ONDERZOEK IN HET BUITENLAND
                  
            zonder het land te verlaten
                  
                  of
                  
       Het Gebruik van een Centrum voor Familiesgeschiedenis
               van de Mormonen
                  
                  
                  
                  
                  
                 door

            John Hofstee
            770 Napier Street West
            Listowel, Ontario
            CANADA N4W 3S9

            m.m.v.
            Anthony Hofstee

Inleiding
   De auteur en zijn broer Anthony (beide in Nederland geboren)
hebben een genealogie van hun familie, die in 1984 in boek, en 
in 1988 in Gens Nostra verschenen is. Deze genealogie gaat terug
tot 1622 toen de eerste bekende voorouder in Hazerswoude woonde. 
Wij hebben ook een zeer uitgebreide kwartierstaat. De
kwartierstaat werd in 1991 in Gens Nostra gepubliceerd, maar is
sinds die tijd met nog wel veertig percent uitgebreid. De
kwartierstaten Hofstee-de Blieck en Hofstee-Neef zoals die nu
bestaan worden opgenomen in Boek XIV van Prometheus dat begin
1998 verschijnt. De kwartierstaat Hofstee bestaat voor ongeveer
veertig percent uit Rijnlandse kwartieren, nog eens veertig
percent uit andere gedeelten van Zuid Holland (vnl. de eilanden)
en de rest verder uit Nederland en andere landen. Genealogen
spreken vaak verwondering uit hoe het mogelijk is dat wij, in
Canada werkend, zo'n grote Nederlandse kwartierstaat bij elkaar
hebben kunnen krijgen. Maar wij zeggen vaak dat het ons
gemakkelijker afgaat dan de mensen die in Nederland onderzoek
doen. Voor al het onderzoek in Nederland, Frankrijk, Duitsland
en Zwitserland hebben wij nooit ver van huis hoeven te gaan. Wij
gebruiken de microfilms die de Kerk van Jezus Christus van de
Heiligen der Laatste Dagen (Mormonen)(HLD) van de Europese
archieven gemaakt heeft.

Wat zijn er voor Archieven?
   Voor hun godsdienst moeten de leden van deze kerk gene-
alogisch onderzoek doen naar hun voorouders. Om dat onderzoek
gemakkelijker te maken hebben zij daarom overal ter wereld, waar
maar toegestaan, de meeste voor genealogen bruikbare archieven op
microfilm opgenomen. Op die manier kan men in Salt Lake City
(SLC) en overal waar er maar een Mormoons Family History Centrum
(FHC) is, onderzoek in wereld archieven doen. In Nederland zijn
zij bezig geweest met het opnemen vanaf ongeveer 1950-1970 in
alle rijksarchieven, gemeente archieven, e.d. Registers van de
B.S., DTB, notariele en rechterlijke archieven, transport
registers, kerkeraadsnotulen--wat er maar was werd gekopieerd op
microfilm. Soms ontbreekt er wel eens wat. Zo is b.v. het
Hoofdgeldregister van Rijnland (1622/23) niet gekopieerd.
   Hetzelfde werd gedaan in Canada, de V.S., Groot Britannie,
en andere West-Europese landen. Er zijn op die manier meer dan
een millioen microfilms gemaakt, en ieder jaar komen er nog zo'n
zestig duizend bij.
   Wat echter uit het microfilmarchief van Salt Lake City vaak
ontbreekt zijn kopien van registers die na +1965 gevonden zijn of
na die tijd vrijgegeven, zoals de BS van na 1882. Wel wordt er
nog steeds aan dit tekort gewerkt, en de laatste tijd is er heel
wat bijgekomen.
   De microfilmen die over de hele wereld gemaakt zijn worden
bewaard in een grot in de buurt van Salt Lake City. Duplicaten/-
afdrukken zijn ter inzage beschikbaar in het FHC in Salt Lake
City, en kunnen besteld worden ter inzage in ieder ander FHC. In
Nederland zijn er ook verschillende, bv. in Amsterdam, Apeldoorn,
Dordrecht en Eindhoven. In minstens n van deze FHC was men van
plan het hele Nederlandse bestand in de bibliotheek voorhanden te
houden.

Het Gebruik van de Microfilmen
   In iedere bibliotheek/FHC is er op microfiche of via
computer een kopie van de GLC--Genealogical Library Catalog. 
Daarop staan al de films en boeken geficheerd die er in SLC op 
het hoofdkantoor aanwezig zijn. Voor Nederlandse films is de
catalogus verdeeld bij provincie en dan weer bij plaatsnaam.
   Er zijn letterlijk duizenden films van Nederlandse archief-
stukken. En plaats waarmee wij bekend zijn is Woubrugge/-
Esselijckerwoude. Alle archiefstukken die op het RA in Den Haag
aanwezig zijn konden wij terugvinden in de FHC fiches. Het valt
alleen niet mee om te bepalen wat er op een zekere film staat. 
De beschrijving op de fiche is zeer beknopt. Het is b.v. niet te
zien welk rechterlijk archief er op een zekere film staat. Dit
maakt het wel eens moeilijk om de juiste film te bestellen. En
men kan niet even een film van een register oppakken en als het
niet het juiste is weer vlug terugzetten. Dat kan natuurlijk wel 
als een FHC het hele bestand voorhanden heeft.
   Wat natuurlijk een voordeel is, is dat men ook buitenlandse
archiefkopien naar Nederland kan laten komen. Het is uiteraard
mogelijk om Engels, Italiaans, e.d. onderzoek in een FHC in
Nederland te doen. Men hoeft dus niet naar Londen, Venetie,
Zurich of waar dan ook. Zo kan mijn broer in het FHC in zijn
woonplaats onderzoek doen over de hele wereld, zonder ooit meer
dan vijf minuten van huis te gaan. Soms zijn er ook Nederlandse
archiefstukken die niet meer toegankelijk zijn, maar die wel op
microfilm staan, en op die manier in te zien zijn.
   Het bezoek aan een FHC is gewoonlijk kosteloos, evenals het
gebruik van de daar aanwezige microfiche en microfilm
leesapparatuur en computers. Filmen bestellen uit Salt Lake City
kost wel geld. Hier in Canada zijn er twee verschillende
inzagetermijnen met verschillende kosten: vier weken of zes
maanden. Na afloop van de termijn kunnen de films vernieuwd
worden voor lagere kosten. Er gaat vaak heel wat tijd overheen
eer een film uit Salt Lake City arriveert. Geduld is nog steeds
een schone zaak.
   Wij raden lezers aan om films voor langere tijd te
bestellen. Als het blijkt dat ze niet geschikt zijn kan men ze
altijd nog terugsturen. En iedere navorser weet wel hoe vaak een
bepaald register weer opgeslagen wordt.
   De FHC hebben meestal ook apparatuur om fotokopien te maken
van de microfiche en -film. Dat is gemakkelijk als men thuis
rustig eens na wil kijken wat er eigenlijk wel staat. Dat is
vaak goedkoper en vlugger dan fotokopien aanvragen bij het
betreffende archief.

De IGI--Internationale Genealogische Index
   Als een lid van de HLD genealogisch onderzoek doet naar
haar/zijn voorouders dan worden de resultaten vastgelegd op
formulieren die bij het hoofdkantoor van de kerk in SLC moeten
worden ingeleverd. Tegenwoordig wordt dit met een computer
gedaan. Ook niet-leden van de HLD kunnen hun gegevens op laten
nemen, en dat heeft Tony dan ook gedaan. De ingeleverde namen
met geboorte-/doopsdatum, ouders en plaats worden opgenomen in
een computerlijst, de IGI. Evenzo gegevens over trouwen, maar
geen overlijdensdata. 
   Wat er ten tweede op de IGI voorkomt is zgn. extraktiewerk. 
Leden van de HLD gaan door alle Doop- en Trouwregisters en nemen
de datums en namen op, en ook dit wordt op de computerlijst
ingetikt. Zo komt er dan bij de andere namen op de IGI een
alfabetische lijst van alles wat er in die registers staat. 
Groot Brittannie is volledig gedaan, en een groot gedeelte van
Duitsland is ook klaar.
   Deze computerlijst--de IGI--is op twee manieren in te zien. 
De lijst wordt overgebracht op microfiches, die op ieder FHC
aanwezig zijn. Ook in Naarden op het NGV verenigingscentrum
heeft men een set, evenals bij het CBvG. Een andere manier om de
IGI na te kijken is via een computer in een FHC. De hele IGI is
op een stel CD-ROM's overgebracht, en kan op die manier ingezien
worden. Het gebruik van de computer is niet moeilijk. Er staan
honderden millioenen namen van de hele wereld op de IGI, en ook
voor Nederland is er een zeer groot aantal.
   Men kan dus de IGI nakijken of een naam die men zoekt of
heeft er op voorkomt. Zo vonden wij de naam Schellenboom bij een
trouwen in Spijkenisse in 1784. Zijn plaats van afkomst was
onleesbaar, maar op de IGI vonden we hem en zijn voorouders in
een plaatsje in de Pfalz. Toen we eenmaal die plaatsnaam wisten
klopte het wel met de plaats van afkomst in het trouwregister. 
Dus kan de IGI ook gebruikt worden om te zien waar familienamen
vroeger voorkwamen. De gegevens op de IGI zijn niet volledig
betrouwbaar en moeten dus wel nagekeken worden.
   Wat wij lastig vinden is dat de Nederlandse namen op de IGI
niet vast op de achternaam zijn opgenomen. De voorzetsels zoals
van, van der zijn vaak gebruikt als een gedeelte van de naam (op
Amerikaanse manier). Als men dus b.v. Van de Bosch zoekt moet
men kijken onder Bosch maar ook onder Van de Bosch.
   Via het hoofd FHC is het mogelijk om uit te vinden wie het
onderzoek gedaan heeft dat aanleiding gaf tot het invoeren van
een bepaalde naam. Op die manier kan men soms contact opnemen
met verre familie. Men kan ook microfilms van de onderzoeks-
formulieren bestellen, of die laten nakijken of er meer opstaat
dan wat op de IGI voorkomt.

Het Bestand van Voorouders (Ancestral File)
   Dit minder bekende bestand heeft de namen en genealogische
gegevens van voorouders die mensen gevonden hebben en doorgegeven
aan de HLD. Dit betreft natuurlijk de genealogien van leden van
de kerk, maar ook niet-leden kunnen hun gegevens hierin op laten
nemen. De Kwartierstaat Hofstee is grotendeels opgenomen. De
kwartierstaten de Blieck (John's vrouw) en Neef (Anthony's vrouw)
zijn ook gedeeltelijk ingevoerd. De kerk (HLD) heeft een bepaald
formaat dat gevolgd moet worden om het bestand in de computer te
krijgen. Dit formaat toont het ook als de datums niet kloppen,
als b.v. de geboortedatums van de ouders en die van de kinderen
te kort op elkaar liggen, of te ver uit elkaar staan. De HLD
doet wel enige controle op de gegevens; als er een geboortedatum
gegeven wordt en er zijn geen DTB dan vragen zij wel waar die
vandaan komt.
   De namen en adressen van de researchers staan bij het
bestand in de Ancestral File, zodat men deze aanschrijven kan.

Hulp
   Het hoofd FHC (35 North West-Temple Street, Salt Lake City,
UT, VSA 84150) heeft een Europese afdeling waar ook Nederlands-
sprekend personeel werkt. Eenvoudige vragen worden door hen vlot
en redelijk behandeld. Het FHC heeft ook een lijst met
genealogen die beschikbaar zijn tot verder onderzoek. Om
onderzoek te laten doen in SLC is vaak een goede keuze, want de
onderzoekers hoeven niet stad en land af te reizen om verschil-
lende archieven te bezoeken. Er zijn ook enkele leden van de NGV
die in SLC en omgeving wonen.

Opsomming
   Een Centrum voor familiegeschiedenis van de HLD kan voor
genealogisch onderzoek vaak tot hulp zijn, vooral voor onderzoek
in het buitenland. De IGI kan soms gebruikt worden om een spoor
te vinden van gezochte voorouders. Duizenden mensen over de
gehele wereld hebben de archieven, bibliotheken en FHC van de HLD
gebruikt voor het tot stand brengen van hun genealogie of
kwartierstaten.

Noten
GENEALOGIE HOFSTEE-HOFSTEDE, Gens Nostra 1988. Deze genealogie
is ook als boek verkrijgbaar bij de auteur. In het boek zijn
vele afdrukken van documenten opgenomen, en foto's en verhalen
over de familie. U kunt het boek bekijken in Naarden of bij het
CBvG.

U kunt ons ook bereiken via het internet: jhofstee@sgci.com 
en ahofstee@sympatico.ca
U kunt de kwartierstaten ook inzien op het Internet
http://www.hofsteegenealogy.com

Back to Home Page