, geb. Wouterswoude 3-9-1776, ged. Damwoude 13-3-1781 966 BOUMA, Lucas Lammerts, geb. Akkerwoude 4-11-1733, ged. Akkerwoude 10-11-1733, overl. Akkerwoude 1782, tr. Akkerwoude 11-4-1756 967 DOUMA, Trijntje Ruurds, geb. Akkerwoude 23-5-1738, ged. ald. 25-5-1738, overl. voor 1780 a) Antje, ged. Rinsumageest 6-6-1756, zie 483 b) Gatske, ged. Rinsumageest 14-5-1758 c) Doedtje, ged. Rinsumageest 11-11-1761 d) Janke, ged. Rinsumageest 6-11-1763 e) Lammert, ged. Rinsumageest 27-4-1766 (Feenstra) f) Sytse, ged. Rinsumageest 6-11-1768 992 Auke Harpes, geb. Kuikhorne ca 1725, Auke woonde op nr. 91 te Akkerwoude, hij vertrok in 1782 naar Bergum nr.52 en in 1783 weer terug op nr.91 te Akkerwoude, in 1794 vertrok hij naar nr.105 waar hij in 1805 nog leefde, tr. (2) Akkerwoude 16-10-1785 Antje Igles, tr. (1) Rottevalle 8-2-1750 993 Froukjen Gosses, geb. Rottevalle ca 1730 a) Harpe, geb. ca 1752, overl. Wouterswoude augustus 1796, tr. Akkerwoude 9-4-1775 Antje Gerrijts b) Marijke (VISSER), zie 1001 c) Andries, zie 496 d) Gosse, geb. ca 1761, schipper e) Tjitske (POTJER), geb. ca 1764, overl. Veenwouden 29-1-1847, tr. ald. 19-2-1785 Hoite Sipkes Hoekstra f) Aukje (POT), geb. ca 1767, overl. Veenwouden 30-12-1848 994 POSTMA, Douwe Douwes, geb. ca 1738, tr. Veenwouden 26-4-1761 995 POSTMA, Grietje Jurjens a) Ale, geb. Veenwouden 14-1-1762, ged. ald. mei 1764, overl. Akkerwoude 1-2-1841, tr. Rinsumageest 27-5-1787 Neeltje Jans b) Marijke, geb. Veenwouden 22-2-1763, ged. ald. 10-3-1776, overl. Veenwouden 25-9-1849, tr. Veenwouden 20-5-1798 Minne Franses Venema c) Froukje, zie 497 d) Jurjen, geb. Veenwouden 20-3-1767, ged. ald. 29-3-1767, veenbaas, overl. Veenwouden 12-11-1826, tr. Veenwouden 12-3-1797 Marijke Teunis Venema e) Douwe, geb. Veenwouden 18-1-1776, ged. ald. 12-3-1797 996 Tiete Tabes, geb. Oosternijkerk? ca 1723, potschipper, overl. Wierum 19-1-1813, tr. Holwerd 18-5-1749 997 Mijnu (Minke) Ruurds, ged. Bornwird 30-12-1725, overl. Wierum 10-5-1809 a) Tabe, ged. Brantgum 5-3-1752, overl. voor 1806, tr. Blija 14-3-1773 Trijntje Broers b) Sibbletje (DIJKSTRA), geb. Ternaard 4-4-1752, ged. ald. 27-4-1752, overl. Rinsumageest 30-4-1829, tr. (1) Bornwird 16-8-1778 Pieter Broers, tr. (2) Rinsumageest 12-5-1805 Oebele Oenes Schelsma c) Ruurd (DIJKSTRA), ged. Wierum 10-4-1757, overl. Rinsumageest 7-10-1839, tr. Rinsumageest 24-10-1779 Nieske Jans d) Klaas, ged. Wierum 8-1-1764, overl. voor 1806 e) Pieter, zie 498 998 BLOM, Jan Hanses, geb. Rottevalle ca 1735, boer te Oostermeer, overl. Oostermeer 27-6-1817, tr. (2) Oostermeer 21-3-1784 Tjitske Meinderts, tr. (1) Rottevalle 22-6-1755 999 Grietje Gerrits, ged. Eestrum 3-6-1732, overl. Oostermeer voor 1784 a) Hans, ged. Rottevalle 19-12-1756 b) Hans, geb. Witveen onder Oostermeer 10-4-1759, ged. Rottevalle 10-6-1759, overl. Oostermeer 5-11-1835, tr. (1) Oostermeer 27-5-1781 Trijntje Hendriks, tr. (2) Oostermeer 14-8-1803 Antje Berends c) Ytje, ged. Oostermeer 28-11-1762 d) Janke, ged. Oostermeer 24-2-1765, d. Witveen voor 1772 e) Yttje, zie 499 f) Janke, geb. Witveen onder Oostermeer 21-4-1772, ged. Rottevalle 7-6-1772, overl. Bergum 6-8-1834, tr. Gaastmaburen 18-5-1800 Pieter Johannes Westra g) Geert, geb. Kattegat onder Oostermeer 25-11-1776, ged. Rottevalle 5-1-1777, overl. Bergum 26-12-1853, tr. Bergum 3-10-1802 Grietje Willems de Vries 1000 (VAN DER VEEN), Tjalling Romkes, geb. ca 1760, overl. Veenwouden december 1804, tr. Veenwouden 11-1-1784 1001 (POSTMA), Marijke Aukes, geb. Bergum ca 1754, naaister, overl. Hardegarijp 2-9-1833 a) Romke, zie 500 b) Dirkje, geb. Veenwouden 11-5-1786, ged. ald. 15-1-1797, overl. Dantumadeel 30-5-1843 c) Froukje, geb. Veenwouden 13-2-1788, ged. ald. 15-1-1797, naaister, overl. Veenwouden 8-12-1861, tr. (1) voor 1828 Luitzen Klazes van der Veen, tr. (2) Veenwouden 16-2-1828 Teunis Teunis Veenstra d) Aukje, geb. Veenwouden 28-8-1790, ged. ald. 15-1-1797 e) Hendrik, geb. Veenwouden 15-12-1796, ged. ald. 15-1-1797, overl. Dantumadeel 27-4-1868 1002 Tjebbe Melles, ged. Veenwouden 26-10-1738, veenbaas te Veenwouden en Hardegarijp, overl. ca 1800/1801, tr. Ternaard 2-2-1777 1003 MELLEMA, Trijntje Willems, geb. Ternaard 26-11-1740, overl. Hardegarijp 13-5-1815 a) Melle, geb. Veenwouden 3-11-1778, ged. ald. 13-12-1778 b) Sytske, geb. Veenwouden 3-11-1778, ged. ald. 13-12-1778 c) Willem, geb. Veenwouden 8-3-1781, ged. ald. 1-4-1781 d) Jantje, zie 501 1004 Jacobus Adams, b. ca 1718, m. ca 1777 (misschien Jacobus Ysaaks, tr. Bergum 6-6-1779 1005 Pietje Douwes, b. ca 1733 a) Douwe, geb. Veenwouden 15-9-1782, zie 502 1006 FOLKERTSMA (FOLKERSMA), Cornelis Johannes, geb. Veenwouden 22-3-1759, ged. ald. 1-4-1759, overl. Dantumadeel 5-11-1829, otr. Veenwouden 15-6-1783, tr. Leeuwarden 7-11-1783 1007 VAN BACHUM, Elisabeth Gerbrandus, ged. Leeuwarden 16-11-1764, overl. Zwaagwesteinde 5-4-1846 a) Johannes, geb. Leeuwarden 4-4-1784, ged. ald. 28-4-1784 b) Agnieta, geb. Leeuwarden 10-11-1785, ged. ald. 30-11-1785, zie 5003 c) Hermanus, geb. Leeuwarden 13-4-1787, ged. ald. 4-5-1787 d) Fokje, geb. Leeuwarden 26-10-1789, ged. ald. 18-11-1789 e) Eelkje, geb. Dronrijp 22-9-1791, ged. ald. 9-10-1791, overl. Dantumadeel 4-4-1853 f) Fokje, geb. Harlingen 15-9-1796, ged. ald. 4-10-1796, overl. Dantumadeel 14-7-1866 g) Grietje, geb. Harlingen 25-4-1799, ged. ald. 21-5-1799 h) Wygerus, geb. Leeuwarden 26-9-1807, ged. ald. 14-10-1807 1012 Jan Lammerts, ged. Akkerwoude 8-8-1721, boer, tr. Veenwouden 16-6-1748 1013 Tyttje Jans, ged. Akkerwoude 24-11-1726 a) Dirk, ged. Murmerwoude 8-11-1750, overl. Dantumadeel 30-3-1827 b) Lammert, zie 506 c) Jan, ged. Murmerwoude 4-4-1756, overl. Dantumadeel 23-12-1836 d) Jelle, ged. Murmerwoude 13-8-1758 e) Lucas, ged. Murmerwoude 14-9-1760 f) Lykle, ged. Murmerwoude 6-2-1763, overl. Dantumadeel 15 -2-1831 1014 Evert Sybes, ged. Driesum 2-2-1727, overl. voor 1789, tr. voor 1756 1015 Gertje Jans, overl. Wouterswoude voor 1771 a) Renske, ged. Driesum 26-9-1756, zie 507 1020 Minne Brants, geb. Zwaagwesteijnde ca 1712, ged. Dantumawoude 13-2-1724, overl. Zwaagwesteinde 1792, schipper en koopman, tr. 1021 VAN ECK, Gertje Cornelis, geb. ca 1723, overl. Zwaaagwesteinde 27-2-1813 a) Tjitske, ged. Driesum 27-11-1746, overl. Zwaagwesteinde 9-4-1807 b) Brant, zie 510 c) Eelkje, ged. Dantumawoude 18-10-1750 d) Cornelis, geb. ca 1752 e) Aafke, geb. ca 1754 f) Jacob, geb. ca 1755 g) Cornelis, geb. ca 1756, overl. Marrum 23-3-1816 h) Aafke, geb. ca 1760, overl. Oosterend 22-1-1832 i) Marijke, geb. 1763, overl. Dantumadeel 14-1-1839 j) Jacob, geb. 1764, overl. Dantumadeel 3-3-1839 k) Antje, geb. 1768, overl. Dantumadeel 26-2-1844 1022 Riemer Lolkes, geb. Westergeest ca 1730, tr. Westergeest 1-7-1753 1023 Akke Lieuwes, geb. Dantumawoude ca 1730 a) Annea, ged. Westergeest 27-6-1754 b) Lolke, ged. Westergeest 12-10-1757 c) Meike, zie 511 d) Maaike, ged. Westergeest 6-3-1763 e) Lieuwe, ged. Westergeest 6-10-1765
Generatie 11
1048 Jacob Jacobs, geb. Rottevalle ca 1648, veenbaas (?), overl. Rottevalle na 1680, tr. Opeinde ca 1672 1049 Antje Fockes?, geb. ca 1650, overl. Rottevalle na 1677 a) Auwert (Aut), ged. Opeinde 30-12-1677, zie 524 1050 Tamme Edses, geb. Oostermeer ca 1632, veenbaas, overl. Rottevalle na 1685, tr. Oostermeer ca 1660 1051 Antje Harts, geb. Kooten ca 1635, overl. Rottevalle na 1680 a) Rinske, zie 525 1056 Claas Zities (Zidjes), m. Marum 17-7-1681 1057 Imke Himmes a) Lippe, ged. Marum 10-6-1683 b) Geerdt, ged. Marum 2-5-1686 c) Jacob, ged. Marum 6-3-1685, zie 528 d) NN, ged. Marum 7-5-1693, waarschijnlijk Hemme 1058 Wijger Jans, geb. Oldekerke, tr. Grootegast 11-11-1683 1059 Teeke Jansen, geb. Dokkum a) Berentje, ged. Niekerk/Oldekerk/Faan 2-11-1684 b) Jantje, ged. Grootegast 27-6-1686 c) Jan, ged. Doezum 8-1-1688, tr. Doezum 9-5-1717 Faddu Klaassen d) Folcke, ged. Doezum 6-9-1691 e) Folcke, ged. Doezum 2-4-1693 f) Lamke, ged. Doezum 18-8-1695 g) Boele, ged. Doezum 28-2-1697 h) Lamke, ged. Doezum 9-8-1700, zie 529 1062 Feitse Foockes, overl. voor 24-8-1720, tr. Midwolde, Groningen 11-8-1709 1063 Janke Tabes, overl. Leek? na oktober 1737 a) Trijntje, zie 531 1136 Pieter Tymens, overl. voor 19-10-1699, schoenmaker te Oldemarkt, eigenaar Blesdijke 1b, tr. Weststellingwerf (gerecht) 20-1-1658 1137 Rijckien Roots a) Hendrik, zie 568 b) Claesjen, tr. Jacob Harmens c) Annigje, tr. Gerrit Jans Hinckema 1138 Jan Jansen Harmans, overl. voor 20-4-1694 1139 Harmentien Roelofs a) Jantje, zie 569 b) Harmen 1152 Heere Hendriks, geb. Kootstertille ca 1670, overl. Ureterp tussen 1753 en 1758, tr. Drachten 29-4-1694 1153 Sytske Pieters, ged. Drachten 15-9-1676, overl. Ureterp tussen 1731 en 1759 a) Aath, ged. Wijnjeterp/Duurswoude/Bakkeveen 26-12-1695 b) Pieter, ged. Wijnjeterp/Duurswoude/Bakkeveen 30-5-1697, zie 576 c) Hendrik, ged. Wijnjeterp/Duurswoude/Bakkeveen 19-6-1701 d) Halbe, ged. Wijnjeterp/Duurswoude/Bakkeveen 13-7-1704 e) Gjalt, ged. Wijnjeterp/Duurswoude/Bakkeveen 4-7-1706 f) Siouk, ged. Wijnjeterp/Duurswoude/Bakkeveen 5-2-1708 g) Rinse, ged. Wijnjeterp/Duurswoude/Bakkeveen 12-1-1715 1154 Eijse Aebles (Eyse Abels), geb. ca 1670, schoenmaker, overl. na 1732, tr. Siegerswoude juli 1695 1155 Wijtske Eijsses, geb. Wijnjeterp ca 1673, overl. ald. 1729 a) Aeble, ged. Wijnjeterp/Duurswoude/Bakkeveen 12-7-1696 b) Wimke, ged. Wijnjeterp/Duurswoude/Bakkeveen 17-4-1701 c) Eijse, ged. Wijnjeterp/Duurswoude/Bakkeveen februari 1711 d) Gerkie, ged. Wijnjeterp/Duurswoude/Bakkeveen 8-12-1713 1156 Lense Jans, geb. Ureterp ca 1668, overl. tussen 1735 en 1742, tr. Siegerswoude augustus 1692 1157 Wijtscke Sweitses, geb. ca 1670 a) Jan, ged. Wijnjeterp/Duurswoude/Bakkeveen 10-12-1693 b) Sweitze, ged. Wijnjeterp/Duurswoude/Bakkeveen 2-2-1696, zie 578 c) Tijs, ged. Wijnjeterp/Duurswoude/Bakkeveen 14-8-1698 d) Thijske, ged. Wijnjeterp/Duurswoude/Bakkeveen 13-11-1701 1158 Reinder Ynses, ged. Drachten 28-9-1684, overl. Bakkeveen na 1750, tr. met attestatie afgegeven naar Drachten april 1706 1159 Aaltje Romkes, ged. Opeinde 5-12-1686 a) Taetske, ged. Drachten 17-7-1707, zie 579 b) Feike, ged. Drachten 6-12-1711 c) Wijtse, ged. Drachten 29-7-1714 1160 Jan Sijtzes, tr. Wijnjeterp mei 1696 1161 Jetske a) Jan, zie 580 1162 Eyt Hendriks, overl. Wijnjeterp voor 1722, tr. (1) ca 1685 Wytske Lykles, tr. (2) Wijnjeterp april 1694 1163 Sjoukjen Douwes, overl. na 1722 a) Jan, ged. Wijnjeterp/Duurswoude/Bakkeveen 15-1-1702 b) Grietje, ged. Wijnjeterp/Duurswoude/Bakkeveen februari 1704, zie 581 c) Aeltie, ged. Wijnjeterp/Duurswoude/Bakkeveen 3-2-1709 d) Eijtje, ged. Wijnjeterp/Duurswoude/Bakkeveen april 1710 1164 Dieu Thysses, geb. Marum (Groningen) ca 1650, tr. Marum 21-3-1675 1165 Wytske Eelckes, geb. Siegerswoude ca 1653 a) Iwe, geb. Friesepalen, ged. Marum 9-12-1677 b) Trijn, ged. Wijnjeterp/Duurswoude/Bakkeveen 2-1-1687 c) Thys, ged. Wijnjeterp/Duurswoude/Bakkeveen 15-6-1690, zie 582 d) Fookje, ged. Wijnjeterp/Duurswoude/Bakkeveen 7-4-1695 e) Focke, ged. Wijnjeterp/Duurswoude/Bakkeveen 18-9-1701 1166 Tjeerd Gauckes, geb. Bakkeveen ca 1660, tr. Duurswoude 1686 1167 Stijntje Aents, geb. Duurswoude ca 1663 a) Reintje, ged. Wijnjeterp/Duurswoude/Bakkeveen 24-2-1687 b) Reintje, ged. Wijnjeterp/Duurswoude/Bakkeveen 18-11-1688 c) Sytske, ged. Wijnjeterp/Duurswoude/Bakkeveen 11-1-1691 d) Trijntje, ged. Wijnjeterp/Duurswoude/Bakkeveen 19-3-1693 e) Aeltie, ged. Wijnjeterp/Duurswoude/Bakkeveen 17-3-1695 f) Aerntje, ged. Wijnjeterp/Duurswoude/Bakkeveen 27-9-1696 g) Aeltie, ged. Wijnjeterp/Duurswoude/Bakkeveen 26-3-1699 h) Janke, ged. Wijnjeterp/Duurswoude/Bakkeveen 5-6-1701 i) Gauke, ged. Wijnjeterp/Duurswoude/Bakkeveen 31-8-1703 j) Aeltie, ged. Wijnjeterp/Duurswoude/Bakkeveen 26-12-1708 1168 Pytter Harmens, geb. Drachten ca 1664, tr. Drachten 3-3-1689 1169 Grietje Simmes, geb. Drachten ca 1664 a) Trijn, ged. Drachten 27-4-1692 b) Harmen, ged. Drachten 13-5-1694, zie 584 c) Simme, ged. Drachten 3-5-1696 d) Simme, ged. Drachten 17-7-1698 e) Piet, ged. Drachten 15-8-1706 1170 Haije Bauckes, geb. ca 1662, tr. Drachten 21-2-1686 1171 Jetske Ijsebrants, geb. ca 1663 a) Aafke, zie 585 1176 DOPKEWITZ (DOPSCHEWIJT), Hieronimus Baltemewitz, geb. Polen, in Beetsterzwaag aangekomen in 1698 waar hij als chirurgijn en schoolmeester stond geboekt tot zijn dood in 1722, otr. Kortezwaag 12-8-1688 1177 Liefke Pijters, geb. Kortezwaag ca 1665 a) Jacobus, zie 588 1178 Klaas Pieters, uit Bakkeveen, 1e proclamatie Wijnjeterp/Duurswoude/Bakkeveen mei 1690, huwelijk bevestigd Drachten 17-2-1695 1179 Antje Minnerts a) Klaaske, ged. Drachten 16-10-1692 1200 Gjalt Folkerts, geb. Oudega 25-1-1696, ged. ald. 29-1-1696, overl. Oudega ca 1780, tr. (1) Oudega (1e procl.) februari 1717 Richtje Broers, tr. (2) Oudega (1e procl.) 16-12-1719 1201 Oedske Hattums, geb. Suawoude ca 1699, overl. Oudega 15-1-1781 a) Folkert, zie 600 1202 Durk Jans 1203 Jeltje Fridses, ged. Eernewoude 6-2-1687 a) Frids, ged. Eernewoude 18-9-1710 b) Lolke, ged. Eernewoude 24-4-1712 c) Jan, ged. Eernewoude 2-9-1714 d) Bauke, ged. Eernewoude 16-10-1718 e) Neeltje, ged. Eernewoude 11-3-1725, zie 601 1204 Meyne Aeltses, ged. Drogeham 11-5-1673, tr. Drogeham 24-6-1694 1205 Sibbeltje Halbes, geb. ca 1677, overl. Harkema Opeinde 24-3-1754, begr. Buweklooster 2-4-1754 a) Halbe, ged. Drogeham 17-11-1695 b) Aaltzen, ged. Drogeham 12-3-1699, zie 602 c) Oeds, ged. Drogeham 24-11-1702 d) Bauk, ged. Drogeham 24-8-1704 e) Ebel, ged. Drogeham 14-11-1706 f) Jouk, ged. Drogeham 14-11-1706 g) Tjietke, ged. Drogeham 28-4-1709 h) Oeds, ged. Drogeham 27-9-1711 i) Jelke, ged. Drogeham 29-10-1713 j) Tjietske, ged. Drogeham 13-10-1715 1206 Arend Egberts, geb. ca 1680, tr. voor 1704 1207 ITSMA, Tjitske Foockes, geb. ca 1685 a) Baukjen, ged. Drogeham 16-11-1704, zie 603 b) Engeltje, ged. Drogeham 25-3-1708 c) Focke, ged. Drogeham 18-3-1714 d) Egbert, ged. Drogeham 15-1-1719 e) Sytske, ged. Drogeham 7-5-1724 1212 Broer Pieters, geb. ca 1660, mr. schoenmaker, tr. Drachten 17-2-1695 1213 Baukjen Arends, geb. ca 1670, gedoopt op belijdenis Drachten 6-3-1696 bron: Kwartierstaat van Broer A. Roorda, Genealogysk Jierboekje 1983 a) Pieter, ged. Drachten 6-9-1696, tr. ald. 12-4-1722 Baukjen Jans b) Aen, ged. Drachten 20-11-1698 c) Jan, ged. Drachten 31-7-1701 d) David, ged. Drachten 20-4-1704, zie 606 e) Ebeltje, ged. Drachten 11-6-1706 f) Fetje, ged. Drachten 5-9-1708 g) Folkert, ged. Drachten 2-11-1710 h) Aaltje, ged. Drachten 8-1-1713 i) Grijtje, ged. Drachten 17-2-1715, tr. ald. 23-11-1749 Errit Teunis j) Folkert, ged. Drachten 27-12-1717, tr. Ytje Jitses 1214 Eijse Siegers, geb. Duurswoude ca 1660, overl. Ureterp ca 1707, tr. Ureterp 5-8-1688 1215 Froukjen Binnes, geb. Beetsterzwaag ca 1662, overl. na 1712 a) Syger, tr. Wijnjeterp/Duurswoude/Bakkeveen november 1711 Trijntje Roels b) Binne, ged. Wijnjeterp/Duurswoude/Bakkeveen 10-8-1690 c) Antje, ged. Wijnjeterp/Duurswoude/Bakkeveen 17-3-1695 d) Jan, ged. Beets 14-2-1697 e) Trijntje, ged. Beets 3-3-1700, tr. Beetsterzwaag september 1720 Oebele Annes f) Roel, ged. Beets 30-10-1701 g) Hiltje, ged. Ureterp 13-6-1706, zie 607 1216 Jetse Lieppes, komt 14-2-1675 naar Roodkerk met attestatie van Veenwoude, tr. (eerste proclamatie) Langezwaag 2-1-1664 1217 Blijke Hendricks, overl. ca februari 1693, afk. uit Langezwaag a) Hendrik, ged. Oenkerk 17-9-1675, zie 608 1218 BROBERGEN, Jan Hendriks, tr. Bergum 2-3-1670 1219 Neeltje Douwes, afkomstig uit Eestrum a) Trijntje, zie 609 b) Liebbe, ged. Oostermeer 1683 1224 Dirk Sjoerds, overl. voor 1698, tr. Oenkerk 8-1-1665 1225 Sjoukje Pieters, in 1698 bruiker Giekerk 2, in 1708 Giekerk 28 a) Janke, ged. Oenkerk 25-2-1666 b) Jouke, ged. Oenkerk 11-12-1674, zie 612 c) Sjoerd, ged. Oenkerk 22-2-1680 d) Pyter, ged. Oenkerk 12-7-1685 1248 Jurjen Wybrens, op belijdenis gedoopt Rijperkerk 25-8-1708, att. naar Veeenwouden 13-8-1712, tr. voor 1708 1249 Tjitske Pieters a) Wybren, zie 624 b) Beitske, ged. Rijperkerk 12-10-1710 c) Wybe, ged. Veenwouden 21-8-1712 d) Aedske, ged. Veenwouden 14-4-1715 1296 Ruird Minnes, overl. Deinum 1711, tr. (2) Deinum 4-6-1693 Doetje Tjeerds, tr. (1) 1297 Aat Jochems uit het eerste huwelijk a) Minne, geb. Deinum 1-3-1689, ged. ald. 10-3-1689, zie 648 uit het tweede huwelijk b) Aukje, geb. Deinum 4-9-1693, geb. ald. 8-10-1693 c) Sjouke, geb. Deinum 1-4-1696, ged. ald. 10-4-1696, tr. (1) Deinum 29-10-1713 Marijke Jans, tr. (2) Deinum 1-2-1722 Doetje Cornelis, tr. (3) Deinum 7-4-1743 Grietje Jacobs d) Berber, geb. Deinum 2-5-1701, ged. ald. 8-5-1701 e) Lieuwe, geb. Deinum 8-11-1703, ged. ald. 18-11-1703 f) Foocke, geb. Deinum 2-3-1707, ged. ald. 23-3-1707, tr. Marssum 1-7-1731 Aafke Willems 1298 Hillebrand Heins 1299 Mary Tjeerds a) Claas b) Tjeerd c) Dieuwke, geb. Deinum 4-11-1687, ged. ald. 4-12-1687, zie 649 d) Jan 1304 CUPERUS, Claas Jansen, geb. Berlikum ca 1653, tr. (1) gerecht Menaldumadeel 30-3-1675 Aeltie Jans, tr. (2) gerecht Menaldumadeel 4-8-1679 Sijke Nannes, tr. (3) gerecht Menaldumadeel 30-11-1689 1305 Sytzke Andeles a) Minne, ged. Deinum mei 1697, zie 652 1344 Jelle Hendriks, geb. ca 1675, ged. op belijdenis de Knijpe 5-1-1714, tr. Nijehaske 21-2-1706 1345 Trijntje Goossens a) Hendrik, zie 672 1346 Douwe Klases, geb. ca 1688, tr. Oldeboorn-Nes 22-2-1711 1347 Rixtie Douwes a) Aaltje, zie 673 1348 Tomas Martens 1349 Tjamke Alberts a) Grijtje, ged. Akkrum 19-2-1713 b) Hendrikje, ged. Akkrum 4-11-1714 c) Lijsbert, ged. Akkrum 6-12-1716 d) Marten, ged. Akkrum 30-4-1719 e) Albert, ged. Akkrum 29-3-1722, zie 674 f) Wytske, ged. Akkrum 8-10-1724 1350 Folkert Jacobs, ged. Boornbergum 19-8-1688, overl. ca 1780, tr. (2) Oldeboorn 28-1-1766 Sytske Ottes, tr. (1) Boornbergum 10-10-1717 1351 Wabke Lammerts, overl. voor 1766 a) Antje, ged. Boornbergum 2-11-1721, zie 675 Sytske Ottes (dochter van huisman Otto Douwes I, plaats 70) trouwde in 1766 weduwnaar FOLKERT JACOBS van Joure, vader van Antje Folkerts, vrouw van schuitmaker Albert Tomas (huis 82). Folkert en Sytske bewoonden huis 70 tot ca. 1780 als Folkert overlijdt. Sytske blijft hier wonen tot ook zij ca 1790 overlijdt. In 1794 is Sytske's stiefdochter ANTJE FOLKERTS, dan weduwe van Albert Tomas, eigenares-bewoonster. Zij overlijdt in 1797 en haar erfgenamen verkopen huis 70 in 1798 voor 431 gulden aan Trijntje Wouters, weduwe van Otto Douwes II. Als Trijntje kinderloos overlijdt, wordt het huis door HENDRIK JELLES LANGHOUT, in dat jaar voor de 2de keer getrouwd. 1352 Douwe Oenes, geb. ca 1691, wonende te Goengahuizen, doopsgezind, overl. Goengahuizen 26-7-1777, tr. Boornbergum 13-9-1716 1353 Atje Ales, afkomstig uit Haskerdijken, overl. 9-12-1768 a) Oene, zie 676 Douwe is volgens de stemregister van Smallingerland meijer op het (oude) Hoog Hiem (Boornbergum nr. 41) in 1738, 1748, 1758 en 1768. Douwe en zijn vrouw waren leden van de doopsgezinde gemeente van Grouw, bij de vlaamse menissten gemeente, zij komen in 1739 als leden voor op de ledenlijst. Personele kohieren: hij had van 1774 tot en met 1792 een kapitaal van Y500, dit had sinds 1778 de erven moeten zijn. 1366 Minne Heeres (Herres), tot Tzum, lidmaat te Tzum op belijdenis 7-8-1701, op lidmaten register van 13-10-1721 is Minne ouderling, tr. Tzum 7-11-1697 1367 Trijntje Jans, tot Tzum, ged. Tzum 7-10-1677, lidmaat te Tzum op belijdenis 7-8-1701 a) Trijntje, zie 683 b) Here, ged. Tzum 22-6-1710 c) Japke, ged. Tzum 23-7-1713 1368 Merk Claeses, tr. St. Annaparochie 19-5-1715 1369 Engel Doens a) Doen, ged. St. Annaparochie 23-2-1716 b) Claasje, ged. St. Annaparochie 29-8-1717 c) Lijsbert, ged. St. Annaparochie 29-10-1719 1400 Haaye Sierps (Seerps), huysman, in 1708 (Dronrijp) wonende in de buyten buyren (1706, van Thuynen), overl. Dronrijp 1719, tr. Franeker 2-6-1692 1401 Sibbel Albarts, van Franeker, in lidmaat register (Dronrijp) van 1708 (1706, van Thuynen), overl. 1744 a) Albert, ged. Dronrijp 4-7-1708 b) Albert, ged. Dronrijp 6-4-1710 c) Tiete, ged. Dronrijp 17-6-1714, zie 700 1408 Jacob Garbrants, geb. Obergum, Groningen ca 1670, tr. (2) Stitswerd 3-3-1720 Jantje Harms, tr. (1) Stitswerd, Groningen 22-1-1693 1409 Idetjen Lubberts, geb. Stitswerd uit het eerste huwelijk a) Grietje, ged. Stitswerd 10-12-1693 b) Jan, ged. Stitswerd 6-10-1695 c) Garbrant, geb. ca 1698 d) Trijntjen, ged. Stitswerd 23-1-1701 e) Hendrik, ged. Stitswerd 17-12-1703 f) Hiltje, ged. Stitswerd 10-7-1707 g) Sara, ged. Stitswerd 17-8-1710 uit het tweede huwelijk h) Harmen, ged. Stitswerd 20-11-1721 i) Peter, ged. Stitswerd 28-3-1724 1432 Wijbe Tjeerds, geb. ca 1672 1433 Dedtie Yppes a) Antje b) Tjeerd c) Johannes, ged. Kollum 30-1-1701, zie 716 1440 Binne Lieppes, boer (klein doch welgesteld), overl. na 1706, tr. (2) 1683 Jesk Ebeles, tr. (3) 1698 Hijlck Jetses, tr. (1) 1441 Mayke Tiaerds, overl. Kuikhorne 1680 a) Lieppe, zie 720 1448 Jilt (Jelt) Fockes, from Kollumerzwaag, tr. Veenwouden 20-2-1707 1449 Trijntje Johannes, from Veenwouden a) Aaltje, ged. Veenwouden 7-3-1709 b) Johannes, zie 724 c) Focke, ged. Veenwouden 9-12-1714 d) Focke, ged. Veenwouden 4-7-1716 e) Gerrit, ged. Veenwouden 26-3-1719 f) Aukje, ged. Veenwouden 22-12-1720 1452 Hajo Wijgers, tr. Akkerwoude 25-4-1717 1453 Sjouk Gerrijts a) Tjicke, ged. Akkerwoude 6-2-1718 b) Gerrit, ged. Murmerwoude 1-1-1723, zie 726 c) Pijtje, ged. Murmerwoude 3-1-1734 1454 Ruurd Ruurds 1455 Trijntje Jans a) Hiltje, ged. Veenwouden 10-4-1718 b) Hiltje, ged. Veenwouden 16-11-1727, zie 727 1456 Pijter Heines 1457 Trijntje Gerbens a) Gerben, zie 728 b) Auckje, zie 734 1458 Meinert Heines, overl. november 1729, tr. (1) Doetie Jelles (overl. Driesum 30-7-1711), tr. (2) 1459 Martien Adzers a) Bauckjen, zie 729 1468 = 1456 Pijter Heines 1469 = 1457 Trijntje Gerbens 1474 Harcke Foppes, uit Oudkerk, belijdenis Oudkerk 16-11-1683, tr. Oudkerk 28-1-1683 1475 Auckje Dirks, uit Giekerk a) Foppe, ged. Oudkerk 1-6-1684 b) NN, ged. Oudkerk 12-12-1686 c) Tjeerd, ged. Oudkerk 23-6-1689 d) Dieuke, zie 737 e) Antje, ged. Oudkerk 26-4-1696 f) Aaltje, ged. Oudkerk 1-1-1703 1476 DONJEMA, Sybren Dirks, m. (2) Suawoude 22-7-1721 Aukje Oeges, m. (1) ca 1700 1477 NN uit het eerste huwelijk a) Steffen b) Dirk, zie 738 uit het tweede huwelijk c) Antje d) Dieuke e) Akke f) Hylkje g) Oege 1480 Jelle Sjoerds, ged. Hardegarijp 25-10-1674, tr. ald. 17-3-1700 1481 Antje Wytzes, ged. Oudkerk 9-3-1679 a) Beitske, ged. Rijperkerk/Hardegarijp 13-5-1701, d. 1718 b) Sjoerd, ged. Rijperkerk/Hardegarijp 1-7-1703 c) Sjoerd, ged. Rijperkerk/Hardegarijp 11-10-1705, zie 740 1482 Atse Sjoerd, ged. Suawoude 10-4-1659, schipper, tr. Oostermeer 15-2-1691 1483 Martzen Arriens a) Grietie, ged. Oostermeer 13-3-1692 b) Grytie, ged. Oostermeer 6-1-1695 c) Jantzen, ged. Oostermeer 30-1-1698 d) Arriaentie, ged. Oostermeer 30-1-1701 e) Sjoerdje, ged. Oostermeer 25-12-1704, zie 741 f) Sjoerd, ged. Oostermeer 12-7-1711 1488 Jurjen Steffens, geb. voor 1649, gedoopt op belijdenis Rijperkerk/Hardegarijp 11-5-1683, tr. (1) Corneliske, tr. (2) Rijperkerk/Hardegarijp 18-10-1684 1489 Saakje Hendriks uit het eerste huwelijk a) Steffen, ged. Rijperkerk/Hardegarijp 5-9-1669 b) Aukje, ged. Rijperkerk/Hardegarijp 19-2-1671 c) Steffen, ged. Rijperkerk/Hardegarijp 14-8-1672 d) Auke, ged. Rijperkerk/Hardegarijp 31-12-1676 e) Grietje, ged. Rijperkerk/Hardegarijp 4-8-1678 f) Teunis, ged. Rijperkerk/Hardegarijp 14-5-1680 uit het tweede huwelijk g) Jacob, ged. Rijperkerk/Hardegarijp 17-1-1686 h) Meindert, ged. Rijperkerk/Hardegarijp 9-6-1689, zie 744 i) Trijntje, ged. Rijperkerk/Hardegarijp 24-7-1692 j) Antje, ged. Rijperkerk/Hardegarijp 19-5-1695 1492 Wierd Bouwes, ged. Suawoude 19-7-1685, overl. Suawoude 1762, in 1718 boer op stem nrs. 1 en 4, in 1738 en later op 7 en 8, was in 1749 een gemeen boer, is ook diaken, ouderling en kerkmeester geweest, tr.Suawoude-Tietjerk 16-11-1708 1493 Wijtske Harryts, overl. tussen 1751 en 1759 a) Marike, geb. Suawoude 22-11-1710, ged. ald. 3-12-1710 b) Harryt, geb. Suawoude 2-11-1712, ged. ald. 13-11-1712 c) Jitske, ged. Suawoude 27-1-1715 d) Eedske, geb. Suawoude 17-3-1717, ged. ald. 11-4-1717 e) Bouwe, ged. Suawoude 19-2-1719, zie 746 1494 Pieter Alberts, van Tietjerk, tr. Suawoude-Tietjerk 7-1-1714 1495 Sietske (Sijtske) Wouters, ged. Suawoude-Tietjerk 1-9-1695, overl. Suawoude 25-9-1743 a) Jitske, ged. Suawoude-Tietjerk 25-12-1715 b) Albert, ged. Suawoude-Tietjerk 26-9-1717 c) Bregtje, ged. Suawoude-Tietjerk 14-4-1721, zie 747 d) Albert, ged. Suawoude-Tietjerk 7-11-1723 e) Jan, ged. Suawoude-Tietjerk 3-3-1726 f) Lutske, ged. Suawoude-Tietjerk 10-10-1728 1496 Gerben Pieters, geb. ca 1665, boer te Rijperkerk, tr. Rijperkerk 2-2-1690 1497 Dieucke Sickes, ged. Rijperkerk 8-2-1663, overl. na 1711 a) Pieter, ged. Rijperkerk/Hardegarijp 4-10-1691 b) Pieter, ged. Rijperkerk/Hardegarijp 11-8-1693 c) Rinske, ged. Rijperkerk/Hardegarijp 4-7-1697 d) Sikke, ged. Rijperkerk/Hardegarijp 8-2-1702, tr. Rijperkerk/Hardegarijp 23-4-1730 Nieske Johannes e) Jan, ged. Rijperkerk/Hardegarijp 12-4-1705, zie 748 f) Klaas, ged. Rijperkerk/Hardegarijp 25-11-1708 g) Dirk, ged. Rijperkerk/Hardegarijp 25-10-1711 1498 Did Eetzes, geb. Hardegarijp, tr. (1) Rijperkerk 23-4-1682 Lupcke Jacobs, tr. (2) Rijperkerk 27-2-1687 1499 Gepke Wybrens, geb. Veenwouden ca 1662, gedoopt op belijdenis Rijperkerk 3-8-1688 uit het eerste huwelijk a) Jelle, ged. Rijperkerk/Hardegarijp 12-2-1685, tr. Murmerwoude 16-3-1710 b) Aetse, ged. Rijperkerk/Hardegarijp 12-2-1685 uit het tweede huwelijk c) Ymkje, tr. Murmerwoude 19-5-1720 d) Liebbe e) Aebe f) Akke, zie 749 1500 Otte Harmens, geb. ca 1660, linnenwever te Suameer, ondertr. (1) Oostermeer 18-6-1682, tr. (1) Suameer Ytje Geerts, ondertr. (2) of (3) Suameer 5-5-1708 1501 Aukje Wijbrens, tr. (2) Suameer 9-4-1724 Geert Wouters uit het eerste huwelijk a) Harmen, ged. Suameer 7-3-1697 (volgens doopboek zoon van Harmen Ottes) b) Foppe, ged. Suameer 29-1-1699 c) Trijntje, ged. Suameer 31-7-1701 (als dochter van Otte wever) uit het tweede huwelijk d ) Wybren, zie 750 1502 Johannes Meinerts, doopsgezind, boer te Giekerk, eigenaar en gebruiker van stem 12 in 1698, gebruiker van stem 13, overl. Giekerk 1728, tr. 1503 Janke Gerrits, op lidmatenlijst Giekerk 1723, idem 1728 (dan weduwe), overl. 1788 a) Fopkje, geb. 1717, ged. Giekerk 9-9-1729 b) Saakje, geb. ca 1719, ged. Giekerk 9-9-1729 c) Trijntje, geb. ca 1721, ged. Giekerk 9-9-1729 d) Minke, geb. ca 1724, ged. Giekerk 9-9-1729, zie 751 e) Johanna, geb. ca 1727, ged. Giekerk 9-9-1729 1504 Haije a) Thijs, zie 752 b) Harmen, overl. na 1749 1506 Willem Jans, ook genaamd Willem Wever 1507 Trijntje Fokkes a) waarschijnlijk Jan, geb. ca 1700, tr. Veenwouden 19-2-1719 Geertje Willems b) Fokke, ged. Veenwouden 21-11-1706, overl. voor 20-7-1738, tr. Veenwouden 31-7-1729 Aagje Foppes c) Yfke, ged. Veenwouden 9-2-1710, overl. voor 1744, tr. Veenwouden 23-3-1732 Sybren Romkes d) Marike, zie 753 e) Sieuke, ged. Veenwouden 6-11-1718 1512 Feije Minnes, geb. ca 1675, overl. Veenwoudsterwal voor 22-3-1731, tr. ca 1707 1513 Jancke Tjeerds, geb. ca 1687, overl. voor 22-3-1731 a) Minne, zie 756 1514 Frans Alberts, geb. ca 1686, overl. voor 1749, tr. Veenwouden 8-8-1706 1515 Ydske Taekes, geb. ca 1688, overl. voor 1734 a) Trijntje, ged. Veenwouden 4-12-1707 b) Taeke, ged. Veenwouden 29-3-1711 c) Albert, ged. Veenwouden 21-5-1713 d) Freerk, ged. Veenwouden 24-11-1715 e) Anskjen, ged. Veenwouden 30-10-1722 1516 Geert Annes, in 1698 1/4 eigenaar Eestrum nr 20, komt 5-3-1719 te Eestrum met att. van Drogeham, overl. Eestrum voor 1728, tr. Drogeham 28-3-1697 1517 Ytje Douwes, uit Eestrum a) Anne b) Douwe, zie 758 c) Trijntje d) Hendrik 1520 Biense Jans 1521 Siouck Jelles a) Jacob, zie 760 1522 VIERSEN, Ype Dircks, geb. ca 1655, overl. tussen 1710 en 1720, tr. ca 1692 1523 Aukjen Dirks a) Ytje, ged. Driesum 8-1-1699, zie 761 b) Dirk, ged. Driesum 5-6-1701 c) Dirck, ged. Driesum 17-12-1702 d) Jan, ged. Driesum 27-2-1707 1552 Pyter Johannes, b. Midlum (Hayem/Wons?) ca 1597, overl. Tzummarum ca 1665, tr. Harlingen, ondertrouw Sexbierum augustus 1627 1553 Luyck Thomas, geb. Sexbierum a) Jochum, zie 776 1558 Ane Riemers, overl. Tzummarum 1694 1559 Bottie Gerbens, geb. Firdgum ca 1650 a) Bottje, zie 779 1600 Brugt Tjebbes, geb. ca 1650 1601 Antje Hinckes a) Brugtje, ged. Gersloot 20-1-1673 b) Grietje, ged. Gersloot 11-7-1680 c) Tjibbe, zie 800 d) Andries, ged. Gersloot 8-2-1685 e) Hinke, ged. Tjalleberd 12-5-1689 1604 Sioucke Pyters, doopsgezind, boer, tr. 1605 Trijn Auckes, overl. voor 13-5-1692 a) Tijmen, zie 802 1606 Jochem Tetmans, grofsmid, won. Roordahuizum, tr. 1607 Maaike Symens, overl. Roordahuizum voor 17-4-1699 a) Antje, zie 803 1624 Piebe Lieuwes, tr. Garijp (eerste proclamatie) 28-2-1705 1625 Feyckien Fockes a) Lieuwe, ged. Eernewoude 14-5-1708, zie 812 1626 Ysse Tjalkes, ged. Grouw 22-6-1673, tr. ald. 9-9-1708 1627 Hitje Pijters, ged. Grouw 25-5-1682 a) Baukje, ged. Grouw 26-5-1709, zie 813 b) Tjalke, ged. Grouw 27-7-1710 c) Sytze, ged. Grouw 1-1-1712 d) Neeltje, ged. Grouw 26-3-1713 e) Neeltje, ged. Grouw 10-6-1714 f) Neeltje, ged. Grouw 8-9-1715 g) Pijter, ged. Grouw 12-9-1717 h) Yttje, ged. Grouw 14-7-1720 i) Zytse, ged. Grouw 8-10-1724 1664 Keimpe Johannes, ged. Eernewoude 11-3-1655, tr. Eernewoude 18-2-1694 1665 Gaatske Jans, van Wartena a) Johannes, ged. Eernewoude 11-11-1694, zie 832 1680 Daam Walings, op lidmaatlijst St. Annaparochie 1719 bijzitter van der Bild, ouderling 1717, overl. St. Annaparochie 30-6-1729, tr. St. Annaparochie 23-1-1687 1681 Hendrickje Stevens a) Waling, zie 840 b) Knierke, ged. St. Annaparochie 14-4-1695 c) Steven, ged. St. Annaparochie 22-9-1700 1696 DOUMA, Douwe Binnerts, geb. Bergum ca 1627, overl. voor 1657, tr. ca 1650 1697 Foockel Wopkes, geb. ca 1631 a) Douwe, zie 848 1700 Ridsert Wijtses, geb. Opeinde september 1640, overl. voor 1694, tr. Opeinde 19-1-1668 1701 Aeltie Harckes, geb. ca 1648, overl. 1694 a) Taeke, zie 850 1702 Oene Jans, geb. Jellum ca 1647, overl. Ritsumazijl ca 1694, tr. 1703 Jeltje Dirks, geb. Weidum ca 1662, overl. Deinum ca 1740 a) Aafke, zie 851 1704 Eelke Sikkes, ged. Rijperkerk 25-9-1659, boer te Tietjerk, overl. Tietjerk voor 1721, tr. ca 1690 1705 Trijntje Dirks a) Sikke, ged. Tietjerk 6-3-1691 b) Dirk, zie 852 c) Klaas, ged. Tietjerk 13-10-1696 d) Rinske, ged. Garijp 8-7-1699 e) Aukje, ged. Garijp 18-12-1701 f) Sjoerd, ged. Garijp 18-5-1704 g) Sijke, ged. Rijperkerk 7-11-1706 h) Baukje, ged. Rijperkerk 21-4-1709 1708 Romke Hillebrands, boer te Rijperkerk, diaken 1689-1691, ouderling 1703-1705, 1713-1715, is 1721 erfgenaam van broer Doede, tr. Oudkerk 25-4-1686 1709 Jeltje Gjolts, van Oudkerk a) Doede, ged. Rijperkerk 15-3-1691 b) Baukje, ged. Rijperkerk februari/maart 1694 c) Doede, zie 854 1710 Fokke Luitjens, geb. voor 1668, woont Rijperkerk, diaken, ondertrouw Rijperkerk 10-5-1685, tr. (1) Hempens Pyttie Abes, tr. (2) Rijperkerk 19-1-1696 1711 Eelkje Baukes, uit Hardegarijp a) Luitjen, ged. Rijperkerk 5-2-1697 b) Trijntje, ged. Rijperkerk 9-7-1699, overl. voor 25-9-1712 c) Tjitske, zie 855 d) Bauke, ged. Rijperkerk 25-4-1705 e) Aaltje, ged. Rijperkerk 30-10-1707, tr. Rijperkerk 15-5-1729 Jacobus Hermanus Inia f) Pietje, ged. Rijperkerk 22-6-1710 g) Trijntje, ged. Rijperkerk 25-9-1712 1738 STEREL, Salomon Daniels, ged. West-Terschelling 20-2-1684, impostmeester, overl. tussen 1729 en 1739, tr. 1739 ?COMMANDEUR, Grietje Willems a) Jantje, zie 869 b) Meijndert, ged. West-Terschelling 22-4-1713 1740 (WINTER), Cornelis Pieters, tr. 1741 Antje Pieters a) Pieter, zie 870 b) Antje Cornelis, geb. West-Terschelling 28-10-1714 c) Trijntje, ged. West-Terschelling 21-7-1720 1742 (KOOP), Steven Cornelis, tr. 1743 Trijntje Teeken a) Marijtje, ged. West-Terschelling 22-9-1709 b) Teeke, ged. West-Terschelling 15-10-1713 c) Maayke (Maamke), zie 871 1744 TIJMERSMA, Boyen Tjebbes, geb. Wommels/Hidaard ca 1673, tr. (2) Wommels 29-7-1707 Afke Annes, tr. (3) ald. 11-3-1714 Reinsk Willems, tr. (1) Wommels 15-10-1693 1745 Pijtrick Jacobs uit het eerste huwelijk a) Tjebbe, zie 872 b) Sjeerp, ged. Wommels 25-6-1699 uit het tweede huwelijk a) Teeckle, ged. Wommels 26-2-1708 b) Sybren, ged. Wommels 15-7-1709 c) Aafke, ged. Wommels 22-3-1711 uit derde huwelijk d) Willem, ged. Wommels 2-5-1717 1792 = 760 Jacob Bienses 1793 = 761 VIERSEN, Ytje Ypes 1796 Jelle Diddes, ged. Hardegarijp 5-2-1688, overl. Veenwouden ca 1730, tr. Murmerwoude 16-3-1710 1797 Wopkjen Fokkes, geb. Roodkerk ca 1690, overl. voor 1742 a) Fokke, zie 898 1798 Harke Theunis 1799 Tjitske Romckes, overl. Wouterswoude 25-7-1747 a) Biettje, zie 899 bron: Wim Sels 1800 Jan Aukes, ged. Akkerwoude 8-5-1709, mr. timmerman te Akkerwoude, overl. Akkerwoude 12-6-1776, tr. Akkerwoude 14-10-1731 1801 Rinske Sikkes, geb. ca 1710, ged. op belijdenis te Akkerwoude 20-11-1733, overl. Akkerwoude 7-2-1776 Quotisatiekohieren 1749 Jan Auckes, Dantumadeel, plaats Akkerwoude timmerman Gezin 4 en kind: 1 Aanslag: 18-5-0 a) Auke, zie 900 b) Baukjen, ged. Akkerwoude 7-3-1734 c) Sikke, ged. Akkerwoude 5-5-1737 1802 FINK, Rijkle Jans, ged. Rinsumageest 2-8-1696, overl. Rinsumageest 25-11-1733, tr. ca 1725 1803 Geertjen Eelkes, geb. ca 1700, overl. Akkerwoude 23-2-1781, tr. (2) Akkerwoude 12-5-1737 Lubbert Liepkes, tr. (3) Akkerwoude 22-6-1749 Johannes Tjebbes a) Aukjen, ged. Rinsumageest 14-1-1731, zie 901 1804 Hendrik Stevens, geb. Murmerwoude ca 1695, overl. voor 1735, tr. Murmerwoude 12-3-1724 1805 Aukjen Liepkjes, ged. Dantumawoude 23-2-1700, overl. na 1740, tr. (2) Akkerwoude 19-5-1735 Sikke Jacobs a) Steven, ged. Murmerwoude 25-2-1725 b) Liepke, ged. Murmerwoude 24-11-1726 c) Gerrit, ged. Murmerwoude 27-3-1729, zie 902 1806 Jacob 1807 Trijntje a) Froukjen, zie 903 1808 Feike Tjeerds, geb. Sneek ca 1670, overl. Sneek 30-8-1741, tr. ca 1704 1809 Lutske Durks a) Wybren, zie 904 1810 Eene Jans, geb. Surhuisterveen ca 1665, overl. Surhuisterveen 1742, tr. Surhuisterveen 19-4-1696 1811 POPPINGA, Tieltje (Titia), geb. Pietersburum ca 1675, overl. Surhuisterveen 1747 a) Neeltje, zie 905 1812 Luitjen Sijmens, geb. Surhuisterveen ca 1680, overl. Surhuisterveen 11-5-1748, tr. Surhuisterveen 1-6-1704 1813 Harmke Harmens, geb. ca 1680, overl. Surhuisterveen 1741 a) Gerben, zie 906 1814 Jan Thomas, van Bozum (1710), geb. Oosterlittens 28-1-1682, overl. Surhuisterveen 26-7-1744, ondertr. Franeker 19-4-1710, attestatie afgegeven op 8-5-1710 1815 Reinou Dircks, geb. ca 1685, woont te Kie onder Franeker in 1710, overl. Surhuisterveen ca 1744 a) Wietske, zie 907 1840 MONSMA, Eelke Pieters, geb. ca 1675, overl. Dantumawoude 17-1-1768, tr. Murmerwoude ca 1700 1841 Geertje Doedes, geb. ca 1670, overl. Murmerwoude ca 1745 a) Rinse, zie 920 1842 Andries Andries, ged. Oenkerk 22-3-1685, overl. Wouterswoude 4-10-1751, tr. voor 1710 1843 Haebeltje Pieters, geb. ca 1680 a) Houkje, zie 921 1848 Eebel (Ybel) Jans, tr. Surhuisterveen 5-11-1693 1849 Henriekjen (Hinke) Henricks a) Henrick, zie 924 b) Geeske, ged. Surhuisterveen 3-2-1709 c) Trijntje, ged. Surhuisterveen 3-2-1709 1880 Sikke Oeges, geb. ca 1665, overl. Suawoude 1706/1707, tr. Hempens 9-2-1696 1881 Pijtje Willems a) Oege, ged. Hempens 9-6-1695 b) Oege, ged. Hempens 8-11-1696, zie 940 c) Tjerck, ged. Hempens 17-7-1698 d) Albert, ged. Hempens 20-11-1700 e) Gryttje, ged. Hempens 22-10-1702 f) Willem, ged. Hempens 7-12-1704 g) Grietie, ged. Hempens 23-1-1707 1882 Freerk Ruyerds, geb. ca 1675, overl. na 1725, tr. voor 1707 1883 Grietje Jans a) Grietje, ged. Veenwouden 11-11-1707 b) Jan, ged. Veenwouden 3-2-1709 c) Grietje, ged. Veenwouden 14-6-1711 d) Liebbe, ged. Veenwouden 6-5-1714 e) Baukjen, ged. Veenwouden 11-4-1717 f) Aatje, ged. Veenwouden 23-4-1719, zie 941 g) Baukjen, ged. Veenwouden 24-1-1723 1884 Geert Tymens, geb. ca 1680, overl. na 1713, tr. ca 1708 1885 Tet Gaeles, geb. ca 1680 a) Gaele, ged. Veenwouden 9-2-1710, zie 942 1886 Tabe Lieuwes, geb. ca 1680, overl. Hardegarijp ca 1752 1887 Antje Reitses, geb. Hardegarijp ca 1680, ged. Akkerwoude 29-10-1706, overl. voor 1755 a) Martje, geb. Vorden 2-8-1717, ged. Veenwouden 18-12-1717, zie 943 1904 Uwe Douwes, geb. ca 1650, boer te Suameer, gebruiker Suameer stem 13 (ook deels eigenaar), tr. Wirdum 30-4-1673 1905 Antje Hendriks, uit Wirdum a) Hendrik, zie 952 b) Lottie (Loltie), ged. Wirdum 16-6-1678 1910 Liebbe Ruurds, gortmaker en schoolmeester, woont 1704 te Oudkerk, 1707 te Veenwouden, 1711 te Dantumawoude, overl. Dantumawoude 1719, tr. 1911 Tjitske Klazes, overl. Dantumawoude 1716 a) Grietje, zie 305 b) Antje, ged. Veenwouden 20-7-1710 c) Aagje, ged. Dantumawoude 19-6-1712 d) Ruierd ged. Dantumawoude 25-5-1714 e) Minke, ged. Dantumawoude 19-9-1717 1924 Gerrit Willem Harts, geb. ca 1674, overl. Baak 1737/1739, tr. Steenderen 21-11-1700 1925 Theunisken Stevens, geb. ca 1675, overl. Steenderen 30-4-1746, begr. ald. 3-5-1746 a) Willem (STEGEKAMP), zie 962 b) Berend (MOETEMAN) c) Steven (MOETEMAN) d) Lysbeth, tr. Baal 22-4-1737 Gerrit Willems van den Hogenkamp 1926 HOGENKAMP, Willem Dercksen, ged. Vorden 14-3-1656, overl. Baak ca 1731, tr. Vorden 8-1-1703 1927 Fenneken Gerritsen, ged. Vorden 12-9-1685, overl. Baak ca 1732 a) Geertjen, ged. Steenderen 28-10-1703 b) Derriske c) Janna, ged. Vorden 1706 d) Gerrit, overl. Baak 30-6-1763, begr. ald. 5-7-1763, tr. Baak 22-4-1737 Lysbeth Gerrits (1924d) e) Magdalena f) Helena g) Hendrik h) Christina, zie 963 1928 Rotger Gaatses, geb. ca 1682, ged. Dantumawoude 1721, schoenlapper, overl. Dantumawoude 8-12-1742, tr. ca 1710 1929 Sjoukje Wiegers, geb. ca 1690, overl. Wouterswoude 22-3-1741 a) Romke, zie 964 1930 Thijs Jans, geb. ca 1695, lidmaat te Driesum op belijdenis 13-2-1729, tr. Dantumawoude ca 1726 1931 Metje Harmens, geb. 1705, lidmaat te Driesum op belijdenis 13-2-1729, overl. Driesum na 10-3-1754, tr. (2) Ybe Johannes a) Bienske, ged. Dantumawoude 6-3-1729, overl. Dokkum 24-12-1808 b)Ynske, zie 965 c) Jan, ged. Dantumawoude 11-4-1734 d) Pytie, ged. Dantumawoude 10-1-1737 e) Pytie, ged. Dantumawoude 9-3-1738, tr. Dantumawoude 15-5-1760 Ype Jacobs f) Harmen, ged. Dantumawoude 24-9-1741 g) Jan, ged. Dantumawoude 28-5-1747 1932 Lammert Lucas, ged. Oostermeer 17-2-1695, overl. Akkerwoude voor 1754, boer, stem 28 te Akkerwoude 1738, tr. (1) Akkerwoude 6-6-1717 Dirkje Sippes, tr. (2) Akkerwoude 11-4-1728 1933 Gaatske Meints, geb. Akkerwoude ca 1700, ged. Dantumawoude 27-5-1712, overl. Akkerwoude 1771 uit het eerste huwelijk a) Jan, ged. Akkerwoude 8-8-1721, zie 1012 b) Emke, tr. Akkerwoude 16-6-1748 Ytje Keimpes uit het tweede huwelijk d) Mient (Bouma), ged. Akkerwoude 20-3-1729 e) Trijntje, ged. Akkerwoude 22-7-1731 f) Lucas (Bouma), zie 966 1934 Ruurd Douwes, geb. Akkerwoude ca 1710, overl. na 1765, tr. Akkerwoude 23-6-1737 1935 Doetje Ages, geb. ca 1715, overl. na 1765 a) Trijntje, geb. Akkerwoude 23-5-1738, ged. ald. 25-5-1738, zie 967 b) Aage, ged. Akkerwoude 27-12-1739 c) Douwe, ged. Akkerwoude 15-4-1742 d) Sijtske, ged. Akkerwoude 18-10-1744 e) Jeltje, ged. Akkerwoude 13-4-1749 1986 Gosse Klases, ged. Opeinde 24-2-1684, overl. Rottevalle voor 1741, tr. Oudega 7-4-1720 1987 Tjitske Andries, ged. Opeinde 6-4-1690 a) Johannes, geb. ca 1726, tr. Jeltje Jans b) Froukje, zie 993 1988 Douwe Aetses, geb. ca 1710, overl. Veenwouden voor 1742, tr. Bergum 26-4-1733 1989 Froukjen Fockes, ged. Veenwouden 18-11-1714, tr. (2) Veenwouden 17-6-1742 Harmen Sierks a) Aetse, ged. Veenwouden 12-6-1735 b) Douwe, zie 994 1990 Jurjen Alles, geb. ca 1705, in 1751 woonde Jurjen op nr.14 te Zwaagwesteinde, overl. Zwaagwesteinde 1758/1759, tr. 1991 Marijke Gerrits, woonde als weduwe op nr.14 te Zwaagwesteinde in 1768 samen met Jacob en Gerryt Jurjens, Ze vertrok in 1771 naar nr.79. In 1772 woonde Gerrit Jurjens op nr.79. Jurjen Alles weduw gehuwd aan Romke Lieuwes op nr.9 onder Murmerwoude, tr. (2) Murmerwoude 29-9-1771 Romke Lieuwes Quotisatiekohieren 1749 Jurjen Alles, Dantumadeel Plaats: Zwaagwesteinde Omschrijving: kleine boer Gezin volw: 3 en kind: 4 Aanslag: 31-8-0 a) Bouke (Bauke) (WOUDWIJK), ged. Kollumerzwaag 20-1-1735, overl. Kooten 20-4-1810, tr. (1) Veenwouden 6-5-1792 Sytske Roels, tr. (2) Maike Harkes b) Grietje, zie 995 c) Alle (ROODA), ged. Kollumerzwaag 11-10-1739, tr. Zwaagwesteinde 7-6-1767 Antje Pieters d) Gerrit (NIEUWLAND), geb. Kollumerzwaag 10-3-1742, overl. Roodkerk 12-7-1834, tr. Dantumawoude 12-2-1771 Stijntje Botes e) Jacob, ged. Augsbuurt 15-12-1748, tr. Dantumadeel 8-1-1769 Eelkje Gaeles 1992 Tabe Tietes, ged. Dokkum 5-2-1682, m. Metslawier/Niawier 15-5-1705 1993 Grietje Ulbes, van Oosternijkerk a) Tiete, zie 996 1994 Ruird Hopkes, ged. Blija 12-11-1693, tr. (2) Hiaure/Bornwird 8-3-1730 Frouckjen Freercks (Krol), tr. (3) Aalsum Wetzens 16-12-1736 Fettje Haijes, tr. (1) 1995 Sibbeltje Tjeerds. Ruurd Hopkes en Sibbeltje Tjeerds kwamen op 1-11-1721 van Reitsum Quotisatiekohieren 1749 Ruird Hopkes, Oostdongeradeel Plaats: Aalzum Omschrijving: timmerman Gezin volw: 4 en kind: Aanslag: 29-3-0 Verhoging: 6 uit het eerste huwelijk a) Tietske, ged. Bornwird 29-11-1722, tr. Dokkum 1-4-1742 Willem Stevens b) Mijnu (Minke), zie 997 uit het tweede huwelijk c) Sijtze, ged. 29-4-1731 d) Vrouwke, ged. 29-4-1731 e) NN (dochter), ged. 18-4-1734 1996 Hans Pytters?, van Noorderdragten a) Jan, zie 998 1998 Geert Willems, kwam tijdens zijn huwelijk van de Rottevalle, schoenmaker te Eestrum, woonde van 1748 tot 1779 op nr.28 te Eestrum, tr. Oostermeer 25-1-1728 1999 Janke Martens, ged. Oudega 15-1-1708, overl. Eestrum 1776 Quotisatiekohieren 1749 Geert Willems, Tietjerksteradeel Plaats: Eestrum Omschrijving: schoenmaker; bestaat wel Gezin volw: 4 en kind: 1 Aanslag: 32-5-0 a) Marten, ged. Eestrum 12-3-1730 b) Grietje, zie 999 c) Willem, ged. Eestrum 12-8-1734 d) Taeke, ged. Eestrum 5-5-1737 e) Hendrik, ged. Eestrum 12-12-1738, overl. Eestrum voor 1768, tr. Eestrum 8-7-1759 Ytje Douwes 2000 Romke Tjallings a) Tjalling, zie 1000 b) Joeke, overl. voor 1811, tr. Veenwouden 3-1-1790 Hiltje Gerrits 2002 = 992 Auke Harpes 2003 = 993 Froukjen Gosses 2004 Melle Dirks, geb. ca 1700, tr. Veenwouden 25-5-1721 2005 Sytske Teunis, geb. Oudkerk ca 1700 Quotisatiekohieren 1749 Melle Dirks, Dantumadeel, plaats: Veenwouden welgestelde veenbaas Gezin 3 en kind: 2 Aanslag: 24-0-0 a) Dirk, ged. Veenwouden 27-9-1722 b) Theunis, ged. Veenwouden 23-2-1727 c) Itje, ged. Veenwouden 29-1-1730 d) Jan, ged. Veenwouden 7-10-1731 e) Tjebbe, zie 1002 f) Antje, ged. Veenwouden 15-10-1741 g) Claas, ged. Veenwouden 28-6-1744 2006 Willem Lieuwes, van Oosternijkerk, tr. (ondertrouw Nes 21-4-1736) 2007 Vroukjen Teijes a) Aafke, geb. Nes 11-4-1737, ged. ald. 14-4-1737 b) Lieuwe, geb. Nes 22-3-1739, ged. ald. 29-3-1739 c) Trijntje, geb. Ternaard 26-11-1740, ged. ald. 18-12-1740, zie 1003 d) Teije, geb. Ternaard 9-11-1742, ged. ald. 9-12-1742 e) Gertie, geb. Ternaard 29-11-1744, ged. ald. 20-12-1744 f) Jan, geb. Ternaard 30-3-1747, ged. ald. 23-4-1747 g) Rinske, geb. Ternaard 24-5-1750, ged. ald. 28-6-1750 h) Sijtske, geb. Ternaard 29-5-1752, ged. ald. 9-7-1752 2012 FOLKERSMA, Johannes, geb. Bolswaard 28-1-1722, ged. ald. 29-1-1722, eerste predikant van Veenwouden van den jare 1755 tot den jare 1790, overl. Dantumadeel 23-3-1812, tr. Ondertrouw Sneek gerecht 28 december 1754 2013 SCHREUDER, Fokje Wiegers, geb. Sneek 7-8-1728, overl. Veenwouden 10-11-1808 Aangenomen familienaam 1811 Folkersma, Johannes, Veenwouden k. Wygertus 55, Leeuwarden, Cornelis 52, Huizum, Grietje 47, Dantumawoude, Anne 44, Rinsumageest a) Harke, ged. Veenwouden 9-9-1755 b) Wiegerus, ged. Veenwouden 16-1-1757 c) Cornelis, zie 1006 d) Homme, geb. Veenwouden 29-6-1761, ged. ald. 5-7-1761, overl. ald. 1-12-1761 e) Grietje, geb. Veenwouden 6-2-1763, ged. ald. 13-2-1763 f) Anna, geb. Veenwouden 29-5-1767, ged. ald. 29-6-1767, overl. Rinsumageeest 26-6-1855 g) Geeltje, geb. Veenwouden 2-8-1771, ged. ald. 15-9-1771 2014 VAN BACHUM, Gerbrandus Johannes, ged. Leeuwarden 1-2-1726, tr. Leeuwarden 24-5-1761 2015 Agnietje Jans, ged. Leeuwarden 20-10-1741 a) Elizabeth, zie 1007 b) Johannes, ged. Leeuwarden 12-12-1766, overl. ald. 13-2-1816, tr. Leeuwarden 6-6-1790 Hendrika Eysma c) Eelkje, ged. Leeuwarden 20-5-1770, tr. Leeuwarden 23-1-1791 Claas Nicolaides van der Let d) Janneke, geb. Leeuwarden 27-10-1772, ged. ald. 13-11-1772, overl. ald. 15-1-1846, tr. Leeuwarden (WK) 9-10-1796 Dirk Kuik Boltje e) Jan Gerbrandus, geb. Leeuwarden 20-2-1775, ged. ald. 10-3-1775 2024 = 1932 Lammert Lucas, tr. (2) Gaaitske Mients, tr. (1) Akkerwoude 6-6-1717 2025 Dirkje Sippes. geb. Akkerwoude ca 1695, ged. Akkerwoude 8-8-1721, overl. voor 1728 uit het eerste huwelijk a) Jan, ged. Akkerwoude 8-8-1721 b) Emke, geb. ca 1723, tr. Akkerwoude 16-6-1748 Ytje Keimpes c) Jan, zie 1012 2026 Jan Willems, mr. schoenmaker, tr. 2027 Hinke Jetses a) Willem, ged. Akkerwoude 17-4-1718 b) Jetse, ged. Akkerwoude 3-12-1719 c) Willem, ged. Akkerwoude 26-1-1721 d) Tijtje, ged. Akkerwoude 10-1-1723 e) Jetse, ged. Akkerwoude 1-1-1724 f) Tijtje, ged. Akkerwoude 24-11-1726, zie 1013 g) Sikke, ged. Veenwouden 26-12-1729 h) Sikke, ged. Veenwouden 15-4-1731 i) Amelij, ged. Akkerwoude 4-1-1733 2028 Sybe Everts, geb. ca 1695, boer te Driesum 1749. 2029 ?Bregtje Claases, in 1778 weduwe van Sybe a) Sepkje, ged. Driesum 13-8-1724 b) Evert, ged. Driesum 2-2-1727, zie 1014 c) Eelke, ged. Driesum 25-12-1728 d) Jacob, ged. Driesum 27-4-1732 e) Hoppe, ged. Driesum 17-10-1734 f) Saapke, ged. Driesum 1-1-1747 2040 Brant Jacobs, geb. ca 1680, boer te Kollumerzwaag, overl. voor 1747, tr. voor 1704 2041 ?Antje Tjeerds, geb. ca 1685 a) Minne, zie 1020
Generatie 12
2100 Edse Sickes, geb. ca 1604, tr. 2101 Aaltje Harmens a) Tamme, zie 1050 2112 ? Zidje Iwes, overl. Marum 1-3-1676 a) Claes, zie 1056 2114 ? Himme Jans a) Imke, zie 1057 2126 Tabe Sipkes, veenbaas, overl. tussen 1720 en 1723, tr. (2) Maaike Jans, tr. (1) 2127 Jantien Hendricks a) Janke, zie 1063 2272 Thymen Hendricx, schoenmaker, tr. voor september 1631 2273 Jantje Meijnen a) Pieter, zie 1136 b) Meijne c) Hebeltje 2274 Root Carsten a) Rijckien, zie 1137 2276 Jan Hartmans, eigenaar Steggarda nr. 1 in 1640 2277 Marthien Jans a) Jan, zie 1138 b) Reinder c) Pieter 2304 Hendrik Heeres, geb. Surhuisterveen ca 1645, overl. Frieschepalen ca 1706, tr. (2) Drachten 14-11-1686 Aaltje Siegers, tr. (1) Twijzel ca 1665 2305 Aath Halbes, geb. Twijzel ca 1648, overl. Drachten tussen 1674 en 1686 a) Heere, zie 1152 2306 Pieter Gjalts, geb. Noorderdrachten ca 1650, tr. Boornbergum 12-3-1675 2307 Sjouckjen Halbes, geb. Boornbergum ca 1653 a) Sytske, ged. Drachten 15-9-1676, zie 1153 b) Aafke, ged. Drachten 1-2-1680 2310 Eijse Eebles (Aebles), geb. Wijnjeterp ca 1645, overl. ald. tussen 1692 en 1705, tr. ca 1670 2311 Gerken Sierds, geb. Wijnjeterp ca 1648, overl. ald. tussen 1708 en 1724 a) Wijtske, zie 1155 2316 Ynse Reinders, geb. Grouw ca 1652, overl. Noorderdrachten tussen 1723 en 1727, tr. Drachten ca 1675 2317 Taetske Alles, geb. Garijp ca 1655, ged. Oostermeer 4-9-1674 a) Alle, ged. Drachten 25-5-1681 b) Reinder, ged. Drachten 28-9-1684, zie 1158 c) Keimpe, ged. Drachten 11-10-1686 d) Ypk, ged. Drachten 8-3-1689 e) Jeltie, ged. Drachten 5-4-1691 f) Ypki, ged. Drachten 25-3-1694 g) Jeltie, ged. Drachten 3-5-1696 h) Hidsert, ged. Drachten 11-12-1698 i) Hidser, ged. Drachten 3-7-1701 2318 Romke Hoekes, geb. Opeinde, tr. Opeinde 29-5-1681 2319 Detje Feickes, geb. Opeinde ca 1658 a) Feicke, ged. Opeinde 23-7-1682 b) Tryn, ged. Opeinde 13-4-1684 c) Aaltje, ged. Opeinde 5-12-1686, zie 1159 d) Tryn, ged. Opeinde 24-1-1691 e) Tryn, ged. Opeinde 24-1-1692 2330 Eelcke Gerryts, geb. Siegerswoude ca 1625, overl. Frieschepaalen na 1685, tr. Siegerswoude ca 1650 2331 Stijntje Heines, geb. Siegerswoude ca 1628, overl. Frieschepaalen na 1685 a) Wytske, zie 1165 2336 Harmen Pieters 2337 Trijntje Jans a) Pytter, zie 1168 2354 Pieter Sakes, tr. Smallingerland 30-8-1667 2355 Griet Jans a) Liefke, zie 1177 b) Broer, zie 1212 2400 Folkert Siebouts, ged. Oudega 23-9-1660, tr. Oudega 1692 2401 Trijntje Alles, ged. Oudega 7-2-1677 a) Gjalt, ged. Oudega 9-9-1694 b) Gjalt, geb. Oudega 25-1-1696, ged. ald. 29-1-1696, zie 1200 2402 Hattum Sjoerds, ged. Suawoude 11-11-1660, tr. Oostermeer 8-9-1689 2403 Aaltzen Wierds, geb. Nijega ca 1668, ged. Oudega 28-3-1677 a) Grietje, ged. Oostermeer 12-1-1690 b) Oedske, zie 1201 2406 Fryds Gerbens 2407 Baukjen Allerts a) Marijke, ged. Eernewoude 31-5-1685 b) Jeltje, ged. Eernewoude 6-2-1687, zie 1203 2408 Aelse Meines, tr. Drogeham 31-8-1666 2409 Bauck Oedses, ged. op belijdenis Drogeham 31-8-1666 a) Meyne, ged. Drogeham 11-5-1673, zie 1204 2410 Halbe Jelckes, geb. ca 1644, overl. voor 15-12-1694 a) Sibbeltje, zie 1205 2414 ITSMA, Focke Folkerts, geb. ca 1650, ged. Drogeham 16-10-1681, tr. Drogeham 8-2-1684 2415 Bauck Gerbens, geb. Kollumerzwaag ca 1644 a) Tjitske, zie 1207 2424 = 2354 Pieter Sakes 2425 = 2355 Griet Jans 2426 Arend Geerts, tr. 2427 Ebeltje Folkerts a) Baukjen, zie 1213 2428 Syger Eysses, geb. Duurswoude ca 1615, overl. ca mei 1677, tr. ca 1638 2429 Trijntje Jans, geb. Jaringa ca 1620, overl. Duurswoude voor 1686 a) Eijse, zie 1214 2430 Binne Freercks, geb. Duurswoude ca 1635, overl. Beetsterzwaag 22-12-1685, tr. Beetsterzwaag ca 1660 2431 Hiltje Harmens, geb. ca 1638, overl. Beetsterzwaag 23-4-1685 a) Froukjen, zie 1215 2432 Luppe Jetses, in 1640 gebruiker Veenwouden stem 2, tr. 2433 Janke Alles a) Jetse, zie 1216 2436 BROBERGEN, Hendrik Jans, geb. Aurich, Oostfriesland 2437 FINIA, Trijntje a) Jan, zie 1218 2438 Douwe Hendriks, overl. na 1667, tr. 2439 Antje Bruchts dorpsrechter Eestrum 1655, overl. Eestrum 1667, tr. (1) Grietje Lieuwes (komen voor in 1650 als echtpaar), tr. (2) Antje Bruchts (komen voor op lidmaatlijst Eestrum 1667) - onbekend wie de moeder is van #1517. kinderen van beide huwelijken Martjen, Neeltje, Ytje, Sjoukje, Brucht, Grietje, Nieske, Hendrik volgorder onbekend a) Neeltje, zie 1219 b) Brucht, tr. Eestrum 24-6-1683 Trijntje Nannes c) Martjen, tr. Oege Djoerds d) Ytje, tr. Drogeham 28-3-1697 e) Sjoukje f) Grietje, tr. Eestrum 29-1-1682 Ype Harmens g) Nieske, tr. Albert Sjoerds\ h) Hendrik 2448 Sjoerd Jurjens, op lidmatenlijst Oenkerk 1659, 1640 mede gebruiker stem 6 2449 Sijke Pieters a) Dirk, zie 1224 b) Andries, zie 3684 2592 Minne Sjouckes, geb. ca 1625 2593 Berber Clases a) Ruird, zie 1296 2608 Jan Gijsberts 2609 Ymck Tjercks a) Claas, zie 1304 2610 Andele Buwes, tr. 1651 2611 Sytske Jans a) Sytske, zie 1305 2700 Jacob Thysses, Boornbergum, boer, tr. (1) Tjitske Jacobs, tr. (2) Boornbergum 17-7-1685 2701 Aaltje Jans, Korte Hemmen, ged. op belijdenisse haaren christelijk geloofs Boornbergum 20-11-1687, geexcommuniceert in ??? schande den 17-5-1696 a) Thys, ged. Boornbergum 13-3-1687 b) Folkert, zie 1350 c) Tjiets, ged. Boornbergum 19-8-1688 d) Tjiets, ged. Boornbergum 24-8-1690 e) Theunis, ged. Boornbergum 10-4-1692 2704 Oene Gerbens, geb. Goengahuizen ca 1645, overl. voor 1708, tr. Grouw 9-4-1671 2705 Tytie Willems, geb. ca 1650 a) Douwe, zie 1352 b) Willem, overl. 8-11-1752, tr. Grouw 16-5-1706 Meinsck Hessels c) Durk, overl. 22-5-1771 d) Wytske, tr. Grouw 22-7-1703 Eeltie Harmens Op 7 oktober 1696 maakt hij te Goengahuizen een liquidatie met zijn landheer, de heer Haersma. De huistaxatie is 892 cgl en 17 stuivers. Er moest 4% van betaald worden, dat is jaarlijks 91 cgl. Er wordt gerekend over de jaren 1681 tot 1694, dat is 13 jaar. Dat maakt 13 X 91 = 1183 cgl. Betaald is maar 669-6-8 cgl, zodat er een schuld bleef van 513-13-8 cgl. De heer Haersma tekende en Oene Gerbens zette een handmerk De preciese betekenis van deze liquidatie is niet duidelijk.Blijkens het stemkohier van 1698 is hij samen met zijn broer Jan medeeigenaar van de nummers 61 en 63 van Grouw, Lyts Tjallema en Lyts Ietsma. In 1640 is Reiner Wybes hier medeeigenaar van. Hij wordt in 1698 in het stemregister van Smallingerland genoemd als "Meijer" (pachter) van de boerderij No. 31 te Boornbergum. Dit nummer 31 betreft de boerderij in de buurtschap Go%ngahuizen, welke tot 1970 gestaan heeft op de plek waar thans (1976) een rekreatiebungalow staat van een arts uit Haren Gr. Deze boerderij No. 31 komt op de kaart van W. Eekhoff (getekend in 1848) voor als Hooghiem en wordt zowel door z'n laatste bewonerd als door de bewoner van het huidige Heechhiem, de familie Aldert Tj. de Boer, het "ld heechhiem genoemd. In 1703 en 1704 komt hij voor op it re%lekohier onder Boornbergum, in 1705 niet meer. In de stemregisters van 1708, 1718 en 1728 wordt Oene Gerbens Weduwe als meijerse vermeld. In 1738 staat hier als gebruiker zijn zoon Douwe Oenes. Aan de lidmatenregisters van de Vlaamse Doopsgezinde gemeente van Grouw onleen ik dat Oene Gerbens o.a. genoemde kinderen heeft gekregen. 2706 Aele Bokes, geb. Snikzwaag (?) ca 1655, huisman en huurboer, tr. Joure 10-10-1680 2707 Ansck Sickes, geb. te Snikzwaag a) Atje, zie 1353 Was in 1698 eigenaar van drie boerderijen te Snikzwaag, maar moest deze in slechte tijden verkopen, en werd voor 1708 huurboer te Haskerdijken. Hij was in 1708 en 1718 huurboer op drie boerderijen te Haskerdijken. In 1726 woonde hij daar niet meer. Hij en zijn vrouw waren lid van de Doopsgezinde gemeente (Oude Huis) te Joure. 2734 Jan Jakobs a) Trijntje, ged. Tzum 7-10-1677, zie 1367 2800 Seerp Hayes a) Haaye, ged. Tzum 4-10-1663, zie 1400 b) Antje, ged. Tzum 14-6-1668 c) Meynuw, ged. Tzum 19-3-1671 d) Sasker, ged. Tzum 19-3-1671, tr. Welsrijp 4-11-1694 Jancke Douwes e) Gertje, ged. Tzum 25-9-1678 2864 Tjeerd Geerts, geb. Kooten ca 1625, overl. Kooten 30-12-1681, tr. 2865 Antie Sybes, geb. Buitenpost ca 1635, overl. ca 1671 a) Wybe, zie 1432 2880 Lieppe Jitses, boer, won. te Veenwouden, overl. na 1706, tr. 2881 Hes Jansen, overl. voor 1669 a) Binne, zie 1440 2916 Heine Doedes, overl. Driesum 1698 2917 Baukje Pieters, overl. Driesum 1702 a) Meinert, zie 1458 2952 DONJEMA (DOEYEMA), Dirk Freerks, overl. Roodkerk april 1694, tr. (2) Roodkerk 16-11-1683 Eelkje Willems, tr. (1) (eerste proclamatie) Oenkerk/Giekerk/Wijns 1-5-1664 2953 Dieuke Eeltjes, uit Ternaard uit het eerste huwelijk (volgorde onbekend) a) Sybren, zie 1476 b) Doede c) Freerk d) Freerk e) Antje uit het tweede huwelijk f) Dieuke g) Dieuke, geb. Roodkerk, ged. Oudkerk 9-10-1687, tr. (1) (eerste proklamatie Oenkerk 15-12-1700) Jouke Andries, tr. (2) Jan Lieuwes h) Jetske i) Auke 2960 Sjoerd Hedsers, ged. Tietjerk 14-3-1633, overl. tussen 1700 en 1705, tr. Hardegarijp 7-4-1661 2961 Beitske Jelles a) Hedzer, ged. Hardegarijp 2-2-1662 b) Romke, ged. Rinsumageest 7-8-1664 c) Romke, ged. Rinsumageest 6-8-1665, tr. Hardegarijp 17-3-1698 Tettje Jans d) Gerrit, ged. Rinsumageest 16-10-1670 e) Jelle, ged. Hardegarijp 25-10-1674, zie 1480 f) Antje, ged. Hardegarijp 12-8-1677 g) Minse, ged. Hardegarijp 5-12-1680 h) Jan, ged. Hardegarijp 30-5-1684 i) Antje, ged. Hardegarijp 20-12-1685 2962 Wytze Wytzes, tr. (2) Hardegarijp 4-1-1680 Houck Gosses, tr. (1) Oudkerk/Roodkerk 4-2-1677 2963 Antie Pyters, van Oudkerk/Roodkerk a) Antje, ged. Oudkerk/Roodkerk 9-3-1679, zie 1481 2964 Sjoerd Atzes, geb. Suawoude ca 1631, tr. Suawoude 11-4-1658 2965 Asch Jacobs, overl. Suawoude ca 1715 a) Atze, ged. Suawoude 10-4-1659, zie 1482 b) Hattum, ged. Suawoude 11-11-1660, zie 2402 c) Jacob, ged. Suawoude 6-11-1664 d) Pythje, ged. Suawoude 9-12-1666 e) Grietje, ged. Suawoude 21-11-1669 2966 Arjen Koenen 2967 Imkjen Johannes a) Martzen, zie 1483 2976 DE GRAAF, Steffen Jurriens, geb. ca 1610, herbergier, tr. ca 1640 2977 Auck Geerts, overl. ca 1654 a) Jurjen, zie 1488 2984 Bouwe Wierds, geb. Suawoude februari 1663, overl. tussen 1729 en 1732, boer in Suawoude op stem nrs. 9, 12 en 13 in 1728, diaken van 1689 tot 1693 en ouderling van 1716 tot 1718, tr. Suawoude 1684 2985 Martjen Auckes, overl. na 1732 a) Wierdt, ged. Suawoude 19-7-1685, zie 1492 b) Douwe, ged. Suawoude 14-10-1688 c) Trijntje, ged. Suawoude 22-9-1695 2986 Harrijdt Cornelis, geb. Suawoude 1639, overl. Suawoude 1694, tr. Suawoude 29-5-1664 2987 Jets Keimpes, geb. Giekerk ca 1644, overl. Suawoude 1749 a) Jets, ged. Suawoude 17-9-1665 b) Jantzen, ged. Suawoude 3-3-1667 c) Cornelis, ged. Suawoude 4-7-1669 d) Caely, ged. Suawoude 24-3-1672 e) Keimpe, ged. Suawoude 29-11-1674 f) Wijtske, zie 1493 g) Keimpe, ged. Suawoude 12-3-1682 h) Halbe, ged. Suawoude 22-2-1685 2990 Wouter Jans, geb. Oostermeer voor 1670, overl. voor 1698, tr. Eestrum 19-10-1690 2991 Luitske (Lieurtske) Sieuwes, geb. Hardegarijp 11-2-1670, ged. ald. 27-2-1670, overl. Tietjerk 6-2-1746 a) Jan, ged. Rijperkerk 6-11-1692 b) Sietske (Sijtske), ged. Tietjerk 1-9-1695, zie 1495 2994 Sikke Klazes, geb. Rijperkerk ca 1630, overl. voor 1695, tr. 2995 Rinske Tjitskes, overl. Rijperkerk october 1695 a) Eelke, ged. Rijperkerk 25-9-1659, overl. voor 1721 b) Dieuwke, ged. Rijperkerk 8-2-1663, zie 1497 3000 Harmen Ottes, overl. de Tike voor 1655, tr. 3001 Tjitske Jans a) Otte, zie 1500 3004 Meinert Jans, doopsgezind, tr. Tietjerk 26-6-1659 3005 Fopkje Sjoerds a) Johannes, zie 1502 b) Trijntje 3024 Minne Feijes, geb. Zwaagwesteinde ca 1636, tr. (1) Kinscke Romckes, tr. (3) gerecht Dantumadeel 27-11-1693 Hincke Timens, tr. (4) Bergum 30-3-1694 Antje Ijdes, tr. (2) voor 20-8-1668 3025 Feijck Pijters a) Feije, zie 1512 3034 = 2438 Douwe Hendriks 3040 Jan Jacobs, overl. voor 19-2-1670, tr. Driesum 1-6-1668 3041 Sybrig Bienses a) Biense, zie 1520 3104 Johannes Eeckes (Yckes), geb. ca 1570, overl. na 1636, tr. 1596 3105 Atke Tjaarts a) Pytter, zie 1552 3116 Riemer Anes, overl. Firdgum voor 1655, tr. voor 1628 3117 Hill Olpherts, overl. 1619 a) Ane, zie 1558 3118 Gerben Gerrits, overl. Dronrijp voor 1667 3119 Griet Ijsbrands, overl. Dronrijp voor 1678 a) Bottie, zie 1559 3212 ?Tetman Cornelis, doopsgezind, ondertr. Idaard 23-5-1659 3213 Sytske Aelses, afkomstig uit Aegum a) Jochem, zie 1606 3252 Tjalke Siebes, gedoopt op belijdenis te Grouw 8-9-1672, tr. Grouw 26-2-1671 3253 Neeltje Sijtses a) Ysse, ged. Grouw 22-6-1673 3254 Pijter Pijters a) Hitje, zie 1627 3328 Joannes Auckes a) Auke, ged. Eernewoude april 1651 b) Syte, ged. Eernewoude 19-3-1654 c) Keimpe, ged. Eernewoude 11-3-1655 3360 Waling Walings, b. ca 1630 3361 Antje Harrents Lamberts a) Daam, geb. september 1660, zie 1680 3362 WASSENAAR, Steven Barthouts, b. ca 1630 3363 TZIETSA, Cuniera Jans a) Hendrickje, zie 1681 3402 Harcke Wopkes, geb. Smallingerland ca 1620, overl. Smalle Ee ca 1660, tr. 3403 Ibel Tjeerdts a) Aeltie, zie 1701 3404 Jan Oenes 3405 Aefcke Jacobs a) Oene, zie 1702 3406 Dirck Jans, geb. Rijperkerk ca 1610, overl. ca 1666, tr. ca 1656 3407 Aeltie Wigbolts a) Jeltje, zie 1703 3408 = 2994 Sikke Klazes 3409 = 2995 Rinske Tjitses 3416 Hillebrand Doedes, boer 1698 Rijperkerk stem 10, ouderling 1687-1689, tr. 1658 3417 Baukje Hendriks, overl. voor 1695 a) Focke b) Romke, zie 1708 c) Hendrik d) Evert, ged. Oudkerk 11-6-1671 e) Doede, ged. Oudkerk 27-1-1675 f) Didde 3418 Gjolt Jans, geb. ca 1635, ged. op belijdenis Tietjerk 23-11-1653, boer, diaken, ouderling te Hardegarijp, overl. Hardegarijp 24-4-1697, tr. 3419 Klaaske Doedes, geb. ca 1632, belijdenis Hardegarijp 1-4-1659, in 1698 bruiker (gedeeltelijk) Tietjerk nr. 39, in 1700 gebruiker Hardegarijp nr. 34 a) Antje, ged. Tietjerk 3-10-1658 b) Tjitske, ged. Hardegarijp 10-2-1661 c) Jeltje, geb. ca 1663, zie 1709 d) Tjerk, ged. Hardegarijp 30-9-1666 e) Antje, ged. Hardegarijp 7-9-1673 f) Romke, ged. Hardegarijp 18-5-1677 g) Jan h) Rinske i) Janke 3476 STEREL, Daniel 3477 ARKENBOUT, Jantje a) Salomon, ged. West-Terschelling 20-2-1684, zie 1738 3478 COMMANDEUR, Willem, overl. 1729, tr. 3479 ?Trintje Wijbrands, overl. 1729 a) Grietje, zie 1739 b) Neeke c) Pijtje, ged. West-Terschelling 4-4-1692 d) Reijnerke, ged. West-Terschelling 4-4-1692 3488 TIJMERSMA, Tjebbe Teekeles, geb. Burgwerd/Hichtum, tr. ald. 7-12-1663 3489 REEN, Afke Ottes a) Boyen, zie 1744 3592 Did Eetzes, ged. Hardegarijp 26-2-1660, belijdenis op 11-11-1683 te Hardegarijp, overl. voor 1749, tr. Rijperkerk 27-2-1687 3593 Gepken Wybrens, geb. ca 1663, ged. Hardegarijp 3-8-1688 a) Jelle, ged. Hardegarijp 5-2-1688, zie 1796 3594 Foocke Hilbrands, geb. ca 1655, overl. voor 1707, tr. ca 1685 3595 Marijcke Gerlofs, geb. ca 1665 a) Wopkje, zie 1797 3600 Auke Jans, geb. ca 1680, mr. timmerman, overl. Akkerwoude oktober 1729, tr. ca 1705 3601 Baukje Dirks, geb. ca 1680, overl. voor 1721 a) Jan, zie 1800 b) Dirk, ged. Akkerwoude 5-6-1712, overl. ald. 15-4-1716 c) Claas, ged. Akkerwoude 8-12-1715 d) Yttje, ged. Akkerwoude 24-3-1726 3602 Sikke Andries, geb. ca 1685, overl. Dantumawoude maart 1748, tr. Akkerwoude 6-3-1707 3603 Wytske Alles, geb. Oostermeer ca 1685, ged. ald. 3-5-1687, overl. Dantumawoude 10-11-1761 a) Rinske, zie 1801 3604 FINCK, Jan Jans, geb. Drogeham ca 1670, guardenier, overl. Bergen voor 1760, tr. ca 1696 3605 Aukjen Rijkles, ged. Rinsumageest 23-7-1675, overl. ca 1716 a) Ryckle, zie 1802 b) Wybe, ged. Rinsumageest 21-8-1698 3608 Steven Hendriks, geb. Murmerwoude ca 1665, overl. na 1721, tr. ca 1693 3609 Tied Syttes, geb. ca 1665, overl. Murmerwoude na 1721 a) Hendrik, zie 1804 3610 Liepke Fookes, geb. ca 1670, overl. Akkerwoude 23-5-1727, tr. ca 1698 3611 Antje Lubberts, geb. ca 1675, overl. Akkerwoude 10-2-1741 a) Aukjen, ged. Dantumawoude 23-2-1700, zie 1805 b) Lubbert, ged. Dantumawoude 13-4-1710 3616 BROUWER, Tjeerd Feikes, geb. Sneek ca 1630, overl. ca 1707, tr. ca 1653 3617 Fokjen Wybrens, geb. ca 1630 a) Feike, zie 1808 3620 Jan Johannes, geb. ca 1625, overl. Surhuisterveen 1693/1695, tr. ca 1654 3621 GAYKEMA, Neeltje Cornelis, geb. ca 1630 a) Johannes b) Grietje c) Antje d) Eene, zie 1810 3622 POPPINGA, Tjerk Tjaards, geb. Franeker ca 1644, overl. Huizum voor 17-5-1697, tr. ca 1674 3623 EENHUIZEN, Reinecke Epeus (Ypes), geb. Leeuwarden ca 1651, overl. Pietersburum 2-11-1680 a) Tietje (Titia), zie 1811 3624 Symen Gerbens, geb. Surhuisterveen ca 1658, overl. Surhuisterveen ca 1738, tr. ca 1680 3625 Geb Douwes, geb. ca 1660, overl. voor 1694 a) Luitjen, zie 1812 3628 Thomas Jans, geb. ca 1650, overl. na 1734, tr. Joure 13-10-1678 3629 Wietske Sybrens, geb. ca 1650 a) Jan, ged. Oosterlittens 28-1-1682, zie 1814 3680 MONSMA, Pieter Annes, geb. ca 1645, tr. ca 1670 3681 Riemk Eelkes, geb. ca 1650 a) Eelke, zie 1840 3684 Andries Sjoerds, geb. ca 1635, tr. Oenkerk 30-4-1671 3685 Trijntje Jans a) Pyter, ged. Oenkerk 17-9-1676 b) Syke, ged. Oenkerk 26-9-1680 c) Andries, ged. Oenkerk 22-3-1685, zie 1842 3760 Oege Sybrens, geb. ca 1625, overl. Huizum december 1692, tr. Hempens ca 1653 3761 Grietje Gerardi, geb. Hempens ca 1630, overl. voor 1674 a) Sikke, zie 1880 3772 Lieuwe Lieuwes, geb. ca 1630, overl. Veenwouden ca 1703, tr. voor 1665 a) Tabe, zie 1886 3774 Reitse Romkes, geb. ca 1645, tr. Hardegarijp 16-1-1675 3775 Nyescke Oedses, geb. ca 1650 a) Antje, zie 1887 3808 Douwe Klazes, uit Suameer, waarschijnlijk boer op stem 13, lidmaat te Suameer op belijdenis 12-11-1647, tr. voor 1645 3809 Fopkje Ouwes, zij is eigenaar nrs 9 en 13 te Suameer a) Ouwe, zie 1904 b) Klaas c) Wijke 3822 Klaas Thomas, ondertrouw Bergum juli 1682 3823 Antje Tjebbes a) Tjitske, zie 1911 3848 Willem Harts, overl. Baak voor 1677, tr. 3849 Jenneken Koops, overl. voor 1700 a) Gerrit, zie 1924 3850 MOETEMAN, Steven Theunissen, tr. 3851 Elijsabeth a) Theunisken, zie 1925 3852 WILLEMRINCK, Derck Gerrits, geb. ca 1620, overl. tussen 1672 en 1679, tr. Veenwouden 20-3-1646 3853 OP DE ZELST, Mechteld Gerritsen, geb. ca 1625, overl. ca 1681 a) Gerrit, ged. Vorden 10-5-1646 b) Aerntien c) Hendrick d) Willem, ged. Vorden 14-3-1656, zie 1926 e) Jan, tr. Vorden 14-11-1686 Mechteld Jansen 3854 OP STROO, Gerrit Jans, geb. ca 1652, overl. na 1705, otr. 31-10-1680 3855 Magdalena Bartelds, geb. ca 1657 a) Hendrick, ged. Vorden 30-9-1683 b) Fenneke, ged. Vorden 12-9-1685 3856 Gaatse Rotgers, geb. Murmerwoude ca 1645, tr. Dantumadeel (3de proclamatie) 28-11-1670 3857 Aaltien Allerts, geb. Kuikhorne ca 1645 a) Rotger, zie 1928 3860 Jan Wiebes, geb. Dantumawoude ca 1656, in 1728 lidmaat van de Doopsgezinde kerk, overl. voor 12-7-1721, tr. (3de proclamatie gerecht) Dantumadeel 9-12-1689 3861 Bauck Thijssens, geb. Dantumawoude ca 1665, overl. Dantumawoude 9-8-1750 a) Thijs, zie 1930 3862 Harmen Harmens, geb. ca 1670, overl. voor 10-11-1727, tr. ca 1695 3863 Bienske Joostes, geb. ca 1675, overl. Wouterswoude 2-7-1715 a) Harm, ged. Driesum 15-1-1699 b) Pyter, geb. ca 1700, overl. Driesum 3-8-1729 c) Mettjen, zie 1931 3864 Lucas Lammerts, geb. Kollum ca 1670, schoenmaker op de Wal te Oostermeer, overl. na 1710, tr. Oostermeer 20-5-1691 3865 Jantzen Sipkes, geb. Oostermeer ca 1668, overl. tussen 1714 en 1721 a) Arriaentie, ged. Oostermeer 13-3-1692 b) Lammert, ged. Oostermeer 17-2-1695 c) Hendrik, ged. Oostermeer 30-10-1698 d) Sipke, ged. Oostermeer 18-9-1701 e) Arriaentie, ged. Oostermeer 25-11-1703 f) Sipke, ged. Veenwouden 27-10-1709 3866 Mient Hendriks, geb. ca 1660, overl. na 1712, tr. ca 1690 3867 Trijntje Sierdts, geb. ca 1665, overl. na 1712 a) Gaaitske, zie 1933 3870 Age Jans, geb. ca 1680, tr. ca 1710 3871 Jeltje Geles, geb. ca 1685, ged. Kollum 1-8-1732, overl. na 10-9-1735 a) Doetje, zie 1935 3972 Claas Jochems, geb. ca 1660, overl. na 1699, tr. Oostermeer 23-1-1681 3973 Wijtske Johannes, ged. Opeinde 27-11-1664, overl. na 1699 a) Gosse, ged. Opeinde 24-2-1684, zie 1986 b) Dieuke, ged. Opeinde 24-5-1691 bron: http://www.rudys.box.nl/belcamponl/kw3.htm 3974 Andries Nuttes, ged. Opeinde 8-5-1659, tr. Opeinde 24-10-1687 3975 Grietje Lubberts, geb. voor 1668 a) Tjitske, zie 1987 3976 Aetse Douwes, geb. Bergum ca 1679, tr. Bergum 8-3-1700 3977 Rinske Eelkes Quotisatiekohieren 1749 Aetse Douwes, Dantumadeel Plaats: Veenwouden Omschrijving: oud bijekorvemaaker Gezin volw: 2 en kind: Aanslag: 10-9-0 a) Douwe, zie 1988 3978 Focke Melles 3979 Aaltje Pieters a) Bauck, ged. Veenwouden 27-7-1706 b) Pijter, ged. Veenwouden 1-4-1708 c) Antje, ged. Veenwouden 4-12-1712 d) Froukjen, ged. Veenwouden 18-11-1714, zie 1989 e) Trijntje, ged. Veenwouden 24-7-1718 3980 Alle Jurjens, geb. Oudwoude ca 1682, overl. voor 1744, tr. 3981 Antje Fokkes, lidmaat te Oudwoude 12-3-1728 a) Jurjen, zie 1990 3984 Tiet Tabes, van Anjum, tr. Dokkum 30-8-1680 3985 Trijntje Martens, van Dokkum a) Tabe, zie 1992 b) Trijntje, ged. Dokkum 13-10-1683 3988 Hopke Pieters, ged. Blija 17-1-1664, overl. Blija 1-8-1728, tr. Idaard mei 1684 3989 Meinu Ruirds, overl. Blija 4-1-1730. Beiden van Idaard naar Blija 13-10-1685 en lidmaat in 1721 a) Gatske, ged. Idaard 1-3-1685 b) Meijnske, ged. Blija 10-10-1686 c) Meyns, ged. Blija 30-10-1687 d) Sydtske, ged. Blija 25-12-1689 e) Ruird, zie 1994 f) Meins, ged. Blija 6-8-1699 g) Gatske, ged. Blija 7-5-1702 h) Itie, ged. Blija 25-11-1703 3998 Marten Hendriks, ged. Opeinde 17-5-1668, belijdenis als jongeman te Opeinde op 26-1-1690, overl. ca 1726, tr. Oudega 24-2-1695 3994 Trijntje Hendriks, ged. Opeinde 21-3-1669. Beiden op 2-6-1720 te Oostermeer/ Eestrum met attestatie van Oudega. Quotisatiekohieren 1749 wed. Marten Hendrix, Tietjerksteradeel Plaats: Eestrum Omschrijving: kan bestaan Gezin volw: 1 en kind: Aanslag: 7-17-0 a) Hendrik, ged. Oudega 29-12-1695 b) Jantjen, ged. Oudega 18-10-1697 c) Tryntje, ged. Oudega 8-1-1702 d) Marten, ged. Oudega 28-10-1703 e) Hendrick, ged. Oudega 19-1-1705 f) Janke (Jantje), zie 1999 g) Harke, ged. Oudega 19-5-1711 h) Trijntie, ged. Oudega 15-8-1714 i) Trijntie, ged. Oudega 13-9-1715 4024 FOLKERTSMA, Harke Jans, geb. Ternaard ca 1683, overl. Bolsward mei 1740, tr. Bolsward 23-9-1708 4025 VOGELSANG, Grietje, geb. Bolsward 4-12-1687 bron 4024-4029, enz: Kwartierstaat van Sijmentje Wigerus Veenstra a) Goijken, geb. Bolsward 26-7-1709, ged. ald. 28-7-1709 b) Homme, geb. Bolsward 4-10-1711, ged. ald. 7-10-1711 c) Geelje, geb. Bolsward 2-7-1713, ged. ald. 6-7-1713 d) Harmanus, geb. Bolsward 26-3-1720, ged. ald. 28-3-1720 e) Johannes, geb. Bolsward 28-1-1722, ged. ald. 29-1-1722 f) Hermanus, geb. Bolsward 24-3-1726, ged. ald. 26-3-1726 4026 SCHREUDER, Wijger, ged. Sneek 14-12-1690, burgemeester van Sneek, overl. te Sneek 1761, tr. Sneek 7-6-1722 4027 RODENHUIS, Anna Johannes, ged. Sneek 20-11-1689 a) Trijntje, ged. Sneek 22-11-1724 b) Fokje, ged. Sneek 7-8-1728, zie 2013 c) Cornelis, ged. Sneek 12-2-1730 d) Jo, ged. Sneek 23-3-1732 4028 (VAN) BACHUM, Johannes, geb. ca 1688, begr. Leeuwarden (Jacobijner Kerkhof 22-1-1750, tr. Leeuwarden (Grote Kerk) 19-3-1723 4029 EEKHOF, Eelkjen Louwrens, ged. Leeuwarden 28-12-1694, tr. (1) 7-1-1714 Willem Ulbes a) Arent, ged. Leeuwarden 22-12-1723 b) Gerbrandus, zie 2014 c) Hendrikje, ged. Leeuwarden 29-10-1728 d) Maria, ged. Leeuwarden 9-9-1731 e) Lourents, ged. Leeuwarden 4-7-1734 f) Macheltje, ged. Leeuwarden 9-9-1736 4030 Jan Thomas, geb. ca 1710, roggedrager, tr. Leeuwarden 11-9-1735 4031 ODING, Lijsbeth Jans, ged. Workum 28-1-1701 a) Thomas, ged. Leeuwarden 29-6-1736 b) Thomas, ged. Leeuwarden 6-12-1737 c) Agnietje, zie 2015 d) Thomas, ged. Leeuwarden 17-4-1744 4050 Sippe Emkes a) Dirckje, zie 2025 4056 Evert Sybes, boer te Wouterswoude, overl. voor 20-8-1705, tr. ca 1692 4057 Saapke Hoppes a) Sybe, zie 2028 b) Hoppe 4080 ?Jacob Jans, geb. ca 1650, tr. voor 1680 4081 Aefcke Sybrants, ged. Twijzel 15-2-1652, tr. (1) Drogeham 12-3-1671 Errijt Errijts a) Brant, zie 2040 4082 Tjeerd Sijbrandus 4083 Eelkje a) Antje, zie 2041
Generatie 13
4200 Sicke Harkes, geb. Oostermeer ca 1574, overl. na 1624, tr. 4201 Appolonia Edses, geb. ca 1575, overl. na 1624 a) Edse, zie 2100 4544 Hendrik Hartmans 4545 Wemme Tijmens, overl. voor 1644 a) Jan, tr. Luitjen Seinen b) Thyemn, zie 2272 c) Roelofje d) Hartman e) Pieter 4614 Halbe Hoytses, geb. Boornbergum ca 1625, overl. Boornbergum 5-11-1693, tr. Boornbergum ca 1650 4615 Wytske Foockes, geb. Boornbergum ca 1628, overl. Boornbergum 5-11-1686 a) Sjouckjen, zie 2307 4632 Reiner Lieuwes, geb. Grouw ca 1627, overl. Grouw tussen 1673 en 1679, tr. Nijega (Sm) september 1651 4633 Jetske Hendricks, geb. Nijega ca 1630, tr. (2) Grouw 19-4-1679 Pieter Ruirds a) Ynse, zie 2316 4634 Alle Wierdts, geb. Garijp ca 1630, overl. Oostermeer voor 1674, ondertrouw Garijp 26-3-1654 4635 Ipck Evertsdr., geb. Blija ca 1632, overl. Zuiderdrachten tussen 1680 en 1684 a) Taetske, zie 2317 4708 Sake Hoeckes, overl. Zuiderdrachten voor 1647, tr. 4709 Baukje Pieters a) Pieter, zie 2354 4800 Siebout Folkerts, geb. ca 1630, ged. Oudega 18-3-1664, tr. Oudega 2-10-1659 4801 Jeltje Pieters a) Folkert, ged. Oudega 23-9-1660, zie 2400 b) Pytter, ged. Oudega 3-2-1667 4802 Alle Gjalts, ged. Oudega 8-11-1646, tr. Oudega 28-5-1674 4803 Aath Poppes, geb. Opeinde ca 1658, ged. ald. 31-5-1674 a) Trijntje, ged. Oudega 7-2-1677, zie 2401 b) Gyolt, ged. Oudega 7-2-1677 4804 = 2964 Sjoerd Atzes 4805 = 2965 Asch Jacobs 4806 Wyerdt Tjeerds, geb. 1630, overl. na 1707, tr. ca 1655 4807 Oetske Oedses, geb. Kooten ca 1635, ged. Nijega 28-7-1677 a) Aaltzen, zie 2403 4820 Jelcke Claes, geb. ca 1609, tr. Drogeham 27-3-1635 4821 Ebel Halbes, geb. ca 1610 a) Halbe, zie 2410 4828 ITSMA, Volckert Fockes, geb. ca 1623, overl. na 1667, m. Drogeham 4-5-1645 4829 Tjits (Tietje) Sytses a) Focke, zie 2414 4830 Gerben Egberts, geb. Kollumerzwaag ca 1600, tr. ca 1628 4831 Gertzen Nittes, geb. ca 1590 a) Bauck, zie 2415 4856 Eysse Heines, geb. Duurswoude ca 1585, overl. voor 1637, tr. ca 1610 4857 Goytske Klaeses, geb. Duurswoude ca 1588, overl. ca 1639 a) Syger, zie 2428 4858 Jan Jochums, van Jardinga, geb. ca 1595, overl. na 1647, tr. Oosterwolde 1-1-1619 4859 Trijntje Egberts, geb. ca 1595, overl. Jardinga ca 1647 a) Trijntje, zie 2429 4860 Freerck Binnes, geb. Duurswoude ca 1608, overl. Beetsterzwaag voor 1647, tr. ca 1633 4861 Rinske Roelofs, geb. Beetsterzwaag ca 1611, overl. voor 1694 a) Binne, zie 2430 4862 Harmen Willems, geb. Wijnjeterp ca 1605, overl. voor 1646, tr. Wijnjeterp ca 1630 4863 Frouckjen Eebles, geb. ca 1607, overl. voor 1659 a) Hiltje, zie 2431 4864 Jetse Luppes, overl. voor maart 1625, tr. 4865 Tjets Reyners a) Luppe, zie 2432 4866 Alle Symens, geb. ca 1585, overl. na 1657, tr. (3de proclamatie) Achtkarspelen (gerecht) 13-11-1606 4867 Rixt Binnes a) Janke, zie 2433 4876 Hendrik Oebeles 4877 Martjen Hepkes a) Douwe, zie 2438 5184 Sjoucke Keimpes, overl. voor 28-1-1667 a) Minne, zie 2592 b) Lijsbeth, tr. Andries Gerbens c) Jan d) Attie e) Lieuwe, tr. Leeuwarderadeel 8-11-1651 Grietje Gerrits 5400 Thys Thysses, in 1640 eigenaar/gebruiker stem 1 te Boornbergum, overl. Boornbergum voor 23-1-1656 5401 Aalcke Jacobs, overl. te Boornbergum voor 30-4-1676, tr. (2) Wisse Jans a) Jacob, zie 2700 5408 Gerben Oenes, of Gerben Jans, geb. ca 1607, boer, tr. 5409 Wyts Riemers a) Oene, zie 2704 Hij wordt in 1640 in het stemregister van Smallingerland genoemd als eigenaar/gebruiker van de boerderij no. 30 te Boornbergum. Dit nummer 30 betreft de boerderij in de buurtschap Goengahuizen, welke gestaan heeft op de plek waar thans (1976) het Heechhiem staat. Dit Heechhiem is niet het oorspronkelijke! In het stemregister wordt Gerben Jans als "papist" aangeduid. Deze aanduiding houdt in dat het stemrecht op deze boerderij "sliep" omdat de eigenaar Rooms was. In de hypotheekboeken van Idaarderadeel van 1636 tot 1661 komt hij drie keer voor; de eerste keer met een shculd van 50 fl., de tweede keer met een schuld van 100 fl. De derde keer stond alleen maar in de klapper vermeld. 5410 Willem Halbes 5411 Antie Tietes a) Tytie, zie 2705 5412 Boocke Aellis, geb. ca 1620, overl. na 23-1-1682, tr. voor 1649 5413 Rints Doeckedr., wonende te Joure in 1649 a) Aele, zie 2706 5414 Sicke Oenes, geb. ca 1630, wonende te Snikzwaag 5415 Tjall Gerbensdr, a) Ansck, zie 2707 5728 Geert Tjaerdts 5729 Jouck Jelles a) Tjeerd, zie 2864 5730 Sybe Egberts, geb. Kollumerzwaag ca 1608, overl. Buitenpost ca 1680, tr. ca 1630 5731 Frouck Tiebbes, overl. Buitenpost 30-12-1681 a) Antje, zie 2865 5760 Jitse Claeses, won. te Hardegarijp, tr. (1) ca 1658 Geertie Adsens, tr. (2) ca 1663 5761 Antie Jellesdr. a) Lieppe, zie 2880 5832 Doede Gabbes, tr. ca 1638 5833 Taets Meinerts a) Heine, zie 2916 5834 Pieter Geerts 5835 Antje Harmens a) Baukje, zie 2917 5904 DONJEMA, Freerk Dirks, woont 1645 in Rijperkerkerk, later in Gietkerk a) Dirk, zie 2952 5920 Hedser Sjoerds, b. ca 1610, overl. in Tietjerk voor 31-8-1662, tr. Tietjerk 20-3-1636 5921 Antje Gerrits a) Sjoerd, ged. Tietjerk 14-3-1633, zie 2960 b) Dieucke, ged. Tietjerk 6-11-1636, tr. Rijperkerk 27-11-1661 Feitse Gaeles c) Trijntje 5922 Jelle Meinses 5923 Antje Romkes a) Beitske, zie 2961 5928 Atse Sjoerds, geb. Suawoude ca 1600, komt voor in 1614 te Suawoude, later boer te Tietjerk (1640 gebruiker stem 1), overl. ca 1657 5929 Pyttje Bouwes, geb. ca 1595, overl. Suawoude na 1657 kinderen, volgorde onbekend a) Eelkje b) Sjoerd, zie 4804 c) Oebele, ged. Tietjerk 14-3-1633 d) ?Geertje e) ?Ytje f) ?Romkje 5954 Geert Harmens, overl. in 1658 5955 Ded Ritskes a) Auck, zie 2977 5968 Wiert Minnes, ged. op belijdenis Suawoude 8-3-1635, boer te Suawoude, diaken ald. in 1669, overl. Suawoude 1670, tr. Suawoude 24-8-1651 5969 Eetske Sipckes a) Minne, ged. Suawoude/Tietjerk 11-2-1653 b) Minne, ged. Suawoude/Tietjerk 29-3-1657 c) Sipke, ged. Suawoude/Tietjerk 9-10-1659 d) Bouwe, ged. Suawoude/Tietjerk 8-2-1663, zie 2984 5982 Sieuwe Beerns, geb. voor 1649, tr. Rijperkerk 14-1-1669 5983 Brecht Annes, geb. voor 1651 a) Lutske, geb. Hardegarijp 11-2-1670, ged. ald. 27-2-1670, zie 2991 b) Grietje, ged. Hardegarijp 26-7-1674 c) Beern, ged. Hardegarijp 24-2-1677 d) Aukje, ged. Rijperkerk 4-1-1680 e) Anne, ged. Rijperkerk 30-10-1681 f) Akke, ged. Rijperkerk 22-4-1683 g) Anne, ged. Rijperkerk 12-4-1685 h) Baukje, ged. Rijperkerk 3-11-1689, tr. Hardegarijp 18-3-1708 Minze Sjoerds 5988 Claes Sickes, in 1640 boer te Rijperkerk nr. 12, overl. na 1663 5989 Antie Eelkes a) Sikke, zie 2994 5990 Tietse Rinses, boer te Rijperkerk nr. 18, overl. voor 1657 a) Rinske, zie 2995 6048 Feije Jelles, geb. ca 1605, veenbaas, overl. Zwaagwesteinde 1657, tr. voor 1636 6049 Fopk Fopkes, geb. voor 1618, overl. na 4-2-1666 a) Eets b) Lisbet, tr. Kollumerzwaag voor 11-7-1702 Tiaardt Gabes c) Harmen, ook genaamd Hammerslag, geb. ca 1636 d) Minne, zie 3024 e) Jelle, geb. ca 1650 6050 Pijter Tabes 6051 Wijts Tiepkes a) Feick, zie 3025 6082 Biense Tjeerds, overl. voor 11-5-1685, tr. 6083 Luydts Deddes a) Sybrig, zie 3041 6720 Waling Daems, geb. ca 1600, overl. St. Annaparochie januari 1667, tr. (2) Froukje Johannes Papma, tr. (1) ca 1623 6721 Maartje Walinghs, geb. Sint Jacobiparochie ca 1588, overl. na 1630, tr. (1) ca 1610 Kornelis Klaeses Wassenaar a) Waling, zie 3360 6812 Jan Andries, geb. ca 1585, overl. ca 1625, tr. voor 1610 6813 Saeck Ublesdr., geb. ca 1585, overl. Warga ca 1639 a) Dirck, zie 3406 6814 Wigbolt Harmens, overl. voor 1661 6815 Ymck Hedsers a) Aeltie, zie 3407 6832 Doede Hillebrands, overl. Rijperkerk ca 1679, tr. 6833 Trijntje Simons, overl. voor 1679 a) Claescke, geb. ca 1630, tr. 1653 Geolt Jans b) Hillebrand, zie 3416 c) Tjitske, geb. ca 1638, overl. na 1719, tr. Suawoude 5-6-1659 Popke Sybes d) Aagje, geb. ca 1640, overl. Tietjerk mei 1722, tr. (1) Tietjerk 15-5-1664 Johannes Jans Diltjes, tr. (2) Laas Gerrits 6836 Jan Tjerks, boer te Tietjerk op de Kleine Geest, tr. (2) Tietjerk 1-7-1642, tr. (1) 6837 NN uit het eerste huwelijk a) Gjolt, zie 3418 uit het tweede huwelijk b) Pieter, ged. Tietjerk 23-11-1653 c) Jan, ged. Tietjerk 23-11-1653 6838 = 6832 Doede Hillebrands 6839 = 6833 Trijntje Simons 7184 Aetze Roords, geb. Hardegarijp ca 1628, overl. na 1678, tr. ca 1657 7185 Reynsck Diddes, geb. ca 1623, ged. Oudkerk 30-7-1654, overl. na 1678 a) Ruurd b) Dieucke, ged. Hardegarijp 31-5-1658 c) Did, ged. Hardegarijp 26-2-1660, zie 3592 d) Geertje, ged. Hardegarijp 23-3-1662 e) Ype, ged. Hardegarijp 12-5-1667 f) Ype, ged. Hardegarijp 4-4-1670, overl. 18-5-1677 7186 Wybren Jurriens, geb. ca 1640, overl. na 1682, tr. voor 1663 7187 Ymkje Jelles, geb. ca 1640, overl. na 1682 a) Gepken, zie 3593 7200 Jan Auckes, geb. ca 1655, overl. Rinsumageest voor 1721, tr. ca 1680 7201 Antie Claesses, geb. ca 1650, overl. voor 1721 a) Auke, zie 3600 7204 Andries Taekes, geb. Hardegarijp ca 1645, overl. voor 25-2-1698, tr. ca 1680 7205 Rinske Jans, geb. ca 1647, overl. Amsterdam voor 5-12-1697 a) Sikke, zie 3602 7208 Jan Jansen, geb. ca 1640, tr. ca 1670 7209 Eedts (Jets) Jans, geb. ca 1640 a) Jan, zie 3604 7210 FINCK, Ryckle Popkes, geb. ca 1645, adsistent van Dantumadeel, overl. Rinsumageest 1693, tr. ca 1670 7211 Trijn Egberts, geb. ca 1643, ged. Rinsumageest 4-11-1664, overl. na 1698 a) Aukjen (Auck), ged. Rinsumageest 23-7-1675 7220 Focke Liepckes, ged. Dokkum 17-11-1644 a) Liepcke, zie 3610 7232 Feicke Bartels, geb. Ijlst ca 1595, tr. Sneek voor 1630 7233 Tiets Tjeerds, geb. voor 1600 a) Tjeerd, zie 3616 7240 Johannes Oedses, geb. ca 1600, overl. Surhuisterveen ca 1659, tr. voor 1627 7241 Sytske Jans Carstens, geb. ca 1603, overl. Surhuisterveen na 1651 a) Jan, zie 3620 7242 GAYKEMA, Cornelis Egberts, geb. Surhuisterveen 1603, overl. Dokkum 1645, begr. Surhuisterveen 1645, tr. Harlingen 18-2-1626 7243 Grijt Ienes, geb. ca 1600, overl. Dokkum na 1661 a) Neeltje, zie 3621 7244 POPPINGA, Tjaard Goris, geb. Oosterend, Hennaarderadeel ca 1610, overl. Franeker na 1666, tr. ca 1634 7245 Janke Tjepkes, geb. ca 1610 a) Tjerk, zie 3622 7246 EENHUIZEN, Epeus (Ype) Joachimi, ged. Leeuwarden 26-1-1612, overl. voor 1674, tr. Leeuwarden 26-6-1651 7247 BRONGERSMA, Sepke Brongers, geb. ca 1620, overl. ca 1684 a) Reinecke, zie 3623 7248 Gerben Metskes, geb. Surhuisterveen ca 1630, overl. na 1686, tr. ca 1658 7249 Antie Symens, geb. ca 1630, overl. na 1686 a) Symen, zie 3624 7250 Douwe Jans, geb. ca 1620, tr. ca 1653 7251 NN Jans, geb. ca 1630 a) Geb, zie 3625 7362 Eelk Monses a) Riemk, zie 3681 7368 = 2448 Sjoerd Jurjens 7369 = 2449 Sijke Pieters 7520 Sybren Joukes, geb. ca 1595, overl. Huizum voor 1676, tr. ca 1620 7521 Gatske Sickes, geb. ca 1590, overl. Sneek 1638 a) Oege, zie 3760 7522 Gerardus Alberti, geb. ca 1602, overl. Hempens 8-6-1656, tr. Leeuwarden 24-6-1627 7523 BONTEMANS, Liedu Jans, geb. ca 1605 a) Grietje, zie 3761 7544 Lieuwe Lieuwes, geb. ca 1600, tr. ca 1629 7545 Trijntje Gaeles, geb. ca 1600 a) Gaele b) Lieuwe, zie 3772 7696 Harten Willems, overl. ca 1697 7697 Maria Gerritsen, overl. ca 1700 a) Willem, zie 3848 7704 OP WILLEMRINCK, Gerrit, geb. ca 1580, overl. voor 1646, tr. ca 1615 7705 JOISTINCK, Elsken Lamberts, geb. voor 1585, overl. na 1632 a) Derck, zie 3852 7706 OP ZELST, Gerrit Herberts, geb. ca 1595, overl. Vorden 18-11-1669 a) Mechteld, zie 3853 b) Beijke, zie 7709 c) Warner, ged. Vorden 7-4-1638 7708 OP STROO, Jan Theunissen, geb. ca 1629, overl. na 1671, tr. (2) Vorden 11-8-1667 Gertien Addinks, tr. (1) Vorden 31-10-1652 7709 (OP DE ZELST), Beikje Gerritsen, geb. Vorden ca 1630, overl. voor augustus 1667 a) Gerrit, zie 3854 7710 OP WIEMELINCK, Bartelt Warner, geb. ca 1610, tr. Vorden 5-1-1635 7711 Fenneke Warners (Wimels) a) Magdalena, zie 3855 7726 Joost Willems, geb. ca 1640 a) Bienske, zie 3863 7728 Lammert Lucas, geb. Kollum ca 1640, overl. Kollum ca 1681, tr. Kollum ca 1665 7729 Ariaentje Rinses, geb. ca 1645, overl. Kollum voor 1681 a) Lucas, zie 3864 7730 Sipke Hendriks , geb. Oostermeer ca 1640, tr. ca 1668 7731 Trijntje Jans, geb. ca 1645 a) Jantzen, zie 3865 7944 Jochem Hanzes, veenbaas, overl. ca 1664, tr. voor 1654 7945 Minke Gerloffs, overl. Rottevalle ca 1669 a) Claas, zie 3972 7946 Johannes Andries, tr. (1) voor 1659 NN Andries, overl. Opeinde voor 1664, tr. (2) Oudega 9-9-1664 7947 Trijntje Rinses uit het eerste huwelijk a) Joannes, ged. Opeinde 17-4-1659 b) Hincke, ged. Opeinde 15-7-1660 uit het tweede huwelijk c) Wijtske, ged. Opeinde 27-11-1664, zie 3973 d) Rense, ged. Opeinde 16-5-1669 e) Andrys, ged. Opeinde 16-5-1669 7948 Nutte Hendriks, geb. voor 1630, ged. Oudega 28-1-1655, veenbaas te Rottevalle, tr. Opeinde 26-5-1650 7949 Tjitske Andries, geb. ca 1630, ged. Oudega 28-1-1655 a) Andries, zie 3974 7950 Lubbert Claesz., geb. voor 1630, tr. Opeinde 7-5-1649 7951 Geeske Jans, geb. voor 1625, ged. Nijega 7-5-1643 a) Grietje, zie 3975 7960 Jurjen Tammes, overl. voor 25-11-1690, tr. 7961 Siouck Ales a) Alle, zie 3980 7976 Pieter Hopkes a) Hopke, ged. Blija 17-1-1664, zie 3988 b) Meins, ged. Blija 14-1-1666 7978 Ruurd Pytters, geb. Grouw, tr. Idaarderadeel (gerecht) 9-4-1660 7979 Syts Sioerts, van Bergum, tr. (1) Geert Martens a) Meinu, zie 3989 7996 Hendrik Martens, ded belijdenis op 12-6-1659 te Nijega, hij woonde toen op het Oostermeerderveen. tr. (1) Opeinde 10-12-1655 Aafke Jans, tr. (3) Oudega 22-2-1674 Wytske Sweitses, tr. (2) Opeinde 1-3-1668 7997 Trijntje Benedictus uit het eerste huwelijk a) Tjitske, ged. Nijega 15-2-1657 b) Antje, ged. Nijega 15-2-1657 uit het tweede huwelijk c) Marten, zie 3998 d) Aafke, ged. Oudega 3-9-1669 e) Trijntje, ged. Oudega 13-7-1673 uit het derde huwelijk f) Sweitse, ged. Oudega 25-10-1674 g) Aebe, ged. Oudega 30-4-1676 h) Geeske, ged. Oudega 26-5-1678 i) Aebe, ged. Oudega 23-1-1681 j) Haije, ged. Oudega 12-8-1683 7998 Hendrik Geerts a) Trijntje, zie 3999 b) Geert, ged. Opeinde 26-2-1671 8048 FOLKERSMA, Jan Harkes, ged. Ternaard 23-3-1656, koopman en apotheker, overl. Bolsward 26-4-1702, tr. Ternaard 19-10-1682 8049 Goick Hanzes, ged. Bolsward 11-12-1659 (doop niet gevonden op Tresoar) a) Harcke, zie 4024 8050 VOGELSANGH, Homme Dijez, schoolmeester te Witmarsum, ged. Bolsward 26-10-1656, tr. Bolsward 11-12-1681 8051 Geeltje Harmens a) Dije, ged. Bolsward 13-3-1684 b) Aeltie, ged. Bolsward 8-4-1685 c) Grietje, ged. Bolsward 4-12-1687, zie 4025 8052 SCHREUDER, Cornelis Euwesz., ged. Leeuwarden 10-11-1658, tr. Sneek 9-3-1690 8053 IJSINGA, Trijntje Wijgers, ged. Sneek 22-1-1664 a) Wieger, ged. Sneek 14-12-1690, zie 4026 b) Jan, ged. Sneek 1-5-1692 c) Eeuwe, ged. Sneek 6-10-1695 8054 RODENHUIS, Johannes Frederikus, geb. ca 1650, secretaris van Rauwerd en Sneek, tr. (eerste proclamatie Rauwerd 5-9-1675) 8055 Antje Tjebbes, van Knijpe a) Anna, ged. Sneek 20-11-1689, zie 4027 b) Fredrik, ged. Sneek 26-10-1690 c) Aurelia, ged. Sneek 30-10-1692 d) Lauwrentius, ged. Sneek 9-5-1694 e) Lauwrentius, ged. Sneek 13-11-1696 f) Geesynna, ged. Sneek 2-3-1698 8056 VAN BACHUM, Arend Jansz., geb. ca 1654, lid bakkersgilde Leeuwarden 9-4-1684, tr. Leeuwarden (gerecht) 4-2-1688 8057 SCHOONHALS, Macheltje Jans a) Johannes, zie 4028 8058 EEKHOF, Louwrens Hendricks, overl. Oldehoofsterkerk, Leeuwarden 7-12-1750 a) Eelkjen, zie 4029 8059 KROES, Anna Maria 8062 ODING (ODINK, ARDINK), Barend (Beern, Bernhardus) Meynerts, mr. organist te Joure, schooldienaar en voorzanger van de Grote Kerk te Workum, vroedsman te Workum, overl. voor november 1715, tr. (1) Aeltie Hartmans, tr. (2) Joure 6-10-1695 8063 CUPERUS, Agnietje, overl. voor 15-1-1722 uit het eerste huwelijk a) Margrieta, ged. Luinjeberd 13-3-1687 b) Bernhardus, ged. Joure 26-3-1691 c) Hartman, ged. Joure 5-11-1693 uit het tweede huwelijk d) Hiske, ged. Joure 16-8-1696 e) Jan, ged. Joure 16-8-1696, tr. Wijckel 1-6-1721 Antje Jans Kindermans f) Elisabeth (Lijsbeth), ged. Workum 28-1-1701, zie 4031 g) Meinart, ged. Workum 13-12-1702 h) Meinart, ged. Workum 2-3-1707 http://www.fa.knaw.nl/fa/utjeften/Online/Skiednis,%20Letterkunde%20en%20Nammekunde/sko almasters-yn-fryslan/workum Op 28 jan. 1701 werd genoemd: mr. Barend Odink, schooldienaar en voorzanger van de Grote Kerk te Workum. Voordien was hij schoolmeester en organist te Joure. Hij was getrouwd met Aeltie Hartmans. Op 6 okt. 1695 hertrouwde hij met Agnieta Cupery of Cuperus. Op 13 dec. 1702 werd hun zoon Meinart gedoopt. Deze is waarschijnlijk korte tijd later overleden, want op 27 maart 1707 werd opnieuw een zoon Meinart gedoopt. Na 1712 kwam de post orgelspelen niet meer in de kerkvoogdij-rekeningen voor; sedertdien werd het blijkbaar waargenomen door de conrector, voor rekening van de stad. Wel werd elk jaar 8 voor onderhoud van het orgel besteed aan orgelmakers buiten de stad. Op Allerheiligen in 1712, 1713 en 1714 ontving B. Odink 14 voor 1 jaar " kerck- en klockedienst". In mei 1715 ontving Hartman Odink 7 voor een half jaar "kerck- en klockedienst". Tussen toen en nov. 1715 is hij blijkbaar overleden, want in nov. 1715 is sprake van wijlen mr. Barent Odink, in leven vroedsman te Workum. Vr 15 jan. 1722 is zijn weduwe overleden: "15 jan. 1722 wl. Barend Odinck, in leven voorsanger en schoolmr. te Workum en zijn wl. huisvrouw Agnietje Cuperus". Er werd een curator benoemd; het oudste kind was toen 26 jaar. 8112 Sybe Everts, geb. Oenkerk, tr. Oenkerk 26-6-1664 8113 Detje Rinnerts, overl. voor 14-3-1690 a) Evert, zie 4056 8162 WIJBENGA, Sybrandus Aukes, geb. Harlingen ca 1612, predikant, overl. Twijzel 3-2-1673, tr. Leeuwarden 19-5-1639 8163 Aagje Minnes, geb. Leeuwarden, overl. Twijzel 14-6-1676 a) Aefcke, ged. Twijzel 15-2-1652, zie 4081 b) Tjeerd, ged. Twijzel 12-6-1659, zie 4082 8164 = 8162 Sybrandus Aukes WIJBENGA 8165 = 8163 Aagje Minnes
Generatie 14
8402 Edse Gerks, geb. ca 1545, overl. voor 1614, tr. 8403 Mary Eelkes a) Appolonia, zie 4201 9088 Hartman Hendriks, schoenmaker, overl. voor 21-2-1617, tr. (2) Anna Jans, tr. (1) 9089 NN a) Hendrik, zie 4544 9264 Lieuwe Riencks, geb. Grouw ca 1596, tr. ca 1622 9265 Jeltje Reinders, geb. Grouw ca 1598 a) Reiner, zie 4632 9266 Hendrick Hendricks, geb. Nijega ca 1600, overl. na 1646, tr. ca 1625 9267 Rieucke Yntses, geb. Nijega ca 1603, overl. na 1646 a) Jetske, zie 4633 9268 Wierdt Hidsers, geb. Garijp ca 1600, overl. Garijp na 1633, tr. (2) NN, tr. (1) 9269 Rintske Aebeles, geb. Beets ca 1603 a) Alle, zie 4634 9270 HAXTA, Evert Sjoerdts a) Ipck, zie 4635 9416 Hoecke Wtties 9417 Haebel Sakes a) Sake, zie 4708 9600 Folkert Annes, geb. Wartena ca 1595, tr. (2) Oudega 16-4-1656 Antje Folkerts, tr. (1) Oudega ca 1625 9601 Auck Fokkes, geb. ca 1603, overl. ca 1655 uit het eerste huwelijk a) Anne, tr. Opeinde 31-3-1661 Imck Douwes b) Antje, tr. Folkert Jans c) Lysbeth, tr. Alle Reins d) Sytske, tr. Tjebbe Andries e) Trijntje f) Waab, tr. Johannes Sygers g) Siebout, zie 4800 uit het tweede huwelijk h) Folkert, ged. Oudega 6-1-1656 i) Kornelis, ged. Oudega 6-1-1656 j) Martje, ged. Oudega 6-1-1656 k) Elske, ged. Oudega 24-8-1660 l) Feyke, ged. Oudega 24-8-1660 9604 Gjielt Alles 9605 Lutske Ruerdts a) Alle, ged. Oudega 8-11-1646 (niet gevonden in Tresoar), zie 4802 9606 Poppe Rintses, geb. ca 1640 a) Aath, zie 4803 9614 Oedse Oedses (Uutse Uutses), geb. ca 1605, tr. ca 1630 9615 Aaltzen Jans a) Oetske, zie 4807 9642 Halbe Minnerts, geb. ca 1580, overl. Harkema Opeinde na 1643, tr. ca 1609 9643 Jets Engberts, geb. ca 1580, overl. na 1637 a) Ebel, zie 4821 9656 ITSMA, Focke Sjoerds, geb. Drogeham ca 1562, overl. voor 1628, tr. voor 21-3-1622 9657 Sybrich Folckerts, geb. Buitenpost ca 1585, overl. na 1640 a) Volckert, zie 4828 9662 Nitte Louwerens, geb. Westergeest ca 1545, overl. Triemen na 1619, tr. ca 1567 9663 Tjets Sybes, geb. ca 1545, overl. voor 1591, tr. (1) Haije Feijes a) Wieger, tr. Auck Wijts b) Bein c) Jelle d) Haije e) Geertje (Gertzen), zie 4831 9712 Heyne Roelofs, geb. Duurswoude ca 1550, overl. na 1609, tr. ca 1575 9713 Adriaentje Willems, geb. Beetsterzwaag ca 1553, overl. Duurswoude na 1631 a) Eysse, zie 4856 9716 Jochum Jan Aebeles, geb. Jardinga ca 1568, overl. na 1621, tr. ca 1593 9717 Martjen Jan Beerents, geb. Steenwijk, Overijssel ca 1571, overl. Oosterwolde na 1641 a) Jan, zie 4858 9718 Egbert Roelofs, geb. Elsloo ca 1572, overl. voor 1631, tr. Elsloo ca 1595 9719 Willemtjen Harmens, geb. Elsloo ca 1574, overl. voor 1631 a) Trijntje, zie 4859 9722 Roelof Alberts, geb. Beetsterzwaag ca 1583, overl. voor 1640, tr. ca 1608 9723 Jouckjen Klazes, geb. Beetsterzwaag ca 1586, overl. voor 1640 a) Rinske, zie 4861 9726 ?Aeble Klaessens, geb. Wijnjeterp ca 1575, overl. voor 1624, tr. ca 1600 9727 Aeth Wisses, geb. Wijnjeterp ca 1578, overl. voor 1624 a) Froukje Eebles, zie 4863 9728 Luppe Pieters a) Jetse, zie 4864 9730 Reyn Johannes 9731 Rints Siercks a) Tjets, zie 4865 10368 Keimpe Gerrits 10369 Aath Minnes a) Sjoucke, zie 5184 10800 Thys Geerts, in 1616 schoenmaker in de Wilgen 10801 Jantien Lamberts a) Thys, zie 5400 10816 Oene Doedes, geb. ca 1578, boer, overl. Grouw voor 1632 10817 Bets Douwesdr., wonende te Pean onder Grouw, overl. te Grouw voor 10-9-1632 a) Gerben Oenes, zie 5408 10826 Doeke Edes (Ydes), afkomstig uit Joure, overl. Oldeboorn voor 7-5-1663 10827 Mincke Wolters a) Rints, zie 5413 Hij was in 1640 eigenaar en bewoner van een deel van stem 65, Warnia huizen, Oldeboorn. (stem 65 bestond uit 2 plaatsen, waarvan de boerderijen tegen elkaar aangebouwd waren).Uit een weesregister van 27-09-1627 blijkt dat Folcku Edesd, getrouwd met Jan Fransen, timmerman en metselaar te Grouw, is overleden. Over de kinderen: Tiesck Jansdr. (15 jr.), Ybel Jansdr. (13 jr.), Ede Jans (7 jr) en Folcku Jansdr (3 jr) worden curator: Tierck Sybes te Vleerbosch volle aangehuwde oom en Doeke Edes, Warniahuizen, volle oom van moeders zijde. Folcku Edes is dus een zuster van Doeke Edes 10830 Gerben Ellerts, geb. ca 1610, tr. (2) Antje Tiebbes, tr. (1) 10831 NN a) Tjall, zie 5415 11460 Egbert Folkerts, b. Kollumerzwaag ca 1574, overl. Kollumerzwaag ca 1615, tr. ca 1595 11461 Antje Gerbens, geb. Kollumerzwaag ca 1570, overl. Kollumerzwaag 28-11-1631 a) Sybe, zie 5730 11462 Tiebbe Wybes, geb. ca 1594, overl. Buitenpost 7-11-1645 11463 Rins Tjeerts, geb. ca 1594, overl. Buitenpost 27-2-1643 a) Frouck, zie 5731 11808 Dirck Willems, d. Gietkerk before 1620 11809 Jetske Klazes, d. aft. 1659, m. (2) Sjoerd Jans, m. (3) Lyckle Jacobs a) Freerk, zie 5904 11856 Sjoerd Atzes, geb. Oudega ca 1575 a) Atse, zie 5928 11936 Minne Gerlofs, overl. voor 1640 11937 Marij, overl. na 1657 a) Wiert, zie 5968 11978 Eelcke Pyters, boer te Rijperkerk a) Antie, zie 5989 12096 Jelle Nittes, geb. voor 1579, overl. Zwaagwesteinde 1652, veenbaas, tr. Zwaagwesteinde 29-1-1599 12097 Lijsbeth Adzes, geb. voor 1581, overl. Zwaagwesteinde 1-10-1635 a) Adzer, geb. ca 1600, overl. Zwaagwesteinde 1666, tr. (1) ca 1630 Hijlck Hessels, tr. (2) na 1654 Rins Hibbes b) Marij, geb. ca 1602, tr. Willem Hendrix c) Feije, zie 6048 d) Doed, geb. ca 1608, tr. voor 1653 Gabe Tiaerds e) Antie, geb. ca 1610 f) Trin, geb. ca 1615, overl. voor 1-10-1635, tr. (1) Eebe Hiddes, tr. (2) Rins (Reijnsck) Tiaerds g) Froukje 12166 Dedde Harts, geb. ca 1582, overl. voor 1641, tr. 12167 Aets Wygers, overl. tussen 1640 en 1663 a) Trijntje, zie 14411 b) Luydts, zie 6083 13440 Daem Jans, geb. Sint Jacobiparochie ca 1565, boer, landbouwer, bijzitter van het gerecht van Het Bildt, overl. Sint Jacobiparochie 8-6-1626, tr. ca 1590 13441 WASSENAAR, Dirckjen Barthouts, geb. Sint Jacobiparochie ca 1567, ged. Sint Annaparochie 23-10-1625, overl. ald. 16-3-1644 a) Waling, zie 6720 13442 Walingh Heeres, geb. Sint Jacobiparochie ca 1555 a) Maartje, zie 6721 13664 Hillebrand Everts a) Doede, zie 6832 13666 Simon Romckes, overl. voor 1614 13667 Tjitske Jans a) Romke b) Trijntje, zie 6833 14368 Roord Ypes, geb. ca 1595, overl. Hardegarijp na 1664, tr. ca 1625 14369 Dieuwke Gosses, geb. ca 1600 a) Aetze, zie 7184 14370 Didde Tjaerds, geb. Veenwouden voor 1590, tr. ca 1620 14371 Dieuke Claesses, geb. ca 1600 a) Reynsck, zie 7185 14372 Jurrien Wybrens, geb. ca 1615, tr. ca 1640 14373 Geb Geerts, geb. ca 1615 a) Wybren, zie 7186 14400 Aucke Jans, ged. Dokkum 13-7-1628 a) Jan, zie 7200 14410 Jan Sikkes, geb. ca 1614, overl. Dantumawoude voor augustus 1655, tr. ca 1640 14411 Trijntje Deddes, geb. Dantumawoude ca 1605, overl. voor 25-7-1655 a) Rinske, zie 7205 14422 Egbert Harmens, geb. ca 1620, tr. ca 1643 14423 Wytske Aebeles, geb. Murmerwoude ca 1622, overl. Rinsumageest ca 1643 a) Trijn, zie 7211 14440 Liepck Fockes, b. ca 1615, tr. Dokkum 29-1-1642 14441 Geeske Luytiens, geb. ca 1618 a) Focke, zie 7220 14464 Barteld Annes, geb. ca 1560, overl. voor 1612, tr. ca 1595 14465 Foeck Feikedr., geb. ca 1560, overl. voor 1612 a) Feike, zie 7232 14480 Oeds Eerds, geb. ca 1560, overl. Surhuisterveen ca 1650, tr. ca 1595 14481 NN a) Johannes, zie 7240 14482 Jan Carstens, geb. Surhuisterveen ca 1563, overl. voor 1623, tr. ca 1590 14483 Hendrikje Edzes, geb. ca 1570 a) Sytske, zie 7241 14484 GAYKEMA, Egbert Theunis, geb. ca 1560, overl. Surhuisterveen 1604, tr. ca 1594 14485 Neeltje Annes, geb. Kollumerzwaag ca 1557, overl. Surhuisterveen februari 1604 a) Cornelis, zie 7242 14488 Goris Piers, geb. Lions ca 1570, overl. na 1612, tr. ca 1600 14489 Thet Tjaards, geb. ca 1575, overl. na 1612 a) Tjaard, zie 7244 11492 Jochum Ypes, geb. voor 1592 a) Epeus (Ype), ged. Leeuwarden 26-1-1612, zie 7246 14494 BRONGERSMA, Bronger Juckes, geb. Aduard, Groningen ca 1570, vanaf 1591 tot 1626 secretaris (van Kolmerlandt 1618), overl. Kollum voor 1-8-1626, tr. Groningen 1-2-1607 14495 HOPPERUS, Tielke Gerrits, geb. ca 1575, overl. na 1640 a) Sepke, zie 7247 14496 Metske Metskes, geb. Kuikhorne ca 1600, overl. Surhuisterveen voor 1654, tr. ca 1630 14497 Thiecke Ubles, geb. ca 1600, overl. na 1654 a) Gerben, zie 7248 14498 Symen Wisses, geb. Surhuisterveen ca 1600, tr. ca 1625 14499 Em Ates, geb. ca 1600 a) Antie, zie 7249 14502 Jan Geerts, geb. ca 1600, overl. Surhuisterveen tussen 1650 en 1653, tr. ca 1630 14503 Hantie Popkes, geb. ca 1611, overl. Surhuisterveen tussen 1667 en 1670 a) NN, zie 7251 15040 Jouke Aenes, geb. Stiens ca 1560, tr. ca 1590 15041 Hylck Hainckes, geb. ca 1565 a) Sybren, zie 7520 15412 OP DE ZELST, Herbert, geb. ca 1558 a) Gerrit, zie 7706 15416 OP HEIJNINCK OP GROUWEL, Theunis, geb. ca 1600, overl. na 1639 15417 Maria a) Jan, zie 7708 15418 = 7706 OP ZELST, Gerrit Herberts 15420 HEKINK, Warner, geb. Hengelo, Overijssel a) Bartelt, zie 771- 15422 WIMELS, Warner, geb. Vorden a) Fenneke, zie 7711 15888 Hans Hansens de jonge, veenbaas 15889 Wypck Jochums a) Jochem, zie 7944 15890 Gerlof Jacobs, veenbaas te Opeinde, overl. ca 1657 15891 Sijcke Baukes a) Minke, zie 7945 15892 Andries NN, overl. voor 1648 15893 Rins Lefferts, overl. Opeinde ca 1663 a) Johannes, zie 7946 15920 Tamme Jurriens, in de Bosch onder Oudwoude, tr. 15921 Grijtie Haijes, overl. voor 25-11-1690 a) Jurrien (Jurjen), zie 7960 b) Wiebe, tr. Beytske Pijtters c) Eelke 15952 Hopke Piters, lidmaat te Blija 1659 a) Pieter, zie 7976 16096 FOLKERSMA, Harke Jans, geb. Ternaard ca 1620, overl. Ternaard 17-7-1681, lidmaat met zijn vrouw te Ternaard 4-9-1655, tr. Ternaard 1-4-1655 16097 Trijntje Tzietses (in 1655 Tuntie Tietjes) a) Jan, ged. Ternaard 23-3-1656, zie 8048 b) Bodis, ged. Ternaard 15-11-1663 c) Auck, ged. Ternaard 8-4-1666 d) Rinck, ged. Ternaard 6-6-1669 e) Rienck, ged. Ternaard 3-12-1671 f) Eieske?, ged. Ternaard 4-10-1675 g) Dirck, ged. Ternaard 4-2-1677 16098 Hans Okkesz., apotheker van Heerenveen, burgerwethoude 29-12-1662, tr. Bolsward 15-2-1659 16099 Claercke Sijbes, overl. Bolsward 12-2-1662 a) Goick, ged. Bolsward 11-12-1659 (niet gevonden in Tresoar), zie 8049 16100 VOGELSANGH, Dije Hommes, ged. Bolsward 9-12-1627, overl. voor 31-10-1674, tr. Bolsward 10-2-1653 16101 Aeltie Meinderts, overl. Bolsward voor 12-12-1656 a) Homme, ged. Bolsward 26-10-1656, zie 8050 b) Hiske, ged. Bolsward 13-6-1658 c) Hiske, ged. Bolsward 13-1-1659 (volgens Tresoar, maar 7 maanden?) d) Piter, ged. Bolsward 6-10-1661 e) Piter, ged. Bolsward 9-7-1665 16104 Eeuwe Jans, geelgieter, tr. Leeuwarden 7-2-1658 16105 Antje Jelles a) Cornelis, ged. Leeuwarden 10-11-1658, zie 8052 b) Sytske, ged. Leeuwarden 14-12-1659 c) Gabryel, ged. Leeuwarden 3-3-1661 d) Lisbet, ged. Leeuwarden 27-9-1663 e) Jan, ged. Leeuwarden 12-2-1665 f) Jelle, ged. Leeuwarden 10-6-1666 g) Gabriel, ged. Leeuwarden 27-9-1668 h) Tiercktie, ged. Leeuwarden 27-9-1668 16106 IJSINGA, Wijger Jans, burgemeester van Leeuwarden 1646, tr. Sneek 20-12-1656 16107 Foock Hendricks a) Jan, ged. Sneek 7-7-1658 b) Pyter, ged. Sneek 25-1-1660 c) Jan, ged. Sneek 6-11-1661 d) Trijntje, ged. Sneek 22-1-1664, zie 8053 e) Antje, ged. Sneek 1-8-1666 16108 RODENHUIS, Frederikus, van Marssum, overl. voor 1677, tr. Leeuwarden 19-8-1638 16109 Riemke Pijters, ged. Leeuwarden 7-2-1608, overl. 11-5-1677, begr. te Rauwerd a) Johannes, zie 8054 16112 VAN BACHUM, Jan Arends, geb. Hamburg, procureur postilant, burger van Leeuwarden 17-12-1655, overl. voor 1692, tr. Leeuwarden 2-8-1654 16113 WIELSMA, Ymckjen Teakes, geb. ca 1637 a) Arend, zie 8056 16226 Rinnert Hedsers a) Detje, zie 9113 16324 Auke Sybrands 16325 Aafke Sipkes a) Sybrandus, zie 8162 16326 Minne Tjeerds 16327 Maecheltje Pieters a) Aagje, zie 8163
Generatie 15
18536 Hidser Halbes 18537 Anna Hermans a) Wierdt, zie 9268 18834 Saecke Alles, overl. voor 1584, tr. 18835 Jouck Rinthies, overl. na 1581 a) Haebel, zie 9417 19284 Minnert Bennes, geb. ca 1550, overl. na 1627, tr. ca 1580 19285 ITSMA, Engel Sjoerds, geb. ca 1559, overl. na 1629 a) Halbe, zie 9642 19312 ITSMA, Sjoerdt Aetses, geb. Harkema Opeinde ca 1520, overl. Buweklooster ca 1601, tr. Drogeham ca 1543 19313 GRAETINGHA, Anna Folckes, geb. Surhuizum ca 1523, overl. Buweklooster 25-1-1598 a) Focke, zie 9656 b) Engel, zie 19285 19314 Folckert Ritskes 10315 Wytz a) Sybrich, zie 9657 19324 Louwerens Nittes, geb. Westergeest 1525, overl. na 1581 a) Romcke, overl. voor 1-4-1595, tr. Bauck Jellema b) Nees, geb. ca 1545 c) Nitte, zie 9662 d) Gerrijt, geb. Westergeest 1553 19426 Willem Jans, geb. Beetsterzwaag ca 1525, overl. voor 1609, tr. Beetsterzwaag ca 1550 19427 Gebke Kornelis, geb. Beetsterzwaag ca 1528, overl. na 1609 a) Adriaantje, zie 9713 19432 Jan Aebeles, geb. Jardinga ca 1543, overl. na 1590, tr. ca 1566 19433 Trijne, geb. ca 1546, overl. na 1590 a) Jochum, zie 9716 19434 Jan Beerents, geb. Steenwijk, Overijssel ca 1546, overl. na 1590, tr. ca 1570 19435 Jeltje a) Martjen, zie 9717 19454 ?Wisse Aysses, geb. Wijnjeterp ca 1550, overl. ca 1632, tr. ca 1575 19455 Antje Minses, geb. Beetsterzwaag ca 1553, overl. Wijnjeterp ca 1630 a) Aeth, zie 9727 19456 Pieter Jacobs, overl. voor juli 1619 19457 Taets Luppes, overl. voor juli 1619 a) Luppe, zie 9728 19462 Sierck Wybes, geb. ca 1550, overl. na 1613 18463 His Jacobs a) Rints, zie 9731 21632 Doede Oenes a) Oene Doedes, zie 10816 Op het register van de personele kohieren van Grou van 1578/1579 komt een Doede Oenes voor, hij moet tien stuivers betalen. Op 10 september 1632 worden genoemd Gerryt Doedes en Oene Doedes, de eerste curator over de kinderen van de tweede. Het is waarschijnlijk, dat dit zoonen van Doede Oenes zijn. 21634 Douwe Binnerts, boer a) Bets, zie 10817 In 1580 was hij kerkvoogd te Grouw, die met vier anderen niet schrijven kan. Toen was hij gebruiker van land van vicarie te Grouw, 3 pondemaat 21660 Ellert Gerbens, genoemd 1621 te Haskerland a) Gerben, zie 10830 22920 Folkert Wybes, geb. Kollumerzwaag ca 1545, overl. Kollumerzwaag ca 1619, tr. ca 1570 22921 Beerte Egberts, geb. ca 1550, overl. Kollumerzwaag ca 1618 a) Wybe, zie 22924 b) Egbert, zie 11460 22922 Gerben Jarigs 22923 Baukje Sijbes a) Antje, zie 11461 22924 Wybe Folkerts, geb. Kollumerzwaag ca 1569, overl. Kollumerzwaag 9-6-1629, tr. ca 1590 22925 Antie Tiebbes, geb. ca 1570 a) Tiebbe, zie 11462 22926 Tjeert Folckerts 22927 Taeb Eyntedr. a) Rins, zie 11463 23712 Atze Aebes, geb. ca 1525 a) Sjoerd, zie 11856 24192 = 9662 Nitte Louwerens 24193 = 9663 Tijets (Tjiets) Sijbes 24334 Wijger Folckhardts, geb. ca 1558, overl. voor 7-7-1625 24335 Mary Aebeles, overl. na 7-7-1625 a) Aets, zie 12167 b) Aebele, zie 28846 26880 Jan Daems, geb. Sint Jacobiparochie ca 1538, landbouwer, overl. Sint Jacobiparochie voor 1590, tr. ca 1563 26881 WASSENAAR, Marrichjen Stevens, geb. Sint Jacobiparochie ca 1535, overl. voor 1590 a) Daem, zie 13440 26882 WASSENAAR, Barthout Barthouts, geb. Sint Jacobiparochie ca 1545, volmacht en landbouwer, overl. Sint Jacobiparochie tussen 1620 en 1626, tr. (2) Leiden 30-9-1577 Catharijne Gerrits van Poelgeest, tr. (1) Sint Jacobiparochie ca 1566 26883 KETH, Aechtjen Dircks, geb. Koudekerk ca 1542, overl. Sint Jacobiparochie 1576/1577 a) Dirckien, zie 13441 26884 Heere Walinghs, geb. Sint Jacobiparochie ca 1522, boer a) Walingh, zie 13442 27328 Evert Hillebrandts a) Hillebrand, zie 13664 b) Joucke, tr. Gaatske Liommes 27334 Jan Reitzes, overl. voor 1595 27335 Auck Douwes, overl. na 1611 a) Symen b) Tjitske, zie 13667 28736 Ype Ypes, geb. Hardegarijp ca 1565, tr. Leeuwarden 5-10-1594 28737 Antje Sjoerds, geb. ca 1568 a) Roord, zie 14368 28738 Gosse Bartels, geb. Noordermeer onder Bergum ca 1570, overl. na 1638, tr. ca 1598 28739 Sepk Eetzes, geb. ca 1575, overl. voor 11-3-1638 a) Dieuwke, zie 14369 28740 Tiert Saepes, boer, tr. voor 1596 28741 Agatha Ritserts a) Didde, zie 14370 28800 Jan Auckes, geb. ca 1600, tr. Dokkum 27-2-1621 28801 Auck Tietses, geb. ca 1600 a) Auke, ged. Dokkum 13-7-1628, zie 14400 28822 = 12166 Dedde Harts 28823 = 12167 Aets Wygers 28846 Aeble Wygers, geb. Dantumawoude ca 1595, overl. Murmerwoude tussen 1663 en 1670, tr. ca 1620 28847 Auck Tjebbes, geb. Boornbergum ca 1600, overl. Murmerwoude tussen 1649 en 1653 a) Wytske, zie 14423 28964 Carst Wisses, geb. ca 1540, overl. Eestrum na 1618 a) Jan, zie 14482 b) Wisse, zie 28996 28966 Edze, geb. ca 1545, overl. voor 9-10-1625, tr. ca 1570 28967 Jantien Geerts, geb. ca 1545, overl. voor 9-10-1625 a) Hendrikje, zie 14483 28970 Anne Sjoerds, geb. ca 1527, overl. Kollumerzwaag voor 27-2-1604, tr. ca 1555 28971 Ansck, geb. ca 1535 a) Neeltje, zie 14485 28976 Pier Goris, geb. ca 1545, overl. Lions voor 1-11-1591, tr. ca 1570 28977 Feikje Andries, geb. ca 1550, overl. na 1613 a) Goris, zie 14488 28978 Tjaard Dytses, geb. ca 1545, tr. ca 1575 28979 Griet Sipkes, geb. ca 1550 a) Thet, zie 14489 28988 BRONGERSMA, Jucke, geb. ca 1540, overl. in 1576 a) Bronger, zie 14494 28990 HOPPERUS, Gerrit, geb. voor 1555 a) Tielke, zie 14495 28992 Metske Metskes, geb. ca 1570, tr. 28993 NN a) Metske, zie 14496 28994 Uble Wierdts, geb. ca 1575, overl. Gerkesklooster in 1613, tr. ca 1604 28995 Griet Gerbens, geb. ca 1580, overl. na 1640 a) Thiecke, zie 14497 28996 Wisse (Wessel) Carstens, geb. Eestrum ca 1575, overl. voor 1646 a) Carst, zie 28964 29006 Popcke Taekes, geb. ca 1575, overl. ca 1636, tr. na 1611 29007 Gees Ritskes, geb. ca 1580 a) Hantie, zie 14503 30080 Aene Jouckes, geb. ca 1530, overl. na 1568, tr. na 1555 30081 NN a) Joucke, zie 15040 31776 Hans Hansens, de oude, in 1620 in Oostermeer a) Hans, zie 15888 31780 Jacob Gerlofs 31781 Fintje a) Gerlof, zie 15890 31782 Baucke Rinnerts, in 1616 in Oostermeer, overl. Oostermeer na 14-1-1618, tr. ca 1580 31783 Mincke a) Sijcke, zie 15891 31786 Leffert Jans, overl. Oostermeer ca 1648, tr. voor 1603 31787 Eelck Tyebbes a) Rins, zie 15893 32192 Jan Harckes, geb. ca 1580, overl. Ternaard 13-10-1652, tr. ca 1620 32193 Eefke Bodis (in 1635 Eva Jans), geb. ca 1584, overl. Ternaard 11-8-1666 a) Harke, zie 16096 32194 Tietse Jans, tr. Paesens ca 1630 32195 Anna a) Trijntje, zie 16097 32196 Okke Hans, herbergier 1636-1643, tr. ca 1630 32197 Auckien Jans, tr. (2) Melle Cornelisz a) Hans, zie 16098 32198 Sijbe Doeckesz, burgemeester van Bolsward 1637, overl. voor 1675, tr. ca 1635 32199 OLTHOF, Greijtie Jans, overl. voor 1675 a) Claercke, zie 16099 32200 VOGELSANGH, Homme Hilbrands, tr. Bolsward 18-1-1624 32201 VOGELSANGH, Hiske Dijes, tr. (2) Bolsward 30-5-1644 Joucke Hoytes a) Dije, zie 16100 32202 Meindert Obbes, overl. voor 1674, tr. Bolsward 18-12-1618 32203 Hittie Juckes a) Aeltie, zie 16101 32218 Pijter Dircks, tr. Leeuwarden 13-7-1601 32219 Anna Pijters a) Riemke, zie 16109 32452 Hedzer Halbes, koopman te Leeuwarden, overl. voor 1679 32453 Trijntje Stevens a) Rinnert, zie 18226
Generatie 16
37668 Alle Arends, geb. Zuiderdrachten ca 1475, boer, overl. na 1543, tr. 37669 Auckjen, geb. Zuiderdrachten ca 1477 a) Saecke, zie 18834 b) Benne, zie 38568 37670 Reyntthy Oegeszoon, overl. rond 1543 37671 Eelck, geb. Zuiderdrachten ca 1487 a) Jouk, zie 18835 38568 Benne Alles, geb. Zuiderdrachten ca 1508, overl. ca 1580, tr. ca 1532 38569 NN Mindertsdr., geb. ca 1510 a) Minnert, zie 19284 38570 = 19312 ITSMA, Sjoerdt Aetses 38571 = 19313 GRAETINGHA, Anna Folckes 38624 ITSMA, Aetse, geb. Harkema Opeinde ca 1485, overl. na 1552 a) Sjoerd, zie 19312 38626 GRAETINGHA, Folcke Bottes, geb. Drogeham ca 1495, overl. ald. voor 22-2-1572 38627 Auck, geb. ca 1498, overl. na 1572 a) Anna, zie 19313 38854 Kornelis Hendricks, geb. Beetsterzwaag ca 1503 a) Gebke, zie 19427 45848 = 22920 Folkert Wybes 45849 = 22921 Beerte Egberts 48670 Aebel Geerts, geb. ca 1534 48671 Luydts Gaytses a) Mary, zie 24335 53762 WASSENAAR, Steven Willems, geb. Sassenheim ca 1474, landbouwer en boer, overl. Sint Jacobiparochie tussen 1527 en 1537, tr. ald. ca 1520 53763 KETH, Hadewij Dircks, geb. Koudekerk ca 1498, overl. Sint Jacobiparochie 1546/1547 a) Marichie, zie 26881 53764 WASSENAAR, Barthout Willems, geb. Sassenheim ca 1478, boer en landbouwer, overl. Sint Jacobiparochie 1545/1547, tr. (1) NN Klaesdr, tr. (2) Sint Jacobiparochie ca 1532 53765 TOU VAN DER BURCH, NN Arentsdr., geb. Woudharnas ca 1512, overl. Sint Jacobi- parochie na 1550, tr. (2) Dirck Laurenszn van Poelgeest a) Barthout, zie 26882 53766 KETH, Dirck Klaeszn., geb. Koudekerk ca 1505, schout, overl. Koudekerk voor 1569 a) Aechtjen, zie 26883 57474 Sjoerd Sytses, geb. Hardegarijp ca 1540, tr. Hardegarijp 18-5-1595 57475 Ebbel Feddes, geb. ca 1550 a) Antje, zie 28737 57476 Bartele Jans, geb. Noordermeer onder Bergum ca 1545, overl. na 1630, tr. ca 1570 57477 Saecke Maertens, geb. ca 1545, overl. na 1630 a) Gosse, zie 28738 57478 Eetze Sipckes, geb. Noordermeer ca 1540, overl. voor 1613, tr. ca 1575 57479 Swaentje Wietses, geb. ca 1540 a) Sepk, zie 28739 57600 Aucke Jans, geb. ca 1560 a) Jan, zie 28800 57692 = 24334 Wyger Folckhardts 57693 = 24335 Mary Aebeles 57694 Tjebbe Michiels, geb. ca 1570, tr. voor 1600 57695 Wytske Hanses, geb. ca 1570 a) Auck, zie 28847 57928 Wisse (Wessel) Carsten, geb. Eestrum ca 1515 a) Carst, zie 28964 57952 POPPINGA, Goris Piers, geb. ca 1518, overl. Waaxens (Henn.) na 1586, tr. ca 1545 57953 Tyamke Sybrens, geb. ca 1518, overl. Waaxens voor 1593 a) Pier, zie 28976 57984 Metske Metskes, geb. ca 1540, overl. Kuikhorne voor 1593 a) Metske, zie 28992 57990 Gerben Lammerts, geb. ca 1545 a) Griet, zie 28995 57992 = 28964 Carst Wisses 58012 Taeke Popkes, geb. ca 1550, tr. ca 1575 58013 NN a) Popke, zie 2906 64904 Halbe Hedzers, koopman te Garijp, in 1640 mede eigenaar van stem 26 te Garijp 64905 Tjemck Riencksdr. a) Hedzer, zie 36452
Generatie 17
77252 GROTINGHE, Botte, geb. Surhuizum ca 1466 a) Folcke, zie 38626 107524 WASSENAAR, Willem Stevens, geb. Sassenheim ca 1445, landbouwer, overl. Sint Jacobiparochie na 1506, tr. Sassenheim ca 1473 107525 VAN POELGEEST, Emerentia Gerrits, geb. Koudekerk ca 1455 a) Steven, zie 53762 b) Barthout, zie 53764 107526 KETH, Dirck Cornelis, geb. Koudekerk ca 1455 a) Hadewij, zie 53763 107528 = 107524 Willem Stevens WASSENAAR 107529 = 107525 Emerentia Gerrits van POELGEEST 107530 TOU VAN DER BURCH, Arent Jans, geb. Naaldwijk ca 1488, landbouwer, overl. Woudharnas 1541, tr. Woudharnas ca 1510 107531 DE BACKER, Leentgen Pieters, geb. ca 1490, overl. Woudharnas 1577, tr. (2) Woudharnas ca 1543 Jacob Gerryts a) NN, zie 53765 107532 KETH, Klaas Dircxzn., geb. Koudekerk ca 1481, schout a) Dirck, zie 53766 115904 POPPINGA, Pier Taekes, geb. ca 1485, overl. Waaxens (Henn.) voor 1552, tr. ca 1515 a) Goris, zie 57952 129810 Rienck Edes, woont te Garijp 129811 Saep Wierds a) Tjemck, zie 72905
Generatie 18
154504 GROTINGHEN, Degha, geb. ca 1440 a) Botte, zie 77252 215048 WASSENAAR, Steven Huygens, geb. Sassenheim ca 1410, landbouwer, tr. Sassenheim ca 1438 215049 NN Willems?, geb. ca 1415 a) Willem, zie 107524 215050 VAN POELGEEST, Gerryt Willems, geb. Koudekerk ca 1431, schout, overl. Koudekerk na 1498 215021 KETH, NN, geb. ca 1436 a) Emerentia, zie 107525 215052 KETH, Kornelis, geb. Koudekerk ca 1412, schout, tr. Koudekerk ca 1435 215053 Hadewije, geb. Koudekerk ca 1414 a) Dirck, zie 107526 215060 TOU VAN DER BURCH, Jan Arents, geb. Naaldwijk ca 1460, heilige geestmeester, overl. Naaldwijk voor 1498, tr. Naaldwijk ca 1485 215061 Lysbeth, geb. ca 1463, overl. Naaldwijk na juli 1504 a) Arent, zie 107530 215062 DE BACKER, Pieter, geb. ca 1\460 a) Leentge, zie 107531 231808 (POPPINGA), Taeke, geb. ca 1460, overl. Waaxens (Henn.) voor 1511, tr. ca 1485 231809 Hismoer, overl. voor 1536 a) Pier, zie 115904 259620 Ede Heeres, tr. voor 1556 259621 (SCHROETSMA), Tjemck Bottedr., gegoed in Douwema-state te Jislum a) Rienck, zie 145810
Generatie 19
430096 WASSENAAR, Hughe Jacobs, geb. Leiden ca 1385, poorter, overl. Sassenheim na 1424, tr. ca 1408 430097 ? NN Stevensdr., geb. ca 1387 a) Steven, zie 215048 43100 VAN POELGEEST, Willem Gerryths, geb. Koudekerk ca 1403, leenheer van Poelgeest, overl. voor 1468 a) Gerryt, zie 215050 430120 TOUWEN, Arent Jans, geb. Naaldwijk ca 1430, overl. voor 1464, tr. Naaldwijk ca 1456 430121 Lysbeth, geb. ca 1434, overl. Naaldwijk voor 1498 a) Jan, zie 215060 519242 (SCHROETSMA), Botte Gosses, geb. Garijp, overl. 1553 a) Tjemck, zie 291621
Generatie 20
860200 VAN POELGEEST, Gerryth Hendricks, geb. Koudekerk ca 1370, overl. voor 1429, tr. ca 1395 860201 Geertruydt, geb. Koudekerk ca 1373 a) Willem, zie 43100 860240 TOUWEN, Jan Arents, geb. Naaldwijk ca 1400 a) Arent, zie 430120 1038484 SCROETSMA, Gosse, benoemd te Garijp en Sigerswold 1495, 1505, 1511, in 1574 heer daar a) Botte, zie 519242 Thanks go to the following for their direct/indirect help in putting this 'kwartierstaat' together: Jurjen de Boer, Pieter and Aafke van't Riet, Karel van der Wal, Fokke Zwaan, Bindert de Boer, Jurjen Grijpstra, Jan Willem Dreijer, Hemke van der Zwaag, Gerda Herders, Ton van Splunter, Martin Knotter, Wim Sels, Hessel de Vries, Harold van der Tol, Rienk de Boer, Annemarth Sterringa, Max Schulte, Geert Zylstra, Cor Boekema, Roelof Varkevisser, Klaas Leen, Hessel de Walle, Klaas J. Bekkema, Kees Braaksma, Andrys Stienstra, Douwe Zwart, Taeke van der Lei, Yntze van der Honing, Tjerk Tigchelaar, Ynske Houkes, Hetty Combs, Nan Mulder, Hillebrand Visser, Fedde van Eck, Gerben Heidinga, John and Kay (Terpstra) Heidinga, A.K. Oudman, Ginnie Tromp, Jan Kranen, Rinse Spits, Tette Hofstra, Atty de Waard, Betty Eisinga, Anno Sjoerd Auke van der Bij, Frans Jordan, T. (Sid) Tjeerdsma, Sytze Giezen, Pieter Winsemius, K.H. van Straten (with help from Mr. Roorda in Streekarchief Dokkum and Mr. Epema van Birdaard RAF), Gerben Bulthuis, Karin van der Veen-van der Iest, Grietje Baukje Wolters, Afke Aardema, Dan Gamber, Johan Wobbes, Jan van Bolderen, Jacobus Knol, Egbert Lantinga and any others I may have missed. websites http://members.home.nl/herweijer